Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2018 tonen

Begin januari uitspraak Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Vandaag is de Raad voor Verkiezingsbetwistingen samengekomen en waren de vertegenwoordigers van alle Kortenaakse partijen aanwezig. De voorzitter van de raad gaf aan dat men op 3 of 4 januari een uitspraak zal vellen. Wij zullen waarschijnlijk op maandag 7 januari het schrijven ontvangen en weten dus nog niet wanneer de installatievergadering van de nieuwe meerderheid zal doorgaan. Voorlopig is het dus wachten en gaat de stilstand in Kortenaken nog even verder...

Kandidaten voor Knapgedaan- en Helaasprijs gezocht

Met JONGCD&V Kortenaken zoeken we kandidaten voor de Knap-gedaan- en de Helaas-prijs voor het jaar 2018. Met de Knap-gedaan-prijs wordt de meest verdienstelijke Kortenakenaar of een mooi initiatief van het afgelopen jaar in de bloemetjes gezet en met de Helaas-prijs wordt een gemiste kans in de gemeente aangekaart. Wie een suggestie heeft kan dit laten weten aan JONGCD&V-voorzitster Lien Vandebroeck (lien@cdenvkortenaken.be), aan de toekomstige raadsleden Kim Vandepoel (kim@cdenvkortenaken.be) en Laura Schurmans (laura@cdenvkortenaken.be) of aan mij (kristof@cdenvkortenaken.be) De prijzen worden uitgereikt op de CD&V nieuwjaarsreceptie van zondag 20 januari 2019 (Den Hoek te Kortenaken).

Laatste gemeenteraad legislatuur

Gisteren vond de laatste gemeenteraad van het jaar plaats maar ook de laatste gemeenteraad van deze legislatuur. In januari 2013 legde ik voor de eerste keer de eed af als gemeenteraadslid en werd ik voor onze partij fractieleider. De afgelopen zes jaar waren voor mij zeer leerrijk en we hebben als oppositie altijd constructief onze opmerkingen gegeven. Binnenkort zitten we "aan de andere kant" en ik hoop dat de nieuwe oppositie ook constructief zal werken. Burgemeester Patrick Vandijck heeft gisteren alle schepenen van de huidige legislatuur bedankt voor hun inzet en ook alle raadsleden uit meerderheid en oppositie werden bedankt. Iedereen kreeg een zak snoep van de Sint (we zijn dan toch braaf geweest ;-)) en ook een fles cava voor zijn/haar inzet. Voor de niet herkozen raadsleden was er ook nog een mand met streekproducten. Een mooi gebaar van respect voor alle raadsleden die zich hebben ingezet tijdens de voorbije legislatuur.

Gemeenteraad in teken van de financiën

Volgende week donderdag (20/12) is het om 20u de laatste gemeenteraad van het jaar. Traditioneel staat deze in teken van de financiën en dat is nu niet anders. Van de 31 punten die besproken zullen worden, gaat de overgrote meerderheid over belastingen, retributies en budgetten. De huidige tarieven zullen behouden blijven en het overzicht voor het aanslagjaar 2018 is terug te vinden op de website van de gemeente. Deze pagina zal in januari vervangen worden voor het aanslagjaar 2019.

Bevoegdheden

Vandaag hebben we de bevoegdheden van het toekomstige college van burgemeester en schepenen toegelicht aan het personeel van het OCMW en de gemeente. Stefaan Devos (CD&V) zal de eerste drie jaar het college leiden dat trouwens bestaat uit één schepen minder dan tijdens de huidige legislatuur. Naast de wettelijke bevoegdheden die toebehoren aan de burgemeester (politie, brandweer, rampenbestrijding, algemene coördinatie en burgerzaken) neemt Stefaan de bevoegdheden financiën, autonoom gemeentebedrijf, landbouw, onderwijs en gemeentepersoneel tot zich. Niels Willems (N-VA) wordt eerste schepen en wordt bevoegd voor gebouwen, toegankelijkheid, erfgoed, ruimtelijke ordening, lokale economie, wonen, kunstacademie ART en erediensten. Griet Vandewijngaerden (sp.a) is bevoegd voor de jeugd, cultuur, GROSK, groendienst, milieu, begraafplaatsen, bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang (BKO) en dierenwelzijn. Annita Vandebroeck (CD&V) wordt voorzitter van het bijzonder comité voor d

Nog even wachten op een positieve meerderheid

Gisteren hebben de lijsttrekkers van CD&V, N-VA en sp.a Kortenaken, een aangetekend schrijven ontvangen van de raad voor verkiezingsbetwistingen. Open VLD lijsttrekker André Alles heeft op 27 november 2018 een bezwaar ingediend bij de raad voor verkiezingsbetwistingen en vraagt de ongeldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen en een hertelling van alle uitgebrachte stemmen. Als nieuwe bestuursmeerderheid betreuren we het feit dat dit bezwaar pas één dag voor de uiterste termijn is ingediend en hierdoor de opstart van de nieuwe meerderheid wordt bemoeilijkt want de raad behandelt de zaak eind december. We gaan er echter vanuit dat de leden van het telbureau in eer en geweten hebben geteld en dat het resultaat correct is. Als toekomstige meerderheid blijven we dan ook positief verder werken aan het gezamenlijk beleidsproject.

Ledenreceptie

CD&V Kortenaken heeft vrijdag een ledenfeest gehouden waarop de mandatarissen werden voorgesteld. Vier gewezen mandatarissen Stefaan Devos, Annita Vandebroeck, Kristof Mollu en Michel Vander Velpen en nieuwkomers Laura Schurmans en Kim Vandepoel werden rechtstreeks verkozen en nemen hun mandaat op in de gemeenteraad. Stefaan zal als burgemeester de eerste drie jaar het college van burgemeester en schepenen leiden waarin namens CD&V ook Kristof en Annita zullen zetelen. Michel is dan voorzitter van de gemeenteraad. Na drie jaar wordt Kristof burgemeester, zal Michel Annita vervangen in het college en wordt Kim voorzitter van de gemeenteraad. Laura blijft zes jaar gemeenteraadslid. Anneleen Schoeters en Tuur Maris worden afgevaardigd in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Voorzitter Wim Roels: “Op deze receptie voor de leden willen we niet alleen de verkozenen bedanken voor de inzet en steun tijdens de campagne maar alle kandidaten, leden, de plakploeg, grondeigenaar