Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2023 tonen

Kortenaken en Glabbeek kaarten groeiende problemen van de Lijn in de regio aan

“Sinds kort word ik regelmatig gecontacteerd door inwoners van Waanrode en Kersbeek-Miskom dat er problemen zijn met buslijn 420 Tienen – Diest die rijdt via de N29. De bus zit ’s morgens en ’s avonds vaak overvol waardoor schoolgaande kinderen op elkaar zijn geplakt of niet meer kunnen opstappen. Verder krijg ik ook verschillende meldingen over een bus die niet komt opdagen zonder enige communicatie. De klachten dateren al van vorig jaar maar zijn de laatste tijd enorm toegenomen in aantal. Ik heb me bevraagd bij De Lijn en daar kreeg ik te horen dat men in de dienstregeling geen aanpassingen kan doen. Er zijn op dit moment geen grotere of extra bussen en chauffeurs ter beschikking” geeft burgemeester Kristof Mollu van Kortenaken aan. “Mijn samenwerking met De Lijn is altijd goed geweest maar zij zijn ook gebonden aan de middelen die ze ter beschikking hebben. Door de aanhoudende besparingen van de Vlaamse Overheid op het openbaar vervoer is De Lijn niet meer bij machte om de werking

Hoeledensebaan afgesloten voor onderzoek op 7 en 8 juni

De Hoeledensebaan vertoont verschillende scheuren. In 2019 is het gemeentebestuur met een gerechtelijke procedure gestart tegen verschillende partijen die betrokken waren bij de rioleringswerken aan de Hoeledensebaan en Donkelstraat in 2014. Twee jaar geleden heeft de gemeente al enkele voorlopige herstellingen uitgevoerd. De gerechtsexpert die is aangesteld door de rechtbank zal op woensdag 7 en donderdag 8 juni verschillende scheuren onderzoeken. Het onderzoek vindt plaats over de volledige breedte van de Hoeledensebaan op verschillende locaties tussen de Nieuwstraat en de Strostraat. De locaties zijn op de weg gemarkeerd met oranje verf. Om het onderzoek uit te voeren wordt op 7 en 8 juni de Donkelstraat/Hoeledensebaan tussen het centrum van Hoeleden en rotonde De Hoef onderbroken voor alle gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel door via het fietspad. De omwonenden kregen een brief in de bus. Er wordt voor het gemotoriseerd verkeer een omleiding voorzien via de H

Jaarrapport organisatiebeheersing 2022

De gemeente Kortenaken stelt haar jaarrapport organisatiebeheersing 2022 voor waarin wordt toegelicht wat er in de periode van april 2022 tot april 2023 gebeurde rond organisatiebeheersing- en ontwikkeling in de organisatie. De organisatie zette in op de medewerkers en de cultuur van de organisatie waaronder opleidingen rond timemanagement en feedback geven, maar ook op leiderschapsontwikkeling, het optimaliseren van interne communicatie en het voorzien van ergonomische werkplekken. De gemeente werkt eveneens aan de digitalisering van haar diensten met o.a. een ticketingsysteem en geoptimaliseerd kasbeheer én een nieuwe website met digitaal loket en een afsprakensysteem. Hierbij werkten ze ook aan de optimalisatie van verschillende processen om de werking voor zowel de burger als de medewerker te verbeteren.

Het gemeentelijk wegbermbeheer in Kortenaken wordt aangepast

Dit voorjaar zullen de meeste wegbermen in de gemeente gemaaid worden vanaf de tweede helft van de maand mei. Door deze aanpassing in het bermbeheer worden hoge grassen ingeperkt en maken ze ruimte voor een veelheid aan wilde bloemen dat onze straten kan opfleuren. Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) zal het effect van dit gewijzigd beheer na ca. drie jaar evalueren en zo nodig bijsturen. "Het nieuwe bermbeheerplan, opgemaakt in samenwerking met Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH), en goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos, laat gemeente Kortenaken toe om op andere tijdstippen te maaien dan momenteel wettelijk mogelijk is," legt burgemeester Kristof Mollu uit. "Op die manier kunnen we de hoge grassen inperken en onze bermen bloemrijker maken", vult schepen van groenbeheer Griet Vandewijngaerden aan. "Dat is mooier en goed voor de natuur, maar ook voor de bestuiving van onze talrijke boomgaarden." Wilde bijen en insecten vinden na de

