Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2013 tonen

Politiek niveau

Op de jongste gemeenteraad maakte ik me druk dat er nogal lacherig wordt gedaan over de voormalige concentratiekampen. In een collegeverslag wordt namelijk bij het agendapunt over de cultuurreis naar de Duitse concentratiekampen de vraag gesteld onder wiens verantwoordelijkheid de treinreis plaatsvindt en wat als er zich een gaslek voordoet... Dit is een totaal misplaatste uitspraak in een officieel - en door de VLD/GBL-N.VA-schepenen en de burgemeester opgesteld en goedgekeurd (!) - document. Miljoenen mensen zijn in het verleden getroffen door de gruwel en hier de spot mee drijven is dan ook zeer erg. Voor alle duidelijk wil ik ook aangeven een college uit de schepenen, de burgemeester en de secretaris bestaat en dat de oppositie enkel de goedgekeurde verslagen te lezen krijgt. Vanuit de CD&V-fractie distantiëren we ons dan ook ten zeerste van zulke uitspraak. Ik vind het trouwens zeer jammer dat er vaak bepaalde zinnen in publieke documenten staan waarvan ik frons. Zo oo

Prettig 2014!

Fusie tussen Kortenaken en Geetbets??

Moeten gemeenten fusioneren of niet? Het is een idee dat de laatste tijd meer en meer in de media opduikt en nu ook in Kortenaken. Onze burgemeester (André Alles “Pifke”, Open-VLD/GBL) en de burgemeester van Geetbets (Jo Roggen, Open-VLD) zijn volgens ROB tv en De Redactie het idee wel genegen... Deze week heeft de burgemeester van Linter (Marc Wijnants, CD&V) reeds een open brief geschreven waarin hij de nadelen van fusies overloopt. Ik zie er ook de voordelen niet van in en pleit wel voor samenwerking maar niet voor een fusie: Kleinere besturen werken efficiënter en goedkoper: onderzoek toont aan dat een grote gemeente ca. 3x meer uitgeeft aan haar exploitatie dan een kleine tot middelgrote gemeente Momenteel vallen er binnen het ambtenarenapparaat ontslagen in Tienen en Diest... Niet in Kortenaken! Fusies leiden tot een grotere afstand voor de burger: fysieke afstand tot de dienstverlening maar ook een verminderde aanspreekbaarheid. Bijkomend wordt de ambtelijke organisati

Tijd voor de (Kerst)sfeer?

De Sint is uit het land dus nu mag de Kerstman komen! Na 6 december wordt in verschillende huiskamers een kerstboom gezet, wordt de voortuin versierd en ontstaan er kerstborrels en fakkeltochten op sommige straten. Het Kerstcomité van de Krawatenstraat organiseert ook dit jaar een Kerstboomactie waarbij de bewoners van de Krawatenstraat, de Groenstraat en de Borgveldstraat buiten een kerstboom plaatsen. Bovendien wordt er op de “Klitsenberg” een grote kerststal gezet die wordt verlicht. Tot vorig jaar werd de elektriciteit van de verlichting in de stal gratis door de gemeente gegeven maar vanaf dit jaar wordt dat geschrapt... Besparen op de kleintjes heet dat... Nog zo’n spijtige schrapping in de steun aan initiatieven is het feit dat het feestcomité dat de straat versiert bij een 100-jarige geen subsidie meer krijgt. De 100-jarige zelf krijgt nog steeds een geldbedrag maar het feestcomité zal vanaf nu zelf moeten opdraaien voor de versiering. Jammer dat dergelijke prestaties niet m

Kerstkaartjes voor Haiyan!

Onder de vele slachtoffers van de tyfoon Haiyan is ook de familie van de schoonzus van Jonathan Cardoen (tot vorig jaar gemeenteraadslid in Kortenaken). Om de familie te helpen bij de heropbouw van het dorp zijn alle kleine beetjes welkom. Vandaag is er nood aan voedsel, morgen aan hygiënische huisvesting en overmorgen aan nieuwe plantages. Hen steunen kan via een storting op rekeningnummer BE75 7440 3940 7251 op naam 'Steun Filipijnen'. Of je kan kerstkaarten kopen. 3 euro per stuk, 4 kaartjes voor 10 euro. Met passende enveloppen. Opbrengst gaat 100% en rechtstreeks naar de inwoners van het dorp. Te bestellen bij info@jonathancardoen.be (0495/92.38.62).

(Pest)belastingen opnieuw wat hoger

Op de gemeenteraad van afgelopen donderdag stonden verschillende belastingreglementen voor het jaar 2014. De grote belastingen (opcentiemen en personenbelasting) blijven hetzelfde maar er worden, net zoals eerder dit jaar, enkele verhogingen doorgevoerd in de zogenaamde “pestbelastingen”. Hieronder enkele voorbeelden: Een trouwboekje kost vanaf volgend jaar €20 (in 2013 was dat €10, dus x 2 ) Het opvragen van een adressenlijst zal €25 kosten (dat was tot op heden gratis!!!! ) Om een stedenbouwkundig uittreksel op te vragen zal men €50 moeten betalen (in 2013 was dat €25, dus x 2 ) Het afleveren van een planologisch attest kost vanaf 2014 €500 (in 2013 was dat €100, dus x 5 ) Het afleveren van een slachtbewijs kost vanaf volgend jaar €15 per dier (in 2012 was dat gratis en van vanaf dit jaar €2,5, dus x 6 ) We betreuren het dat men hier opnieuw een verhoging doorvoert want eerder dit jaar werden sommige belastingen, die vroeger niet bestonden, ook al ingevoerd. Het gaat dan vaa

Vrouwen in de "groote oorlog"

Afgelopen dinsdag organiseerde Vrouw&Maatschappij Kortenaken een interessante lezing over vrouwen in de “Groote oorlog”. Er werden verschillende verhalen verteld over hoe vrouwen de WO I beleefden. Zo was er een Engelse vrouw die graag oorlogscorrespondente wou zijn en zich daarom als man had verkleed om op die manier naar het front te mogen als soldaat. Eens ze daar was bleek het toch niet allemaal te zijn zoals ze had verwacht en schreef ze de volgende boodschap in haar dagboek: “Een overvloed aan ellende zorgt voor afstomping. Misschien is het daarom dat de ellende van één mens veel meer indruk op je maakt dan de ellende van een hele massa. Deze dakloze vluchtelinge, (...) maakte op mij een diepe indruk en liet mij zien wat oorlog echt betekent”. Het is een waarheid die ook vandaag geldt. We kijken allemaal naar het nieuws en zien elke dag grote rampen maar nemen ze niet of amper op en staan er niet bij stil. Enkel wanneer we rechtstreeks betrokken zijn treft het ons... 

