Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2023 tonen

Veilig en duurzaam naar school in Waanrode met steun van de provincie

Basisschool De Zonnebloem in Waanrode investeert in een fietsherstelzuil en GoPro camera’s voor fietslessen. De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 1.915 euro.​ Met een fietsherstelpunt aan school kunnen kleine defecten onmiddellijk hersteld worden. Zo wil de school ervoor zorgen dat ze meer activiteiten met de fiets kunnen doen. En dat meer kinderen met de fiets naar school komen. Het fietsherstelpunt zal ook door ouders en andere inwoners van Waanrode gebruikt kunnen worden. De GoPro’s zullen gebruikt worden om de fietslessen te filmen en er zo meer te kunnen leren over correct gedrag in het verkeer. Basisschool De Zonnebloem en De Kinderkosmos zetten ook extra in op verkeersveiligheid door deel te nemen aan acties zoals de Verkeersweek, Strapdag en de fluoactie. Alle kindjes kregen ook een fluohesje om beter zichtbaar te zijn. Een veilige schoolomgeving creëren staat hoog op de beleidsagenda. In 2020 heeft Lokaal bestuur Kortenaken reeds verschillende maatregelen genome

Eerste hondenlosloopweide opent in Hoeleden

In de Zandbergstraat in Hoeleden kunnen honden en hun baasjes in een afgesloten hondenlosloopweide ravotten en kennismaken met anderen. De aanleg kadert in de actie uit de meerjarenplanning om een diervriendelijk beleid te voeren. Op de gloednieuwe hondenlosloopweide die op woensdag 20 december geopend werd, zullen honden vrij kunnen lopen, ravotten en kennis maken met andere honden. Uiteraard onder het waakzame oog van van hun baasje. De weide is gelegen aan de Zandbergstraat, naast de begraafplaats in Hoeleden, en is volledig afgesloten. De aanleg komt voort uit een actie in de meerjarenplanning. "Honden zijn sociaal en spelen graag met andere honden. Een hond die vrij kan loslopen, vertoont ook minder onaangepast gedrag. De hondenlosloopweide is helemaal afgesloten, dus veilig voor de hond en voor andere wandelaars", zegt schepen van dierenwelzijn Guy Vandebergh. Er gelden natuurlijk wel een aantal spelregels. Baasjes moeten altijd toezicht houden en de honden moeten een h

Gemeente ontvangt €25.000 subsidie voor een groene ontmoetingsplek in het centrum van Kortenaken

Het project 'Centrum Groen Kortenaken' heeft tot doel om het centrum van Kortenaken te transformeren en een groene ontmoetingsplek te creëren voor alle inwoners. Voorheen stond het projectgebied langs het gemeentehuis bekend als een grijze parking en als openluchttoonzaal van natuursteenbedrijf Bovin. Voor de aanleg van deze groene ontmoetingsplek ontvangt de gemeente Kortenaken subsidies van het Herstelfonds van de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Landmaatschappij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Burgemeester Kristof Mollu: “In 2021 hebben we de grijze parking langs het gemeentehuis reeds op een duurzame en groene manier heringericht. Gelijktijdig zijn we toen de gesprekken met Bovin Beton aangegaan omdat zij het aanpalende perceel gedeeltelijk huurden van de gemeente. We wilden de verharde en niet aantrekkelijke plek pal langs het gemeentehuis omtoveren tot een groene ontmoetingsplek. Om dit te financieren hebben we een project ingediend bij het

Nieuw routenetwerk verbindt Sporthal de Vruen met toekomstige Vrijetijdssite in Kersbeek

De gemeente Kortenaken nodigt inwoners en bezoekers uit om de prachtige natuur en rust van de regio te ontdekken met een nieuw verbindend routenetwerk. Dit netwerk, dat sporthal de Vruen verbindt met de nieuwe vrijetijdssite in Kersbeek, biedt diverse wandel-, fiets- en ruitermogelijkheden die voor iedereen toegankelijk zijn. Met een focus op kwaliteit en toegankelijkheid wil Kortenaken haar inwoners en bezoekers de kans geven om op een flexibele en kosteloze manier van beweging te genieten. De diverse routes zijn permanent beschikbaar, waardoor individuen zelf kunnen bepalen wanneer ze willen genieten van de prachtige omgeving die de gemeente te bieden heeft. Je vindt de borden aan sporthal de Vruen en binnenkort ook aan de nieuwe Vrijetijdssite Kersbeek. Via een QR-code kan je ook gpx-bestanden downloaden op de gemeentelijke website. Het doel van het routenetwerk is om mensen te verbinden met de natuur en tegelijkertijd de diversiteit van onze gemeente te laten ervaren. Door visuele

Kerst in de gemeente

Lichtjesparade op zaterdag 9 december Kortenaken verlicht op zondag 9 december de straten. Tractoren en praalwagens vertrekken om 18 uur aan de parochiezaal in Stok onder politiebegeleiding. De optocht van 20 km gaat van daaruit verder naar Hoeleden, Ransberg, Kersbeek-Miskom, Waanrode en Kortenaken. Inwoners kunnen vanaf hun voordeur het spektakel aanschouwen. "We kunnen uiteraard niet over alle 160 km weg van de gemeente rijden, maar hebben voor een logische en haalbare route gezorgd waardoor we zoveel als mogelijk inwoners kunnen bereiken. Uiteraard is het ook mogelijk dat wie niet langs de route woont, plaatsneemt langs het parcours", vertelt burgemeester Mollu. Het parcours vind je op www.kortenaken.be/lichtjesparade Kerstverlichting in elke deelgemeente Elke deelgemeente heeft dit jaar kerstverlichting om de decembermaand wat warmer te maken. Schepen van ruimtelijke ordening Niels Willems: "Nieuw dit jaar is de meegroeiende verlichting die we op verschillende plaa

Sint indoor speelparadijs op zondag 3 december

Sinterklaas tovert sporthal de Vruen om tot een heus indoor speelparadijs voor groot en klein op zondag 3 december. "Van14 tot 18 uur kunnen de kinderen klimmen, klauteren, jongleren, nerfschieten, zelfs virtual reality staat op het programma", zegt schepen van jeugd Griet Vandewijngaerden. "Om 17 uur maakt Sinterklaas zijn blijde intrede en hij zal ongetwijfeld wat lekkers bij hebben."   De inkom bedraagt € 5 per kind ter plaatse te betalen. Ouders houden toezicht op hun kind(eren). Meer info op www.sportregiogetevallei.be .

Herdenking Wapenstilstand in nieuw jasje

Op zaterdag 11 november herdenken we de oudstrijders van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de gemeente Kortenaken gebeurt dat met een lezing van auteur Willy Boghe op vrijdag 10 november en een viering, oorlogskost en wandeling op zaterdag 11 november. Lezing op vrijdag 10 november Auteur Willy Boghe komt op vrijdag 10 november naar Kortenaken. Na het overlijden van zijn vader Louis vond hij een uniek oorlogsdagboek terug. Dat gebruikte hij als inspiratiebron voor zijn boek ‘Oorlogsdagboek van een minderjarige boerenzoon’. Dit verhaal bracht hem naar Ransberg waar de beste vriend van zijn vader woonde. Boghe komt het relaas van zijn vader vertellen en brengt veel illustraties mee. In de namiddag doet hij dat in WZC De Dellebron voor alle 6de jaars van de basisscholen. Nadien praten zij na met de bewoners om de verhalen levendig te houden. 's Avonds is er een lezing voor het grote publiek. Reseveren via https://reservaties.kortenaken.be Locatie: zaal Den Berg in Ransberg om 20.