Kortenaken organiseert nieuw concept Tour de Boer

De dienst vrije tijd van gemeente Kortenaken en Sportregio Getevallei lanceren de zomer met een nieuw concept. Ontdek de verschillende authentieke boerderijen die Kortenaken huisvest op het allereerste ‘Tour de Boer’ wandelevenement op zondag 2 juli 2023. Vanwaar komt al dat lekkers dat op ons bord ligt?", vraagt schepen van sport Guy Vandebergh zich af. "Tour de Boer belooft een bijzondere, sportieve ontdekkingstocht langsheen Kortenaakse boerderijen, fruitbedrijven, een paardenmanège en een loonwerkbedrijf te worden waarbij er ook geproefd mag worden." Bezoekers komen op plaatsen waar ze anders nooit komen. Die dag staat volledig in het teken van de unieke boerenstiel in de ruimste betekenis van het woord. Er zijn vier afgepijlde wandelingen uitgestippeld zodat jong en ouder kunnen kennismaken met de boeren(stiel). Kuikentjesroute +/- 4,5 km Deze wandeling leent zich perfect voor de allerkleinsten onder ons. Vrij vertrek tussen 9 en 15 uur Fruitbedrijf Morren Boerderi

Extra locaties met elektrische laadinfrastructuur in 2023

In november 2022 deed Vlaanderen een oproep naar de gemeenten om locaties door te geven om laadinfrastructuur voor elektrische auto’s te voorzien. Kortenaken droeg in elke deelgemeente locaties voor en deze werden goedgekeurd. Momenteel staan er in Kortenaken enkel publieke laadpunten aan de sporthal in Waanrode. Het aantal elektrische wagens is momenteel nog eerder beperkt, maar er is een evolutie merkbaar en dus ook een bijkomende nood aan elektrische laadinfrastructuur. Burgemeester Kristof Mollu aan: "In een plattelandsgemeente als Kortenaken kunnen bewoners meestal op eigen terrein wel een private laadinfrastructuur voorzien, maar we vinden het belangrijk dat we als gemeente ook voldoende publieke laadpalen aanbieden. Daarom dat er in de loop van het jaar 2023 in elke deelgemeente laadinfrastructuur wordt uitgerold." Er komen in 2023 laadpunten op de parking langs het gemeentehuis en op de parking in het centrum van Kortenaken. In Kersbeek-Miskom komt er laadinfrastructu

Jaarlijkse zitdag belastingen op woensdag 21 juni

Kortenaken organiseert in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën een zitdag in het gemeentehuis van Kortenaken. Dit jaar vindt deze zitdag plaats op woensdag 21 juni van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. Kortenakenaren kunnen hier terecht voor het invullen van de belastingbrief. De zitdag werkt ENKEL OP AFSPRAAK. Dit betekent dat iedereen vooraf zijn invulsessie moet vastleggen. Het gaat om 1 invulsessie per afspraak (duurtijd: 12 minuten). Wie meerdere aangiftes heeft, dient meerdere afspraken vast te leggen. Een afspraak vastleggen kan via het nummer 011 58 62 62 of aan het onthaal van het gemeentehuis of van het OCMW. In totaal kunnen er 50 aangiften verwerkt worden. Door het werken op afspraak, vermijden we een stormloop bij de aanvang en blijft de wachttijd beperkt. Liever online? Simpel, snel en ecologisch! Ga naar MyMinfin.be en meld je aan om toegang te krijgen tot je gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of tot je voorstel voor vereenvoudigde aangift

Herdenkingsplaat in Ransberg geplaatst

Het gemeentebestuur van Kortenaken onthulde vandaag de nieuwe herdenkingsplaat aan het kerkhof in Ransberg. Deze is geplaatst naar aanleiding van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog op 8 mei. Op verschillende kerkhoven in Kortenaken zijn er doorheen de jaren herdenkingsplaten of -monumenten geplaatst. Nu was het kerkhof in Ransberg aan de beurt. Op deze manier is er een blijvende herinnering aan de oudstrijders opdat de gruwel van de wereldoorlogen nooit vergeten wordt. Het gemeentebestuur legde bloemen neer bij de huldiging van de gedenkplaat in Ransberg. Er worden ook plannen gemaakt voor een uitgebreider programma voor de herdenking van 11 november om meer betrokkenheid bij de inwoners te creëren.