CD&V in dialoog

Afgelopen weekend kleurde Lommel oranje op het CD&V-congres en daar had Jonathan Cardoen, vorig jaar nog gemeenteraadslid in Kortenaken, als nationaal partijsecretaris een groot aandeel in. De operatie Innesto die CD&V heeft ingeslagen zet de lijnen uit voor de komende jaren en is het bewijs dat onze partij een partij is van de dialoog .  Ook in Kortenaken willen wij de dialoog verder aangaan en daarom organiseren we op vrijdag 29 november om 20u ons eerste " Praatcafé " voor alle leden, sympathisanten of geïnteresseerden. Het is een heel informele aangelegenheid in zaal Den Berg (Ransberg) waarop iedereen wordt uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.

Autonoom gemeentebedrijf

De gemeente Kortenaken, of beter gezegd het autonoom gemeentebedrijf (AGB), heeft deze week van minister Muyters het positieve bericht gekregen dat de aangepaste statuten van het AGB zijn goedgekeurd. Eerder had de minister bezwaren geuit en door enkele aanpassingen kan het AGB uiteindelijk dan toch van start gaan. Dat is een eerste maar zeer belangrijke stap in een poging om de btw van de bouw van de sporthal te kunnen recupereren. Een poging, want niemand kan zwart op wit zeggen dat het lukt. Eerlijkheidshalve moet ik ook toegeven dat ik het hele verhaal over het AGB niet goed (meer) kan volgen en we vragen hierover dan ook regelmatig uitleg. Dit betekent niet dat we vanuit de oppositie niet toejuichen dat de meerderheid al het mogelijke doet om een grote soms geld te kunnen recupereren. Maar niemand (van ons) begrijpt goed hoe het in elkaar zit.

Gemeenteraad oktober

Zoals elke 4 e donderdag van de maand (niet tijdens de zomer) vindt er een gemeenteraad plaats (20u). Op de raad van oktober staan 14 punten. Naast enkele goedkeuringen van lastvoorwaarden en mandateringen komen onderstaande punten aan bod: Subsidiereglement voor projecten rond ontwikkelingssamenwerking Borgstelling voor een lening van de Kerk in Kortenaken (reparatie verwarming) Begrotingswijziging "Kafka-verhaal" rond het autonoom gemeentebedrijf en de BTW-recuperatie Concessieovereenkomst voor de uitbating van de cafetaria in de sporthal Extra agendapunt over het tijdig overmaken van de collegenotulen aan de raadsleden Vragen In besloten zitting wordt voor de 3 e keer een poging ondernomen om op een correcte manier de GECORO samen te stellen

Welkom!

Dat het prachtig wonen is in Kortenaken dat weet ik al langer maar ook mensen van buiten Kortenaken weten dat. Tijdens de huisbezoeken van vorig jaar hoorden we vaak van 'inwijkelingen' dat men naar Kortenaken is gekomen voor de rust, de omgeving, de grotere tuin voor hetzelfde geld, ... Om deze nieuwe inwoners wegwijs te maken in de gemeente wordt a.s. zondag de jaarlijkse Welkomstdag georganiseerd. Elke nieuwe inwoner heeft hiervoor een uitnodiging gekregen en wordt ontvangen in de sporthal. Nadien stappen ze op een bus voor een toeristische en informatieve rondrit door de gemeente zodat sommige verdoken plekjes worden onthuld.

Ein-de-lijk! Sporthal “De Vruen”

Lang, heel lang (meer dan 30 jaar) wordt al over een Kortenaakse sporthal gesproken. Dit weekend wordt hij geopend en hij is prachtig: een grote sportoppervlakte die deelbaar is in 3 delen en waar men alle binnensporten kan beoefenen, een kleiner sportlokaal, een schitterende cafetaria met zicht op het speelveld en een bijhorend buitenterras, ... Gedurende 6 jaar heeft de voormalig schepen van sport Michel Vander Velpen en de vorige bestuursploeg zitten te lobbyen om het dossier rond te krijgen. Op deze manier kon er beroep gedaan worden op Vlaamse subsidies en kon onze gemeente haar sporthal eindelijk bouwen. 6 jaar hard werken hebben er dan ook toe geleid dat in augustus vorig jaar de eerste steen werd gelegd en dat een nieuwe bestuursploeg gisteren de infrastructuur mocht openen. Voordien werden er ook al kleinere stappen gezet maar het dossier is de laatste jaren pas echt in een stroomversnelling gekomen. Een zeer mooie realisatie en de afwerking mag er zijn! Als je houdt

Snel op weg op een trage weg

Afgelopen dinsdag ben ik in Leuven naar een studiedag geweest over ‘trage wegen’. Dat zijn verschillende kleine (voet)wegen die vaak een gemakkelijke doorsteek betekenen voor voetgangers en fietsers. Het kan gaan over veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, holle wegen, bospaden, ... Veel van die wegen zijn in onbruik geraakt en hebben totaal geen nut meer, maar anderen verdienen wel opnieuw een plek. Daarom ben ik zeer verheugd dat ook een delegatie van VLD en N-VA Kortenaken op de studiedag aanwezig was. Kortenaken zal bovendien ook een project opstarten rond trage wegen waarbij er een beleid gevormd zal worden om een tragewegennetwerk op te uit te werken en te onderhouden. Hiertoe vindt er op dinsdag 22 oktober omstreeks 20u een infomoment plaats in zaal Den Berg want de gemeente zoekt vrijwilligers. Een prima initiatief lijkt me en hopelijk gaat er extra aandacht naar buurtwegen richting de scholen en richting de sporthal. Maar ook andere functies en recreatieve paden dienen bekeken te w

Kortenaakse verkiezingen in 2013?