Participatietraject voor beleidskader trage wegen in Kortenaken

In Kortenaken is een beleidskader traag netwerk opgemaakt, omdat ze zich wil inzetten voor het creëren van veilige verbindingen tussen de verschillende dorpskernen binnen de gemeente. In de opmaak van dit kader wordt ook de burger betrokken tijdens een openbaar onderzoek en een infomarkt in zaal 't Dorp. De gemeente Kortenaken zet sinds 2012-2013 in op het thema trage wegen, van inventarisatie en visievorming tot terreinrealisatie. In 2021 engageerde de gemeente zich om, onder begeleiding van Interleuven en Trage Wegen vzw, een beleids- en afwegingskader traag netwerk op te maken dat voldoet aan de bepalingen van het Gemeentewegendecree​t. "Dit beleidskader vormt een visie en leidraad om gericht beslissingen te kunnen nemen in het kader van de uitbouw van een volwaardig traag netwerk in Kortenaken", legt schepen Guy Vandebergh uit. "Het belicht de onderbenutte troeven, kansen en toekomstperspectieven op vlak van actieve mobiliteit. De gemeente Kortenaken wenst zich i

Kortenaken zoekt nieuwe locatie voor voetbalclubs

Het afgelopen jaar werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het realiseren van een nieuwe complex voor de nieuwe fusieclub van SK Waanrode en VS Kortenaken. Lokaal bestuur Kortenaken bekijkt de mogelijkheid om alternatieve locaties in kaart te brengen.  Lokaal bestuur Kortenaken heeft afgelopen jaar een haalbaarheidsstudie op vergunningsniveau laten uitvoeren waarbij bekeken werd of op de site van SK Waanrode in de Steenbergstraat een nieuw complex gerealiseerd kan worden voor een nieuwe fusieclub. De mogelijkheden op de huidige site van VS Kortenaken in Hoeleden zijn zeer beperkt dus is de noodzaak naar een alternatieve locatie groot. In de intentieverklaring tot samenwerking tussen VS Kortenaken, SK Waanrode en gemeente Kortenaken werd beslist om samen een duurzame club uit te bouwen om de groei en de nood aan bijkomende kunstgrasvelden te realiseren. De studie naar een alternatieve locatie is gestart in samenspraak met VS Kortenaken en SK Waanrode. Schepen van sport Guy Vandeber

Nieuwe kindergemeenteraad verkozen in Kortenaken

In gemeente Kortenaken hebben de leden van de nieuwe kindergemeenteraad hun eed afgelegd en werd Sander Blockx als nieuwe kinderburgemeester verkozen. De kindergemeenteraad is een raad waar kinderen van het vijfde en zesde leerjaar uit de basisscholen van Kortenaken hun mening kunnen geven over de belangen (van de jeugd) in gemeente Kortenaken. De kindergemeenteraad komt 4 keer per jaar samen. Ze verdedigen het standpunt van hun leeftijdsgenoten bij het gemeentebestuur en zorgen er samen voor dat wat zij belangrijk vinden niet uit het oog verloren wordt. In het verleden zette de raad al acties op poten tegen zwerfvuil en organiseerden ze een kinderrommelmarkt en een verwendag in woonzorgcentrum Dellebron. De thema's voor dit schooljaar zijn o.a. het belang van fietshelmen en bouwen ze verder op het succes van de zwerfvuilactie en de verwendag. Alle 350 kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar van de drie basisscholen brachten hun stem uit op een vertegenwoordiger van het vij

Lokaal bestuur Kortenaken stelt 4 jongeren tewerk tijdens YOUCA Action Day

Tijdens de YOUCA Action Day zijn maar liefst 4 scholieren aan de slag bij lokaal bestuur Kortenaken. Twee studenten krijgen inzicht in het werk van een maatschappelijk werker, de anderen lopen een dagje mee met de burgemeester. Hun loon van 60 euro gaat naar jongerenprojecten in Senegal. De leerlingen die bij het lokaal bestuur aan de slag gaan, lopen school in het GO! atheneum Tienen en GO! De Prins - Campus Weerstandsplein. Ze krijgen inzicht in het werk van een maatschappelijk werker en een burgemeester. Op het programma stond een rondleiding bij politiezone Hageland, een interview met ROBtv, de bekendmaking van de nieuwe kindergemeenteraadsleden in de scholen, geboortepakketjes klaarmaken, het onthaal bemannen, een gesprek met een cliënt en een vergadering bij de sociale dienst. Burgemeester Mollu: "Door aan YOUCA Action Day deel te nemen, geeft lokaal bestuur Kortenaken wereldbewuste jongeren de kans om hun engagement waar te maken en steunt ze projecten van ondernemende jong

Kortenaakse jeugdbewegingen krijgen spel- en kookmateriaal van het lokaal bestuur

Elk jaar krijgen de jeugdbewegingen bij de opstart van hun werking een bezoekje en een attentie van het lokaal bestuur. Kortenaken heeft een uitgebreid jeugd- en verenigingsleven. De voorbije weken startten de KLJ’s van Hoeleden, Kersbeek en Waanrode en KSA Kortenaken opnieuw op. "Sinds het begin van deze legislatuur brengen we met het schepencollege bij de start van het nieuwe werkjaar een bezoekje aan de verschillende jeugdbewegingen en trakteren we hen", legt schepen van jeugd Griet Vandewijngaerden uit. "Dit jaar zorgden we in samenspraak met de jeugdraad voor spel- en kookmateriaal zodat de bijna 300 aangesloten kinderen hier tijdens hun wekelijkse werking gebruik van kunnen maken."

Nieuwe busverbinding tussen Geetbets, Kortenaken en

Vanaf 6 januari 2024 zal de nieuwe buslijn 69 de verbinding maken van Rummen (aansluiting N716), via Geetbets, Kortenaken en Waanrode naar Bekkevoort (centrum, N2 - Staatsbaan) en omgekeerd. “Nadat we eerder binnen de Vervoerregio Leuven al een herverdeling van de middelen hadden bekomen in de richting van het platteland, komt er vanaf januari 2024 een nieuwe buslijn die Geetbets via Kortenaken met Bekkevoort verbindt,” geven Bekkevoorts burgemeester Hans Vandenberg en Bekkevoorts schepen van mobiliteit Benny Reviers aan namens de drie lokale besturen. “Daarnaast zullen er in de hele vervoerregio nog enkele wijzigingen gebeuren. Zo wordt de belbus vanaf 2024 omgevormd tot Flexbus, maar het systeem is vergelijkbaar met de huidige situatie. Ook wordt de frequentie tussen Tielt (Stelplaats) en Diest in beide richtingen normaal gezien vanaf 2025 verdubbeld.” Kristof Mollu, burgemeester van Kortenaken, vult aan: “De nieuwe buslijn is al in 2020 toegezegd, maar wordt nu pas uitgevoerd. Het z

312 nieuwe inwoners verwelkomd in Kortenaken

Op zondag 15 oktober organiseerde de gemeente Kortenaken opnieuw een welkomstdag voor de nieuwe inwoners. De nieuwe inwoners werden uitgenodigd om kennis te maken met de gemeente tijdens een uitgebreid ontbijt. “Het afgelopen jaar mochten we tijdens de periode september 2022 tot en met juli 2023 maar liefst 312 nieuwe inwoners verwelkomen in Kortenaken. Om hen te verwelkomen en om de gemeente beter te leren kennen, organiseren we jaarlijks een welkomstdag” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “We trakteerden de nieuwe inwoners op een heerlijk ontbijt en maakten tijd voor enkele persoonlijke gesprekjes. Elk aanwezig gezin kreeg ook nog een goodiebag mee naar huis die werd gesponsord door de lokale handelaars. Op die manier leren ze onze handelszaken kennen. Voor de kinderen was er een een tekenhoek en een grabbelton met leuke spullen.”