Politiezone Hageland houdt tactische trainingen in leegstaand Torendraaiersgebouw

In mei en juni 2023 zal het interventieteam van de Politiezone Hageland enkele dagen tactische trainingssessies houden in het Torendraaiersgebouw te Waanrode. Gemeente Kortenaken maakt samen met Tielt-Winge, Glabbeek, Bekkevoort en Geetbets deel uit van de Politiezone Hageland. De zone bestaat uit 54 operationele medewerkers en de interventieploegen vormen een belangrijke schakel van het korps. Burgemeester Kristof Mollu: "Toen de vraag kwam of het leegstaande Torendraaiersgebouw in Waanrode tijdelijk gebruikt kan worden voor interne trainingen van onze zone, stonden we hier als gemeentebestuur uiteraard voor open. Het is belangrijk dat we over een performante politie beschikken. Het gebouw is ideaal om bepaalde procedures te trainen, wapenoefeningen te houden of om zoekacties in het gebouw te doen." “Het operationeel kader van de politie, dit zijn voornamelijk de inspecteurs en de hoofdinspecteurs, moeten jaarlijks een aantal trainingen volgen in het kader van wat wij 'g

Opening Vruenpark voor alle inwoners van Kortenaken

De grasvlakte achter sporthal De Vruen in Waanrode werd omgetoverd tot een park dat werkt aan natuur- en biodiversiteitsversterking. Het biedt ook toegankelijke recreatiemogelijkheden voor jong en oud. Op vrijdag 28 april werd het Vruenpark officieel geopend. Op zaterdag 29 april 2023 van 17 tot 20 uur nodigt het gemeentebestuur alle inwoners uit om er te klinken op 2023 en het nieuwe park te ontdekken. "We organiseerden vorig jaar voor de eerste maal een lentereceptie en dat was een groot succes", vertelt burgemeester Kristof Mollu. "Daarom trakteren we dit jaar al onze inwoners opnieuw op drankjes en een frietje. Er is ook kinderanimatie en een muzikale noot van coverband Field Street One voorzien." De lentereceptie vindt plaats in het nieuwe Vruenpark in Waanrode. De grasvlakte achter sporthal De Vruen werd omgetoverd tot een park waar aandacht is voor recreatie en natuur- en biodiversiteit. "Het park is zo ingericht dat er voor elke leeftijd leuke dingen

Nieuw recyclagepark in Kortenaken

Vanaf 1 augustus 2023 gaat het recyclagepark van Kortenaken tijdelijk dicht voor verbouwingswerken. Inwoners van Kortenaken kunnen tijdens de werken terecht op de omliggende DifTar-gewichtsparken van Glabbeek, Zoutleeuw (Wezersebaan), Messelbroek (Scherpenheuvel-Zichem) en Tienen. Het gemeentebestuur van Kortenaken besliste al in de vorige bestuursperiode in 2016 om mee in het masterplan 'Recyclageparken' van EcoWerf te stappen. Dit masterplan houdt onder meer in dat op termijn alle inwoners van het werkingsgebied van EcoWerf op alle DifTar-gewichtsparken terechtkunnen. EcoWerf streeft er zo naar dat 95% van de inwoners op minder dan 10 minuten rijden van een recyclagepark wonen. Daarnaast wordt het beheer van het recyclagepark overgedragen aan EcoWerf. Dit zorgt voor ruimere openingsuren, een reeks gratis afvalfracties en uniforme tarieven voor de betalende afvalsoorten. Meer gebruiksgemak en duidelijke tarieven EcoWerf en het lokaal bestuur Kortenaken breiden het recyclagepa

Cultuurprogrammatie mei/juni in Kortenaken

We zijn halfweg het voorjaar en we mochten al enkele culturele toppers verwelkomen in het programma van Plankenkoorts. De komende maanden staat er nog heel wat op het programma, o.a. bekende illusionist Nicholas, U2be, een band met internationale allure, en leuke activiteiten in de bibliotheek. Vrijdag 5 mei:  Van idee tot boek met Marina Theunissen Marina Theunissen, inwoonster van Kortenaken, neemt ons mee in haar proces van idee tot boek. Ze publiceerde reeds drie psychologische thrillers voor volwassenen. Haar lezing zal vooral gaan over haar nieuwste boek 'Drogbeeld'. Prijs: gratis Locatie: Bibliotheek Kortenaken om 19 uur Reserveer je plaats via de website of in de bib Zaterdag 13 mei: U2be - The Belgian U2 Experience Eén van de meest authentieke en gewaardeerde U2 Tribute Bands in Europa. Een band met internationale allure, gefundeerd op jarenlange voorbereiding en ervaring. Een must see voor iedere U2 fan! Prijs: 12 euro Locatie: GC Den Hoek, Hoekstraat 33 in Kortenak

