Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2017 tonen

Prettig eindejaar!

2018 wordt een druk maar boeiend en leuk jaar! Heb je voor komend jaar een suggestie of heb je een vraag? Laat het me weten via mail (kristof.mollu@gmail.com), via telefoon (0498/64.00.78) of bezorg het me per brief (Krawatenstraat 118, 3470 Kortenaken).

Participatieavond opmaak mobiliteitsplan

Gisteren vond de eerste participatieavond plaats in het kader van de opmaak van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan voor Kortenaken. Doordat er enkel reclame was gemaakt via de website en sociale media was de opkomst met een 15-tal inwoners eerder beperkt. Op de gemeenteraad van november had de meerderheid op vraag van onze CD&V-fractie en de SP.a Plus-fractie echter aangegeven dat er ook een huis-aan-huis-bedeling zou gebeuren maar dat is dus niet gebeurd. Maar de aanwezigen hebben gisteren wel goede input kunnen geven. De participatie werd begeleid door het studiebureau dat instaat voor de vernieuwing van het mobiliteitsplan en in twee groepjes werden de probleempunten in de hele gemeente in kaart gebracht. Het studiebureau had ook al voorbereidend werd gedaan en nu gaat men onder andere met de input van de inwoners verder aan de slag om scenerio's op te stellen. Deze worden begin februari toegelicht op een nieuwe participatieavond.

Spinning voor het goede doel

Vandaag organiseerden de gemeente Kortenaken en de uitbaters van Cafetaria De Vruen van 10 tot 22 uur de "12 uren van de Vruen" in de sporthal te Waanrode. De opbrengst van deze spinningmarathon gaat naar Kom op Tegen Kanker. In totaal namen 12 ploegen deel aan deze 'koers voor het goede doel'. Vanuit CD&V waren we ook goed vertegenwoordigd en ik zal het zelf morgen ook nog voelen ;-)

Wegwijs in Waanrode?

Vorige week merkten Stefaan Devos en ik op de gemeenteraad op dat er amper siganlisatie geplaatst was bij de wegenwerken in Waanrode. Bovendien zijn er momenteel meerdere wegenwerken waardoor het niet duidelijk was welke omleidingsborden gevolgd moesten worden. De burgemeester gaf aan dat er extra siganlisatie geplaatst zou worden en dat men gebruik zou maken van plaatsnaamborden maar de situatie is er momenteel hoegenaamd niet op verbeterd. Komende vanuit Kortenaken richting Waanrode zou je als niet-inwoner bijvoorbeeld niet weten hoe je moet rijden en moet je verbodsborden negeren. De omleiding vanuit de Tiensesteenweg in Waanrode loopt nu via Rijnrode en Loksbergen om vervolgens de omleiding aan de Diestsestraat in Kortenaken te volgen zodat men uit komt op de Schansstraat. Als je nu naar Kortenaken centrum moet dan is er een omleiding van ca. 6km. Dergelijke omleiding is buiten proportie, gaat ook langs wegen die niet geschikt zijn, passeert de werken in Loksbergen en Kortenake

Participatie over gemeentelijk mobiliteitsplan

Bij aanvang van de gemeenteraadszitting werd door de Open VLD - N-VA-meerderheid een extra agendapunt toegevoegd over het participicatietraject in kader van de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Ik vind het zeer goed dat het studiebureau dat het mobiliteitsplan herziet een participatietraject voorstelt. Participatie klinkt goed maar kan verschillende vormen aannemen en ik hoop dat de gemeente het ter harte neemt en de inwoners echt betrekt. Doordat het punt pas bij aanvang van de zitting op de agenda werd geplaatst, weten we niet welke inspraak er georganiseerd zal worden en ook de toelichting ervan was niet verhelderend. Men spreekt van 4 "infoavonden" verspreid over de verschillende fases van het mobiliteitsplan. Het is echter belangrijk dat het niet louter toelichtingen zijn van het studiebureau maar dat er bijvoorbeeld met themaworkshops, wandelingen, discussiefora, ... wordt gewerkt. Op deze manier is er echte inspraak en niet louter informatieuitwisselin

