Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2018 tonen

Stem jong!

We versturen met de CD&V-jongeren van Kortenaken niet de zoveelste folder maar samen met Kim Vandepoel (plaats 2), Anneleen Schoeters (plaats 4), Valérie Gils (plaats 6), Laura Schurmans (plaats 8) en Linde Roels (plaats 14) breng ikzelf (plaats 3) alle jongeren en jonge gezinnen een bezoekje met een tablet waarin we in een chatgesprek aangeven waar we voor staan. We kozen niet toevallig voor een tablet want steeds meer jongeren communiceren zeer snel en ook de gemeente heeft volgens ons nood aan een snelle en heldere communicatie.  Ikzelf heb als jonge fractieleider binnen de gemeenteraad de afgelopen 6 jaar al veel ervaring kunnen opdoen en ik heb daar als oppositiepartij en namens de jongeren o.a. steeds geijverd voor WiFi in de gemeentelijke zalen en dat is er ook gekomen. Ook Kim kwam in 2012 al op voor de verkiezingen en heeft ook wat ervaring vermits ze partijsecretaris is. De andere 4 jongerenkandidaten zijn relatief nieuw in de politiek al zijn Laura - die ook opkomt v

Populaire periode

September en de eerste helft van oktober 2018 lijken populaire maanden te zijn voor inhuldigingen en persvoorstellingen in Kortenaken... Begin deze maand werd het zeer mooie en leuke kunstwerk ' De Geluksplukker' ingehuldigd terwijl afgelopen vrijdag het lintje a an de Klipgaardestraat en de Oude Tiensestraat werd doorgeknipt (Waanrode). Gisteren was er een infoavond voor beginnende zelfstandigen, aanstaande zaterdag wordt het speelbos te Borgveld (Kortenaken) zelfs voor de tweede keer geopend want ook in juni was er al een opening voor de jeugdverenigingen. Aansluitend worden de nieuwe speeltuigen op het Kleinveld (Kortenaken) ook geopend. De week nadien wordt het nieuwe hemelwaterplan voorgesteld (1/10), wordt de nieuwe website gelanceerd (2/10) en vindt de toelichting plaats van het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan (3/10). Schiet de meerderheid toevallig (?) nu in actie of wil het vlak voor de verkiezingen nog naar buiten komen met enkele realisaties? Ik den

Hoe geldig stemmen?

Tijdens de huisbezoeken wordt de vraag wel eens gesteld of en hoe men moet stemmen? Kan men op meerdere namen binnen dezelfde lijst stemmen? Kan men op verschillende lijsten stemmen? De komende dagen krijg je een oproepingsbrief in de brievenbus. Daarop staat naar welk stemlokaal je moet gaan op 14 oktober. In het stemlokaal geef je jouw brief en identiteitskaart af en je krijgt twee stembiljetten: één voor de gemeenteraadsverkiezingen en één voor de provincieraadsverkiezingen. Je gaat in een stemhokje om te stemmen met potlood. Wanneer je klaar bent, stop je je biljetten in de juiste stembus en krijg je de identiteitskaart en oproepingsbrief – nu met stempel – terug. Er zijn drie mogelijkheden om te stemmen: Je kan stemmen voor een of meerdere kandidaten binnen één lijst (dit is binnen dezelfde kolom) en dit wordt het meeste gedaan; je kan een lijststem geven door het bolletje bovenaan de lijst van een partij rood te kleuren; heb je geen voorkeur voor een partij of kandidaat, da

Registreer je als orgaandonor!

De gemeente Kortenaken doet mee aan de actie Make Belgium Great Again van VTM waarbij iedereen wordt opgeroepen om zich te laten registreren als orgaandonor. Komende zondag is het gemeentehuis uitzonderlijk geopend om je te registreren als orgaandonor! Hiermee kan ook jij levens redden. Dus aarzel niet en kom langs tussen 10 en 16 uur in het gemeentehuis. Toen mijn neef in 2006 overleed en voordien ook enkele vrienden, ben ik beginnen nadenken en heb ik mij op het gemeentehuis onmiddellijk geregistreerd als donor. Meer informatie vind je hier .