Koop je stookolie voordelig aan via samenaankoop

Stookolie nodig? Gemeente Kortenaken organiseert 3 keer per jaar - in februari, juni en november - een samenaankoop voor stookolie om de inwoners een financieel duwtje in de rug te geven. Schepen van welzijn, Michel Vander Velpen licht toe: "De eerste samenaankoop stookolie in februari was een succes. Er wordt dus ook in juni en november een actie georganiseerd. De actie staat enkel open voor het privéverbruik van de Kortenaakse gezinnen, niet voor verenigingen en bedrijven. Bestellen kan al vanaf 500 liter." De gemeente en het OCMW verzamelen alle bestellingen. Aan het eind van de bestelperiode wordt aan leveranciers in de ruime omgeving een prijs gevraagd voor de ontvangen bestellingen. Dezelfde prijs moet aangehouden worden voor alle bestellingen, ongeacht de grootte ervan. Dit maakt het voor mensen met een beperkt budget en/of een kleine stookolietank extra voordelig om deel te nemen. Wie wil deelnemen, kan het aanvraagformulier van maandag 24 april tot en met woensdag 7

Nieuw terras aan GC Den Hoek

De werken aan het nieuwe terras van gemeenschapscentrum Den Hoek in het centrum van Kortenaken zijn volop aan de gang. Vanaf midden mei is het terras bruikbaar voor huurders van de zaal. "Een nuttige buitenruimte aansluitend op de foyer was een veel gevraagde toevoeging aan deze sterk bezette zaal. Dit zal zowel voor de verenigingen als voor inwoners die Den Hoek huren een zeer mooie aanvulling zijn op de beschikbare ruimte. We hadden deze werken dan ook voorzien in het meerjarenplan van de gemeente" aldus schepen van gebouwen Niels Willems. "Midden mei wordt voor een betere toegankelijkheid het raam nog vervangen en er wordt ook nog extra meubilair geleverd." Er werd de voorbije jaren ook in de zalen in andere deelgemeentes geïnvesteerd om de belevingswaarde ervan optimaal te houden, nu was dus zaal Den Hoek aan de beurt. "Ook bij dit project hebben we een beroep kunnen doen op een bedrijf uit eigen gemeente om dit terras in staalbouw te kunnen uitvoeren"

Regenboogzebrapad aan sporthal De Vruen

Kortenaken hangt al verschillende jaren op 17 mei de regenboogvlag uit naar aanleiding van de jaarlijkse Internationale Dag Tegen Holebi-en Transfobie. Vanaf nu vind je in Kortenaken ook een regenboogzebrapad als permanent symbool voor de gelijkwaardigheid van alle seksuele geaardheden. “Als gemeentebestuur willen we de taboes rond rond LGBTQIA+ doorbreken", geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "We zochten en vonden dus een ideale locatie voor een regenboogzebrapad." Naast het jaarlijks uithangen van de regenboogvlag op 17 mei, komt er nu ook een permanent symbool voor gelijkwaardigheid in gemeente Kortenaken. Schepen van welzijn, Michel Vander Velpen: "We vragen aandacht voor de discriminatie-, welzijns- en gezondheidsproblemen waarmee de LGBTQIA+ gemeenschap wordt geconfronteerd. Hiervoor hebben we symbolisch een regenboogzebrapad aangelegd op de parkeerweg rond de sporthal in Waanrode en willen we aantonen dat iedereen welkom is in onze gemeente én uiteraard ook

Lentereceptie voor alle inwoners van Kortenaken

Op zaterdag 29 april 2023 van 17 tot 20 uur nodigt het gemeentebestuur alle inwoners uit om te klinken op 2023 en de lente. "We organiseerden vorig jaar voor de eerste maal een lentereceptie en dat was een groot succes," vertelt burgemeester Kristof Mollu. "We trakteren al onze inwoners op drankjes en een frietje. Er is ook kinderanimatie en een muzikale noot van coverband Field Street One voorzien." De lentereceptie vindt plaats in het nieuwe Vruenpark in Waanrode. "We maken van deze gelegenheid gebruik om de inwoners kennis te laten maken met het nieuw, aangelegde park. We hopen een mooi aantal inwoners te mogen ontvangen onder een stralende lentezon," sluit burgemeester Mollu af. Praktisch zaterdag 29 april van 17 tot 20 uur Locatie: Vruenpark Parkeren kan aan sporthal De Vruen, Grote Vruente 57b in Waanrode