De foto van hiernaast komt uit het verslagje van het infomoment over het toekomstige beleid dat in het jongste infoblad staat. Onze gemeente is dus nog op zoek naar correcte cijfergegevens. Wie kan helpen? ;-) Dat infomoment ging over de beleidsverklaring 2013-2018 die in een extra editie van het infoblad in augustus in de postbus is beland. Ik heb met veel interesse dat boekje gelezen maar ik dacht dat ik lectuur van exact een jaar geleden aan het lezen was: verkiezingspraat met weinig tot geen concrete voorstellen. Dat er een boekje werd verspreid onder de inwoners kan ik wel begrijpen maar op het eerste blad las ik het volgende: ” De verkiezingen van 14 oktober 2012 hebben er voor gezorgd dat een nieuwe meerderheid Kortenaken de volgende zes jaren zal besturen. In naam van beide partijen wensen wij de kiezers te danken voor de kansen die zij ons gegeven hebben.”  Dat de kiezers bedankt worden vind ik niet meer dan normaal maar dan niet in een neutraal blad dat met Kortenaaks b

Tweede zit voor Kortenaken

In de maand september gaan heel wat studenten in 2 e zit hun examens afleggen en ook voor de gemeente Kortenaken was het deze maand de ‘maand van de herkansing’. Zo kwamen er twee punten opnieuw de gemeenteraad van afgelopen dinsdag: De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant had de eerste poging om de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Kortenaken samen te stellen begin juni geschorst. De gouverneur gaf de oppositiefracties (CD&V en SP.a plus) namelijk gelijk dat er verschillende fouten waren gemaakt in de samenstelling. Daarom werd de samenstelling hernomen op de gemeenteraad van dinsdag 10 september. Bij aanvang van het agendapunt maakten we de opmerking dat er opnieuw fouten waren gemaakt in de wijze van oproeping. Sommige personen die bij de eerste oproep kandidaat waren werden door de meerderheid automatisch beschouwd als nieuwe kandidaat terwijl dit voor andere niet gold. Dit is dus een vrij oneerlijke manier van handelen en zor

Picknick op het kasteeldomein

Afgelopen zondag stelde het domein Vroenhoven in Kortenaken met het kasteel van Wouters d’Oplinter haar deuren open voor de Open Monumentendag. Ik had nog wel een vaag beeld van het kasteel omdat – toen ik op de lagere school zat – de scholenveldloop op het domein doorging maar het was intussen toch al 15 jaar geleden dat ik er kwam. De beelden in het park, de vijvers, de oprijlaan met lantaarnpalen, de boomgaarden, het kasteel, ... een mooi stukje Kortenaken dat slechts af en toe toegankelijk is en nu schitterde! Verschillende adviesraden (Cultuurraad, Erfgoedraad, GROSK) en vrijwilligers van de BIB waren van de dag ervoor en ’s morgensvroeg al in de weer met de voorbereidingen. Het kasteeldomein is op zich zeer prachtig maar door de vrijwilligers werd het nog knapper. De picknick met eten en drinken ‘uit de korte keten’ smaakte iedereen en de picknickdekentjes verschenen dan ook snel. Iedereen die aanwezig was, inwoner of geen inwoner, voelde dat Kortenaken bruist door het enga

Uit met de zomervakantie!

Het nieuwe schooljaar startte vandaag en ook de gemeenteraad van Kortenaken ‘ontwaakt’ uit het zomerreces. De dagorde van de gemeenteraad van dinsdag 10 september (20u) viel vandaag bij de raadsleden in de bus. Er zullen een 10-tal punten worden behandeld: erkenningsreglement sportverenigingen, gemeentelijk reglement sociaal wonen, subsidiereglement onderhoud klein religieus erfgoed, aanpassing statuten autonoom gemeentebedrijf (ifv de sporthal), .... In besloten zitting wordt ook de GECORO opnieuw samengesteld omdat de provincie de samenstelling van april van dit jaar niet heeft aanvaard. De gouverneur oordeelde namelijk terecht dat het gemeentebestuur van Kortenaken fouten heeft gemaakt en schorste daarom de samenstelling van de GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening.

Mooi kiekje!

Wint André Eyletten (fervent fotograaf uit Waanrode) de fotowedstrijd Demervallei 2013? Zijn foto ‘onder de regenboog’ is door de jury uit 230 andere foto’s geselecteerd en dingt nu in de finale mee naar de publieksprijs. Je kan de 20 finalebeelden tot eind september gaan bekijken in het stadhuis van Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot en in de bibliotheek van Rotselaar en Begijnendijk. Ook op de site www.rlnh.be/fotowedstrijd vind je de finalebeelden en kan je stemmen voor de publieksprijs. Neem zeker eens een kijkje! Hieronder de foto van de Historische windmolen aan de Halve Maan Diest.

Balans na 1 jaar blog en Twitter

Vorig jaar verstuurde ik mijn eerste Tweet op 1 augustus en die ging over de zoektocht naar veilige fietsroutes naar de sporthal en vanaf 4 augustus werd ik actief op mijn blog. Nu zijn we een jaar verder, ofwel 390 Tweets en 107 blogs. Sommige van mijn digitale bijdragen waren interessanter dan andere maar het doet me altijd plezier om te horen dat mijn blogs worden gelezen en mijn Tweets worden gevolgd. Ik zal het komende jaar dan ook nog steeds digitaal actief blijven om jullie zo wat meer te vertellen over politiek in Kortenaken, mezelf, ... 

Dan toch een voltijdse cultuurbeleidscoördinator

In mijn bericht van hieronder uitte ik de vrees dat er opnieuw gesnoeid zou worden in de dienst Vrije Tijd. De reden hiervoor was de vervanging van een voltijdse cultuurbeleidscoördinator door een halftijdse. Blijkbaar is het bestuur in Kortenaken dan toch tot het inzicht gekomen dat een verdere inkrimping van deze dienst niet gewenst is (of zou men mijn blog volgen ;-)). De vacature op de website is dan ook aangepast naar een voltijdse betrekking. Solliciteren voor de functie (B-niveau, met momenteel een contract van bepaalde duur maar met oog op een verlenging) kan tot 18 augustus via www.kortenaken.be

Verdere inkrimping van de gemeentelijke diensten?

Het cultuurprogramma van Donderdag Uit In Kortenaken werd in het begin van de grote vakantie kenbaar gemaakt en ziet er veelbelovend uit! Dit jaar is het een feestjaar voor DU!K want de succesformule bestaat 10 jaar. De cultuurdienst van de gemeente heeft alle jaren een mooi programma opgesteld. Wendy Creten - tot op heden de cultuurbeleidscoördinator en Noord-Zuid-Ambtenaar en in het verleden ook nog jeugdconsulent en stafmedewerker geweest - heeft hier altijd een belangrijke hand in gehad. Al jaren is Wendy een drijvende kracht binnen de vrijetijdsdienst (momenteel is ze ook diensthoofd Vrije Tijd) van de gemeente maar binnenkort gaat ze een andere uitdaging aan en ruilt ze het gemeentehuis van Kortenaken met dat van Hoegaarden waar ze stafmedewerker wordt. Volgens mij een zeer groot gemis voor onze gemeente maar ik wens haar alle succes met de nieuwe job en hopelijk kan ze hetzelfde bereiken wat ze in onze gemeente heeft gedaan: Kortenaken laten bruisen! Alle verenigingen van Korte

Dagje waterfun!

