Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2019 tonen

Wat een jaar!

2019 was me nogal een jaar... In januari de eed afgelegd als schepen In augustus verhuisd naar onze nieuwe woning In augustus getrouwd met Tatiana ... 2020 wordt hopelijk een even leuk en gezond jaar als 2019. Al vermoed ik dat het aantal 'grote' gebeurtenissen voor mij persoonlijk wat beperkter zal zijn.  MAAR voor we overgaan naar 2020, vertrekken mijn vrouw en ik vandaag op huwelijksreis tot 6 januari en zal ik dus een tijdje niet actief of bereikbaar zijn. Voor iedereen alvast een prettig en gezond 2020!

Voorstelling meerjarenplan 2020-2025

Op de gemeenteraad van 17 december stelde de CD&V-, N-VA- en SP.a-meerderheid haar beleidsnota en meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente, het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf voor. Dit wordt ook aan de inwoners en adviesraden toegelicht op donderdag 13 februari. "Deze nota's kwamen tot stand na hard werken, overleg met het management, personeel en collega’s uit het schepencollege en de voltallige meerderheid" aldus burgemeester Stefaan Devos (CD&V). "We hebben de afgelopen maanden een lange weg afgelegd en zijn verheugd een financieel positief meerjarenplan te kunnen voorleggen. In de bestuursperiode 2020-2025 wordt fors geïnvesteerd in openbare werken, meer specifiek de verdere realisering van de gescheiden riolering. Liefst 39,4 miljoen euro aan investeringen en toch sluiten we af met een positief beschikbaar budgettair resultaat van 3.236.962 euro en tevens een overschot op de begroting van 428.225 euro. Dit betekent dat de volgende bewindsploeg (na 2

Kortenaken lanceert cultuurprogramma 'Plankenkoorts'

** Gemeentelijk persbericht ** De Cultuurdienst van Kortenaken stelde op zaterdag 14 december het nieuwe cultuurprogramma Plankenkoorts voor. Het nieuwe programma blijft verder mikken op de ondersteuning van podiumkunsten, maar dan op verschillende locaties en voor verschillende doelgroepen.  Schepen van Cultuur, Griet Vandewijngaerden: "Deze nieuwe formule biedt meer ruimte aan de invulling van het programma. Het concept spreekt zo iedereen aan die op zoek is naar cultuurbeleving binnen onze gemeente. Het programma krijgt toepasselijk de naam Plankenkoorts, inclusief nieuw logo. Binnen Plankenkoorts is er ruime mogelijkheid voor alles wat met podiumkunsten te maken heeft. Het feit dat we afstappen van de formule in zaal Den Hoek biedt heel wat perspectieven voor nieuwe en originele activiteiten. De invulling van het aanbod gebeurt bij voorkeur door de lokale verenigingen in samenspraak met de Cultuurraad. Organisatoren kunnen rekenen op een brede ondersteuning vanuit d

Kortenaken wint #sportersbelevenmeer-award

De #sportersbelevenmeer-award was in 2019 aan zijn derde editie toe en woensdag werden de awards uitgereikt. Samen met de Stan Peetermans (voorzitter Sportraad) en Andy Braem (sportfunctionaris) ontving schepen ik namens Kortenaken de #sportersbelevenmeer-award. Om deze award in ontvangst te nemen moeten gemeenten voldoen aan minstens vijf van de volgende zeven criteria: het organiseren van een g-sportevenement, inwoners stimuleren om sportieve foto’s te delen met #sportersbelevenmeer, het stimuleren van gezinssport, deelname aan de Maand van de Sportclub, het stimuleren van schoolsport, de organisatie van een activiteit rond natuursport en werken rond sport op het werk. Kortenaken voldoet aan alle zeven criteria en hiervoor kregen we een award. Dit is een blijk van erkenning voor de inzet van onze sportdienst en sportraad. Ook in 2020 hebben we trouwens weer heel wat sportacties in petto met op zaterdag 21 maart als kers op de taart de Urban Run die i.s.m. de Sportregio Getevall

Kortenaken lanceert middenstandscheque

** Gemeentelijk persbericht ** De gemeente Kortenaken lanceert, in samenwerking met de Middenstandsraad, de middenstandscheque. Met deze geschenkbon kan je terecht bij de deelnemende handelaars in de gemeente. Op die manier wil het gemeentebestuur de lokale economie extra ondersteunen. “We willen met dit initiatief vooral zelf het goede voorbeeld geven. Waar we voordien geschenken gaven bij huldigingen en vieringen, schenken we nu middenstandscheques. Zo stimuleren we onze inwoners om lokaal te kopen en vloeien onze budgetten rechtstreeks terug naar de eigen handelaars. Daarnaast kan de bon ook aangekocht worden aan het onthaal van de gemeente vanaf maart 2020,” aldus schepen van lokale economie Niels Willems. Lokale ondernemers uit Kortenaken ontvangen begin 2020 een oproep om zich in te schrijven als deelnemer. Deelname aan dit initiatief zal kosteloos zijn voor de handelaars.

Kortenaakse openbare verlichting verLED op 5 jaar tijd

** Gemeentelijk persbericht ** De gemeente Kortenaken heeft samen met de beheerder van de openbare verlichting Fluvius een stappenplan uitgewerkt om alle straatlampen om te bouwen naar duurzame LED-lampen. Schepen van duurzaamheid Griet Vandewijngaerden: “De Vlaamse overheid verplicht de gemeenten om ten laatste tegen 2030 alle openbare verlichting om te bouwen tot LED-verlichting. Wij hebben besloten om dit versneld te doen tegen 2024. Deze versnelde ombouw kadert in het klimaatengagement dat we als gemeente recent zijn aangegaan en is ook een actie in onze meerjarenplanning. We willen als lokaal bestuur namelijk zelf het goede voorbeeld geven en minder CO2 uitstoten.” “In Kortenaken staan er 2292 straatlampen met oude milieuonvriendelijke en onzuinige armaturen. In 2020 wordt de as vanaf de gemeentegrens met Geetbets tot aan de Tiensesteenweg in Waanrode aangepakt alsook de as Diestsestraat - Tiensestraat en verschillende kleinere zijstraten. Nadien worden er per jaar verschillende

Mazoutlek centrum Kortenaken

Door een lek in een ondergrondse mazouttank van een particulier is de brandweer zaterdagavond geruime tijd aanwezig geweest in het centrum van Kortenaken. Buurtbewoners hadden in de vooravond de brandweer verwittigd omdat er een mazoutgeur hing (blijkbaar al sinds vrijdag). Bij aankomst stelde de brandweer vast dat er zo’n 600 l in het rioolstelsel is terechtgekomen en vervolgens in de Velpe. Om de milieuschade te beperken werd er aan de Rotemse Molen in Halen door de brandweer een dam gebouwd om de mazout op te vangen vermits de mazout al ver was verspreid. De gemeente heeft ook een brandstofleverancier opgebeld om de resterende mazout uit de tank te pompen en Fluvius werd opgeroepen om het rioolstelsel te reinigen

Koken voor het personeel

** Gemeentelijk persbericht ** Op donderdag 21 november mag het personeel van gemeente en OCMW Kortenaken de voeten onder tafel schuiven. Het College van Burgemeester en Schepenen kookt, naar jaarlijkse traditie, voor alle personeelsleden. Burgemeester, Stefaan Devos: "Van 14 tot 24 november is het De Week van de Smaak. Dat is voor ons het ideale moment om ons personeel eens culinair in de watten te leggen. Samen met mijn collega-schepenen, bereiden we een driegangenmenu bestaande uit oer-Vlaamse kost. Op die manier willen we hen ook bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen werkjaar. Tegelijkertijd worden hier de personeelsleden die een jubileum vieren of met pensioen gaan, in de bloemetjes gezet."