Gemeente Kortenaken organiseert activiteiten tijdens de Buitenspeeldag op 19 april

Op 19 april gaat de Buitenspeeldag weer door in heel Vlaanderen en Brussel. De schermen gaan op zwart en kinderen en jongeren worden uitgedaagd om buiten te gaan spelen. Overal worden er fijne activiteiten ge­organiseerd om kinderen en jon­geren te entertainen, ook in Kortenaken. Het is een jaarlijkse traditie om kinderen vanachter de schermen te halen en weer buiten te laten spelen. Net zoals vorig jaar zal de Buitenspeeldag van Kortenaken doorgaan op het Speelgroen van Velpezicht in Hoeleden van 13 tot 17 uur. Kinderen kunnen er naar hartenlust ravotten in de speelruimte, springen op de springkastelen, een ritje maken op de zweefmolen of zich laten grimeren. Ze krijgen een jeton voor wat lekkers bij hun inschrijving. Praktisch Speelgroen Hoeleden, Kerkplein 8 Woensdag 19 april van 13 tot 17 uur Gratis toegang info: vrijetijd@kortenaken.be

KORTbij raapt zwerfvuil

 Van 18 maart t.e.m. 2 april was het in Vlaanderen weer de “Grote lenteschoonmaak” en ook KORTbij deed hieraan mee. De nieuwe politieke beweging had via sociale media een oproep gedaan naar bewoners om te helpen. Een 15-tal enthousiastelingen hebben samen met de bestuursleden van de partij de afgelopen twee weken in de hele gemeente zwerfvuil geraapt. We weten niet wat er ‘gewonnen’ heeft: de blikjes bier of de blikjes frisdrank. Een van de deelnemers vond een hele maaltijd McDonald's. Verpakkingen en sigarettenpakjes waren helaas ook volop in de aanbieding. Door deze actie is de gemeente weer wat properder geworden en er werd een klein bedankmoment voorzien met een gebakje voor de zwerfvuilrapers.

Familiebloesemdag in Kortenaken op zondag 16 april

Op zondag 16 april is Fruitbedrijf Morren in Kortenaken opnieuw de startlocatie van verschillende bloesemactiviteiten: wandelen, fietsen, een scootertocht, een ritje met de huifkar of ontspannen in de bloesembar. Het kan allemaal! Tijdens de Familiebloesemdag kunnen inwoners en toeristen ten volle genieten van de bloesempracht in gemeente Kortenaken. "Tijdens deze periode van het jaar is Kortenaken op z'n mooist. De bloesems fleuren het landschap op met hun kleuren", zegt schepen voor toerisme Guy Vandebergh. "We hebben, samen met lokale partners, een hele reeks aan activiteiten op poten gezet voor jong en oud." Op het programma staan o.a. een e-scooter- en huifkartocht, een begeleide wandeling van 4 km, een tractorrondrit met de pluktrein en een sprookjeswandeling. Voor de kinderen is er extra animatie voorzien zoals glittertattoos, grime, springen op een reuzetractor, een zoektocht met Sneeuwwitje naar de 7 opgesloten dwergen of een workshop 'smaaklab

Haalbaarheidsstudie vernieuwing voetbalsite

De gemeente bekijkt samen met voetbalclubs VS Kortenaken en SK Waanrode naar de haalbaarheid voor het bouwen van een nieuwe voetbalsite. In deze studie wordt gekeken naar het bouwen van een nieuwe voetbalkantine en het aanleggen van een kunstgrasveld. Daarnaast zullen ook de parkeerplaatsen, wegen en omranding van het terrein vernieuwd worden om de mogelijke impact voor de omwonenden zo klein mogelijk te houden. Budgettair wordt er gestreefd naar maximale subsidiëring vanuit Sport Vlaanderen. De buurt wordt tijdig ingelicht en zal feedback kunnen geven alvorens de werken van start gaan.

Nieuwe veegwagen in gebruik genomen

De gemeente Kortenaken kocht een nieuwe veegwagen aan om propere wegen en fietspaden te garanderen. "De technische dienst zet zich dagelijks in om onze gemeente te onderhouden door onder andere het onkruid te bestrijden", zegt schepen van milieu Griet Vandewijngaerden. "Daarnaast zorgen proper onderhouden goten voor een betere afwatering." De oude veegwagen was 14 jaar oud en versleten. Met de nieuwe machine kan de technische dienst weer efficiënt de baan op en werk maken van de grote lenteschoonmaak.