Op vakantie in Turkije ben ik dit jaar gaan duiken maar voor wateravontuur moet je echt niet zo ver gaan. Een ex-collega en medestudent van mij heeft in Dilsen-Stokkem samen met twee vrienden - waaronder de Vice- Europees kampioen Wakeboaden - een kabelpark geopend. In een kabelpark kan je wakeboarden of waterskiën . Het is hetzelfde als snowboarden/skiën op de sneeuw maar dan op het water. Er wordt gebruik gemaakt van een 760 meter lange kabel die boven het water hangt en waarmee je wordt 'gesleept' over het water (snelheid varieert van 30 tot 55 km/u). Naast waterskiën en wakeboarden kan je ook nog wakeskaten (vergelijkbaar met skateboarden) en kneeboarden op het water (waarbij je op je knieën op een board zit). Het park opent officieel haar deuren op 10 augustus maar ik ben gisteren al even gaan kijken en het kriebelde om het ook eens te proberen. Maar vermits ik nog wat voorzichtig moet zijn met mijn schouder heb ik vooral in de strandstoelen gelegen. Een vriend van

Vakantie

In de maanden juli en augustus trekken de meesten er op uit en ook ik ga twee weekjes op verlof met men vriendin. Aan iedereen een welverdiende vakantie!

Beleidsprogramma Kortenaken

Een groot deel van de elementen uit het beleidsprogramma van VLD/GBL - N-VA zijn evident maar voor mij had het veel concreter gekund en hoefden de delen die in verkiezingstaal zijn geschreven niet. De bedoeling van de tekst is om als werkinstrument te dienen op de dialoogmomenten die momenteel worden ingericht voor de inwoners van de verschillende deelgemeenten en dit telkens om 20u (1/7 zaal Servaas; 2/7 zaal Den Berg; 29/7 zaal Bergendal; 30/7 zaal Den Hoek). Vanuit de CD&V-fractie zullen we waken over de ideeën die in de tekst zijn opgelijst en hopen we dat hij concreter wordt ingevuld. Het nieuwe bestuur zal de aandacht vestigen op communicatie en participatie . Dit start uiteraard bij de adviesraden maar ik hoop ook dat de leden van de gemeenteraad worden gehoord en dat we inzicht hebben in de nodige documenten. Ook hoop ik dat men de adviesraden hoort alvorens er beslissingen worden genomen (dit is in februari bijvoorbeeld niet gebeurd bij het ontslag van de jeugdcon

Fact Checker Verkeersveiligheid

In de 7de dag op EEN wordt elke week nagegaan hoe correct een stelling van de afgelopen week is. Ik heb hetzelfde gedaan met een stelling die ik las in de beleidsverklaring van VLD/GBL - N-VA die a.s. donderdag op de gemeenteraad wordt voorgesteld. Vermits ik mobiliteitswetenschappen heb gestudeerd is het een stelling die te maken heeft met verkeersveiligheid. De stelling luidt als volgt: "Kortenaken is de voorbije jaren niet verkeersveiliger geworden. Het aantal verkeersongevallen kende in 2011 het hoogste peil sinds 2003. Wij moeten grotere inspanningen leveren om tot veiligere verkeerssituaties te komen via o.a. verkeersingrepen". Op het eerste gezicht klopt de de stelling. In 2011 gebeurden er 25 ongevallen, net zoals in 2003, en de andere jaren was dit lager. Maar als we kijken naar de gemiddelde cijfers over een langere periode dan klopt dit niet en zou je zelfs zeggen dat er minder ongevallen zijn gebeurd in de vorige legislatuur dan in de legislatuur ervoor: 20

Weddenschap

Tijdens de verkiezingen van vorig jaar hebben we net zoals 6 jaar geleden met de jongeren de afspraak gemaakt dat hij/zij die verkozen was de anderen op een etentje moest trakteren. Vorige keer was Jonathan Cardoen het slachtoffer en deze keer had ik de weddenschap ‘verloren’. Nuja, verloren was het niet echt dus heb ik de anderen met alle plezier – met enige tijd vertraging – getrakteerd. Ik ben iemand die graag gaat uiteten maar koken is niet echt aan me besteed... Daarom dat ik veiligheidshalve voor een uitgebreidere gourmet had gekozen en dat smaakte hopelijk (?) even lekker als het culinair menu van 6 jaar geleden (ter info: Jonathan volgde toen in avondonderwijs de opleiding tot kok). Mijn vriendin heeft wel het nodige kooktalent en zij zorgde voor een zeer mooie afsluiter: sabayon met ijs, banaan, aardbeien en witte chocolade.  Kim, Lien, Neneh en de 2 Jonathans (Dorien kon er niet bij zijn) bedankt voor de leuke avond en voor het amusement tijdens de verkiezingsweken! 

BeestigonderWijs

Sinds 2 jaar is er al heel wat bedrijvigheid in de Kapelstraat 2 te Kortenaken (Ransberg). Het is er een komen en gaan van scholen en jongeren en op de achtergrond zijn altijd een heel aantal honden te zien. De vzw BeestigonderWijs heeft zich met haar werking gevestigd in Ransberg. De vzw wil ‘Levensecht’ leren mogelijk maken voor jongeren vanaf 12 jaar door samen met jongeren, scholen en vormingsorganisaties: Een dierenasiel te runnen  Een leercentrum en zorghoeve uit te bouwen  Trajecten te ontwikkelen rond en met honden  Het dierenasiel is niet zomaar een asiel, de honden leven mee in huis. Ze verblijven niet in kennels maar lopen vrij rond. Er wordt net als in een gewoon gezin gekookt, gepoetst, TV gekeken en gespeeld… De jongeren staan mee in voor de dagelijks verzorging, opvoeding, training en herplaatsing van de honden. Ben je op zoek naar een leuke hond om te adopteren of wil je graag de werking leren kennen ga dan zeker eens een kijkje nemen op de webs