Alle goede dingen bestaan uit 3

In Kortenaken komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 4 partijen op. Vandaag heeft onze lijsttrekker onze lijst finaal ingediend en je vindt de CD&V-lijst als 3e lijst terug op het stembiljet. En oh ja, ook mij vind je terug op plaats 3 :-) 19 zeer geëngageerde kandidaten die gaan voor #dewegvooruit 10 vrouwen en 9 mannen 6 jongeren

LED-reclame leidt af in het verkeer

Deze week is het laatste artikel in het kader van mijn doctoraat in de Verkeersveiligheid aan de Universiteit Hasselt gepubliceerd in een internationaal journal. Dit artikel gaat over het effect van LED-reclameborden op het kijk- en rijgedrag van bestuurders en welke invloed dit heeft op de verkeersveiligheid. Uit een voorafgaande studie is gebleken dat verschillende karakteristieken van een LED-reclamebord het kijk- en rijgedrag kunnen beïnvloeden. Om dit verder  te onderzoeken heb ik gebruik gemaakt van een rijsimulator. Mijn onderzoek focuste zich op het effect van wisselende beelden op een reclamebord, alsook op de invloed van de afstand van een LED-reclamebord ten opzichte van een oversteekplaats voor voetgangers. In verschillende landen zijn er regels die aangeven hoe lang 1 en dezelfde boodschap getoond mag worden, maar er is geen onderzoek beschikbaar dat overheden kunnen gebruiken om de keuze te onderbouwen. Op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben we daarom drie va

Reactie burgemeester

Ik las vandaag in de online krant van het Nieuwsblad de reactie van burgemeester Patrick Vandijck op mijn blogbericht i.v.m. de Tiensestraat. Toch wel een bizarre reactie... In september vorig jaar was het gemeentelijk mobiliteitsplan inderdaad nog niet goedgekeurd, maar het gemeentelijk mobiliteitsplan volgt de principes uit het Vlaams Fietsvademecum en dat bestaat al meer dan 10 jaar. Vorig jaar al ijverden we dat deze principes zouden gevolgd worden, dus nu zeggen dat we de bal mis slaan is totaal fout (zie ook volgende link ). Het mobiliteitsplan heeft de principes uit het Vlaams Fietsvademecum overgenomen en wij waarschuwden vorig jaar al dat men best deze principes volgt dus wij handelden proactief voor meer veiligheid. Ook het feit dat de rode kleur ter hoogte van de zijstraten reeds voor de aanvang van de werken werd besproken is een loopje nemen met de waarheid.. Wij hebben dit voorgesteld op de gemeenteraad van januari (staat trouwens zo ook in de gemeenteraadsnotulen van

Fietspad Tiensestraat

Het fietspad op de Tiensestraat is recent volledig afgewerkt maar wijkt af van de principes die in het gemeentelijke mobiliteitsplan staan. Idealiter kwamen er op de Tiensestraat inderdaad vrijliggende fietspaden want het recent goedgekeurde gemeentelijke mobiliteitsplan en het Vlaams Fietsvademecum schrijft voor dat fietspaden vrijliggend zijn op 70 km/u-wegen. Hiervoor heeft onze partij vorig jaar in september al geijverd want de meerprijs bleek beperkt te zijn. De meerderheid wou er echter niet op ingaan. Onze partij had in het verleden ook voorgesteld om de kruisingen met de zijstraten in een rode tint aan te leggen om het attentieniveau en bijgevolg de verkeersveiligheid te verhogen, en dit wordt binnenkort uitgevoerd.

Veilig terug naar school

Na een hete zomer doen de scholen morgen opnieuw hun deuren open. Helaas moeten we elk jaar opnieuw vaststellen dat er enkele ongevallen gebeuren met schoolkinderen. Ook onze Kortenaakse schoolpoorten zijn drukke omgevingen. Vandaar onze oproep om zoveel als mogelijk te vermijden dat je tijdens het begin en einde van de schooluren, een schoolpoort passeert. En als je passeert, doe dit dan met een aangepaste snelheid. Parkeer a.u.b. ook niet voor de schoolpoort, maar een eindje verderop zodat de schoolomgeving minder druk wordt. En tracht waar mogelijk te voet of met de fiets naar school te gaan (al dan niet onder begeleiding).