Alle sterkmakers van kleuteropvang Kieke-Boe staan in de schijnwerpers

Van 9 tot 15 oktober 2023 is het Week van de Kinderopvang. En dat vieren ze in Kortenaken graag mee. In het thema ‘Bedankt Sterkmakers’ willen ze alle medewerkers van de kinderopvang bedanken voor hun harde en fantastische werk. "Meer dan 300 ouders doen een beroep op de kinderopvang Kieke-Boe met vestigingen in Kortenaken, Hoeleden en Waanrode", vertelt schepen Guy Vandebergh. "Elk van deze 451 kinderen krijgt door de medewerkers, dé 'Sterkmakers' een warme start in het leven waarbij ze kunnen spelen, leren en groeien. Van de eerste voorzichtige stapjes tot ze met vrolijke sprongen de wereld kunnen ontdekken." Naar aanleiding van de 'Week van de Kinderopvang' kunnen alle (groot)ouders een complimentje schrijven. Kinderen kunnen een kleurplaat inkleuren die ze tijdens de feestweek aan de kinderopvang kunnen overhandigen. Als dank voor hun dagelijkse en enthousiaste inzet worden de medewerkers extra verwend met een Kortenaken Cadeaubon van het bestuur

Gemeente Kortenaken bakt cupcakes voor Alzheimeronderzoek

Stichting Alzheimer Onderzoek – Stopalzheimer organiseert elk jaar de cupcake-actie, waarbij woonzorgcentra, ziekenhuizen en mensen thuis cupcakes bakken en deze verkopen. De opbrengst gaat naar het Belgisch wetenschappelijk dementie-onderzoek en opleiding van dementie-experten. WZC Dellebron bakt dit jaar op maandag 16 oktober samen met het college van burgemeester en schepenen cupcakes. Dementie is een hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker lichamelijk en geestelijk achteruitgaat en op den duur volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De ziekte van Alzheimer is veruit de belangrijkste en meest bekende oorzaak. Ongeveer 1 op de 7 mannen en maar liefst 1 op de 3 vrouwen krijgt een vorm van dementie. Op dit moment telt Vlaanderen en Brussel 141.000 personen met dementie. En als er niets gebeurt, zal het aantal mensen met Alzheimer in 2046 in België bijna verdubbelen, want er zijn tot op heden geen geneesmiddelen. WZC Dellebron neemt dit jaar deel aan de actie van

De technische dienst van Kortenaken ontvangt nieuw materiaal

Goed en betrouwbaar materiaal gebruiken is belangrijk voor gemeente Kortenaken. Tweede oude voertuigen werden vervangen en nieuwe onkruidbranders werden aangekocht. Een goed en betrouwbaar wagenpark is belangrijk voor gemeente Kortenaken. De groendienst en wegenploeg is dagelijks in de weer om er voor te zorgen dat het openbaar domein wordt onderhouden en er proper bij ligt. Burgemeester Kristof Mollu: "We hebben besloten om twee oude voertuigen te vervangen door twee geleasede exemplaren. De vorige voertuigen vertoonden verschillende mankementen zoals een doorgeroeste laadbak, motorproblemen, … en waren bovendien 13 en 19 jaar oud. Voor de leasing maken we gebruik van de CREAT-aankoopcentrale zodat we relatief snel een beroep konden doen op de nieuwe voertuigen en het onderhoud en dergelijke bij de leasingmaatschappij zit.” Het materiaal van de technische dienst werd daarnaast uitgebreid met twee nieuwe onkruidbranders. Dit maakt het voor de groendienst efficiënter om het onkruid

Opening eerste digipunt in Zuidoost Hageland in de bib van Kortenaken

Voor wie een laptop nodig heeft of hulp kan gebruiken met online administratie of gewoon digitaal handiger wil zijn, openen verschillende digibanken in Vlaanderen. Vanaf 2 oktober '23 kan je terecht in het digipunt in de bibliotheek in Kortenaken waar digihelpers hulp bieden op maat en op het tempo van de vraagsteller. De bibliotheek in Kortenaken ging op 2 oktober van start met het project DiGiTAAL en is hiermee het eerste digipunt van de 7 gemeenten uit Interlokale Vereniging Zuidoost Hageland die hebben ingetekend. Burgers kunnen in digibanken terecht met hun vragen over de computer, GSM, tablet…. De medewerker van DiGiTAAL zal hen helpen met basisvragen, zoals 'Hoe installeer ik itsme?’ of 'Hoe doe ik een online betaling?' op een laptop die beschikbaar is in de bib of via het toestel van de vraagsteller. Ze helpen je ook met het basisgebruik van een laptop of je eigen smartphone en hoe je veilig kan surfen op het internet. Het digipunt in Kortenaken is elke maandaga

Herfst- en kerstkampen voor kinderen in Kortenaken

Zoek je nog een leuke activiteit voor je kinderen in de herfst- of kerstvakantie? High-Five, C&P Energy en Sportspetters organiseren verschillende leuke kampen. In de herfstvakantie, van maandag 31 oktober t/m vrijdag 3 november, organiseert High-Five voor drie leeftijdscategorieën een leuk kamp. Kleuterdromen is een kamp voor de allerkleinsten. In een wereld vol dromen zingen en springen op hippe beats, je verkleden in gekke figuren, knutselwerkjes maken, sporten en bewegen, ... Art & Play is een creatief kamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 11- tot 15-jarigen kunnen tijdens Pimp My Room leren om een moodboard en DIY's te maken voor een metamorfose van hun slaapkamer. Kinderen, geboren tussen 2009 en 2020, die graag (willen leren) skiën, kunnen samen met Sportspetters naar SnowWorld in Landgraaf onder begeleiding van ervaren monitoren, inclusief 11 uren skiles. De kinderen worden ingedeeld volgens niveau in groepen van maximaal 10 personen. De bus vertrekt aan sporthal de

Kortenaken brengt jubilarissen samen en zet ze in de bloemetjes

Op maandag 18 september zette het gemeentebestuur van Kortenaken alle koppels die in 2023 hun gouden, diamanten, briljanten of platina huwelijk vierden, of nog zullen vieren, in de bloemetjes. Burgemeester Kristof Mollu: “Dit jaar zetten we de traditie van het jubileumfeest verder en verwelkomden we de koppels die 50, 60, 65 en 70 jaar getrouwd zijn. In 2023 zijn dat in totaal 56 koppels. Zo'n 35 koppels gingen in op onze uitnodiging en werden getrakteerd op een ontspannende namiddag met een glaasje, een lekker dessertenbuffet, een muzikale noot en zelfs hier en daar een dansje. Alle jubilarissen hebben doorheen het jaar hun oorkonde van de gemeente en van de koning en de koningin ontvangen. Ze kregen ook een Kortenaken Cadeaubon van het gemeentebestuur die ze kunnen besteden bij één van de deelnemende lokale handelaars."