Kortenaken spint voor het goede doel

** Gemeentelijk persbericht ** Op zaterdag 7 december wordt er volop gespind voor het goede doel in Cafetaria De Vruen in Waanrode. Van 10 tot 22 uur geven verschillende ploegen het beste van zich zelf ten voordele van vzw Jelle tijdens de 12 uren van De Vruen. Schepen van Sport, Kristof Mollu: "De spinningmarathon is intussen een vaste waarde geworden binnen onze sportactiviteiten. Al voor het vierde jaar op rij gaan verschillende ploegen de sportieve uitdaging aan om 12 uur lang te spinnen. Je kan je inschrijven met een ploeg van minstens 4 deelnemers. De opbrengst gaan integraal naar het goede doel. Dit jaar kozen we voor vzw Jelle die zich inzet voor verkeersslachtoffers."

Kerk van Kersbeek noodgedwongen gesloten

** Gemeentelijk persbericht ** Burgemeester Stefaan Devos ziet zich genoodzaakt de parochiekerk Sint-Servatius in Kersbeek met onmiddellijke ingang te sluiten. "In het verleden werden er reeds  problemen vastgesteld met de draagstructuur van de brede overkapping van het schip. Op vraag van het gemeentebestuur en met medewerking van Kerkraad Kana werd recent een stabiliteitsingenieur aangesteld om bijkomend advies te vragen en de evolutie op te volgen. Hieruit is gebleken dat de situatie verergerd is en een gevaar vormt. Er is bovendien een reëel gevaar van loskomende bakstenen die door het plafond kunnen vallen. De veiligheid van de kerkgangers kan niet meer worden gegarandeerd en de stabiliteitsingenieur adviseerde dan ook om de kerk te sluiten. In samenspraak met de Kerkraad werd tijdens de eucharistieviering de kerkgemeenschap hiervan op de hoogte gesteld” aldus burgemeester Stefaan Devos . De parochiekerk Sint-Servatius is een beschermd monument. Er is een doordachte

Groot succes voor Hapje Stapje

** Gemeentelijk persbericht ** De gemeente Kortenaken organiseerde in samenwerking met de Sportraad, Seniorenraad en de Cultuurraad voor de eerste keer Hapje Stapje. Schepen van Sport Kristof Mollu: “Jaarlijks wordt er op 11 november een wandeling georganiseerd en dit jaar staken we deze in een nieuw kleedje en kaderde de wandeling o.a. in de week van de senioren. De nieuwe aanpak bleek – ondanks het mindere weer – met 125 deelnemers een groot succes te zijn”. “Na een tas warme choco vertrokken de deelnemers in Waanrode voor een wandeling van 5 km naar de kerk van Kersbeek.” Aldus schepen van Senioren Annita Vandebroeck. “Daar kreeg men een optreden van ‘Velvets’ en werden een soepje en sandwiches aangeboden. Nadien konden de deelnemers met de bus terugkomen of kon men opnieuw de wandelschoenen aantrekken en werd er afgesloten met een dessert.”

Nacht van de sport op 8/11

** Gemeentelijk persbericht ** Op 8 november sporten we samen de nacht in tijdens de Nacht van de Sport. Tussen 19.30 en 22.30 uur kan je deelnemen aan Retro Swiss Jump 90’s, Glowrobics, Strong by Zumba, Fatburning, Yunshin Fitness, boksen, innogames, bootcamp, Run like Bolt,… Doorlopend kan je genieten van ontspanningssessies. Afsluiten doen we om 22.45 uur met ‘XANDEE’ & ‘Festeyn’. Deelname: € 5 (incl. drankje). Locatie: Sporthal De Vruen, Waanrode. "Sporthal De Vruen in Waanrode is ook dit jaar de gastlocatie voor de Nacht van de Sport" aldus schepen van Sport Kristof Mollu. "De Nacht van de Sport vindt dit jaar al voor de 5de keer plaats en is een organisatie van Sport Vlaanderen en ILV Sportregio Getevallei waar Kortenaken samen met Glabbeek, Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw deel van uitmaakt. Door samen te werken kunnen we grotere grensoverschrijdende projecten zoals deze aanbieden in onze sporthal. Jaarlijks is dit een populair sporte

Schoolsportdagen in Sporthal De Vruen

*** Gemeentelijk persbericht *** Op 17 en 18 oktober opent Sporthal De Vruen in Waanrode zijn deuren voor de 4de editie van de schoolsportdagen. 900 kinderen uit Kortenaken en Bekkevoort sporten er 2 dagen op los tijdens dit gezamenlijk evenement. Schepen van Sport in Kortenaken, Kristof Mollu: "Op donderdag 17 oktober verwelkomen we de kleuters in onze sporthal. Op vrijdag 18 oktober zijn de leerlingen van de eerste en tweede graad aan de beurt. Met deze gezamenlijke sportdag, willen we kinderen laten kennismaken met sport- en bewegingsvormen die tijdens de turnlessen niet aan bod komen." Raf Vanmeensel, schepen van Sport in Bekkevoort: "Bekkevoort maakt al jaren gebruik van de infrastructuur van De Vruen voor schoolsport. Als kleine gemeenten hechten we veel belang aan samenwerking en daarom bundelen we ook onze krachten voor de schoolsportdagen. Op die manier kunnen we een uitgebreider aanbod aan sport en animatie bieden aan onze schoolkinderen."

Inzameling landbouwfolie op 22/10

*** Gemeentelijk persbericht *** Op dinsdag 22 oktober kunnen Kortenaakse landbouwers en fruittelers tussen 8u30 en 16u op het containerpark terecht voor de inzameling van hun landbouwfolie en -plastic. "Elk jaar hebben onze landbouwers te maken met vele kilo’s landbouwfolie die noodzakelijk zijn voor de landbouwactiviteiten maar tegelijk behoorlijk belastend kunnen zijn voor het milieu. Omdat gebruikte landbouwfolies gerecycleerd kunnen worden tot nieuw folie, organiseert Kortenaken al verschillende jaren een inzameldag" aldus schepen van Milieu Griet Vandewijngaerden. "Men betaalt €10 per kubieke meter folie/plastic en de deze dient borstelproper aangeleverd te worden. Het containerpark wordt dinsdag 22 oktober exclusief opengesteld voor deze inzamelactie en het is verboden om andere afvalstoffen mee te brengen naar het containerpark."  

Eerste Kortenaakse kindergemeenteraad geïnstalleerd

** Gemeentelijk persbericht ** Donderdag 10 oktober werd in de raadzaal van het gemeentehuis de eerste Kortenaakse kindergemeenteraad geïnstalleerd. Twaalf kinderraadsleden zullen zich inzetten voor alle kinderen die in Kortenaken wonen of naar school gaan. Tijdens de installatievergadering legden ze de eed af en werden ze officieel benoemd. Ook de kinderburgemeester en de schepenen werden gekozen.  Burgemeester, Stefaan Devos: "Ik wil namens het gemeentebestuur alle kinderen proficiat wensen met hun verkiezing als kinderraadslid. Met de oprichting van de kindergemeenteraad willen we kinderen betrekken bij het gemeentelijk beleid. Op deze manier kunnen zij problemen, wensen en ideeën die zij hebben, kenbaar maken. Zo streven we naar een kindvriendelijk beleid." De kindergemeenteraad is samengesteld uit 2 kinderen per klas uit het 5de en 6de leerjaren van de 3 basisscholen in Hoeleden, Kortenaken en Waanrode. Uit de 12 kinderraadsleden werden de kinderburgemeester

Waterlek?

Wanneer er grote wegenwerken gebeuren zoals de aanleg van gescheiden riolering of de aanleg van een nieuw fietspad, wordt er samen met De Watergroep - die de leidingen beheert - gekeken of de waterleidingen aan vervanging toe zijn of niet. Als gemeente stellen we deze vraag steeds expliciet aan De Watergroep want in Kortenaken zijn de meeste waterleidingen verouderd. Heb je trouwens een dringend technisch waterprobleem of een waterlek dan kan je als inwoner dit rechtstreeks melden aan De Watergroep via het nummer 02 238 96 99. Via een telefoonroutering op basis van je postcode en de aard van je vraag kom je via dit nummer bij de juiste dienst terecht. Dit nummer is buiten kantooruren eveneens doorgeschakeld naar de wachtdienst.