Nieuw fietspad in de Diestsestraat

Op de Diestsestraat in Kortenaken worden, voor rekening van AQUAFIN, momenteel rioleringswerken en wegenwerken uitgevoerd. De gemeente is – tot op heden – geen betrokken partij in deze werken en de aannemer dient de fietspaden te herstellen in de oorspronkelijke staat. Op voorhand had onze CD&V-fractie (Stefaan Devos) gewaarschuwd dat deze fietspaden hersteld zouden moeten worden en nu gaat het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst aan met AQUAFIN. Omdat de fietspaden momenteel in klinkers zijn uitgerust en dit weinig comfort biedt, zal de gemeente instaan voor de meerprijs (ca. €74.000) van een andere materiaalkeuze. Men kiest er echter voor om het fietspad in betonverharding te voorzien en niet in asfalt terwijl dit thans het maximale comfort biedt voor fietsers, goedkoper is dan beton en wordt voorgeschreven door het Vlaams Vademecum Fietsvoorzieningen. Op de gemeenteraad van gisteren heb ik namens onze fractie dan ook geijverd om nu en in de toekomst beter n

Eerste verkeerslicht in Kortenaken

In maart van dit jaar was ik via een parlementaire vraag via Karin Brouwers (CD&V) aan minister Ben Weyts (N-VA) nog te weten gekomen dat het kruispunt N29 Tienen - Diest met de Klipgaardestraat te Waanrode op het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat. Toen werd aangegeven dat het kruispunt op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) besproken zou worden, waar alle betrokken stakeholders er in principe naar streven om in consensus te bepalen welke aanpassingen wenselijk zijn om de verkeersveiligheid te verhogen. Deze PCV vond plaats op 24 oktober maar vanuit de gemeente was enkel iemand van de politiezone Hageland aanwezig terwijl er normaal gezien ook een vertegenwoordiging is vanuit de gemeente (burgemeester, schepen of ambtenaar). Maar de Open VLD - N-VA-meerderheid vond het blijkbaar niet nodig om bij de bespreking aanwezig te zijn en dit terwijl dit toch wel een van de belangrijkste kruispunten is van Kortenaken.  Op basis van

Betere WiFi in alle gemeentelijke zalen. Ein-de-lijk

Begin oktober had ik via mail een vraag gesteld aan het college van burgemeester en schepenen en dit in verband met de slechte WiFi-verbinding in de gemeentelijke zalen . In 2015 hadden we namens JONGCD&V Kortenaken dit punt ook al aangekaart op de gemeenteraad en de meerderheid had toen aangegeven dat men er mee bezig was. Maar intussen was er nog steeds niets veranderd en is de huidige WiFi-verbinding in alle zalen te zwak en niet voor iedereen toegankelijk. Voor zaal Bergendal - waar er totaal geen GSM-bereik is - werd vaak aangehaald dat het wachten is op de GSM-mast in Waanrode maar ook die blijft nog steeds uit. Leden van de KVLV hadden mij recent gecontacteerd omdat zij in Kortenaken geen plaats vinden om een opleiding rond nieuwe media (werken met smartphone, Facebook, ontwerpen van flyers, ...) te geven voor ca. 15 deelnemers omdat er geen WiFi-verbinding in de vergaderlokalen is of omdat de WiFi-verbinding te zwak is. Vandaar dat ik de vraag nogmaals aan het college h

Signalisatie bij wegenwerken

Deze week was ik in Den Haag op de Road Safety and Simulation International Conference om een studie te presenteren die ik vorig jaar in het kader van mijn doctoraat aan de Universiteit Hasselt heb uitgevoerd. De studie werd uitgevoerd in opdracht van mijn huidige werkgever het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). In Vlaanderen zijn er namelijk typeschema’s voor werfsignalisatie opgesteld en deze vormen de basis voor de signalisatie bij wegenwerken. Het doel van de simulatorstudie die ik uitvoerde is de validatie van een typeschema voor werken . In het bijzonder handelde de studie over de analyse van een typeschema bij werken op een rotonde waarbij er één zijtak van de rotonde is afgesloten. De analyse betrof de duidelijkheid en interpreteerbaarheid van de signalisatie door de bestuurders en op basis van het onderzoek werden 12 concrete aanbevelingen gegegeven om het type signalisatieschema aan te passen.  Uit de studie kon onder andere besloten worden dat het niet altijd goed is o

