Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2020 tonen

Gemeente Kortenaken zet in op toegankelijkheid kerkhoven

De toegankelijkheid van de kerkhoven in Kersbeek en Miskom is al langer een knelpunt voor inwoners die minder mobiel zijn. De toegankelijkheid kwam in het gedrang na de verkoop door de kerkraad van de pastorij in Kersbeek en het oude parochiecentrum in Miskom. Omdat het Allerheiligenweekend voor de deur staat, heeft de gemeente Kortenaken voor een oplossing gezorgd. “Als oplossing op korte termijn hebben we een overeenkomst met de nieuwe eigenaars om tijdens het Allerheiligenweekend de bezoekers van de kerkhoven over hun eigendom te laten passeren. Zo kunnen ook minder mobiele inwoners de kerkhoven bereiken. De route zal ter plaatse aangeduid worden met bordjes,” aldus Schepen van Toegankelijkheid, Niels Willems. “Daarnaast gaan we de volgende maanden werken aan een definitieve oplossing. Voor Kersbeek zal dit een toegangsweg zijn onder de helling die naast de oprit van de pastorij loopt. In Miskom wordt nog door de ontwerpers bekeken hoe de toegankelijkheid het best verbeterd wordt.”

Woonuitbreiding "Comperenberg" Kortenaken

De eigenaar van het woonuitbreidingsgebeid in het centrum van Kortenaken heeft een omgevingsvergunning ingediend voor de ontwikkeling van een deel hiervan. In overleg met de gemeente Kortenaken is een voorstel ingediend dat bestaat uit een mix van sociale huurwoningen met appartementen en woningen die bedoeld zijn voor jonge starters of oudere inwoners die kleiner willen wonen. Het project draagt de naam Comperenberg. Slechts een klein deel, namelijk 1,75 van de 7 hectare, van het volledige woonuitbreidingsgebied zal ontwikkeld worden. Meer specifiek gaat het over het deel gelegen tegen de dorpskern van Kortenaken. Het hoger gelegen deel tussen het kerkhof en de Mounstraat en het woonuitbreidingsgebied achter het kerkhof worden niet ontwikkeld. De woonuitbreiding zal bestaan uit 38 sociale wooneenheden, 25 eenheden bescheiden wonen en 25 eenheden betaalbaar wonen. “Deze ontwikkeling is een bepalende stap in het realiseren van ons bindend sociaal objectief dat stelt dat we moeten voor

Tweede Kortenaakse kindergemeenteraad geïnstalleerd

Woensdag 21 oktober werd voor een tweede keer de Kortenaakse kindergemeenteraad geïnstalleerd. Omwille van de coronamaatregelen kon er helaas geen plechtige inhuldiging plaatsvinden. Twaalf kinderraadsleden zullen zich inzetten voor alle kinderen die in Kortenaken wonen of naar school gaan. Tijdens de installatievergadering legden ze de eed af en werden ze officieel benoemd. Ook de kinderburgemeester en de schepenen werden gekozen. Schepen van Jeugd, Griet Vandewijngaerden: "Ik wil namens het gemeentebestuur alle kinderen proficiat wensen met hun verkiezing als kinderraadslid. Deze raad zal minstens vier keer per jaar samenkomen om bepaalde thema’s te bespreken. Ook zal de kindergemeenteraad enkele acties zelf organiseren. Met de kindergemeenteraad willen we kinderen betrekken bij het gemeentelijk beleid. Op deze manier kunnen zij problemen, wensen en ideeën die zij hebben, kenbaar maken. Zo streven we naar een kindvriendelijk beleid." De kindergemeenteraad is samengesteld u