Kapotte straatverlichting?

De dagen zijn al een tijdje korter aan het worden waardoor het vaak in de ochtend- en avondspits nog donker is. Het valt nu dan ook sneller op wanneer de straatverlichting het laat afweten. Omdat je dit als inwoner vaak als eerste ziet, kun je ook zelf een melding doen via de volgende link . Zo komt je melding rechtstreeks terecht bij Fluvius die de straatverlichting in Kortenaken beheert. Dit werkt zeer eenvoudig want je hebt enkel een straatnaam en huisnummer nodig om het defect te melden.

Oproep nieuwe naam infoblad

** Gemeentelijk persbericht ** In 2020 wordt het infoblad volledig vernieuwd. Zowel qua vormgeving als inhoud zal er een nieuwe wind waaien door ons magazine. Ook de PlussersPost zal een plaats krijgen in dit vernieuwde blad. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe, klinkende naam. Schepen van Communicatie, Kristof Mollu: "Uit de enquête bleek dat de lezers tevreden zijn over de opzet en inhoud van het infoblad maar dat het wel mag opgefrist worden. De artikels mogen wat korter en aantrekkelijker en men wil ook meer mensen aan het woord: verenigingen, vrijwilligers, ondernemers, ... Deze tips nemen we uiteraard mee in de samenstelling van het nieuwe magazine. Nu doen we nogmaals een beroep op onze lezers en inwoners om mee te zoeken naar een nieuwe naam voor het infoblad." Schepen voor Senioren, Annita Vandebroeck: "We kiezen ervoor om de PlussersPost en het infoblad samen te voegen in een nieuw magazine. Dit doen we uiteraard zonder onze senioren uit het oog te verl

Zonnepanelen gemeentehuis geïnstalleerd

** Gemeentelijk persbericht ** Momenteel worden er op het gemeentehuis van Kortenaken en op zaal Den Berg in Ransberg zonnepanelen geïnstalleerd. Het college van burgemeester en schepen huldigde de panelen op het gemeentehuis in. "De installatie van de zonnepanelen kadert binnen het klimaatengagement dat we aangaan" aldus burgemeester Stefaan Devos. "Op 18 oktober ondertekent de gemeente Kortenaken dit initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en daarin engageren we ons onder andere om zelf het goede voorbeeld te geven met betrekking tot milieu en om minder CO2 uit te stoten. Dit willen we doen door zelf energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken." Schepen van milieu en duurzaamheid Griet Vandewijngaerden: "Jaarlijks wordt er 3,1 ton CO2 minder uitgestoten door de plaatsing van deze zonnepanelen. De investering van ca. €40.000 wordt volledig

OCMW zoekt alternatief voor maaltijdbedeling

** Gemeentelijk persbericht ** Het OCMW-Kortenaken heeft al verschillende jaren een contract met een externe partij voor het leveren van maaltijden. De maaltijden worden in een rusthuis buiten de gemeente bereid en door eigen OCMW-personeel afgehaald en aan huis geleverd. Momenteel maken 26 gezinnen (28 personen) in Kortenaken hiervan gebruik en het aantal zit al geruime tijd in dalende lijn. Terwijl er in 2015 nog gemiddeld 50 gezinnen cliënt waren, daalde dit jaar na jaar (in 2016 waren het 38 gezinnen en in 2017 en 2018 waren het 30 gezinnen) tot nu dus 26 gezinnen. Schepen van Welzijn Annita Vandebroeck: “Steeds meer cliënten haken de laatste jaren af omwille van de slechte kwaliteit van maaltijden en de gebreken in de levering: groenten zijn niet gaar, er wordt niet geleverd wat op de menu’s staat, de cliënten krijgen rare combinaties voorgeschoteld , er zijn te weinig desserts, …. Daarbij komt nog dat de externe administratie te wensen overlaat. Zo worden de menu’s bijvoorbeeld

Samenwerking met Geetbets, Linter en Zoutleeuw

** Gemeentelijk persbericht ** Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw ondertekenden op woensdag 25 september een charter waarmee ze zich engageren tot meer samenwerking. Als kleine gemeenten staan ze immers voor dezelfde uitdagingen als grote gemeenten en steden. Om de nodige bestuurskracht te kunnen realiseren, nemen de vier gemeenten het initiatief om op een efficiënte manier intergemeentelijk te gaan samenwerken vanuit een duidelijke visie en strategie. Als natuurlijke partners in het Hageland en met een traditie van positieve en constructieve samenwerking, willen Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw dit regionaal samenwerkingsverband nu bekrachtigen met een charter. De ondertekening vond plaats in het gemeentehuis van Kortenaken, in aanwezigheid van de vier gemeenten, de provinciegouverneur en genodigden.

Kortenaken bedankt 'Control Cruisers' aan gemeentelijke zalen

** Gemeentelijk persbericht ** Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, zondagsrijders, Johnny’s… chauffeurs die onze straten onveilig maken door hun overdreven snelheid. Ook Kortenaken blijft er helaas niet van gespaard. Maar wat met mensen die zich wél aan de snelheidslimiet houden? Zij krijgen nu een eigen term: ‘control cruiser’ De nieuwe, positieve term kwam er na een onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Hun bevraging leerde dat de grote meerderheid van de chauffeurs bereid is om zich aan de snelheidslimiet te houden, maar dat ze soms een geheugensteuntje nodig hebben. Bovendien leerde het onderzoek dat één op de vier mensen graag de automobilisten die het rustig aan doen, wil bedanken. Daarom is er nu dus de ‘control cruiser’: een positieve term om chauffeurs die zich aan de snelheidslimiet houden te benoemen. Schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Kristof Mollu: “In het verleden uitten verschillende inwoners al hun bezorgdheid over de snelheid waarmee sommi

Gemeentebestuur zet voor de eerste keer alle jubilarissen gelijktijdig in de bloemetjes

** Gemeentelijk persbericht ** Op maandag 23 september zet het gemeentebestuur van Kortenaken alle koppels die 50, 60 of 65 jaar getrouwd zijn, in de bloemetjes. Voor het eerst organiseert de gemeente een jubileumfeest om samen met alle jubilarissen dit bijzondere moment te vieren. 25 koppels gingen in op de uitnodiging van het gemeentebestuur om samen met hen hun jubileum te vieren. Burgemeester Stefaan Devos: "Het is dit jaar voor het eerst dat we dit feest organiseren voor de gouden, diamanten en briljanten huwelijksparen. Voorheen gingen we op bezoek bij alle jubilarissen. Vanaf dit jaar kozen we ervoor om enkel de diamanten en briljanten koppels te bezoeken en hen allen ook te nodigen voor een sfeervolle namiddag. Zo kunnen ze ontspannen bijpraten met mensen van dezelfde generatie. Wij zorgen voor een glaasje, een lekker dessertenbuffet en een vrolijke muzikale noot." De koppels werden gehuldigd met een oorkonde van de gemeente en van de koning en koningin en ontvingen

Hopsakee zet kinderen in beweging!