Internationale orgaandonatie dag

De 2e zaterdag van de oktober is de Europese dag voor orgaandonatie. Vele mensen staan op een wachtlijst voor orgaandonatie. Toen mijn neef in 2006 overleed en voordien ook enkele vrienden, ben ik beginnen nadenken en heb ik mij op het gemeentehuis onmiddellijk geregistreerd als donor. Als jongere heb je namelijk meestal goede organen en kan je iemand anders zijn leven ‘redden’ als je plots overlijdt. Meer informatie vind je hier .

Comedyshow Boegbeeld

Vorige week donderdag organiseerde Vrouw & Maatschappij Kortenaken (de vrouwenafdeling van CD&V) in Den Hoek in Kortenaken de Comedyshow “Boegbeeld” van Veerle Meerschaert. Met een lach en een traan nam Veerle 180 toeschouwers op sleeptouw in haar levensverhaal van de laatste jaren. Zij vertelde heel eerlijk over haar scheiding en hoe die haar gezin uiteengetrokken heeft. Als jonge mama moest zij “het boegbeeld” zijn voor haar twee kinderen. Terwijl zij zich aan de buitenwereld toonde als een “happy” iemand, ging zij innerlijk kapot van verdriet en pijn. De manier waarop zij die gevoelens met het publiek deelde was geweldig.   Haar show heeft vele mensen geraakt en de commentaren achteraf waren zeer lovend. De opbrengst van deze avond gaat vooral naar de goede doelen van Kortenaken zoals TuCiMaNi en Alles4Afrika. 

Administratieve vergissing

Naar aanleiding van het feit dat drie nieuwe inwoners me gecontacteerd hadden omdat ze  afgelopen zondag niet waren uitgenodigd op de dag van de nieuwe inwoners stelde ik gisteren op de gemeenteraad een vraag omdat het waarschijnlijk wel over meer inwoners zou gaan. In tegenstelling tot vorig jaar waren nu enkel volledig nieuwe gezinnen uitgenodigd en werd een gezin waarvan een partner reeds in Kortenaken woonde en waarvan de andere partner een nieuwe inwoner was niet uitgenodigd. Schepen Niels Willems (N-VA) gaf aan dat er een administratieve fout is gebeurd en er per vergissing met twee lijsten is gewerkt. Men zal op onze vraag dan ook bekijken om de vergeten nieuwe inwoners volgende keer uit te nodigen.

Digitale communicatie

In 2014 werd de app “gemeente Kortenaken” gelanceerd. Deze app raakte echter nooit van de grond omdat ze weinig gebruiksvriendelijk was en ook zeer weinig functionaliteiten had. Omdat de leverancier in de toekomst het gebruik van de app niet meer kan garanderen wordt de samenwerking dan ook stop gezet . Een goede zaak want de huidige app had volgens mij weinig of zelfs geen gebruikers omdat er geen meerwaarde was. Wat wel nuttig is – en wat ook nog behouden blijft – is het feit dat de website van de gemeente ‘smartphone proof is’. Dit houdt in dat de website zich automatisch aanpast als je deze leest op je gsm of tablet en de functionaliteiten hetzelfde zijn. Al blijkt uit een test dat de veiligheid van de gemeentelijke website 'matig' is. Dit betekent dat de website HTTPS ondersteunt en data dus versleuteld wordt, maar dat dit nog niet geïmplementeerd is over alle onderdelen van de website zoals bijvoorbeeld login-functies of online formulieren. Vanuit het Hageland zal binn