3e beste fietspad van Vlaanderen

Brief aan de inwoners van de as Klipgaardestraat - Grote-Vreunte - Blijstraat - Krawatenstraat "Vorige week onthulde de krant ‘ Het Nieuwsblad’ de beste en slechtste fietspaden van iedere Vlaamse gemeente in haar groot fietspadenrapport. Het fietspad aan de Klipgaardestraat (Waanrode)   was in Kortenaken het beste en ook het beste in de provincie Vlaams-Brabant . De jury van de krant beoordeelde dit fietspad en dus bij uitbreiding de hele as Klipgaardestraat – Grote Vreunte – Blijstraat – Krawatenstraat zelfs als 3e beste fietspad van Vlaanderen ! Dit is iets waar we als kleine gemeente trots op mogen zijn en het geeft een blijk van waardering voor de eerdere investeringen in verkeersveiligheid . Het 3e beste fietspad van Vlaanderen heeft de vorige meerderheid (CD&V – SP.a) kunnen realiseren met maximale subsidies en werd in het najaar van 2011 ingehuldigd. Bovendien hebben zij ook het dossier voorbereid om o.a. fietspaden aan te leggen aan de Hoeledensebaan in Hoeleden.

Nieuwe fietsenstalling Trip Trap

De verkeerswerkgroep van basisschool Trip Trap (Kortenaken) streeft al enkele jaren naar meer duurzame verplaatsingen van en naar school. Verkeersveiligheid en duurzaamheid zitten dan ook in hun actieplan waar ze een volledig schooljaar rond werken. Zo werkten de leerlingen het afgelopen jaar rond een veilige schoolomgeving waarbij ze hun fantasie de vrije loop lieten, er werd een fluo-zoektocht georganiseerd rond Sint en Piet, elke klas heeft een fluo-bak en verlaat de school niet zonder de fluo-hesjes, de kleuters “pimpten” hun fietsjes, ... Afgelopen week werd de 2 de verkeersweek georganiseerd en vonden er heel wat activiteiten plaats in het teken van ‘verkeer en veiligheid’: een fietsbehendigheidparcours, fietscontroles, bezoek van de politie, les over de dode hoek, ... Vrijdag werd de verkeersweek feestelijk afgesloten met de STRAPDAG en werd over de volledige lengte van de Schoolstraat een zebrapad gelegd met als betekenis dat de straat voor de trage weggebruiker is.

Fairtrade@work-ontbijt

De GROSK heeft vandaag haar jaarlijkse Fairtrade@work-ontbijt georganiseerd. Op deze manier wil de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking Kortenaken de eerlijke handel onder de aandacht brengen. Fair Trade draagt immers bij aan de duurzame ontwikkeling van de kleinschalige producent, niet alleen in het Zuiden maar ook hier. In GC Den Hoek werd er een uitgebreid en (h)eerlijk ontbijt voorzien voor een 100-tal aanwezigen waaronder het personeel en de mandatarissen van de gemeente en het OCMW: confituur, peperkoek, eieren, koffie, yoghurt, beleg, aardbeien, ... Zelfs de bloemen hadden het label van Fairtrade. Het ontbijt kadert binnen de werkzaamheden van Noord-Zuid en de ambitie om de titel van FairTradeGemeente te behalen. Hiertoe worden verschillende acties ondernomen: Een fair-trade trekkersgroep werd opgestart met als doel van Kortenaken een FairTradeGemeente te maken. De verschillende adviesraden maken kennis met de fairtradeproducten. Zo hopen we het gebruik v

LenteBBQ: 26 mei

Jaarlijks organiseren we met CD&V in de maand mei een eetdag: pasta-avond, kaasbuffet, spek&eieren, ... Dit jaar heeft de werkgroep iets nieuws uitgewerkt, je kan 9 verschillende soorten barbecuevlees komen eten en dit aangevuld met een groentebuffet en sausjes. Voor vegetariërs wordt er een apart aanbod voorzien. Kinderen (€8) en volwassenen (€15) kunnen op zondag 26 mei tussen 11u30 en 13u30 en tussen 17u en 19u komen smullen in zaal Den Hoek. Inschrijven kan bij alle bestuursleden of via het mailadres eetdag@cdenvkortenaken.be . Allen van harte uitgenodigd!

Kortenaken kan beroep doen op Plattelandsfonds

Een landelijke gemeente als Kortenaken heeft typische kenmerken: een lage bevolkingsdichtheid, uitgestrekte oppervlakte, veel wegen, lage inkomens, verouderde bevolking, ... Daarom heeft de Vlaamse Regering (op initiatief van CD&V) het Plattelandsfonds in het leven geroepen. Kortenaken maakte deel uit van de 50 landelijke gemeentes die in aanmerking komen voor het fonds. Onze gemeente kan nu een project indienen dat rekening houdt met een of meerdere plattelandsdoelstellingen (zie hieronder). De maximale toelage voor een gemeente bedraagt €250.000/jaar en Kortenaken heeft dit jaar en de komende 5 jaar telkens recht op €162.840. Een belangrijk een groot budget!   De Plattelandsdoelstellingen: inspanningen leveren tot het vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte bijzondere aandacht hebben voor de kwetsbare gebieden, meer bepaald de natuurgebieden een functioneel wegennet op het platteland verder onderhouden, herstellen of heraanleggen bijdragen tot het beheren en onderh

Hey stomme buur!

In onze gemeente is er meestal weinig grote overlast maar af en toe hoor je toch dat er eerder alledaagse (kleine) conflicten zijn die via ‘te praten’ opgelost kunnen worden. De meeste conflicten hebben dan ook betrekking op geluidsoverlast, schelden, bedreigingen, roddels, overlast door huisdieren, geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil of sluikstorten, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Daarom is de  provincie enkele jaren geleden gestart met een initiatief rond burenbemiddeling maar onze gemeente heeft nog geen lokale bemiddelaars. Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via bemiddeling. Wie geïnteresseerd is in de vorming tot bemiddelaar en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een betere leefwereld kan voor verdere informatie contact opnemen met de provinciale coördinatoren burenbemiddeling via burenbemiddeling@v

Kortenaken krijgt een geboortebos

Het Agentschap van Natuur en Bos wil een stuk grond van 153 are bebossen in onze gemeente en vorig jaar heeft onze gemeente een voorstel gedaan om een gedeelte hiervan te voorzien als geboortebos. Elk jaar worden er in Kortenaken 80 à 100 kinderen geboren en de gemeente zal nu voor elke geboorte een boompje planten in het nieuwe geboortebos. Dit bos komt te liggen nabij de Heidestraat op de grens met de stad Halen. De totale oppervlakte van het geboortebos is 40 are (een 800-tal 'geboortebomen') en dat is dus voldoende om een 10-tal jaar boompjes te planten.