** Gemeentelijk persbericht **   Hopsakee is het bewegingsproject van MOEV waarbij verschillende spelmaterialen worden voorzien voor de kleinste kleuters. Dit bewegingslandschap wordt opgesteld in een vertrouwde ruimte zoals de turnzaal, de refter of de eigen klas. Alle Kortenaakse scholen nemen deel aan Hopsakee en krijgen zo om beurt een leerrijk speelparadijs met 4 speelhoeken in hun eigen school. Schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden en schepen van Sport Kristof Mollu brachten een bezoekje aan VBS Trip Trap Kortenaken om samen met de directie te kijken hoe de kleuters het materiaal gebruiken. Schepen van Jeugd, Griet Vandewijngaerden: “Er bestaan veel workshops voor de lagere school maar voor de kleuters ligt het enigszins anders. Dankzij het project Hopsakee komen zij ook aan hun trekken. De klas wordt in 4 groepjes verdeeld en elk groepje doorloopt de 4 speelhoeken. De speelhoeken worden begeleid door de eigen juf/meester van de klas. “ Het materiaalpakket bestaat uit ver

360 Kortenaakse kinderen op scholenveldloop

** Gemeentelijk persbericht ** Op dinsdag 17 september vindt de jaarlijkse scholenveldloop plaats op en rond de voetbalterreinen van VS Kortenaken in Hoeleden en dit vanaf 12.45 uur. Alle Kortenaakse lagere scholen nemen deel aan deze schoolsportklassieker. Jaarlijks organiseert MOEV in samenwerking met de gemeentebesturen en de gemeentelijke sportdiensten de "Vlaamse Veldloopweek voor Scholen". Met meer dan 200.000 deelnemers is dit evenement uitgegroeid tot de grootste schoolsportklassieker van Vlaanderen. Schepen van Sport, Kristof Mollu: "360 Kortenaakse schoolkinderen warmen eerst gezamenlijk op onder begeleiding van een presentator en met de nodige dosis muziek en ambiance. De meisjes en jongens van het eerste tot en met het zesde leerjaar lopen in verschillende reeksen waarbij de afstand van het parcours aangepast is aan de leeftijd. Voor- en achterlopers zorgen ervoor dat de deelnemers niet te hevig van start gaan." "De scholenveldloop draait ni

Nieuwe lessenreeksen in sporthal De Vruen Waanrode

Dit najaar organiseert de gemeentelijke Sportdienst in samenwerking met lokale verenigingen een aantal sportieve lessenreeksen. Deze lessenreeksen vinden plaats in sporthal De Vruen te Waanrode. De bestaande lessenreeksen spinning, Swiss jump en spinning en kracht en lenigheid voor senioren worden uitgebreid met een nieuwe lessenreeks Powerwalk/fatburning en tafeltennis. Hiermee wordt de bezetting van de sporthal verder uitgebouwd in de piek- en daluren. Naast dit sportaanbod is er ook nog een uitgebreid aanbod van sportactiviteiten van verenigingen. Alle info is terug te vinden op https://www.kortenaken.be/vrije-tijd/sport/

Onderhoud aan betonwegen

** Gemeentelijk persbericht ** Kortenaken beschikt over circa 160 km gemeenteweg waarvan een groot deel betonwegen. In het kader van het onderhoud aan deze wegen worden diverse herstellingswerken uitgevoerd. Momenteel zijn er verschillende betonplaten aangeduid die binnenkort worden opgeperst. Schepen van Openbare Werken Kristof Mollu: “Met deze techniek worden de nog goede betonvakken die door de tijd en het gebruik los zijn komen te liggen of die verzakt zijn, aangepakt. Er worden enkele gaten in de betonplaat geboord zodat de holle ruimte eronder opgevuld kan worden en de betonplaat terug op niveau wordt gebracht. Voor de werken wordt er een mobiele werf gebruikt waardoor de hinder zeer beperkt is en er geen verkeersomleidingen nodig zijn. Het resultaat van het oppersen van de vakken is dat de trillingen en geluidshinder afnemen.” Dit jaar worden er betonvakken in de volgende straten opgeperst: Dorpsstraat, Diestsestraat, Schansstraat, Dorpsplein, Baaistraat, Blijstraat en Krawaten

Gemeente koopt loods na jarenlange zoektocht

** Gemeentelijk persbericht ** De gemeente Kortenaken gaat over tot de aankoop van een nieuwe loods voor de opslag van materiaal, het plaatsen van voertuigen en als werkplaats voor de gemeentelijke arbeiders. De gemeente Kortenaken zocht al jaren naar een geschikte en betaalbare gemeentelijke loods. Door de stopzetting van een bedrijfsactiviteit in de Heerstraat te Kortenaken deed de kans zich voor om deze leegstaande loods aan te kopen. Het gebouw bestaat uit een grote opslagruimte van 646 m² en bureelruimtes van 81 m². Bovendien mag er op het perceel van 23,6 are in de toekomst nog een extra deel bebouwd worden. “Het terrein is gelegen dichtbij het gemeentehuis en biedt voldoende ruimte aan ons personeel en materiaal. Bovendien is er bij gebruik geen hinder voor omwonenden door de gunstige ligging,” aldus schepen van gebouwen Niels Willems. Momenteel huurt de gemeente twee loodsen, één in Kortenaken en één in Halen. Dit kost de gemeente maandelijks € 1.573 aan huurgeld. De leninglast

“Kangoo Jumps” Belgian Fitness Festival in Waanrode

Op zaterdag 14 september (van 10 tot 16 uur) zakken verschillende Europese sporters af naar sporthal De Vruen in Waanrode voor het “Kangoo Jumps” Belgian Fitness Festival. Kangoo Jumps zijn schoenen met een veersysteem eronder. Je kan er mee joggen of fitnessen zonder schadelijke schokimpact. Zo spaar je je gewrichten tijdens het sporten en kan je zelfs herstellen van een blessure.   Tijdens de uitreiking van de sportlaureaten eerder dit jaar werd reeds een demosessie gegeven van deze nieuwe fitnesshype. Daar werden ook de contacten gelegd voor de organisatie van het festival in onze gemeentelijke sporthal. Voor onze regio is dit Fitness Festival uniek en het geeft een internationale uitstraling aan de gemeente.

Kermisweekend Kortenaken

Gemeentelijk persbericht Op zondag 11 en maandag 12 augustus vindt in deelgemeente Kortenaken de zomerkermis plaats. De kermis staat enkel aan de benedenzijde opgesteld. Omwille van de verkeersveiligheid wordt het Dorpsplein tussen de as Tiensestraat/Diestsestraat en de kerk afgesloten en ook de Hoekstraat wordt afgesloten. "We sluiten de straten af voor het gemotoriseerd verkeer op zondag 11 augustus van 13 tot 23 uur en op maandag 12 augustus van 17 tot 23 uur. Zo kunnen kermisbezoekers en in het bijzonder kinderen op een veilige manier genieten van de kermis. We voorzien omleidingsborden voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen uiteraard wel nog door.", aldus Schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Kristof Mollu. Schepen van Milieu Griet Vandewijngaerden: "Tijdens de voorjaarskermis plaatsten we meerdere afvalcontainers voor het kermisafval van de bezoekers. De straten bleven opmerkelijk proper achter en dit proefproject was dan ook een s

Hevig onweer zorgt lokaal voor schade in Kortenaken

Op vrijdag passeerde rond 18u30 een korte maar hevige onweerszone Kortenaken waardoor er schade is aan landbouwgewassen en fruitplantages. Er zijn ook enkele pannen en daken van huizen gaan vliegen en daar bood de brandweer hulp. We kregen als schepencollege tijdens het onweer verschillende meldingen en we hebben dan ook onmiddellijk 4 gemeentelijke ploegen van de technische dienst ingezet om te helpen waar mogelijk. We hadden ons op dit onweer voorbereid en hadden het materiaal reeds klaargezet zodat we snel konden uitrukken. De overlast concentreerde zich vooral in Kortenaken, Miskom en een gedeelte van Waanrode. Het gemeentelijke telefoonnummer werd bemand en via de sociale media gedeeld zodat we gemakkelijk bereikbaar waren en de ploegen konden aansturen. Tot 22u30 zijn we in de weer geweest om straten tijdelijk af te sluiten of te borstelen en bomen te ruimen. In sommige straten en huizen is er ook even wateroverlast geweest. Omdat er momenteel enkele jeugd- en sportkampe

