Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2015 tonen

Onderhoudsbudget van wegen terug op peil

Verkeersveiligheid en comfort van de wegen zijn van zeer groot belang voor onze inwoners. Als verkeerskundige maakte ik me sinds de bestuurswissel dan ook ongerust omdat het budget voor het onderhoud van wegen werd teruggeschroefd. Nu ben ik tevreden dat de meerderheid het budget opnieuw verhoogt tot hetzelfde peil van vroeger (ca. €300.000 + zie grafiek hieronder). Op deze manier kunnen ook in 2015 de nodige onderhoudswerkzaamheden aan wegen, fiets- en voetpaden plaatsvinden. Dit is een aanzienlijke "hap" uit het gemeentebudget maar het is wel noodzakelijk om later niet met een nog groter factuur opgezadeld te worden want doelgericht onderhoud laat de wegen langer meegaan. Ter info, Kortenaken beschikt over ongeveer 160 km gemeentelijke weg.

40 dagen zonder alcohol

We zijn 1 week na Aswoensdag en ik heb me vorige week voorgenomen om een moderne vorm van Vastenperiode te hanteren: 40 dagen zonder alcohol.  Week 1 heb ik vrij goed overleefd al heb ik het soms toch "moeilijk" :-).  Niet dat ik vroeger elke dag alcohol dronk maar op restaurant smaakt een goed glas wijn mij toch. Of op café eens een frisse pint. Het wordt dus misschien toch een klein beetje aftellen tot 5 april want ik ben jarig op 10 maart en op 20 maart vertrek ik voor drie weken naar Amerika.. Beter een andere periode gekozen dus :-)

Belastingsreglement op masten en pylonen voor dienstjaren 2015-2018 (aflevering 3)

Het agendapunt 'Belastingsreglement op masten en pylonen' stond in november 2014 voor de eerste keer op de agenda en toen werd het op aangeven van onze fractie verdaagd omdat er enkele “mankementen” en hiaten in deze beslissing stonden.  In december 2014 werd dan een aangepast voorstel gedaan waarbij er deels met onze opmerkingen rekening werd gehouden (o.a. een vrijstelling voor de verlichting van sport- en recreatievoorzieningen). Verder was er in het besluit van december opgenomen dat het college nog bijkomende vrijstellingen kan geven in geval van betwisting. Omdat dit een zekere willekeur kan inhouden en het voor interpretatie vatbaar is, hadden wij ons als fractie onthouden tijdens de stemming.  De gemeente heeft dit besluit vervolgens aan de toezichthoudende overheid bezorgd en het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft laten weten dat er een paar aanpassingen aan het besluit gedaan moeten worden waardoor het reglement opnieuw op de agenda van 26 februari 2015

JONG-CD&V vraagt toegankelijke WiFi in gemeentelijke zalen

Onze gemeente kent verschillende gemeenschapscentra en deze worden voor allerlei activiteiten gebruikt: vergaderingen, workshops, feesten, fuiven, … We leven tegenwoordig in een online maatschappij en daarom vragen we als JONG-CD&V om het WiFi-netwerk in deze zalen open te stellen voor het publiek.  Afgelopen weekend was ik samen met Dorien Fets op de 18-jarigen fuif in Waanrode en verschillende jongeren spraken ons aan dat er binnen in zaal Bergendal noch een mobiele internetverbinding is noch een telefoonbereik. Dit is een probleem dat al langer gekend is en heeft te maken met de constructie van de zaal. Een mogelijk oplossing voor dit probleem zou zijn om in de zaal een signaalversterker te plaatsen zodat er binnen ook een mobiel netwerk is en bijkomend wil ik in de gemeenteraad samen met Dorien ook ijveren voor het openstellen van het WiFi-netwerk in alle gemeentelijke zalen . Alle zalen hebben nu een WiFi-netwerk maar dit is niet publiek toegankelijk. Sommige gebruike

Sport- en cultuurprijzen 2014

Op vrijdag 27 maart reikt de gemeente de sport- en cultuurprijzen uit. Ken jij een persoon en/of een plaatselijke vereniging die zich afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt in een bepaalde tak van kunstbeoefening, in het sociaal-culturele werk of in de sport? Tot 13 februari kan je hier ( sport en cultuur ) iemand nomineren. Dit zijn de categorieën: Categorie CULTUUR Volwassenen: Prijs voor sociaal-culturele vereniging Prijs voor artistieke prestatie (kunstbeoefening) Prijs voor sociaal-culturele inzet Prijs voor levenswerk Categorie CULTUUR Jeugd: Prijs voor jeugdvereniging Prijs voor artistieke prestatie (kunstbeoefening) Prijs voor sociaal-culturele inzet Categorie SPORT: Sportman Sportvrouw Vrouwelijke sportjongere Mannelijke sportjongere Sportclub, -team of -ploeg Sporter met een beperking  Sportverdienstelijke