Huiswerk- en leesbegeleiders gezocht in Kortenaken

OCMW Kortenaken helpt met de ondersteuning van de scholen in onze gemeente. Ze zijn dringend op zoek naar huiswerkbegeleiders voor de scholen van Waanrode en Hoeleden, alsook naar leesbegeleiders. Huiswerkbegeleiding voor de school van Waanrode en Hoeleden De scholen in Waanrode en Hoeleden zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor de huiswerkbegeleiding voor leerlingen lager onderwijs. Met huiswerkbegeleiding wordt de zelfredzaamheid van het kind verhoogd zodat het kind zelfstandig leert werken. Het kind leert op deze manier prioriteiten stellen bij het maken van zijn huistaken. Heb jij een hart voor kinderen? Heb je wekelijks een momentje vrij na school? Als jij het ziet zitten om samen met het kind stappen vooruit te zetten en een meerwaarde te bieden én je hebt kennis van het huidige huiswerk van leerlingen lager onderwijs, ben jij de geknipte persoon. Wil je meer informatie of je kandidaat stellen? Dat kan via Annelies.beelen@kortenaken.be of via 011 49 03 56. Lees(groot)oud

OCMW Kortenaken schenkt zonnecrèmedispensers aan de kleuter – en lagere scholen en de locaties van de buitenschoolse kinderopvang

In het kader van het warmteactieplan schenkt het OCMW van Kortenaken aan alle scholen binnen de gemeente én de locaties van de buitenschoolse kinderopvang een zonnecrèmedispenser. De zonnecrèmedispenser, die kadert in de sensibiliseringscampagne ‘Smeerem’ van Sport Vlaanderen, krijgt een mooi plaatsje in alle scholen en locaties van de buitenschoolse kinderopvang zodat de kinderen zonveilig buiten kunnen spelen of sporten. De kinderhuid is extra gevoelig voor de schadelijke UV-stralen. Door goede preventie en van jongs af aan voorzorgsmaatregelen te nemen tegen UV-straling, wordt het risico op huidkanker op latere leeftijd, verminderd. Deze dispensers helpen dus om huidkanker terug te dringen. "Extra bescherming is belangrijk. Niet alleen op het strand tijdens een vakantie of bij mooi weer thuis in de tuin, maar ook op de speelplaats”, aldus Michel Vander Velpen, schepen van welzijn.

Leerling-bestuurders kunnen opnieuw manoeuvres oefenen in Kortenaken

Aan de Molenbergstraat in Kortenaken kan je op de parking van de begraafplaats terecht voor het inoefenen van de manoeuvres voor het rijexamen auto. Het terrein werd onlangs opgefrist. Wie binnenkort zijn rijexamen moet afleggen, kan voortaan opnieuw terecht op de parking aan de Molenbergstraat om te oefenen. Leerling-bestuurders vinden op de instructieborden uitleg in tekst en beeld over de verschillende manoeuvres. De technische dienst van de gemeente zorgde voor een opfrissing van het terrein. De aanwezige hekken, overigens beveiligd met een zachte mousse, kunnen verplaatst worden om andere wagens te simuleren en de parkeermanoeuvres uit te voeren. De belijning helpt je om te keren in een smalle straat en om in een rechte lijn achteruit te rijden. Schepen van jeugd, Griet Vandewijngaerden: "In 2022 leverden we 144 voorlopige rijbewijzen af. Dit jaar zijn dat al 65 voorlopige rijbewijzen en er zijn 91 18-jarigen. Alle leerling-bestuurders kunnen op deze rustige plek op een veili

Gemeente geen voorstander van windmolens in het centrum van Kortenaken

** Persbericht 12/7/23 ** Eind mei 2023 stelde een private ontwikkelaar een project van twee windmolens met een hoogte van maximaal 200 meter voor aan het college van burgemeester en schepenen. Deze twee windmolens zouden worden geplaatst in het centrum van de gemeente in de omgeving van de Zandrodestraat en de Tiensestraat, aan het terrein van Tubobel (voordien Bovin Beton). Het gemeentebestuur slaat windmolens in de gemeente niet af, maar is geen voorstander als deze in de dorpskern of nabij woningen geplaatst worden. Burgemeester Kristof Mollu: "Als schepencollege hebben we aan de ontwikkelaar onze bezorgdheden geuit omtrent de locatie in het centrum vermits dit zeer bepalend zal zijn voor het uitzicht van ons dorp. Bovendien is de afstand tot de transformatiecabine in Kersbeek-Miskom erg groot en gaat het voorgestelde traject van nieuwe kabels via nieuw aangelegde fietspaden die weer opgebroken zouden moeten worden.” De ontwikkelaar gaf tijdens het overleg met het gemeentebest

Eerste Dorpelingenkoers tijdens Waanrode Kermis

Op zondag 27 augustus '23 wordt de eerste Dorpelingenkoers georganiseerd tijdens Waanrode Kermis. Sportievelingen vanaf 16 jaar kunnen zich inschrijven om deel te nemen. De kermis van Waanrode verhuist van zijn vertrouwde plek temidden van de cafeetjes naar de omgeving van de kerk. "De kermis in Waanrode was jarenlang een mooie samenwerking tussen de verschillende café-uitbaters, de foorkramers en de gemeente", vertelt schepen van economie Niels Willems. "Na de sluiting van café 't Jagershof (nu de gekende frituur) en recent de sluiting van café 'T Boschke, kwam de vraag om de kermis naar de omgeving van de kerk te verhuizen. Samen met de plaatselijke horeca en de foorkramers hebben we dan ook besloten om deze stap te zetten." Er wordt voor heel ambiance gezorgd tijdens de kermisdagen op 26, 27, 28 en 31 augustus. Zo zijn er verschillende optredens, koersen op zondag 27 augustus en een rommelmarkt op maandag 28 augustus. Op zondag 27 augustus wordt de e

Sint-Servatiuskerk in Kersbeek weer open

In november 2019 werd de Sint-Servatiuskerk in Kersbeek met onmiddellijke ingang gesloten wegens problemen met de draagstructuur van de brede overkapping van het schip. De restauratiewerken zijn ondertussen uitgevoerd en de kerk kan terug worden opengesteld.  Burgemeester Kristof Mollu: “De parochiekerk Sint-Servatius is een beschermd monument. Daardoor was er een doordachte aanpak nodig om de stabiliteitsproblemen op te lossen. Kerkraad KANA heeft hiervoor, na de sluiting in 2019, een subsidiedossier ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed met ondersteuning van de gemeente. Ze werd daardoor bij hoogdringendheid voorgelegd aan de minister en werd in 2021 aanvaard. De ingrijpende restauratiewerken van het dak zijn nu afgerond en de stabiliteitsingenieur heeft de toelating gegeven om de kerk opnieuw open te stellen. Daarom dat ik het burgemeestersbesluit uit 2019 kan opheffen en de kerk vanaf 19 juli 2023 terug opengesteld kan worden. Hierdoor kunnen er ook opnieuw erediensten pla