NMBS plaatst gemeentebesturen in ganse regio voor voldongen feiten

Vandaag zijn burgemeester Stefaan Devos en ik naar het overleg geweest van de NMBS dat er eindelijk is gekomen. Helaas was alles al beslist en had men weinig oren naar de bezwaren die alle aanwezigen hebben gemaakt. Gezamenlijk persbericht Kortenaken, Glabbeek en Linter Zes weken voordat het betalend parkeren in voege gaat (2 september) werden de gemeentes Linter, Kortenaken, Glabbeek, Geetbets, Hoegaarden, Boutersem en Gingelom – samen met Tienen en Landen waar de stationsparkings betalend worden – eindelijk na lang aandringen uitgenodigd voor overleg door de NMBS. Verschillende gemeentes hadden nochtans al veel langer om overleg gevraagd maar dit bleef lange tijd zonder gehoor. Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Glabbeek, Kortenaken en Linter hadden bijvoorbeeld onmiddellijk contact gezocht met de NMBS toen we vernamen dat er vanaf september een einde komt aan het gratis parkeren. We vinden het onaanvaardbaar dat de NMBS al drie jaar in gesprek was met

Kortenaken gastgemeente voor Leuvens turnkamp

Koninklijke Turnkring Pro Patria Wijgmaal vzw organiseert jaarlijks een turnkamp tijdens de 2e helft van juli. In 2019 bestaat de turnkring 100 jaar en zijn ze toe aan de 35e editie van hun sportkamp en Kortenaken is dit jaar gastgemeente voor het turnkamp.  Van woensdag 17 tot en met vrijdag 26 juli verblijven er 93 kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar in en rond sporthal De Vruen in Waanrode en overnachten ze er in tenten. Samen met een 17-koppige leiding en een kookploeg van 9 zullen ze hier een leuke tijd beleven. Onze gemeentelijke sporthal De Vruen leent zich uitstekend voor zo’n groot kamp en we verwelkomen de turnkring dan ook graag in Kortenaken. Binnen in de sporthal wordt er geturnd, is er een aparte dansruimte en maakt men gebruik van de douches. De buitenruimte beschikt over een groot stuk gras voor verschillende sport- en spelactiviteiten en hier staan ook de tenten opgesteld om te overnachten.

Stroring leidingwater Waanrode

Door een probleem met een brandkraan was er een tijd lang geen leidingwater in Waanrode. De Watergroep heeft woensdagnamiddag enkele uren werk gehad om een probleem met een brandkraan ter hoogte van de Tiensesteenweg (N29) op te lossen. Hierdoor zaten de inwoners van Waanrode een tijdje zonder stromend water. Rond 18 uur was de situatie hersteld. Indien er problemen zijn met het leidingwater kunnen dringende problemen rechtstreeks bij de Watergroep worden gemeld via het nummer: 02 238 96 99. Via de website kunnen ook niet dringende storingen worden gemeld

Zonnepanelen op gemeentehuis en zaal Den Berg

Binnenkort worden de daken van het gemeentehuis en zaal Den Berg uitgerust met zonnepanelen. Het gaat hierbij om een investering van 41.275 euro die gefinancierd wordt via het renovatiefonds van Fluvius. De terugverdientijd bedraagt zes jaar en jaarlijks wordt er 3,1 ton CO2 minder uitgestoten: goed voor het klimaat en de gemeentelijke financiën. Investeren in zonnepanelen blijft nog altijd een uitstekend idee. Uiteraard voor het klimaat en onze energiereserves, maar ook voor onze portemonnee. De prijs van fotovoltaïsche panelen daalt, terwijl de kwaliteit verbetert. Binnen zes jaar is de installatie terugverdiend waardoor we de komende jaren ettelijke euro’s zullen besparen die we elders in onze gemeente kunnen investeren. Daarnaast stappen we als gemeente ook bewust over naar hernieuwbare energie. Op die manier dragen we als kleine gemeente een steentje bij aan de klimaatdoelstellingen.

240 vertegenwoordigers actief in 11 adviesraden

Tijdens de gemeenteraadszitting van juni werd de samenstelling en de statuten van 11 gemeentelijke adviesraden behandeld en goedgekeurd. Sommige adviesraden zijn wettelijk verplicht terwijl andere raden niet zijn opgelegd door een hogere overheid. Als schepen van participatie vind ik het belangrijk om onze inwoners te betrekken bij het gemeentelijk beleid en op die manier beslissingen af te toetsen of nieuwe ideeën naar boven te krijgen. Zo is er sinds dit jaar ook een middenstandsraad in Kortenaken. In alle adviesraden krijgen de inwoners inspraak en kunnen ze terecht met hun ideeën, oplossingen, voorstellen en sommige raden organiseren ook activiteiten. Via diverse kanalen werden geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners opgeroepen en uiteindelijk zijn er nu 240 leden actief in een adviesraad en adviseren ze het gemeentebestuur. De volgende adviesraden werden opgericht: Bibliotheekraad - Jeugdraad - Cultuurraad (inclusief Erfgoedraad en GROSK) - Landbouwraad – Lokaal overleg Kin

Lezersenquête

Tien jaar geleden werd de huisstijl van onze gemeente volledig vernieuwd. Ook het infoblad werd destijds in een volledig nieuw kleedje gestoken. Na 10 jaar is het tijd voor wat vernieuwing en een opfrissing van ons gemeentelijk magazine. Daarom horen de communicatieambtenaar en ik als schepen van communicatie graag van onze lezers wat zij graag lezen of graag zouden lezen.    Neem dus zeker even de tijd om de korte vragenlijst in te vullen. Dat kan ook op papier via het infoblad, het onthaal van het gemeentehuis of de bibliotheek.

Kalk in het water?

De afgelopen weken werden ik en andere collega's uit het schepencollege enkele keren gecontacteerd met vragen over kalk in het water. Ik stelde zelf ook vast dat er sinds de implementatie van de nieuwe onthardingsinstallatie in Zoutleeuw meer kalk in het water leek te zitten. Ik heb deze vraag overgemaakt aan de Watergroep en op onze vraag heeft men een overleg ingepland met de betrokken gemeenten. De Watergroep heeft laten weten dat het waterproductiecentrum in Zoutleeuw sinds februari 2018 drinkwater met een stabiele hardheid van 20 Franse graden levert, wat voldoende zacht is voor alle toestellen. De hardheid is sinds de renovatie van de onthardingsinstallatie constanter dan bij de oude installatie. Bovendien werd komaf gemaakt met de kalklozingen in de beek achter het waterproductiecentrum. Het is wel zo dat door het nieuwe proces van ontharding er bij het opwarmen van het water iets meer kalk en zout achterblijft op de kranen en douchekoppen of in waterkokers en koffiezetap

Onderhoudswerken aan asfaltwegen

Onlangs hebben we een aannemer aangesteld die binnenkort van start gaat met het uitvoeren van onderhoudswerken aan de asfaltwegen. Hiervoor werd een prioriteitenlijst opgesteld door de Technische dienst. De afgelopen weken werden er door de aangestelde aannemer op verschillende locaties reeds gekleurde markeringen aangebracht om proefboringen uit te voeren en hebben de inwoners van de betrokken straten een eerste brief gekregen om hen op de hoogte te brengen. Door de proefboringen kunnen we beter bepalen welk type van onderhoud nodig is voor welke asfaltweg. Zo pakken we binnenkort de Nieuwstraat (Hoeleden), Sint-Annaveld en Scherpendries (Waanrode) en de Gelemanstraat, Struikstraat en Molenbergstraat (Kortenaken) aan. De werken in iedere straat duren ca. 2 à 3 dagen en de omwonenden worden enkele dagen vóór de start van de werken op de hoogte gebracht door de aannemer.  Naast dit onderhoudscontract zijn we ook in overleg met de aannemer die vorig jaar na de zomer de Overstraat (