Sporten gezond?

Ja en een enorme bron van energie! In mijn jeugdjaren heb ik verschillende hobby’s gedaan. Zwemmen, judo, voetbal, ... maar ik werd alles nogal snel beu. Sinds een jaar of 10 ben ik scheidsrechter en deze hobby lijkt me wel te liggen. Ik dacht ook een sport gevonden te hebben waarbij ik me niet snel zou blesseren. Maar eind maart floot ik een wedstrijd te Meux (nabij Namen) en daar is het me jammer genoeg toch gelukt om mijn schouder uit te kom te krijgen. Vijf minuten voor tijd deed ik een foute beweging en ik voelde het onmiddellijk. In het ziekenhuis hebben ze onder narcose de schouder terug op de juiste plaats gezet. Vermits het niet de eerste keer is wordt er eind april een operatie gepland zodat het risico sterk daalt. Geen voetbal meer dit seizoen en ik ben heel wat minder ‘mobiel’. Bedankt aan de vriendin, de mama, de vrienden, ... om me te helpen, overal naartoe te brengen, te bezoeken ... :-)

Belofte maakt schuld

Ik kijk met veel plezier uit naar het beleidsprogramma van de coalitie VLD-GBL/N-VA. Een beleidsprogramma is voor de kiezer een eerste instrument dat gebruikt kan worden om te kijken wat er van de verkiezingsbeloftes overblijft. Tijdens de verkiezingsstrijd heeft men immers verschillende dingen beloofd waarvan ik dacht “tiens, hoe ga je dat doen”. Zo hoorde ik door de lokale NV-A zeggen dat er meer gecommuniceerd moest worden en dat VLD-GBL landbouwgrond kon omzetten in bouwgrond. Tijdens het politieke debat zei men ook dat de men een formule had die er voor zou zorgen dat de uitbating van de sporthal de belastingbetaler niets zou kosten en dat VLD-GBL een alternatief had voor de KMO zone aan de Tiensesteenweg. Ik vrees er echter voor dat we binnen 6 jaar geen KMO-zone hebben en dat de handelaars in de kou blijven staan, dat ik niet kan bouwen op landbouwgrond, ... Verschillende aanpassingen aan subsidies zijn niet op de adviesraden besproken alsook het ontslag van de twee personeels

Beloofde Finse Piste komt er niet

We zijn met de jongeren van CD&V zeer verbaasd dat de Finse Piste aan de nieuwe sporthal niet wordt aangelegd. We merken dat er meer en meer vraag is naar een laagdrempelige mogelijkheid om aan sport te doen. Jonge ouders hebben steeds minder de tijd om zich aan te sluiten bij een georganiseerde sportbeweging en daarom moeten we hen andere mogelijkheden bieden. Deze beslissing treft niet alleen de jongeren maar ook voor de ouderen is dit een slechte zaak. Nu gaan immers veel mensen langs de straat joggen. Tijdens de huisbezoeken werd het ons duidelijk dat er gevraagd werd om bij de sporthal niet alleen aandacht te hebben voor de hal op zich maar ook voor 'vrije sportinfrastructuur'. De meerderheid geeft aan dat de plannen niet goed waren omdat de piste de parkeerweg/brandweg zou kruisen maar volgens mij wordt ze omwille van budgettaire redenen geschrapt. Aan het Sportkot in Leuven kruist de piste ook enkele keren de interne parkeerweg dus dat vormt niet echt een probleem

Meer autonomie voor stedenbouw

Vorig jaar heeft de gemeente het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) na een zeer lange procedure eindelijk goedgekeurd. De opmaak van dit plan is gestart in 1996 maar men was er tot vorig jaar nooit in geslaagd om het plan af te ronden. Onder impuls van de voormalige schepen van Ruimtelijke Ordening Michel Vander Velpen heeft men vorig jaar eindelijk de langetermijnvisie vastgelegd  voor de ruimtelijke ontwikkeling en ordening in groot Kortenaken. Een belangrijke stap waar we nu de vruchten van kunnen plukken. De gemeente heeft namelijk het bericht gekregen dat we “ontvoogd” zijn. Dit houdt in dat we – door de afronding van het GRS – voldoen aan de vijf ontvoogdingsvoorwaarden en dat de ontvoogding in werking treedt vanaf 1 september. Op deze manier kunnen we als gemeente alle vergunningsaanvragen autonoom behandelen zonder voorafgaand (bindend) advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Bijna alle aanvragen (vergunningen en verkavelingsaanvragen) moeten dus niet

Boerenrock

Op onderstaande foto staan alle namen voor de 24ste editie van Boerenrock!

Namen Boerenrock

Aanstaande dinsdag is het zover! Het programma van Boerenrock wordt omstreeks 19u30 voorgesteld in GC ’t Dorp. Op 23, 24 en 25 augustus heerst er weer een gezellige festivaldrukte in de omgeving van de Tiensestraat. Boerenrock zet Kortenaken al vele jaren op de (festival)kaart en zal dat ook in 2013 doen. De organisatie slaagde er de afgelopen 23 jaar in om er een stevig feestje van te maken en ik vermoed dat het dit jaar weer hetzelfde zal zijn. Vorig jaar werd er voor het eerst uitgeweken naar een nieuw terrein en dat leidde tot veranderingen: een nieuwe inkleding en een nieuwe formule op zaterdag (zowel rock als dance). Ik ga dinsdag alleszins eens kijken wat ze voor dit jaar in petto hebben en om te zien welke namen er staan geprogrammeerd!

Geld besparen?