Bewoners WZC Dellebron worden verwend door de kindergemeenteraad

Op woensdagnamiddag 21 juni werden de bewoners van woonzorgcentrum Dellebron in Kortenaken verwend door de leden van de kindergemeenteraad van Kortenaken. "De leden van de kindergemeenteraad waren benieuwd naar de werking van een woonzorgcentrum", legt schepen van welzijn Michel Vander Velpen uit. "Samen met de dienst vrije tijd werd er een verwennamiddag in WZC Dellebron georganiseerd." Op woensdagnamiddag 21 juni kregen de leden van de kindergemeenteraad een rondleiding in woonzorgcentrum Dellebron om de werking, de job en de bewoners te leren kennen. Hierna verwenden zij de bewoners met heel wat activiteiten. Zo speelden ze Vlaamse volksspelen en een quiz. De kinderen en bewoners wisselden ook hun taalgebruik en het dialect met elkaar uit. Ze haalden hun creatieve kant naar boven tijdens het knutselmoment. De bewoners van WZC Dellebron werden helemaal in de watten gelegd met een handverzorging. Ten slotte werd iedereen getrakteerd op een lekkere pannenkoek om de

Opening belevingswandeling op 17/06 in Vruenpark Waanrode

In het Vruenpark in Waanrode is een belevingswandeling ingericht die je langs verschillende kunstwerken leidt. De wandeling is een initiatief van de Academie Regio Tienen. Door de QR code te scannen krijg je een begeleiding van het beeld in diverse artistieke vormen. De officiële opening van de wandeling vindt plaats op zaterdag 17 juni om 11 uur. Het idee voor de belevingswandeling kwam in coronatijd opborrelen bij de Academie Regio Tienen. In voorgaande schooljaren opende de academie al belevingswandelingen in Tielt-Winge, Tienen en Boutersem, en nu dus ook in Kortenaken. Het doel is mensen in beweging te brengen en hun artistieke werken te tonen. Via een beeld, gemaakt door de leerlingen beeldende en audiovisuele kunst, krijg je de eerste informatie visueel binnen. Door de QR-code te scannen wordt er muziek, woord, dans, animatie of soundscapes aan het beeld toegevoegd. Schepen van kunstonderwijs Niels Willems: “Het pas aangelegde Vruenpark is de perfecte locatie om ons filiaal van

Het dak van de Sint-Barbarakapel wordt hersteld

Om ons klein religieus erfgoed te onderhouden wordt jaarlijks een kapel in de gemeente grondig gerenoveerd. Voor 2023 staat de herstelling van het dak van de Sint-Barbarakapel in Miskom op de planning. Deze kapel staat op de hoek van de Hanenstraat met de Heerbaan en was dringend aan herstel toe. De werken werden positief geadviseerd door de Erfgoedraad en worden na de zomer uitgevoerd door een lokale dakwerker. Schepen van erfgoed Niels Willems: “Voor heel wat mensen zijn de kapellen een bijzonder deel van de buurt. Het zijn nog steeds plaatsen waar mensen samenkomen en waar heel wat herinneringen aan vasthangen. Daarom willen we deze kleine stukjes erfgoed niet verloren laten gaan en investeren we in een renovatie. De kostprijs voor de herstelling van de Sint-Barbarakapel bedraagt 3.300 euro.”

Kinderrommelmarkt op zaterdag 10/06

Samen met de kindergemeenteraad wordt er op zaterdag 10 juni van 10 tot 15 uur de allereerste rommelmarkt voor en door kinderen georganiseerd aan GC Den Hoek. Op de kinderrommelmarkt kan je tweedehandsspullen, zoals strips, speelgoed, gezelschapsspellen, kinderkleding, en zoveel meer voor een klein prijsje vinden. Er zijn ondertussen 32 verkopertjes ingeschreven. Het kopen en verkopen gebeurt door de kinderen zelf. Hierdoor wordt er niet met echt geld gehandeld. Aan de inkom kan je jetons kopen waarmee je aan de standen kunt betalen. De verkopers ruilen aan het einde van de rommelmarkt hun jetons in voor centjes voor de spaarpot. Praktisch Locatie: parking GC Den Hoek, Hoekstraat in Kortenaken Zaterdag 10 juni van 10 tot 15 uur

Kortenaken en Glabbeek kaarten groeiende problemen van de Lijn in de regio aan

“Sinds kort word ik regelmatig gecontacteerd door inwoners van Waanrode en Kersbeek-Miskom dat er problemen zijn met buslijn 420 Tienen – Diest die rijdt via de N29. De bus zit ’s morgens en ’s avonds vaak overvol waardoor schoolgaande kinderen op elkaar zijn geplakt of niet meer kunnen opstappen. Verder krijg ik ook verschillende meldingen over een bus die niet komt opdagen zonder enige communicatie. De klachten dateren al van vorig jaar maar zijn de laatste tijd enorm toegenomen in aantal. Ik heb me bevraagd bij De Lijn en daar kreeg ik te horen dat men in de dienstregeling geen aanpassingen kan doen. Er zijn op dit moment geen grotere of extra bussen en chauffeurs ter beschikking” geeft burgemeester Kristof Mollu van Kortenaken aan. “Mijn samenwerking met De Lijn is altijd goed geweest maar zij zijn ook gebonden aan de middelen die ze ter beschikking hebben. Door de aanhoudende besparingen van de Vlaamse Overheid op het openbaar vervoer is De Lijn niet meer bij machte om de werking

Hoeledensebaan afgesloten voor onderzoek op 7 en 8 juni

De Hoeledensebaan vertoont verschillende scheuren. In 2019 is het gemeentebestuur met een gerechtelijke procedure gestart tegen verschillende partijen die betrokken waren bij de rioleringswerken aan de Hoeledensebaan en Donkelstraat in 2014. Twee jaar geleden heeft de gemeente al enkele voorlopige herstellingen uitgevoerd. De gerechtsexpert die is aangesteld door de rechtbank zal op woensdag 7 en donderdag 8 juni verschillende scheuren onderzoeken. Het onderzoek vindt plaats over de volledige breedte van de Hoeledensebaan op verschillende locaties tussen de Nieuwstraat en de Strostraat. De locaties zijn op de weg gemarkeerd met oranje verf. Om het onderzoek uit te voeren wordt op 7 en 8 juni de Donkelstraat/Hoeledensebaan tussen het centrum van Hoeleden en rotonde De Hoef onderbroken voor alle gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel door via het fietspad. De omwonenden kregen een brief in de bus. Er wordt voor het gemotoriseerd verkeer een omleiding voorzien via de H

Jaarrapport organisatiebeheersing 2022

De gemeente Kortenaken stelt haar jaarrapport organisatiebeheersing 2022 voor waarin wordt toegelicht wat er in de periode van april 2022 tot april 2023 gebeurde rond organisatiebeheersing- en ontwikkeling in de organisatie. De organisatie zette in op de medewerkers en de cultuur van de organisatie waaronder opleidingen rond timemanagement en feedback geven, maar ook op leiderschapsontwikkeling, het optimaliseren van interne communicatie en het voorzien van ergonomische werkplekken. De gemeente werkt eveneens aan de digitalisering van haar diensten met o.a. een ticketingsysteem en geoptimaliseerd kasbeheer én een nieuwe website met digitaal loket en een afsprakensysteem. Hierbij werkten ze ook aan de optimalisatie van verschillende processen om de werking voor zowel de burger als de medewerker te verbeteren.