Kortenaken wordt octopusgemeente

Vanaf volgend schooljaar wordt Kortenaken een ‘Octopusgemeente’. Het Octopusplan is een organisatie die ijvert voor duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen.   Het Octopusplan maakt werk van veilige, gezonde en groene schoolomgevingen die duurzame mobiliteit en ontmoeting stimuleren. Ook wij als gemeentebestuur streven dit na. Dankzij het lidmaatschap van de gemeente kunnen Kortenaakse scholen gratis toetreden tot het Octopusplan. De vijf Kortenaakse scholen (De Zonnebloem Waanrode, Trip Trap Kortenaken, Toverpotlood Hoeleden, De Kiem Ransberg en De Vlindertuin Kersbeek) ontvangen onder meer een materialenkit voor de organisatie van bijvoorbeeld De Strapdag (20 september), toegang tot een digitaal leerplatform voor verkeerseducatie, kortingen op materialen en acties (hesjes, verkeersshow, gadgets,…) en het Octopuslabel.   Veilige schoolomgevingen zijn voor ons als gemeentebestuur belangrijk. Daarom ben ik als schepen voor mobiliteit en verkeersveiligheid al

Waterlek Nieuwstraat

Door een waterlek in de Nieuwstraat in deelgemeente Hoeleden en Kersbeek-Miskom heeft de buurt dinsdagavond vanaf 17u een tijdje zonder leidingwater gezeten. De Watergroep was snel ter plaatse zodat het water afgesloten kon worden en de herstellingwerken konden starten. Rond 22u15 had iedereen terug opnieuw leidingwater. Morgen zal de gemeente nog de nodige opruimwerken verrichten zodat de straat er proper is.

71 Kortenaakse jongeren warm maken voor het openbaar vervoer

Kinderen die volgend schooljaar voor het eerst naar het middelbaar gaan ontvangen binnenkort een gratis maandabonnement van De Lijn. Door de probeeractie van De Lijn in de maand september kunnen 71 toekomstige middelbare scholieren uit Kortenaken een maand lang de voordelen van een Buzzy Pazz ervaren en dit zowel voor verplaatsingen naar school als in hun vrije tijd. Als gemeente steunen we deze actie omdat we duurzame woon-school verplaatsingen willen aanmoedigen. Ouders met kinderen geboren in 2007 ontvangen in juni een brief van De Lijn met daarin alle praktische informatie. Wie in het schooljaar 2019-2020 in het 1ste jaar secundair onderwijs start en toch niet werd geboren in 2007 kan zelf een gratis proefabonnement aanvragen mits voorlegging van het inschrijvingsattest van de school. Aanvraag indienen kan via delijn.be/probeeractie

Vlotte stembusgang

In Kortenaken wordt nog steeds met pen en papier gestemd en dat heeft zo zijn charmes. Tot 14u konden de inwoners terecht in de stembureaus in Ransberg, Kersbeek, Hoeleden, Kortenaken en Waanrode. De stembusgang is overal vlot verlopen zonder grote wachttijden. Op het gemeentehuis was er een permanentie van 8u tot 13u en daar zijn enkele inwoners over de vloer gekomen voor volmachten of duplicaten en werden sommige voorzitters van de stembureaus telefonisch verder geholpen. In totaal zijn er ongeveer 65 voor- en bijzitters, secretarissen en personeelsleden ingezet en vanuit de gemeente kregen zij een croissant, sandwiches en een koude schotel aangeboden.

Regenboogvlag wappert in Kortenaken

Vandaag, 17 mei, is het exact 29 jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten schrapte. Sindsdien heeft de holebi- en transgendergemeenschap deze dag uitgeroepen tot de internationale dag tegen holebifobie en transfobie. Als gemeentebestuur willen we net zoals in het verleden de taboes rond rond holebi’s en transgenders doorbreken en vragen we aandacht voor problemen waarmee holebi’s en transgenders worden geconfronteerd: discriminatie, welzijns- en gezondheidsproblemen. Daarom hebben we aan het gemeentehuis de regenboogvlag uitgehangen. Op die manier willen we een tolerante samenleving promoten waar iedereen zichzelf kan zijn.

Maaien van bermen vanaf 15 juni

Om de natuur te beschermen, maait de gemeente Kortenaken de bermen zoals vastgelegd in het Vlaams Bermbesluit slechts op bepaalde momenten van het jaar. Dit besluit bepaalt dat er – in principe – pas vanaf 15 juni gemaaid kan worden.  Binnen het college van burgemeester en schepenen hebben we de planning van de maaibeurten besproken. Na 15 juni volgt een eerste algemene maaibeurt en waar nodig een tweede maaibeurt na 15 september. Omdat we een fruitgemeente zijn en er zonder bijen geen fruit is, hebben we met het Regionaal Landschap Zuid Hageland afgesproken dat zij enkele bermen afbakenen waar er later in het maaiseizoen wordt gemaaid. Op deze manier kunnen de bijen nog profiteren van de niet gemaaide bermen. Een uitzondering op de start van het maaiseizoen op 15 juni, is de zone van 20 m rondom een kruispunt. Daar worden de bermen omwille van verkeersveiligheidsredenen en een goede zichtbaarheid op het verkeer reeds vanaf 20 mei gemaaid

Waarom 3 weken wachten om glas te melden?

Op de gemeenteraad van afgelopen donderdag meldde raadslid Betty Geysenberg (Open VLD) dat er op een voetweg van de Schansstraat naar de Zandrodestraat steengruis was gestort waardoor de weg er niet goed bijligt. Bovendien zou ze ook verschillende meldingen hebben gehad dat er ook glas en metaal tussen het steengruis zit. Ook ik werd op Paasmaandag gecontacteerd door een inwoner die aangaf dat het steengruis de situatie er niet op heeft verbeterd. Ik ben toen dezelfde dag nog gaan kijken en ik kon bevestigen dat dat toen inderdaad het geval was. De technische dienst van de gemeente gaf aan dat ze reeds verschillende jaren deze techniek toepassen om op die manier sommige voetwegen te onderhouden. Maar o.w.v. de droogte kan het steenpuin zich nu moeilijker vastzetten. Een week later ben ik opnieuw met de technische dienst gaan kijken en toen was het gruis al beter aangereden. Over het glas en metaal hebben noch ik en noch de technische dienst meldingen gekregen en we hebben dit ook niet

Kortenaken en Glabbeek organiseren Tweedorpenloop

Vrijdag 10 mei organiseert onze gemeente samen met buurgemeente Glabbeek de 15e editie van de Tweedorpenloop. Deze Tweedorpenloop vindt intergemeentelijk plaats en dit in samenwerking met de Sportraad van iedere gemeente en de Glabbeekse joggingclub. Er worden loopwedstrijden georganiseerd voor verschillende doelgroepen en we mikken op een 300-tal deelnemers. De inschrijvingen vinden plaats in Sporthal De Vruen te Waanrode. Programma: 18u00: karamellenkoers t.e.m. 6 jaar (gratis) 18u15: 500 m 7 t.e.m. 10 jaar (€2) 18u30: 1500 m 11 t.e.m. 14 jaar (€2) 19u00: 5 km (€6) 19u40: 10,5 km (€6)

Prinsheerlijke koetstochten laten je genieten in Kortenaken

De gemeente Kortenaken organiseerde in samenwerking met de Hagelandse menners en de provincie Vlaams-Brabant zondag de ‘Prinsheerlijke koetstochten’. Van 10 tot en met 28 april liep de provinciale campagne ‘B(l)oeiend Hageland' en werden er in het Hageland tal van activiteiten georganiseerd in het in het teken van de bloesems.  Kortenaken ligt in de prachtige fruitstreek en de bloesems zorgden de afgelopen weken voor een feeërieke sfeer. Met dit initiatief op de slotdag van de campagne willen we het toerisme in het Hageland en in Kortenaken promoten. Met ongeveer 35 paardenkoetsen en een 130-tal deelnemers die vertrokken aan sporthal De Vruen zijn de koetstochten een succes.