Bij de vragenronde van vorige week donderdag heeft de meerderheid opnieuw een mal figuur geslagen. We informeerden naar de nota die die wijziging van de personeelsbehoeften en het personeelskader in de dienst vrije tijd beschrijft maar hebben hem niet gekregen. De nota maakt deel uit van het collegeverslag van 11 februari en beschrijft hoe de personeelsformatie er na het ontslag van de jeugdconsulent en de cultuurbeleidscoördinator uitziet. Ik heb de nota tot twee maal toe via e-mail opgevraagd en tijdens de gemeenteraadszitting gaf de SP.a aan dat ook zij de nota hadden opgevraagd maar niet hadden gekregen. Daarom stelden we voor om de nota tijdens de zitting te halen. De gemeenteraadsvoorzitter maakte aanstalten om hierop in te gaan maar de schepen van Financiën gaf aan dat we de nota tijdens de zitting van april zouden krijgen. We waren op voorhand al wat achterdochtig over het feit dat we de nota niet kregen en dit werd nog eens bevestigd door het feit dat we moeten wachten tot d

Voorlopige twaalfden

Op de gemeenteraad van gisteren stond een belangrijk agendapunt: “de gemeentelijke begroting 2013 en de meerjarenplanning”. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat ik het moeilijk vond om dit voor te bereiden en ik was dan ook blij dat Stefaan maandag een introductie had gegeven en dit punt naar zich toe heeft getrokken. We hebben met de CD&V-fractie punt per punt overlopen en op zo’n momenten merk je toch de ervaring van Stefaan, Michel en Martin. Ze legden alles aan de drie nieuwelingen (Tuur, Dorien en ik) uit zodat we de begroting op het einde van de avond ook begrepen. Bij de start van de bespreking in de gemeenteraad nam Stefaan het woord en legde hij uit dat de begroting niet correct was opgesteld. Er waren cijfers ingevuld die nog geen rekening hielden met beslissingen die reeds werden genomen (bv. ontslag 2 halftijdse personeelsleden) maar de grootste fout zat in een verschil van €33000 in het geraamd budget voor 2013 in de overzichtstabel op pagina 2 en in de samenvatt

"Openbaarheid van bestuur"

Dinsdag hebben we de uitnodiging voor de volgende gemeenteraad gekregen met de toelichting van de punten die op de agenda staan. Tot mijn verbazing staat er niets in over het ontslag van de jeugdconsulent en de cultuurbeleidscoördinator. Ik had eigenlijk toch gedacht en ook gehoopt dat er een motivatie voor deze beslissing op de gemeenteraad gebracht zou worden... Niet dus?! We zullen er volgende week donderdag dan maar zelf vragen over stellen want we hebben via via de perstekst ontvangen en verder hebben we geen informatie gekregen. De beslissing werd op 11 februari in het College van Burgemeester en Schepenen genomen maar uit dat verslag word je ook niet echt wijzer. Wat wel op de agenda staat zijn o.a. enkele kleine belastingverhogingen. Ik denk dat ik weet waar de N-VA extra inkomsten wil halen en het past ongetwijfeld in een of andere doordachte en structurele visie om de inkomsten te verhogen?! (bemerk aub het sarcasme...): Afgifte arbeidskaart voor vreemdelingen: gaat va

Geen ruimte meer voor Jeugd en Cultuur?

Wij hebben als fractie vernomen dat de cultuurbeleidscoördinator en de jeugdconsulent zijn ontslagen. Begin augustus was er nog een extra gemeenteraadszitting gewijd aan de aanstelling van deze twee halftijdse invullingen en toen hebben de adviesraden het belang van de functies nog beklemtoond. Ik vraag me af welke visie achter deze beslissing schuilt? Zijn jeugd en cultuur niet belangrijk genoeg meer om in te investeren? Is er geen waardering meer voor het werk van de verschillende vrijwilligers? Officieel weten we nog van niets maar we zullen dit alleszins ter sprake brengen op de gemeenteraad van februari.

Verschil tussen woorden en daden

Dat er tussen woorden en daden een verschil bestaat is duidelijk en dat er in partijprogramma’s vaak dingen te lezen staan die achteraf niet worden uitgevoerd is jammer want zo bedot je de kiezer. We zijn één gemeenteraad verder en we kunnen de N-VA al betrappen op twee zaken die ze in hun partijprogramma hadden geschreven en die ze niet waarmaken in het beleid. Hieronder twee quotes uit het programma van N-VA: “We vinden ook dat het belang van de raad ‘Overleg Onderwijs-Gemeente (OOG)’vergroot moet worden: vermits de gemeente gratis leerlingenvervoer voorziet, mag van de scholen geëist worden om samen te onderzoeken hoe de efficiëntie kan verbeterd worden.”   “De landbouwadviesraad en milieuadviesraad willen we samenvoegen tot één raad: de Gemeentelijke Adviesraad voor Landbouw en Milieu (GALM). Dit zal ongetwijfeld de coördinatie ten goede komen.”  We zijn één gemeenteraad verder en deze twee citaten kunnen al in de vuilbak worden gegooid want er zijn twee aparte adviesraden

proficiat!

Steeds minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding. Het aantal inschrijvingen als student leerkracht gaat er op achteruit maar mijn vriendin heeft vrijdagavond haar diploma als leerkracht lager onderwijs behaald. Samen met 40 anderen studeerde ze af aan de KHLim en vanaf nu is het dus officieel “Juf Neneh”. Als ik haar bezig zie dan moet je toch bewondering hebben voor leerkrachten. Dag in dag uit enthousiast voor de klas staan, creatieve activiteiten bedenken, kunnen omgaan met de behoeften van kinderen, ... Een job waar we respect voor moeten hebben.

Guido

57 jaar... Veel te vroeg om van ons heen te gaan. Guido Beelen is vandaag bij zijn thuis onverwachts overleden en was tot voor kort secretaris van onze partij en maakte deel uit van de OCMW-raad. Guido had voor de verkiezingen afscheid genomen van de politiek maar ik blijf hem herinneren als iemand die er voor ging en die ambitie had. Ook iemand die actief was in verschillende verenigingen. Naast zijn vrouw laat hij nog vier kinderen na die ongeveer mijn leeftijd hebben. Woorden schieten te kort.

Verandering 2: Goede communicatie?

Op de installatievergadering van woensdag 2 januari vroeg ik tijdens het agendapunt over de eedaflegging van de schepenen of het mogelijk was om de bevoegdheden van elke schepen kenbaar te maken. Toen werd er door de voorzitter van de gemeenteraad geantwoord dat men er nog mee bezig was en dat dit op het college  van maandag 7 januari werd beslist. Wanneer ik een dag later, donderdag 3  januari, naar de website van Kortenaken ging, dan vond ik de schepenambten per persoon netjes verdeeld terug. Als ik dan wat verder ging surfen naar de lokale website van Open VLD, dan stond daar in een bericht van 22/12 dat de verdeling van de mandaten is gebeurd en stonden ze ook opgesomd. Is dit een voorbeeld van goede communicatie wat in het partijprogramma van de Open VLD en de N-VA staat?