Het gemeentelijk wegbermbeheer in Kortenaken wordt aangepast

Dit voorjaar zullen de meeste wegbermen in de gemeente gemaaid worden vanaf de tweede helft van de maand mei. Door deze aanpassing in het bermbeheer worden hoge grassen ingeperkt en maken ze ruimte voor een veelheid aan wilde bloemen dat onze straten kan opfleuren. Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) zal het effect van dit gewijzigd beheer na ca. drie jaar evalueren en zo nodig bijsturen. "Het nieuwe bermbeheerplan, opgemaakt in samenwerking met Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH), en goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos, laat gemeente Kortenaken toe om op andere tijdstippen te maaien dan momenteel wettelijk mogelijk is," legt burgemeester Kristof Mollu uit. "Op die manier kunnen we de hoge grassen inperken en onze bermen bloemrijker maken", vult schepen van groenbeheer Griet Vandewijngaerden aan. "Dat is mooier en goed voor de natuur, maar ook voor de bestuiving van onze talrijke boomgaarden." Wilde bijen en insecten vinden na de

Kortenaken organiseert nieuw concept Tour de Boer

De dienst vrije tijd van gemeente Kortenaken en Sportregio Getevallei lanceren de zomer met een nieuw concept. Ontdek de verschillende authentieke boerderijen die Kortenaken huisvest op het allereerste ‘Tour de Boer’ wandelevenement op zondag 2 juli 2023. Vanwaar komt al dat lekkers dat op ons bord ligt?", vraagt schepen van sport Guy Vandebergh zich af. "Tour de Boer belooft een bijzondere, sportieve ontdekkingstocht langsheen Kortenaakse boerderijen, fruitbedrijven, een paardenmanège en een loonwerkbedrijf te worden waarbij er ook geproefd mag worden." Bezoekers komen op plaatsen waar ze anders nooit komen. Die dag staat volledig in het teken van de unieke boerenstiel in de ruimste betekenis van het woord. Er zijn vier afgepijlde wandelingen uitgestippeld zodat jong en ouder kunnen kennismaken met de boeren(stiel). Kuikentjesroute +/- 4,5 km Deze wandeling leent zich perfect voor de allerkleinsten onder ons. Vrij vertrek tussen 9 en 15 uur Fruitbedrijf Morren Boerderi

Extra locaties met elektrische laadinfrastructuur in 2023

In november 2022 deed Vlaanderen een oproep naar de gemeenten om locaties door te geven om laadinfrastructuur voor elektrische auto’s te voorzien. Kortenaken droeg in elke deelgemeente locaties voor en deze werden goedgekeurd. Momenteel staan er in Kortenaken enkel publieke laadpunten aan de sporthal in Waanrode. Het aantal elektrische wagens is momenteel nog eerder beperkt, maar er is een evolutie merkbaar en dus ook een bijkomende nood aan elektrische laadinfrastructuur. Burgemeester Kristof Mollu aan: "In een plattelandsgemeente als Kortenaken kunnen bewoners meestal op eigen terrein wel een private laadinfrastructuur voorzien, maar we vinden het belangrijk dat we als gemeente ook voldoende publieke laadpalen aanbieden. Daarom dat er in de loop van het jaar 2023 in elke deelgemeente laadinfrastructuur wordt uitgerold." Er komen in 2023 laadpunten op de parking langs het gemeentehuis en op de parking in het centrum van Kortenaken. In Kersbeek-Miskom komt er laadinfrastructu

Jaarlijkse zitdag belastingen op woensdag 21 juni

Kortenaken organiseert in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën een zitdag in het gemeentehuis van Kortenaken. Dit jaar vindt deze zitdag plaats op woensdag 21 juni van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. Kortenakenaren kunnen hier terecht voor het invullen van de belastingbrief. De zitdag werkt ENKEL OP AFSPRAAK. Dit betekent dat iedereen vooraf zijn invulsessie moet vastleggen. Het gaat om 1 invulsessie per afspraak (duurtijd: 12 minuten). Wie meerdere aangiftes heeft, dient meerdere afspraken vast te leggen. Een afspraak vastleggen kan via het nummer 011 58 62 62 of aan het onthaal van het gemeentehuis of van het OCMW. In totaal kunnen er 50 aangiften verwerkt worden. Door het werken op afspraak, vermijden we een stormloop bij de aanvang en blijft de wachttijd beperkt. Liever online? Simpel, snel en ecologisch! Ga naar MyMinfin.be en meld je aan om toegang te krijgen tot je gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of tot je voorstel voor vereenvoudigde aangift

Herdenkingsplaat in Ransberg geplaatst

Het gemeentebestuur van Kortenaken onthulde vandaag de nieuwe herdenkingsplaat aan het kerkhof in Ransberg. Deze is geplaatst naar aanleiding van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog op 8 mei. Op verschillende kerkhoven in Kortenaken zijn er doorheen de jaren herdenkingsplaten of -monumenten geplaatst. Nu was het kerkhof in Ransberg aan de beurt. Op deze manier is er een blijvende herinnering aan de oudstrijders opdat de gruwel van de wereldoorlogen nooit vergeten wordt. Het gemeentebestuur legde bloemen neer bij de huldiging van de gedenkplaat in Ransberg. Er worden ook plannen gemaakt voor een uitgebreider programma voor de herdenking van 11 november om meer betrokkenheid bij de inwoners te creëren.

Politiezone Hageland houdt tactische trainingen in leegstaand Torendraaiersgebouw

In mei en juni 2023 zal het interventieteam van de Politiezone Hageland enkele dagen tactische trainingssessies houden in het Torendraaiersgebouw te Waanrode. Gemeente Kortenaken maakt samen met Tielt-Winge, Glabbeek, Bekkevoort en Geetbets deel uit van de Politiezone Hageland. De zone bestaat uit 54 operationele medewerkers en de interventieploegen vormen een belangrijke schakel van het korps. Burgemeester Kristof Mollu: "Toen de vraag kwam of het leegstaande Torendraaiersgebouw in Waanrode tijdelijk gebruikt kan worden voor interne trainingen van onze zone, stonden we hier als gemeentebestuur uiteraard voor open. Het is belangrijk dat we over een performante politie beschikken. Het gebouw is ideaal om bepaalde procedures te trainen, wapenoefeningen te houden of om zoekacties in het gebouw te doen." “Het operationeel kader van de politie, dit zijn voornamelijk de inspecteurs en de hoofdinspecteurs, moeten jaarlijks een aantal trainingen volgen in het kader van wat wij 'g

Opening Vruenpark voor alle inwoners van Kortenaken

De grasvlakte achter sporthal De Vruen in Waanrode werd omgetoverd tot een park dat werkt aan natuur- en biodiversiteitsversterking. Het biedt ook toegankelijke recreatiemogelijkheden voor jong en oud. Op vrijdag 28 april werd het Vruenpark officieel geopend. Op zaterdag 29 april 2023 van 17 tot 20 uur nodigt het gemeentebestuur alle inwoners uit om er te klinken op 2023 en het nieuwe park te ontdekken. "We organiseerden vorig jaar voor de eerste maal een lentereceptie en dat was een groot succes", vertelt burgemeester Kristof Mollu. "Daarom trakteren we dit jaar al onze inwoners opnieuw op drankjes en een frietje. Er is ook kinderanimatie en een muzikale noot van coverband Field Street One voorzien." De lentereceptie vindt plaats in het nieuwe Vruenpark in Waanrode. De grasvlakte achter sporthal De Vruen werd omgetoverd tot een park waar aandacht is voor recreatie en natuur- en biodiversiteit. "Het park is zo ingericht dat er voor elke leeftijd leuke dingen

