Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2022 tonen

Mazoutvervuiling wachtbekken Hoeleden

De politiezone Hageland werd in de loop van donderdagnamiddag opgeroepen voor een waargenomen mazoutgeur ter hoogte van de Schotsebosweg. Daarop is de brandweer ter plaatse gekomen en zij merkten een film van mazout in de Kapellebeek die uitmondt in de Velpe. "Watering het Velpedal - die beheerder is van de beek - en de Civiele Bescherming werden er bij gehaald om de verontreiniging aan te pakken want deze situeert zich nabij het wachtbekken in Hoeleden" geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "Gisterenavond hebben de brandweer en de Civiele Bescherming reeds absorberend materiaal in de waterlopen aangebracht om de verontreiniging op te vangen. Tot vandaag laat in de namiddag heeft men de smurrie opgezogen en zijn er nieuwe absorptiemiddelen aangebracht." "De Civiele Bescherming heeft vrijdagochtend met drones gezocht naar een mogelijke oorzaak maar tot op heden is deze nog niet gevonden. Ook de milieu-inspectie van de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentscha

Gemeente Kortenaken voert dringende herstelwerkzaamheden uit aan dak kerk Ransberg

In de week van 28 februari worden er dringende herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de kerk van Ransberg. "Aan het bovendaks metselwerk van de kerk van Ransberg is een probleem met infiltrerend water dat bij vriesweer uitzet. Tot op heden is er nog geen metselwerk naar beneden gekomen maar omdat er een zeker risico is, hebben we de gevarenzone afgeschermd met nadars," geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "We hebben bij hoogdringendheid ook een dakwerker aangesteld die de losliggende dekstenen en bakstenen zal demonteren in afwachting van een grondiger herstel. Het dringend herstel zal gebeuren in de krokusvakantie omdat er voor 1 dag een kraan op de Rectorijstraat zal staan waardoor de doorgang naar de kleuterschool wordt verhinderd. De bewoners van de Rectorijstraat worden nog ingelicht per brief."

Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge voeren gezamenlijk een bestuurskrachtmeting uit

De Hagelandse gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge zullen de volgende maanden gezamenlijk een zogenaamde bestuurskrachtanalyse uitvoeren. Doel van zo’n analyse is na te gaan wat de sterktes en de zwaktes van elke gemeente zijn. Door het analysetraject samen te doorlopen, zullen de gemeenten de kans hebben van elkaar te leren, goede praktijken uit te wisselen, en te verkennen hoe ze elkaar kunnen versterken. Deze bestuurskrachtanalyse, die mee zal worden uitgevoerd door adviesorganisatie CC Consult, zal een objectieve analyse maken van de sterke punten en de aandachtspunten van de verschillende lokale besturen. Zowel de colleges van burgemeester en schepenen als de managementteams van de vier gemeenten zullen bij het onderzoek betrokken worden. Er zal onder meer ingezoomd worden op de capaciteit van de gemeenten om de veelheid aan ambtelijke, politieke, operationele en financiĆ«le uitdagingen en projecten waarmee lokale besturen vandaag geconfronteerd worden het hoof

Technische dienst vernieuwt toog zaal Den Berg

Gemeenschapscentrum Den Berg in Ransberg kreeg de afgelopen weken een grondige opknapbeurt. Zo werden er inbouwkasten geplaatst en kreeg de toog een nieuwe verflaag. De technische dienst van de gemeente voerde de vernieuwingswerken zelf uit, de dienst onthaal & interne zaken zorgde voor het idee en de uitwerking. Schepen van gebouwen, Niels Willems: “De gemeentelijke zalen worden veelvuldig gebruikt door zowel lokale verenigingen als particulieren. Zaal Den Berg is een ideale locatie voor verschillende activiteiten. Eerder werden de kasten in de keuken al vakkundig vernieuwd door onze technische dienst. Nu zorgden onze diensten alweer voor een schitterend resultaat: een frisse uitstraling van deze ruimte en meer opbergruimte achter de toog. We willen onze interne diensten dan ook bedanken voor dit mooie werk.”  

Kortenaken publiceert vakantiekrant met alle vakantiekampen

Het is intussen een traditie in Kortenaken: in de maand februari worden de kampen bekendgemaakt voor alle vakanties van het jaar. De vakantiekrant wordt verspreid via de scholen en is terug te vinden op de gemeentelijke website. Schepen van jeugd, Griet Vandewijngaerden: "Het programma wordt samengesteld door de dienst Vrije Tijd, in samenwerking met lokale verenigingen en partners. We hebben ook dit jaar weer een gevarieerd aanbod rond verschillende thema's en voor elke leeftijd." Dierenkampen, voetballen, ropeskipping, dans, musical, freerunning,… Er is voor elk wat wils. En ook de jeugdkampen kregen een plaatsje in de vakantiekrant. "Door ruim vooraf te communiceren, maken we het ouders gemakkelijker om een vakantieplanning op te maken," besluit schepen van sport Guy Vandebergh. De vakantiekrant is te downloaden via deze link .