Welkom nieuwe inwoners

Aanstaande zondag organiseert de gemeente haar welkomstdag voor nieuwe inwoners . Vanaf 9u kan men voor een pannenkoekenontbijt terecht in Zaal Den Berg te Ransberg. Om 10u vertrekt er een bus door alle deelgemeenten. Een zeer mooi initiatief dat in 2008 door CD&V werd geïnitieerd en dat terecht nog steeds wordt verder gezet. Dergelijke dag maakt het voor nieuwe inwoners mogelijk om op een zeer prettige manier de gemeente en elkaar te leren kennen alsook het gemeentebestuur. Ik kan er jammer genoeg niet bij zijn want wij zijn als gemeenteraadslid gisteren pas uitgenodigd. Maar wat ik erger vind, is dat er blijkbaar wel meer is fout gelopen. De uitnodigingen naar de nieuwe inwoners zijn begin september verstuurd maar blijkbaar hebben niet alle nieuwe inwoners een uitnodiging gehad. Zo hebben bijvoorbeeld zowel mijn vriendin (sinds januari inwoner van Kortenaken) als een andere vriendin (ingeschreven in Kortenaken sinds mei) geen uitnodiging gehad en ik vermoed dus dat er nog zijn.

Voorrang van rechts

Er was deze week veel te doen rond het afschaffen van de voorrang van rechts regel. Buurgemeente Glabbeek gaat over tot een algemene afschaffing van deze regel op haar grondgebied en zal alle voorrang van rechts kruispunten omvormen tot voorrangsgeregelde kruispunten. Wanneer er een duidelijke hiërarchie is tussen twee wegen (bv. een hoofdweg die kruist met een doodlopend straatje of een kleine weg met zeer beperkt verkeer), is de v oorrang van rechts inderdaad niet aangewezen . Maar er zijn genoeg voorbeelden waar de voorrang van rechts wel nuttig kan zijn. In het kader van mijn doctoraat in de verkeersveiligheid aan de Universiteit Hasselt heb ik een studie gedaan naar het effect van de voorrang van rechts. Momenteel is deze studie opgestuurd naar het internationaal “Journal of Safety Research” en de conclusie is dat het algemeen afschaffen van de voorrang van rechts geen goed idee is maar dat dit kruispunt per kruispunt bekeken moet worden. Het onderzoek toonde onder andere a

App 112 BE

Via de nieuwe app "112 BE" kunnen burgers in België hulp inroepen van brandweer, ambulance en/of politie. Het gebruik van de app kan belangrijke tijdswinst opleveren bij de behandeling van noodoproepen. Uiteraard kunnen burgers de noodcentrales ook nog altijd via een klassieke telefonische oproep bereiken (112).  Eén klik op het icoontje van brandweer , ambulance of politie volstaat om een oproep tot stand te brengen of de chatfunctie te openen. Dankzij de lokalisatiefunctie in de app kunnen hulpdiensten je makkelijker terugvinden in een noodsituatie. Op een afgelegen plaats, in een bos of te midden van een ingewikkeld netwerk van autosnelwegen is het vaak moeilijk om uit te leggen waar je je exact bevindt. De app geeft daarom je exacte gps-coördinaten door aan de noodcentrale van zodra er verbinding wordt gemaakt en stuurt daarna om de 30 seconden een update van je positie. Dit kan kostbare tijdswinst opleveren.

Veilig terug naar school!

Na een zonnige (?) zomervakantie, start morgen het schooljaar opnieuw. Vele kinderen en leerkrachten trekken morgen met goede moed naar de schoolbanken en hopelijk wordt het een jaar zonder ongevallen onderweg naar school! De Kortenaakse schoolpoorten zijn altijd drukke omgevingen dus waarom eens niet kiezen om te voet of met de fiets naar de school te gaan? Kiezen om naar school te wandelen of te fietsen is kiezen voor beweging, het klimaat, veiligheid en de mogelijkheid om vlot contact te leggen. Geen enkele andere vervoersmiddel combineert zoveel voordelen. En als men toch de auto neemt, parkeer deze dan a.u.b. niet voor de schoolpoort, maar een eindje verderop zodat de schoolomgeving minder druk wordt.