OCMW stelt zich voor aan Kortenaakse basisscholen

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van drie basisscholen van Kortenaken (Triptrap Kortenaken, Zonnebloem Waanrode en Toverpotlood Hoeleden) brengen een bezoek aan het OCMW van Kortenaken. "Door dit bezoek willen we de leerlingen vertrouwd doen raken met de werking en de functies van een OCMW" geeft schepen van Welzijn Michel Vander Velpen aan. "Na het bezoek aan het OCMW-gebouw zullen een aantal OCMW-medewerkers ook langsgaan in de drie scholen om samen met de leerlingen het spel ‘Weg uit dat web’ te spelen. Het is een spel rond kansarmoede dat hen zal leren dat armoede meer betekent dan ‘het niet hebben van geld’. Kansarmoede is namelijk een web dat verschillende levensdomeinen behelst. Via deze initiatieven trachten we de kinderen meer inzicht te geven in deze complexe materie. De brochure die hen werd meegegeven moet ook de ouders meer inzicht geven en eventuele drempels verlagen."

Laatste 200 m toplaag wordt aangelegd op de Heerbaan

In het kader van de aanleg van verbindingsriolering Velpe in Kersbeek-Miskom wordt op donderdag 16 maart de laatste 200 m toplaag asfalt aangelegd op de Heerbaan tussen de Schotsebosweg en de Beekstraat. Met deze werken zijn alle grotere werkzaamheden op dit grootschalige rioleringsproject klaar. De rioleringswerken in deelgemeente Kersbeek-Miskom zijn in april 2021 gestart. “Over een afstand van ca. 6 km werd er op de Heerbaan en in Miskom-Dorp een gescheiden rioolstelsel aangelegd dat recent is aangesloten op het nieuwe waterzuiveringsstation aan rotonde De Hoef. Verder hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om een volledig nieuw wegdek in asfalt aan te leggen en werden er nieuwe fietspaden voorzien. Goed voor een investering van bijna 8 miljoen euro waarvan 80% is gesubsidieerd” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “In het najaar van vorig jaar werden we geconfronteerd met enkele extra werkzaamheden waardoor de kokeronderdoorgang van die waterlopen vernieuwd moest worden. B

Goeiemorgen Morgen!-vlag in Kortenaken

Spot jij de 'Goeiemorgen Morgen!'-vlag in onze gemeente? Maak dan een leuke foto met de vlag tussen maandag 13 en vrijdag 17 maart en stuur die door via de Radio2 -app. Wie weet win jij een Vlaanderen Vakantiecheque voor een weekendje weg. Sinds maandag 27 februari komt Goeiemorgen Morgen!, de nieuwe ochtendshow van Radio2 met Peter Van de Veire en Kim Van Oncen, 5 weken lang naar zijn luisteraars. Elke week zet de ploeg van Goeiemorgen Morgen! één regio in de kijker. En in die regio wappert dan ook de Goeiemorgen Morgen!-vlag in verschillende steden en gemeenten. Deze week is het de beurt aan Vlaams-Brabant en Brussel en zendt Radio2 live uit vanuit Kortenberg. De vlag ... die wappert ook in Kortenaken. Wie er een leuke foto mee maakt en deze via de Radio2-app doorstuurt, maakt kans op een Vlaanderen Vakantiecheque ter waarde van 400 euro. Ideaal om een regio te verkennen die je minder goed kent!

Bewoners ingelicht over vervolg rioleringsproject Kersbeek-Miskom

Het rioleringsproject 'Verbindingsriolering Velpe' op de Heerbaan en Kersbeek-Miskom is na 2 jaar bijna afgerond. Hierdoor kan er begin 2024 gestart worden met het rioleringsproject op Wittebos, Leedsevroente, Kerkstraat, Hanenstraat, Terbeck en op een deel van de Strostraat en van Meyenberg. De effectieve rioleringswerken op de Heerbaan en op Miskom-Dorp zijn al een tijdje gedaan. Voor bewoners is er sinds midden december een doorgang mogelijk op de Heerbaan in Kersbeek, maar het is wachten tot het einde van de winterperiode om de toplaag aan te leggen op de laatste 200 meter. "Normaal gebeurt dat midden maart”, geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Begin 2024 wordt er gestart met het rioleringsproject op de zijstraten die aansluiten op de aangelegde verbindingsriolering. Zo zal er in opdracht van rioolbeheerder Fluvius een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd op Wittebos, Leedsevroente, Kerkstraat, Hanenstraat, Terbeck en op een deel van de Strostraat en van Meyenbe