Gemeente Kortenaken doet extra inspanningen om scholen te ondersteunen

Het college heeft beslist om extra inspanningen te leveren om de scholen te ondersteunen. De subsidies die scholen normaal gezien voor leerlingenvervoer krijgen, mogen ze nu voor de helft gebruiken voor uitgaven die nodig zijn om de coronamaatregelen te respecteren. Stefaan Devos, burgemeester en bevoegd voor onderwijs: “De gemeente voorziet jaarlijks in tussenkomsten voor scholen wat betreft toezicht, zorgmateriaal en leerlingenvervoer. De subsidie voor leerlingenvervoer zal dit jaar veel lager zijn aangezien er minder sport- of culturele activiteiten konden doorgaan. De subsidie voor zorgmateriaal zal daarentegen uitzonderlijk veel hoger liggen dan gepland omwille van de coronamaatregelen. Daarom heeft het college beslist dat de scholen de helft van subsidie voor leerlingenvervoer mogen gebruiken voor zorgmateriaal om het respecteren van de coronamaatregelen haalbaar te maken.” Daarnaast heeft de gemeente ook nog panelen laten maken om aan de scholen op te hangen. Hiermee willen ze

Neerlintersesteenweg afgesloten door werken

De gemeente maakt werk van de losliggende betonvakken in de Neerlintersesteenweg in Hoeleden (Kortenaken). Deze betonvakken zullen opgeperst worden. Om de hinder voor de inwoners te beperken, worden er tegelijk ook rioleringswerken uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze werken zal de Neerlintersesteenweg gedeeltelijk afgesloten worden van maandag 26 tot en met vrijdag 30 oktober. Er wordt voor het gemotoriseerd verkeer een omleiding voorzien via de Lindestraat en de Vaanstraat. “Een 10-tal jaar geleden werd een gedeelte van de Neerlintersesteenweg vernieuwd maar we stellen vast dat de betonvakken los komen te liggen,” geeft schepen van Openbare Werken Kristof Mollu aan. “Als gemeentebestuur hebben we stappen ondernomen om een structurele oplossing te voorzien. In afwachting daarvan – en om de overlast voor de omwonenden te beperken – zal een aannemer in de week van 26 oktober in opdracht van de gemeente de losliggende betonvakken ter hoogte van de Grootveldstraat op de Neerlinterseste

Samenwerking rond sport

Op 15 en 16 oktober opent Sporthal De Vruen in Waanrode zijn deuren voor de 5de editie van de schoolsportdagen. Kortenaaks schepen van Sport, Kristof Mollu: "Op donderdag 15 oktober verwelkomen we de kleuters van Kortenaken in onze sporthal. Op vrijdag 16 oktober zijn de kleuters van Bekkevoort aan de beurt. In overleg met de scholen, is er gekozen om enkel een schoolsportdag voor de kleuters te houden en niet voor de lagere scholen. Daarnaast worden de bubbels uit Kortenaken en Bekkevoort niet gemengd." Raf Vanmeensel, schepen van Sport in Bekkevoort: "Bijzondere tijden vergen bijzondere maatregelen. Op deze manier komen we tegemoet aan de vraag om voor kleuters een sportdag te organiseren volledig volgens de Covid-19-maatregelen. Later in het schooljaar trachten we - indien de maatregelen het toelaten - ook een leuke sportdag voor de lagere schoolkinderen te organiseren i.s.m. gemeente Kortenaken."

Nieuw rioleringsproject in Waanrode: 100 woningen extra aangesloten op rioolwaterzuivering

In 2022 plant Aquafin rioleringswerken in Waanrode (Kortenaken) en Bekkevoort. De werken hebben als doel het afvalwater aan te sluiten op de geplande rioolwaterzuivering langs de Provinciebaan in Bekkevoort. Afgelopen maandag vonden er twee bewonersvergaderingen plaats, waarbij in totaal 75 inwoners aanwezig waren. Kortenaaks schepen van Openbare Werken, Kristof Mollu: “Aquafin zal in 2022 rioleringswerken uitvoeren in Waanrode zodat het afvalwater aangesloten wordt op de geplande rioolwaterzuivering langs de Provinciebaan in Bekkevoort. Zo worden er bijkomend 100 woningen aangesloten op het zuiveringsstation. Het propere regenwater wordt apart afgevoerd en kan via enkele bufferbekkens ter plaatse in de bodem sijpelen of vertraagd weglopen via de Vijverbeek en de Begijnenbeek.” Concreet zal er een gescheiden riolering komen in de Boterbergstraat, Tolkamerstraat, Klein Kempenseweg, een klein stuk van de Halensebaan, in de Eugeen Coolsstraat ten oosten van de Provinciebaan in Bekkevoort