Doorgaan naar hoofdcontent

Hopsakee zet kinderen in beweging!

** Gemeentelijk persbericht **
 
Hopsakee is het bewegingsproject van MOEV waarbij verschillende spelmaterialen worden voorzien voor de kleinste kleuters. Dit bewegingslandschap wordt opgesteld in een vertrouwde ruimte zoals de turnzaal, de refter of de eigen klas. Alle Kortenaakse scholen nemen deel aan Hopsakee en krijgen zo om beurt een leerrijk speelparadijs met 4 speelhoeken in hun eigen school.

Schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden en schepen van Sport Kristof Mollu brachten een bezoekje aan VBS Trip Trap Kortenaken om samen met de directie te kijken hoe de kleuters het materiaal gebruiken.

Schepen van Jeugd, Griet Vandewijngaerden: “Er bestaan veel workshops voor de lagere school maar voor de kleuters ligt het enigszins anders. Dankzij het project Hopsakee komen zij ook aan hun trekken. De klas wordt in 4 groepjes verdeeld en elk groepje doorloopt de 4 speelhoeken. De speelhoeken worden begeleid door de eigen juf/meester van de klas. “

Het materiaalpakket bestaat uit verschillende soorten fietsjes, bouwen met blokken en klimmen en klauteren op modulusblokken en spelen met allerlei ballen. Het materiaal wordt gehuurd bij MOEV.
 
Schepen van sport Kristof Mollu: “Sportregio Getevallei, waar Kortenaken deel van uitmaakt, ondersteunt het project Hopsakee en vergoedt het huurgeld voor het materiaal. De gemeente Kortenaken verleent haar medewerking door o.a. in te staan voor het dagelijks vervoer van het materiaal van en naar een van de 5 Kortenaakse scholen in de week van 16 september."