Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2017 weergeven

Lente-BBQ op zondag 9/4

Op zondag 9 april (tussen 16u30 en 21u) vindt de lentebarbecue van CD&V Kortenaken plaats in zaal Bergendal. Je kan komen genieten van 9 soorten BBQ-vlees, aangevuld met een groentebuffet en sausjes. Voor de vegetariërs is er ook een aangepast assortiment. Volwassenen betalen €16 en kinderen €9.

Inschrijven voor de lente-BBQ kan bij de gemeente- en OCMW-mandatarissen, bij het CD&V bestuur of via eetdag@cdenvkortenaken.be. Je mag mij uiteraard ook altijd een mailtje sturen (kristof.mollu@gmail.com).

Proefopstelling verwijderd

Vorige week donderdag kaartte ik namens CD&V bij hoogdringendheid de proefopstelling op de Neerlintersesteenweg in Hoeleden aan (zie hieronder). Gisteren is na overleg met de politie en de technische dienst de proefopstelling al na amper één week verwijderd. Dat lijkt mij een logisch gevolg want de opstelling was totaal onduidelijk en jammerlijk gebeurd waardoor ze onveilig was. Een zelfverklarende weg waarbij weggebruikers weten wat van hen wordt verwacht is namelijk een van de basis uitgangspunten van een veilig wegontwerp. Vandaar dat ik ook de suggesties in die zin had opgesteld.

Slalommen op de Neerlintersesteenweg..

Op de verkeersraad is de snelheid van voertuigen op de Neerlintersesteenweg in Hoeleden al regelmatig besproken en het voorstel was om via een proefopstelling enkele wegversmallingen te plaatsen. Afgelopen dinsdag werden de versmallingen uitgevoerd maar de snelheid is pas op donderdag van 70 naar 50 km/u gebracht. Het zou uiteraard logischer zijn geweest om eerst de snelheidslimiet te verlagen alvorens men - zoals nu uitgevoerde - gevaarlijke wegversmallingen aanbrengt.

Afwisselend zijn er nu links en rechts van de rijbaan door middel van slechts één plastic paaltje  rijbaanversmallingen aangebracht. Deze paaltjes zijn zelfs door de dag amper zichtbaar omdat ze een diameter hebben van ca. 20 cm. Op de gemeenteraad van donderdag stelde ik bij hoogdringendheid enkele verbeteringen voor (ik heb dat lijstje namens CD&V ook schriftelijk aan de burgemeester en de bevoegde schepen overgemaakt):
Het was in eerste instantie beter geweest om twee à drie paaltjes te gebruiken zodat er …

Organogram triple bis

Sinds juni 2013 werkt de gemeente aan een organogram van het gemeentepersoneel en het werd hiertoe ook al eens aangemaand door de gouverneur. Op de gemeenteraad van januari van dit jaar stond het punt ook geagendeerd maar het werd er toen afgehaald. Op de raad van gisteren werd het wel besproken. Als oppositie waren we al geruime tijd vragende partij omdat het personeelskader reeds sterk is gewijzigd (verschillende nieuwe aanwervingen reeds uitgevoerd of gepland. Het was echter wel opvallend dat men nog steeds fouten in het organogram had staan. Sommige huidige personeelsleden waren bijvoorbeeld niet opgenomen of de personeelsbezetting van sommige diensten klopte niet. Toch zeer betreurenswaardig dat men nog steeds dergelijke fouten maakt als je weet dat men hier bijna 4 jaar mee is bezig geweest. Omwille van die reden hebben we (net als de SP.a Plus-fractie) ons onthouden bij de stemming.

Vlaams Congres Verkeersveiligheid - Vrachtverkeer uit scholen?

Vandaag vond in Brugge het Vlaams Congres Verkeersveiligheid plaats met ongeveer 350 deelnemers. Dit congres stond in teken van 'Meer samenwerking, minder verkeersslachtoffers'.

Een dag waarop ik veel bekende gezichten ben tegenkomen maar ook knappe projecten heb gehoord. Zo heeft Kortrijk een "Werftransportcharter" in het leven geroepen. De bouwsector verbindt zich op het grondgebied van Kortrijk om geen werftransport in de schoolomgevingen toe te laten tijdens de begin- en einduren van de scholen. Verder is er ook geen werftransport met de tractor in de bebouwde kommen en de schoolomgevingen. En worden er inspanningen gedaan om de werfroutes proper te houden. Een knap project dat resulteert in een duidelijk verkeersveiligheidsvoordeel.

In Kortenaken zijn er niet veel werven maar dergelijk charter zou misschien wel een goed idee zijn om met de lokale bedrijven (uit Kortenaken en buurgemeenten) op te stellen zodat het zwaar verkeer aan de schoolpoorten vermindert. …

Ontevreden inwoners Heerbaan

“Is er WiFi in Bergendal?”

“Is er WiFi in Bergendal?” dat was gisteren op de 18 jarigen-fuif van Waanrode in zaal Bergendal een vaak gestelde vraag. In 2015 hadden we dit als JONGcd&V al eens onder de aandacht gebracht. Toen antwoordde men dat het schepencollege dit al enkele weken aan het bespreken was met Infrax. Maar we zijn nu exact 2 jaar verder en er is nog steeds geen toegangkelijke WiFi. Het probleem van Bergendal is dat het als een ‘Kooi van Faraday’ werkt en er daardoor geen straling van buiten het gebouw naar binnen kan. Er is momenteel in Bergendal dan ook geen enkel GSM-bereik wat niet alleen onpraktisch is voor bezoekers maar het is ook onveilig. Ik heb gisteren nog kunnen ondervinden dat velen ondertussen de code van de WiFI-verbinding in Bergendal wel kennen, maar de huidige router van de zaal is onvoldoende sterk waardoor het helemaal uitvalt. 
In 2016 heeft men op het gemeentehuis en op het OCMW van Kortenaken een openbaar WiFi-netwerk geïnstalleerd en vorige week is er voor de raadsleden …