Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2019 tonen

Wat een jaar!

2019 was me nogal een jaar... In januari de eed afgelegd als schepen In augustus verhuisd naar onze nieuwe woning In augustus getrouwd met Tatiana ... 2020 wordt hopelijk een even leuk en gezond jaar als 2019. Al vermoed ik dat het aantal 'grote' gebeurtenissen voor mij persoonlijk wat beperkter zal zijn.  MAAR voor we overgaan naar 2020, vertrekken mijn vrouw en ik vandaag op huwelijksreis tot 6 januari en zal ik dus een tijdje niet actief of bereikbaar zijn. Voor iedereen alvast een prettig en gezond 2020!

Voorstelling meerjarenplan 2020-2025

Op de gemeenteraad van 17 december stelde de CD&V-, N-VA- en SP.a-meerderheid haar beleidsnota en meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente, het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf voor. Dit wordt ook aan de inwoners en adviesraden toegelicht op donderdag 13 februari. "Deze nota's kwamen tot stand na hard werken, overleg met het management, personeel en collega’s uit het schepencollege en de voltallige meerderheid" aldus burgemeester Stefaan Devos (CD&V). "We hebben de afgelopen maanden een lange weg afgelegd en zijn verheugd een financieel positief meerjarenplan te kunnen voorleggen. In de bestuursperiode 2020-2025 wordt fors ge├»nvesteerd in openbare werken, meer specifiek de verdere realisering van de gescheiden riolering. Liefst 39,4 miljoen euro aan investeringen en toch sluiten we af met een positief beschikbaar budgettair resultaat van 3.236.962 euro en tevens een overschot op de begroting van 428.225 euro. Dit betekent dat de volgende bewindsploeg (na 2

Kortenaken lanceert cultuurprogramma 'Plankenkoorts'

** Gemeentelijk persbericht ** De Cultuurdienst van Kortenaken stelde op zaterdag 14 december het nieuwe cultuurprogramma Plankenkoorts voor. Het nieuwe programma blijft verder mikken op de ondersteuning van podiumkunsten, maar dan op verschillende locaties en voor verschillende doelgroepen.  Schepen van Cultuur, Griet Vandewijngaerden: "Deze nieuwe formule biedt meer ruimte aan de invulling van het programma. Het concept spreekt zo iedereen aan die op zoek is naar cultuurbeleving binnen onze gemeente. Het programma krijgt toepasselijk de naam Plankenkoorts, inclusief nieuw logo. Binnen Plankenkoorts is er ruime mogelijkheid voor alles wat met podiumkunsten te maken heeft. Het feit dat we afstappen van de formule in zaal Den Hoek biedt heel wat perspectieven voor nieuwe en originele activiteiten. De invulling van het aanbod gebeurt bij voorkeur door de lokale verenigingen in samenspraak met de Cultuurraad. Organisatoren kunnen rekenen op een brede ondersteuning vanuit d

Kortenaken wint #sportersbelevenmeer-award

De #sportersbelevenmeer-award was in 2019 aan zijn derde editie toe en woensdag werden de awards uitgereikt. Samen met de Stan Peetermans (voorzitter Sportraad) en Andy Braem (sportfunctionaris) ontving schepen ik namens Kortenaken de #sportersbelevenmeer-award. Om deze award in ontvangst te nemen moeten gemeenten voldoen aan minstens vijf van de volgende zeven criteria: het organiseren van een g-sportevenement, inwoners stimuleren om sportieve foto’s te delen met #sportersbelevenmeer, het stimuleren van gezinssport, deelname aan de Maand van de Sportclub, het stimuleren van schoolsport, de organisatie van een activiteit rond natuursport en werken rond sport op het werk. Kortenaken voldoet aan alle zeven criteria en hiervoor kregen we een award. Dit is een blijk van erkenning voor de inzet van onze sportdienst en sportraad. Ook in 2020 hebben we trouwens weer heel wat sportacties in petto met op zaterdag 21 maart als kers op de taart de Urban Run die i.s.m. de Sportregio Getevall

Kortenaken lanceert middenstandscheque

** Gemeentelijk persbericht ** De gemeente Kortenaken lanceert, in samenwerking met de Middenstandsraad, de middenstandscheque. Met deze geschenkbon kan je terecht bij de deelnemende handelaars in de gemeente. Op die manier wil het gemeentebestuur de lokale economie extra ondersteunen. “We willen met dit initiatief vooral zelf het goede voorbeeld geven. Waar we voordien geschenken gaven bij huldigingen en vieringen, schenken we nu middenstandscheques. Zo stimuleren we onze inwoners om lokaal te kopen en vloeien onze budgetten rechtstreeks terug naar de eigen handelaars. Daarnaast kan de bon ook aangekocht worden aan het onthaal van de gemeente vanaf maart 2020,” aldus schepen van lokale economie Niels Willems. Lokale ondernemers uit Kortenaken ontvangen begin 2020 een oproep om zich in te schrijven als deelnemer. Deelname aan dit initiatief zal kosteloos zijn voor de handelaars.