Werken vrijetijdssite Kersbeek gaan van start

Op 1 maart is de aannemer gestart met de werken aan de vrijetijdssite op de voormalige voetbalterreinen van Kersbeek. In een eerste fase wordt er gewerkt aan een verenigingslokaal. De nieuwe ruimte van ongeveer 120 m² zal ter beschikking gesteld worden van de vaste gebruikers en verenigingen, maar zal ook ruimte bieden voor nieuwe initiatieven uit de buurt. Er werd al een zandpiste aangelegd. Na Waanrode, Kortenaken en Hoeleden komt op deze plek ook een buurtspeeltuin. Verder worden onder andere de menterreinen heraangelegd en komt er een loopomloop. "De ruwbouw van het verenigingslokaal wordt uitgevoerd door een aannemer uit eigen gemeente en zal vermoedelijk zo'n twee maanden duren. De volledige vrijetijdssite zou eind dit jaar klaar moeten zijn", licht schepen van gebouwen Niels Willems toe. Het project wordt gefinancierd met minstens 114.000 euro dat is toegekend vanuit het Europees subsidiëringsprogramma LEADER voor plattelandsontwikkeling. Vrijtijdssite zoekt naam D

SOS ratten in Kortenaken

"Ratten en muizen zitten meestal goed verborgen waardoor het niet makkelijk is om ze te verjagen," vertelt schepen van milieu Griet Vandewijngaerden. "Gemeente Kortenaken to the rescue, want rattenjager Mark Reynders is nu ook in Kortenaken actief." Rattenvanger Mark Reynders van de firma AMB Reynders jaagt in heel de gemeente op ratten en muizen, zowel op openbaar als privédomein. Inwoners die last hebben van muizen, ratten, marters, ... kunnen op Marc beroep doen. Hoe zie je dat er ratten in de buurt zijn? Zoek naar sporen zoals uitwerpselen, pootafdrukken, aangevreten voedsel of verpakkingen of misschien hoor je wel krassende geluiden in de muren of plafonds. Als je hun schuilplaats gevonden hebt, kan je aan de slag met een vangkooi, klem of rattengif. Hoe vermijd je ratten? Zorg ervoor dat je compost, eten voor de kippen, vogels of honden niet of moeilijk bereikbaar zijn. Dit doe je door het voedsel te bewaren in afsluitbare bakken en dierenverblijven ‘muisdicht

De Geluksplukker kleurt paars

Wij kleuren niet enkel maandag, maar het hele weekend van vrijdag 10 t/m maandag 13 februari, het kunstwerk 'De Geluksplukker' aan de rotonde in Kortenaken paars voor Internationale epilepsiedag! Schepen van welzijn, Michel Vander Velpen licht toe: "Epilepsie is wereldwijd de meest voorkomende chronische hersenaandoening. In België heeft 1 op 100 mensen epilepsie. In een gemeente als Kortenaken zouden er meer dan 75 personen met epilepsie zijn. Niet niks!" De jaarlijkse Internationale epilepsiedag wil verandering brengen aan het taboe dat rond epilepsie hangt. Daarom brengen ze dit onder de aandacht door gebouwen, kunstwerken, monumenten ... paars te kleuren. Ook de gemeente Kortenaken draagt zijn steentje bij door 'De Geluksplukker' aan de rotonde in Kortenaken het hele weekend van vrijdag 10 t/m maandag 13 februari paars te belichten. Dit is het meest centrale punt van Kortenaken. De Epilepsie Liga wil met de actie mensen aan het praten zetten: wat is het w

Nieuwe aanpak textielinzameling in Kortenaken

De gemeente Kortenaken zal in de toekomst zelf de textielinzameling in handen nemen. Er worden in de gemeente in de eerste helft van februari nieuwe textielcontainers geplaatst. De samenwerking met een private partner voor de textielinzameling zou jaarlijks meer dan 27.000 euro opbrengen. De nieuwe textielcontainers worden in de eerste helft van februari op de nieuwe locaties geplaatst. Tot dan kan je met je textiel gratis terecht in het recyclagepark van Kortenaken. De nieuwe werkwijze moet zorgen voor een uniforme aanpak en gaat de wildgroei aan textielcontainers tegen. Schepen van milieu, Griet Vandewijngaerden: "De leverancier zorgt voor de orde en netheid rond de containers en een tijdige lediging ervan. Per opgehaalde kilogram textiel betaalt deze firma 0,363 euro aan de gemeente. De nieuwe aanpak zou jaarlijks bijgevolg ongeveer 27.000 euro aan extra inkomsten opbrengen terwijl dit bedrag vroeger enkel voor de uitbater van de textielcontainers was. Het gebruik van de contai