Nieuw recyclagepark in Kortenaken

Vanaf 1 augustus 2023 gaat het recyclagepark van Kortenaken tijdelijk dicht voor verbouwingswerken. Inwoners van Kortenaken kunnen tijdens de werken terecht op de omliggende DifTar-gewichtsparken van Glabbeek, Zoutleeuw (Wezersebaan), Messelbroek (Scherpenheuvel-Zichem) en Tienen. Het gemeentebestuur van Kortenaken besliste al in de vorige bestuursperiode in 2016 om mee in het masterplan 'Recyclageparken' van EcoWerf te stappen. Dit masterplan houdt onder meer in dat op termijn alle inwoners van het werkingsgebied van EcoWerf op alle DifTar-gewichtsparken terechtkunnen. EcoWerf streeft er zo naar dat 95% van de inwoners op minder dan 10 minuten rijden van een recyclagepark wonen. Daarnaast wordt het beheer van het recyclagepark overgedragen aan EcoWerf. Dit zorgt voor ruimere openingsuren, een reeks gratis afvalfracties en uniforme tarieven voor de betalende afvalsoorten. Meer gebruiksgemak en duidelijke tarieven EcoWerf en het lokaal bestuur Kortenaken breiden het recyclagepa

Cultuurprogrammatie mei/juni in Kortenaken

We zijn halfweg het voorjaar en we mochten al enkele culturele toppers verwelkomen in het programma van Plankenkoorts. De komende maanden staat er nog heel wat op het programma, o.a. bekende illusionist Nicholas, U2be, een band met internationale allure, en leuke activiteiten in de bibliotheek. Vrijdag 5 mei:  Van idee tot boek met Marina Theunissen Marina Theunissen, inwoonster van Kortenaken, neemt ons mee in haar proces van idee tot boek. Ze publiceerde reeds drie psychologische thrillers voor volwassenen. Haar lezing zal vooral gaan over haar nieuwste boek 'Drogbeeld'. Prijs: gratis Locatie: Bibliotheek Kortenaken om 19 uur Reserveer je plaats via de website of in de bib Zaterdag 13 mei: U2be - The Belgian U2 Experience Eén van de meest authentieke en gewaardeerde U2 Tribute Bands in Europa. Een band met internationale allure, gefundeerd op jarenlange voorbereiding en ervaring. Een must see voor iedere U2 fan! Prijs: 12 euro Locatie: GC Den Hoek, Hoekstraat 33 in Kortenak

Koop je stookolie voordelig aan via samenaankoop

Stookolie nodig? Gemeente Kortenaken organiseert 3 keer per jaar - in februari, juni en november - een samenaankoop voor stookolie om de inwoners een financieel duwtje in de rug te geven. Schepen van welzijn, Michel Vander Velpen licht toe: "De eerste samenaankoop stookolie in februari was een succes. Er wordt dus ook in juni en november een actie georganiseerd. De actie staat enkel open voor het privéverbruik van de Kortenaakse gezinnen, niet voor verenigingen en bedrijven. Bestellen kan al vanaf 500 liter." De gemeente en het OCMW verzamelen alle bestellingen. Aan het eind van de bestelperiode wordt aan leveranciers in de ruime omgeving een prijs gevraagd voor de ontvangen bestellingen. Dezelfde prijs moet aangehouden worden voor alle bestellingen, ongeacht de grootte ervan. Dit maakt het voor mensen met een beperkt budget en/of een kleine stookolietank extra voordelig om deel te nemen. Wie wil deelnemen, kan het aanvraagformulier van maandag 24 april tot en met woensdag 7

Nieuw terras aan GC Den Hoek

De werken aan het nieuwe terras van gemeenschapscentrum Den Hoek in het centrum van Kortenaken zijn volop aan de gang. Vanaf midden mei is het terras bruikbaar voor huurders van de zaal. "Een nuttige buitenruimte aansluitend op de foyer was een veel gevraagde toevoeging aan deze sterk bezette zaal. Dit zal zowel voor de verenigingen als voor inwoners die Den Hoek huren een zeer mooie aanvulling zijn op de beschikbare ruimte. We hadden deze werken dan ook voorzien in het meerjarenplan van de gemeente" aldus schepen van gebouwen Niels Willems. "Midden mei wordt voor een betere toegankelijkheid het raam nog vervangen en er wordt ook nog extra meubilair geleverd." Er werd de voorbije jaren ook in de zalen in andere deelgemeentes geïnvesteerd om de belevingswaarde ervan optimaal te houden, nu was dus zaal Den Hoek aan de beurt. "Ook bij dit project hebben we een beroep kunnen doen op een bedrijf uit eigen gemeente om dit terras in staalbouw te kunnen uitvoeren"

Regenboogzebrapad aan sporthal De Vruen

Kortenaken hangt al verschillende jaren op 17 mei de regenboogvlag uit naar aanleiding van de jaarlijkse Internationale Dag Tegen Holebi-en Transfobie. Vanaf nu vind je in Kortenaken ook een regenboogzebrapad als permanent symbool voor de gelijkwaardigheid van alle seksuele geaardheden. “Als gemeentebestuur willen we de taboes rond rond LGBTQIA+ doorbreken", geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "We zochten en vonden dus een ideale locatie voor een regenboogzebrapad." Naast het jaarlijks uithangen van de regenboogvlag op 17 mei, komt er nu ook een permanent symbool voor gelijkwaardigheid in gemeente Kortenaken. Schepen van welzijn, Michel Vander Velpen: "We vragen aandacht voor de discriminatie-, welzijns- en gezondheidsproblemen waarmee de LGBTQIA+ gemeenschap wordt geconfronteerd. Hiervoor hebben we symbolisch een regenboogzebrapad aangelegd op de parkeerweg rond de sporthal in Waanrode en willen we aantonen dat iedereen welkom is in onze gemeente én uiteraard ook

Lentereceptie voor alle inwoners van Kortenaken

Op zaterdag 29 april 2023 van 17 tot 20 uur nodigt het gemeentebestuur alle inwoners uit om te klinken op 2023 en de lente. "We organiseerden vorig jaar voor de eerste maal een lentereceptie en dat was een groot succes," vertelt burgemeester Kristof Mollu. "We trakteren al onze inwoners op drankjes en een frietje. Er is ook kinderanimatie en een muzikale noot van coverband Field Street One voorzien." De lentereceptie vindt plaats in het nieuwe Vruenpark in Waanrode. "We maken van deze gelegenheid gebruik om de inwoners kennis te laten maken met het nieuw, aangelegde park. We hopen een mooi aantal inwoners te mogen ontvangen onder een stralende lentezon," sluit burgemeester Mollu af. Praktisch zaterdag 29 april van 17 tot 20 uur Locatie: Vruenpark Parkeren kan aan sporthal De Vruen, Grote Vruente 57b in Waanrode

Gemeente Kortenaken organiseert activiteiten tijdens de Buitenspeeldag op 19 april