Reiniging straatkolken om wateroverlast te vermijden

Het is belangrijk dat de straatkolken (rioolputjes) goed functioneren want een proper rioleringsnet garandeert een vlotte doorstroming bij zware regenval. Niet goed functionerende straatkolken kunnen immers wateroverlast op wegen veroorzaken. Daarom dat er gestart is met het periodiek reinigen van de straatkolken.  Er wordt met twee kolkenwagens gelijktijdig gewerkt en per dag worden op die manier 400 kolken gereinigd. De werken duren afhankelijk van het weer drie weken en worden in het najaar herhaald. Mocht je merken dat de kolk voor je deur niet gereinigd zou zijn tegen eind mei, dan kan dit doorgegeven worden via technischedienst@kortenaken.be .

Buitenspeeldag een succes

Vandaag namen in Kortenaken tussen 13u30 en 17u ca. 150 kinderen en jongeren deel aan de Buitenspeeldag op het grasterrein achter Sporthal De Vruen in Waanrode. Er werden tal van leuke activiteiten voor kids vanaf 4 jaar georganiseerd. De Buitenspeeldag wil kinderen en jongeren aanzetten om meer buiten te spelen in hun eigen omgeving. Als gemeentebestuur boden we alle activiteiten gratis aan. Er stonden 5 springkastelen, een voetbalkooi, laser games, tafelspelen, zoekspelletjes, grimmeersessies, ...

Waterlek Lindestraat

Door een waterlek in de Lindestraat in Kortenaken hebben zondag een deel van de inwoners van deelgemeenten Hoeleden, Stok en Miskom en ook Bunsbeek (Glabbeek) een tijdje zonder water gezeten. De Watergroep werd verwittigd en zij waren snel ter plaatse waardoor het lek gedicht kon worden en men niet al te lang zonder water heeft gezeten. De volgende dagen vinden er nog bijkomende herstellingen plaats. 

Lente-BBQ

Op zondag 14 april (tussen 16u30 en 21u) organiseert CD&V Kortenaken opnieuw haar lente-BBQ in zaal Bergendal. Je kan komen genieten van 9 soorten BBQ-vlees, aangevuld met een groentebuffet en sausjes. Voor de vegetariërs is er ook een aangepast assortiment. Volwassenen betalen €16 en kinderen €9.   Inschrijven voor de lente-BBQ kan bij de gemeente- en OCMW-mandatarissen, bij het CD&V bestuur of via eetdag@cdenvkortenaken.be. Je mag mij uiteraard ook altijd een mailtje sturen (kristof.mollu@gmail.com).

Hier begint de zee, niets ingooien aub

Kortenaken deed gisteren mee met de nationale opruimactie ‘Grote Lenteschoonmaak’ van ‘Mooimakers.be’. De gemeente stelde materiaal (fluohesjes, handschoenen, grijptangen, vuilzakken) ter beschikking om het opruimen vlot te laten verlopen en trakteerde de helpers nadien met een drankje. Er werden vier verschillende wandellussen uitgewerkt en helaas kwamen we weer heel wat blikjes, sigarettenpeuken, flessen en ander afval tegen. Met het voltallige college van burgemeester en schepenen brachten we aan een straatkolk de slogan ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’ aan. Want wat je op de grond gooit, verdwijnt vaak in riolen en dit komt uiteindelijk terecht in de zee.  

Uitreiking Sportlaureaten 2018

Als schepen van Sport mocht ik gisteren in GC Den Hoek de Sportlaureaten 2018 bekendmaken. En dat er heel wat sportief talent in onze gemeente actief is, uit zich onder andere in de zeer geëngageerde Sportraad van Kortenaken die doorheen het jaar verschillende activiteiten organiseert, door de talrijke sportverenigingen en door de bloeiende werking van sporthal De Vruen. Verder mochten we ook vele nominaties ontvangen om de trofee “Sportlaureaat 2018” in de wacht te slepen en dit in de verschillende categorieën.  De winnaars zijn:  Sportvrouw: Vanessa De Keyzer (Lopen - Marathon van New York) Sportman: Brend Van Roy (Strongman) Mannelijke sportjongere: Aymeric Vansteenkiste (Judo) Vrouwelijke sportjongere: Nienke Schepers (Ijsschaatsen) Sportclub: C&P Energy vzw – Energetix (Dans) G-sporter: Brent Smekens (Basketbal) Sportverdienste: Yvette Buvens, Micheline Trekels, George Mues, Nicole Moestermans, Stan Peetermans, André Vanderhaegen, Mathilde Vaes, Godelieve Bollen,

Valselijke beschuldigingen opgehelderd

De gemeente Kortenaken zette tijdens de winterperiode net zoals in het verleden landbouwers in om de kleinere wegen te strooien. Op de gemeenteraad van februari vroeg André Alles namens de Open VLD-fractie wie hiervoor verantwoordelijk was en wie de opdracht aan de landbouwers had gegeven om ook op sommige privéterreinen te strooien. Men wou toen niet zeggen wie de opdracht zou gegeven hebben en waar dit strooien was gebeurd. Na herhaaldelijk aandringen wou men dit ook niet zeggen in besloten zitting. Als bevoegd schepen van Openbare Werken heb ik me bevraagd bij de projectcoördinator van “Werkers” (zij coördineren de strooiactiviteiten van de landbouwers) en zij bevestigen dat niemand van het college of gemeentebestuur de opdracht had gegeven om op privéterreinen te strooien en dat een landbouwer dit uit goodwill op eigen initiatief bij een oudere inwoner had gedaan. Ik betreur dan ook ten zeerste de valselijke beschuldigingen die tijdens de raadszitting van februari werden geui

Sportregio organiseert Urban Run

Kortenaken maakt samen met de gemeenten Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw deel uit van de Sportregio Getevallei. Hiermee bundelen de verschillende gemeenten hun krachten om kwaliteitsvolle sportactiviteiten voor jong en oud te organiseren en dit afwisselend in de deelnemende gemeenten. Aanstaande zaterdag vindt om 20u de "Urban Run" plaats in gastgemeente Glabbeek (vertrek sporthal). Er is keuze uit afstanden van 3,5 km, 7 km en 10,5 km en het feeërieke parcours loopt door heel wat gebouwen zoals onder andere door de supermarkt, de kerk, serviceflats het Fruithof, de gemeenteschool, zaal Glazuur en WZC Den Boomgaard. Langs het parcours zijn er meerdere attracties van onder andere vuurspuwers, doedelzakspelers, cirsusartiesten, muzikanten van de harmonie, carnavalisten, toneelspelers, een rockband, … Als schepen van Sport zal ik alvast mee lopen en ik hoop vele collega's en andere sporters tegen te komen. Je kan je nog steeds ter plaats

Kortenaken in de vervoerregio Leuven

Om basisbereikbaarheid te realiseren, wordt Vlaanderen ingedeeld in 15 vervoerregio's. Kortenaken maakt deel uit van de vervoerregio “Leuven” en elke regio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert in de regio. De raad staat in voor de opmaak van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid heeft de regierol in een vervoerregioraad en zit de vergaderingen voor samen met een politieke voorzitter. Voor Kortenaken zal ikzelf als schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid in de raad zetelen (met als vervanger schepen van Ruimtelijke Ordening, Niels Willems) alsook de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar. Kortenaken engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de vervoerregio Leuven. Als landelijke gemeente aan de grens van de vervoerregio zal het echter geen gemakkelijke opdracht zijn om te wegen op het regionale mobiliteitsbeleid