Jij bent de gemeente!

Meewerken aan het beleid in Kortenaken? Stel je kandidaat voor een adviesraad! De gemeente doet opnieuw een oproep om je kandidaat te stellen om in een adviesraad actief te zijn. Op deze manier kan je jouw stem laten horen en kan de gemeente naast informatie ook adviezen inwinnen. Als je wil meewerken aan een beter gemeentelijk beleid en je bent gemotiveerd, surf dan naar www.kortenaken.be en schrijf je in voor een van onderstaande raden: Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening: GECORO Milieuadviesraad: MAR De Landbouwraad Het beheersorgaan van de bibliotheek Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum De sportraad De cultuurraad met een afzonderlijke erfgoedraad De jeugdraad De seniorenraad Het lokaal overleg kinderopvang en onderwijs: LOKO Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROSK) Verkeersraad 

Sportief in eigen gemeente

Het was van de zomer geleden dat ik met een groepje vrienden uit Kortenaken op de Finse piste in Loksbergen was gaan lopen. De laatste tijd onderhield ik mijn conditie door tijdens de middag op het werk wat te gaan joggen of door ’s avonds in Kortenaken langs de straat te lopen. Maar overlaatst was ik nog een keertje naar Loksbergen geweest en daar kwam ik – zonder dat we hadden afgesproken – opnieuw een Kortenakenaar tegen. Hoog tijd dus dat de sporthal met Finse piste in Waanrode wordt gebouwd zodat we daar terecht kunnen. Wie nu langs Bergendal passeert ziet dat de sporthal na jaren voorbereiding stilaan vorm begint te krijgen. Vorig jaar zijn de werken gestart zodat we dit jaar onze eigen sporthal kunnen openen. Volgens mij zal de infrastructuur frequent gebruikt worden, zowel de binnen- als de buitenaccommodatie en zullen er heel wat spontane sportactiviteiten ontstaan. Tijdens de huisbezoeken heb ik vaak gehoord dat de sporthal ook plaats moet bieden aan niet-georganiseerde c

Verandering 1

Op de gemeenteraad van 24 januari stonden heel wat agendapunten. En zo ook enkele belastingreglementen. We zijn blij dat de nieuwe meerderheid geen directe belastingverhoging doorvoert en dat de opcentiemen (heffing op onroerende goederen (huizen en grond)) en de aanvullende personenbelasting op hetzelfde niveau blijven. Wij hadden dat in 2009 namelijk verlaagd van 1550 naar 1475 (opcentiemen) en van 8% naar 7,8% (aanvullende personenbelasting) en dit wordt behouden. In het verleden onthield VLDGBL zich over de stemming over deze belastingen maar wij zijn hier mee akkoord gegaan. Het heffingsreglement op tweede verblijven wordt wel aangepast door de nieuwe meerderheid (wij stemden tegen). Tweede verblijven zijn woongelegenheden waarvan de bewoner er niet is ingeschreven (chalet, appartement, bungalow, ...). Vroeger bedroeg de belasting €500 per jaar voor elke woning en dit blijft zo voor constructies met een bebouwde oppervlakte van maximaal 40 m² maar wordt €1000 voor grotere gebo

"Onze" zuster Jeanne

Vandaag heeft "onze" zuster Jeanne Devos in het Vlaams Parlement een gouden erepenning gekregen als verdienstelijke Vlaming in het buitenland . Een mooie erkenning voor de Kortenaakse zuster die in de jaren 60 naar India vertrok om daar les te geven aan een dovenschool. Later heeft ze er samen met andere zusters een stichting opgericht die opkomt voor de rechtvaardigheid en de waardigheid voor het huishoudelijk personeel. Op de foto hieronder zie je haar toen ze in 2006 de "Knap-gedaan-prijs" kreeg van onze jongerenafdeling.  In 2000 behaalde ze een eredoctoraat van de KULeuven, in 2005 werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede en in 2010 werd ze ereburger van de stad Leuven. Volgens mij wordt het tijd dat we haar ook in Kortenaken de erkenning geven die ze verdient. Niet dat zuster Jeanne te koop loopt met wat ze heeft gedaan, maar wel om haar te tonen dat we als kleine gemeente fier zijn op het werk dat zij levert.

Nieuwe voorzitters

Gisteren hebben we op de nieuwjaarsreceptie niet alleen de wensen voor het nieuwe jaar overgemaakt en de prijzen van de jongeren uitgedeeld maar het was ook tijd voor de driejaarlijkse voorzittersverkiezingen. We proberen ons als partij steeds opnieuw uit te vinden en hechten veel belang aan de interne bestuursvernieuwing. Wim Roels werd opnieuw verkozen als voorzitter van de afdeling en hij zal worden bijgestaan door Kim Vandepoel die de rol van secretaris zal vervullen. Kim is een jonge en gedreven moeder die sinds 2012 deel uitmaakt van de partij. Juffrouw Imelda Stouthuysen (voor mij zal het altijd juf zijn want ze was directrice van mijn lagere school) volgt Mia Lemmens op bij Vrouw & Maatschappij en Lien Vandebroeck volgt mijzelf op bij de jongeren. Aan iedereen veel succes met de nieuwe uitdaging!

Knap gedaan van uittredende ploeg!

 J ONG-CD&V Kortenaken (Lien, Dorien, Kim, Jonathan en ik) reikt ook dit jaar haar twee prijzen uit. Een “Knap-gedaan-prijs” voor de meest verdienstelijke Kortenakenaar of initiatief en een “Helaas-prijs” waarmee we een gemiste kans in onze gemeente willen aanklagen. Dit jaar willen we onze Knap-gedaan-prijs geven aan iedereen die de afgelopen legislatuur heeft meegewerkt aan het goede bestuur van onze gemeente. We willen dan ook graag Stefaan Devos, Annita Vandebroeck en Michel Vander Velpen extra in de bloemetjes zetten maar ook de andere mandatarissen, over de verschillende partijen heen, die tijdens de periode 2007-2012 hard aan onze gemeente hebben gewerkt.  Beschouw het een beetje als een laatste dankbetuiging aan zij die er voor gezorgd hebben dat er in Kortenaken toch heel wat is veranderd of in gang is gezet (nieuwe huisstijl, fietspaden, dorpsvernieuwing, sporthal, structuurplan, snelheidszones, ...). De Helaas-prijs ligt in het verlengde van de vorige prijs.