200 Kortenaakse vrijwilligers in de bloemetjes gezet

Na twee jaar uitstel door corona, werden alle Kortenaakse vrijwilligers uitgenodigd voor een groot feest afgelopen vrijdag. Met een receptie, pastabuffet en een optreden van liveband Rockoustix werden ze bedankt voor hun inzet voor gemeente en OCMW Kortenaken. Het verdelen van voedselpakketten, huiswerkbegeleiding, het vervoeren van personen, het brengen van verjaardagsbezoekjes aan 75-plussers, het onderhouden van kruisen en kapellen, het opruimen van zwerfvuil, hulp in geval van een noodsituatie, ondersteuning bij het voltrekken van een huwelijk, het zetelen in een adviesraad, ondersteuning in tijden van corona, hulp bij diverse activiteiten in de gemeente en nog zoveel meer: Kortenaken telt maar liefst 350 vrijwilligers. Burgemeester Kristof Mollu: “De afgelopen twee jaar, tijdens de coronacrisis, was er een opvallende golf van solidariteit. In donkere tijden brachten onze vrijwilligers dat extra lichtpuntje. Onze vrijwilligers zijn bovendien de ambassadeurs van onze gemeente. Dicht

Zuiveringsinstallatie Kersbeek-Miskom operationeel

In februari 2021 werd er gestart met de bouw van de waterzuiveringsinstallatie in Kersbeek-Miskom. Deze werken zijn nu zo goed als klaar en de installatie wordt weldra in gebruik genomen en zuivert het afvalwater van 3.700 inwoners. “Voordien had Kortenaken een zeer beperkte zuiveringsgraad en werd enkel het afvalwater in de omgeving van de Doddelbergstraat gezuiverd,” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Door de zuiveringsinstallatie aan De Hoef wordt het vuil water van een groot deel van de gemeente nu ook gezuiverd en wordt de waterkwaliteit van de Velpe verbeterd. Het huidige rioleringsproject op de Heerbaan en Miskom-Dorp wordt onmiddellijk aangesloten op deze zuivering.” De zuiveringsinstallatie van Aquafin heeft een capaciteit van 66 liter afvalwater per seconde, oftewel het afvalwater van ongeveer 3.700 inwoners. Schepen van milieu Griet Vandewijngaerden: “Het afvalwater wordt in eerste instantie opgevangen in een pompput. Hierna wordt het opgepompt naar het fijnrooster. Dit

Nieuwe poetsmachine voor sporthal de Vruen

De poetsmachine van sporthal de Vruen was dringend aan vervanging toe om de grote oppervlaktes in de sporthal grondig te reinigen. "We kozen voor een gebruiksvriendelijke schrob- en zuigmachine die snel en efficiënt kan reinigen", legt Guy Vandebergh, schepen van sport en voorzitter van autonoom gemeentebedrijf Kortenaken uit. "De machine kan tot 2.620 m² per uur poetsen met volledig opgeladen batterijen waardoor de sporthal snel weer gebruiksklaar is."

Koop je stookolie voordelig aan via samenaankoop

 Stookolie nodig? Gemeente Kortenaken organiseert 3 keer per jaar (januari, mei en oktober) een samenaankoop voor stookolie om de inwoners een financieel duwtje in de rug te geven. De aanvraagperiode voor januari wordt verlengd tot en met vrijdag 10 februari 2023. De actie staat enkel open voor het privéverbruik van de Kortenaakse gezinnen, niet voor verenigingen en bedrijven. Bestellen kan al vanaf 500 liter. De gemeente en het OCMW verzamelen alle bestellingen. Aan het eind van de bestelperiode wordt aan leveranciers in de ruime omgeving een prijs gevraagd voor de ontvangen bestellingen. Dezelfde prijs moet aangehouden worden voor alle bestellingen, ongeacht de grootte ervan. Dit maakt het voor mensen met een beperkt budget en/of een kleine stookolietank extra voordelig om deel te nemen. Wie wil deelnemen kan het aanvraagformulier tot en met vrijdag 10 februari 2023 invullen.