Multimove Kortenaken

Multimove Kortenaken organiseerde vandaag (en ook volgende week zaterdag) een opleiding tot Multimovebegeleider. De Vlaamse Trainersschool (VTS) verwacht normaal dat er minimaal 25 kinderen deelnemen om de cursisten te beoordelen maar in sporthal De Vruen waren er meer dan 70 ingeschreven. Multimove Kortenaken is een samenwerking tussen VS Kortenaken, GSF Kortenaken, Judoclub Jigoro Stok, Sport Vlaanderen en de gemeente.  De focus van Multimove ligt op de algemene ontwikkeling van vaardigheden waarbij meerdere sporttakken aan bod komen. Kleuters krijgen de kans om een goede basismotoriek te ontwikkelen op een leuke manier. Ik ben vandaag even gaan kijken naar de lessen en zag het enthousiasme bij de animatoren en uiteraard bij de kleuters zelf. Het nieuwe sportmateriaal dat deze week werd geleverd, werd met veel plezier gebruikt om verschillende bewegingsvaardigheden te ontwikkelen: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken

Meer privacy in het gemeentehuis

Wanneer je het gemeentehuis binnenwandelt, zal je sinds een tweetal weken een verandering opmerken: de vroegere vergaderzaal beneden is omgetoverd tot een afgescheiden wachtruimte. Op drukke momenten of bij zitdagen van externe diensten kan je nu rustig je beurt afwachten in een aangename ruimte.         "De vroegere schepenzaal beneden werd nog zelden gebruikt en was bovendien aan een update toe," aldus Schepen van Gebouwen en Toegankelijkheid, Niels Willems. "Daarnaast stelde er zich op drukke momenten een probleem van privacy. De open loketten bij o.a. de Dienst Burgerzaken zorgden ervoor dat de gevoelige zaken die soms besproken werden, gehoord konden worden door de wachtenden." Om de lange wachtrijen aan de loketten in te perken, werd er op maandagavond reeds een systeem van volgnummers ingesteld. Bezoekers die op maandagavond langskomen in het gemeentehuis melden zich eerst aan bij het onthaal en krijgen een volgnummer voor de betrokken die

Valse beschuldigingen

Gisteren was er tijdens de vragenronde op de gemeenteraad vanuit de Open VLD-fractie een vraag i.v.m. het strooien. Men vroeg wie hiervoor verantwoordelijk was en wie de opdracht aan de landbouwers had gegeven om ook op sommige privéterreinen te strooien. De gemeente zet net zoals in het verleden landbouwers in om de kleinere wegen te strooien. Men betichtte echter een lid van het college dat hij/zij de opdracht had gegeven om ook op een privéterrein te strooien maar men wou niet zeggen wie dat dan had gedaan en waar dit was gebeurd. Na herhaaldelijk aandringen wou men dit zelfs ook niet zeggen in besloten zitting. Zo is het natuurlijk moeilijk om - mocht dit al gebeurd zijn - dit te onderzoeken. Ik heb als schepen van Openbare werken vanmorgen alvast contact opgenomen met de Technische Dienst van de gemeente om dit verder te bekijken.

#sportersbelevenmeer

Aan de hand van verschillende criteria daagt Sport Vlaanderen met de #SPORTERSBELEVENMEER -AWARD steden en gemeenten uit om beleving toe te voegen aan hun lokale werking. De gemeente die dit tot een goed einde brengt, mag zich één jaar lang een #sportersbelevenmeer-gemeente of stad noemen. Natuurlijk doen we met Kortenaken ook mee!  Gisteren ben ik als schepen van sport tijdens de middag pauze trouwens een eerste keer mee gaan lopen met enkele personeelsleden. Ideaal om nadien een vergadering te hebben van het college van burgemeester en schepenen :-) Ook in 2019 kunnen de deelnemende gemeenten en steden kiezen uit zeven criteria. Hiervan moeten er minstens vijf tot een goed einde worden gebracht: Organisatie van een G-sportevenement Inwoners stimuleren om sportieve foto's te delen met #sportersbelevenmeer Stimuleren van gezinssport Deelname aan Maand van de Sportclub Stimuleren van schoolsport Organisatie van een activiteit rond natuursport Werken rond sport op het werk

tentoonstelling "Vlaamse Meesters – vakmanschap inspireert"

Vandaag vond in de bibliotheek de opening plaats van de tentoonstelling "Vlaamse Meesters – vakmanschap inspireert". Deze tentoonstelling, die loopt tot 13 maart, is een samenwerking tussen de gemeente en vtbKultuur Kortenaken. Meer dan 250 jaar lang waren de ‘Vlaamse’ kunstenaars toonaangevende meesters in de ‘Schone Kunsten’. Ze werden alom geprezen voor hun vakmanschap, creativiteit en innovatie. De Vlaamse Meesters, met Rubens, Bruegel en Van Eyck op kop, zijn onze culturele vaders en bepalen voor een stuk onze identiteit. Ze waren beroemd om hun vakmanschap, creativiteit en innovatie. Met indrukwekkende prestaties transformeerden ze het rijke en verstedelijkte Vlaanderen in een van de meest verfijnde regio’s ter wereld. Tien hedendaagse Vlaamse kunstenaars uit verschillende disciplines werden uitgenodigd om in dialoog te gaan met de ‘oude’ Vlaamse Meesters. Ze kozen hun favoriete meesterwerk en vertellen waarom precies dit werk hen inspireert, boeit of ontroert. Dat all

Inschrijven agenda gemeenteraad

Binnen de nieuwe coalitie hebben we afgesproken dat communicatie een belangrijk thema zal zijn voor de komende 6 jaar. Verschillende beleidsbeslissingen zullen dan ook vanuit verschillende gemeentelijke kanalen worden verspreid (persberichten, sociale media, infoblad, ...). Verder kan je vanaf nu via de website je aanmelden om maandelijks de agenda van de gemeente- en OCMW-raad digitaal in je mailbox of per post te ontvangen. Zo blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen in onze gemeente zonder op zoek te moeten gaan naar de nodige info.

Tournée Minérale

Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten of een vergadering: voor velen maakt het deel uit van de dagelijkse routine en zo ook bij mij. Niet dat ik elke dag een glas alcohol drink, maar ik lust het toch wel eens ... In 2017 sloegen De DrugLijn en Stichting tegen Kanker de handen in elkaar. Met ‘Tournée Minérale’ daagden ze iedereen uit om een maand lang geen alcohol te drinken. Ook dit jaar is de maand februari voor velen een maand van geheelonthouding. Voor mij is het de 3e keer dat ik meedoe aan een maand zonder alcohol al ben ik pas op 3 februari gestart.

Recycle app

Vergeet jij ook wel eens je afval buiten te zetten (ik alvast wel...)? De gratis app 'Recycle!' geeft je alle info over de afvalinzamelingen aan de hand van een handige afvalkalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in de buurt, inclusief de openingsuren van het containerpark. Zo mis je geen enkele huisvuilinzameling meer en weet je perfect wat te doen met een afgedankte broodrooster, een botervlootje of een stel lege batterijen.  Je kan de app, ontwikkeld door Fost Plus, Bebat en Recupel, downloaden via https://www.ophaalkalender.be/

Strooien op alle wegen

Na een melding over gladheid in de Molenstraat en Overstraat, hebben we als gemeentebestuur onderzocht of het toch mogelijk was om te strooien in straten met een nieuw of vernieuwd wegdek. Strooien op nieuwe asfaltwegen en slemlagen veroorzaakt geen schade aan de weg en vandaar dat deze onmiddellijk gestrooid kunnen worden. Ook nieuwe betonwegen zouden na 3 maanden voldoende sterk moeten zijn. Vanaf heden wordt er dan ook gestrooid op de nieuw aangelegde wegen. Veiligheid in alle straten van onze gemeente primeert voor ons als gemeentebestuur en vandaar dat deze beslissing gisteren in het college van burgemeester en schepenen is genomen. Als het risico op schade beperkt blijft (wat dus in concreto betekent dat nieuwe asfaltwegen of nieuwe slemlagen onmiddellijk gestrooid kunnen worden en nieuwe betonwegen na drie maanden), geven wij dan ook voorrang aan een sneeuw- en ijsvrij wegennet. De technische medewerkers van de gemeente werken momenteel in een permanentiesysteem. Het bestuu