Op 19 april gaat de Buitenspeeldag weer door in heel Vlaanderen en Brussel. De schermen gaan op zwart en kinderen en jongeren worden uitgedaagd om buiten te gaan spelen. Overal worden er fijne activiteiten ge­organiseerd om kinderen en jon­geren te entertainen, ook in Kortenaken. Het is een jaarlijkse traditie om kinderen vanachter de schermen te halen en weer buiten te laten spelen. Net zoals vorig jaar zal de Buitenspeeldag van Kortenaken doorgaan op het Speelgroen van Velpezicht in Hoeleden van 13 tot 17 uur. Kinderen kunnen er naar hartenlust ravotten in de speelruimte, springen op de springkastelen, een ritje maken op de zweefmolen of zich laten grimeren. Ze krijgen een jeton voor wat lekkers bij hun inschrijving. Praktisch Speelgroen Hoeleden, Kerkplein 8 Woensdag 19 april van 13 tot 17 uur Gratis toegang info: vrijetijd@kortenaken.be

KORTbij raapt zwerfvuil

 Van 18 maart t.e.m. 2 april was het in Vlaanderen weer de “Grote lenteschoonmaak” en ook KORTbij deed hieraan mee. De nieuwe politieke beweging had via sociale media een oproep gedaan naar bewoners om te helpen. Een 15-tal enthousiastelingen hebben samen met de bestuursleden van de partij de afgelopen twee weken in de hele gemeente zwerfvuil geraapt. We weten niet wat er ‘gewonnen’ heeft: de blikjes bier of de blikjes frisdrank. Een van de deelnemers vond een hele maaltijd McDonald's. Verpakkingen en sigarettenpakjes waren helaas ook volop in de aanbieding. Door deze actie is de gemeente weer wat properder geworden en er werd een klein bedankmoment voorzien met een gebakje voor de zwerfvuilrapers.

Familiebloesemdag in Kortenaken op zondag 16 april

Op zondag 16 april is Fruitbedrijf Morren in Kortenaken opnieuw de startlocatie van verschillende bloesemactiviteiten: wandelen, fietsen, een scootertocht, een ritje met de huifkar of ontspannen in de bloesembar. Het kan allemaal! Tijdens de Familiebloesemdag kunnen inwoners en toeristen ten volle genieten van de bloesempracht in gemeente Kortenaken. "Tijdens deze periode van het jaar is Kortenaken op z'n mooist. De bloesems fleuren het landschap op met hun kleuren", zegt schepen voor toerisme Guy Vandebergh. "We hebben, samen met lokale partners, een hele reeks aan activiteiten op poten gezet voor jong en oud." Op het programma staan o.a. een e-scooter- en huifkartocht, een begeleide wandeling van 4 km, een tractorrondrit met de pluktrein en een sprookjeswandeling. Voor de kinderen is er extra animatie voorzien zoals glittertattoos, grime, springen op een reuzetractor, een zoektocht met Sneeuwwitje naar de 7 opgesloten dwergen of een workshop 'smaaklab

Haalbaarheidsstudie vernieuwing voetbalsite

De gemeente bekijkt samen met voetbalclubs VS Kortenaken en SK Waanrode naar de haalbaarheid voor het bouwen van een nieuwe voetbalsite. In deze studie wordt gekeken naar het bouwen van een nieuwe voetbalkantine en het aanleggen van een kunstgrasveld. Daarnaast zullen ook de parkeerplaatsen, wegen en omranding van het terrein vernieuwd worden om de mogelijke impact voor de omwonenden zo klein mogelijk te houden. Budgettair wordt er gestreefd naar maximale subsidiëring vanuit Sport Vlaanderen. De buurt wordt tijdig ingelicht en zal feedback kunnen geven alvorens de werken van start gaan.

Nieuwe veegwagen in gebruik genomen

De gemeente Kortenaken kocht een nieuwe veegwagen aan om propere wegen en fietspaden te garanderen. "De technische dienst zet zich dagelijks in om onze gemeente te onderhouden door onder andere het onkruid te bestrijden", zegt schepen van milieu Griet Vandewijngaerden. "Daarnaast zorgen proper onderhouden goten voor een betere afwatering." De oude veegwagen was 14 jaar oud en versleten. Met de nieuwe machine kan de technische dienst weer efficiënt de baan op en werk maken van de grote lenteschoonmaak.

OCMW stelt zich voor aan Kortenaakse basisscholen

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van drie basisscholen van Kortenaken (Triptrap Kortenaken, Zonnebloem Waanrode en Toverpotlood Hoeleden) brengen een bezoek aan het OCMW van Kortenaken. "Door dit bezoek willen we de leerlingen vertrouwd doen raken met de werking en de functies van een OCMW" geeft schepen van Welzijn Michel Vander Velpen aan. "Na het bezoek aan het OCMW-gebouw zullen een aantal OCMW-medewerkers ook langsgaan in de drie scholen om samen met de leerlingen het spel ‘Weg uit dat web’ te spelen. Het is een spel rond kansarmoede dat hen zal leren dat armoede meer betekent dan ‘het niet hebben van geld’. Kansarmoede is namelijk een web dat verschillende levensdomeinen behelst. Via deze initiatieven trachten we de kinderen meer inzicht te geven in deze complexe materie. De brochure die hen werd meegegeven moet ook de ouders meer inzicht geven en eventuele drempels verlagen."

Laatste 200 m toplaag wordt aangelegd op de Heerbaan

In het kader van de aanleg van verbindingsriolering Velpe in Kersbeek-Miskom wordt op donderdag 16 maart de laatste 200 m toplaag asfalt aangelegd op de Heerbaan tussen de Schotsebosweg en de Beekstraat. Met deze werken zijn alle grotere werkzaamheden op dit grootschalige rioleringsproject klaar. De rioleringswerken in deelgemeente Kersbeek-Miskom zijn in april 2021 gestart. “Over een afstand van ca. 6 km werd er op de Heerbaan en in Miskom-Dorp een gescheiden rioolstelsel aangelegd dat recent is aangesloten op het nieuwe waterzuiveringsstation aan rotonde De Hoef. Verder hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om een volledig nieuw wegdek in asfalt aan te leggen en werden er nieuwe fietspaden voorzien. Goed voor een investering van bijna 8 miljoen euro waarvan 80% is gesubsidieerd” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “In het najaar van vorig jaar werden we geconfronteerd met enkele extra werkzaamheden waardoor de kokeronderdoorgang van die waterlopen vernieuwd moest worden. B

Goeiemorgen Morgen!-vlag in Kortenaken

Spot jij de 'Goeiemorgen Morgen!'-vlag in onze gemeente? Maak dan een leuke foto met de vlag tussen maandag 13 en vrijdag 17 maart en stuur die door via de Radio2 -app. Wie weet win jij een Vlaanderen Vakantiecheque voor een weekendje weg. Sinds maandag 27 februari komt Goeiemorgen Morgen!, de nieuwe ochtendshow van Radio2 met Peter Van de Veire en Kim Van Oncen, 5 weken lang naar zijn luisteraars. Elke week zet de ploeg van Goeiemorgen Morgen! één regio in de kijker. En in die regio wappert dan ook de Goeiemorgen Morgen!-vlag in verschillende steden en gemeenten. Deze week is het de beurt aan Vlaams-Brabant en Brussel en zendt Radio2 live uit vanuit Kortenberg. De vlag ... die wappert ook in Kortenaken. Wie er een leuke foto mee maakt en deze via de Radio2-app doorstuurt, maakt kans op een Vlaanderen Vakantiecheque ter waarde van 400 euro. Ideaal om een regio te verkennen die je minder goed kent!