Ophaling roze zak vanaf 2018

Ecowerf gaat vanaf 1/1/18 de roze zak ophalen in alle gemeenten waar ze actief is. Dat is uiteraard een goede zaak en in het bijzonder voor een landelijke gemeente als Kortenaken waar er ook veel ouderen wonen. Niet alle ouderen kunnen namelijk naar het containerpark gaan om de zak te brengen. Het andere afval (restafval, GFT, PMD, grof vuil (op afroep) en papier & karton) wordt nu ook al opgehaald dus het huis-aan-huis ophalen van de roze zak zal de selectieve inzameling ten goede komen. CD&V Kortenaken had hier ook al enkele malen voor gepleit maar de beslissing lag bij Ecorwerf. Afgelopen gemeenteraad vroeg ik of de gemeente van plan was om deze kosten door te rekenen aan de inwoners en dat is voor Kortenaken niet het geval. De meerkost voor de gemeente is trouwens eerder beperkt. Ik hamerde ook nog eens op het feit dat de kwaliteit van die zak beter kan. Als je iets in de zak stopt, scheurt hij veel te snel maar ook als je de zak wil dichtknopen. De huidige PMD-zak is va

Fietspaden Tiensestraat

CD&V Kortenaken heeft zich - samen met de andere oppositiepartij SP.a Plus - tijdens de jongste gemeenteraad onthouden bij het agendapunt over de aanleg van een fietspad op de Tiensestraat. Het fietspad wordt namelijk niet aangelegd volgens de Vlaamse richtlijnen uit het fietsvademecum omdat dit te duur zou zijn. De provincie geeft thans subsidies als deze richtlijnen worden gevolgd maar de meerderheid gaf aan dat het dan nog veel te duur uitkwam en had dit laten berekenen. Het is echter niet duidelijk hoe deze berekening is opgebouwd en met wat er allemaal rekening is gehouden en met wat niet. Ook op de raadszitting kon geen antwoord gegeven worden op de vraag wat nu het verschil is in kostprijs voor de gemeente als de Vlaamse richtlijnen worden gevolgd of niet. Op een bepaald moment sprak de schepen over een verschil ten laste van de gemeente van slechts €10.000. Bovendien was het budget dat op de gemeenteraad is goedgekeurd (ca. €263.000, excl btw) niet hetzelfde budget als da

Fietspad Diestsestraat

Ik las vandaag in de kranten dat er nu toch fietspaden worden aangelegd op de Diestsestraat te Kortenaken. Een goede zaak dat het toch gebeurt want wij hadden dit in het begin - dus bij de opmaak van het dossier - reeds aangegeven. De fietspaden op de Diestsestraat waren op sommige stukken al een tijdje aan vernieuwing toe, dus we begrepen niet dat men dat niet van in het begin mee had opgenomen. Dus we kunnen alleen maar toejuichen dat men dit nu ook inziet en de omwonenden er niet 2x opzadelt met wegenwerken. Hopelijk doet men hetzelfde voor de Heerbaan in Miskom. De geplande wegenwerken in 2019 zouden daar namelijk geen nieuwe fietspaden voorzien maar deze zijn zoals we eerder dit jaar hebben aangehaald in erbarmelijke staat (nog veel erger dan de Diestsestraat). Stefaan Devos heeft namens onze partij vandaag op de gemeenteraad ook nog aangehaald dat men door de late beslissing niet mag vergeten om bij de nutsmaatschappijen te horen wat hun planning is zodat het fietspad op de Diest

Wat als...

Vele inwoners zijn fier op het dorp waarin men woont en als politieker ben je dat natuurlijk nog meer! Hoewel de burgemeester van buurgemeente Glabbeek niet mijn politieke "kleur" heeft, toch moet je het hem nageven dat hij fier is op zijn gemeente. Kijk bijvoorbeeld naar hoe hij het event de "Strandfuif" op een proactieve manier promootte in de kranten, op sociale media en op ROB tv. Gemeentearbeiders werden ingeschakeld waar het kon, de burgemeester communiceerde duidelijk over de verkeersmaatregelen, maakte via social posts promotie voor hét event dat de gemeente jaarlijks op de kaart zet, ... Wat als het in Kortenaken ook zo was dat het gemeentebestuur wat meer achter Boerenrock stond? Dan waren er nu misschien vele vrijwilligers bezig om het terrein klaar te maken. Dan hadden we binnen twee weken misschien nog een festival gehad dat de hele gemeente Kortenaken op de kaart zet. Dan had de gemeente misschien weer een promotie gehad die niet te evenaren is. N

Klaar voor het seizoen

Gisteren kwam de wielerwedstrijd "Dwars door het Hageland" door Kortenaken en waren er verschillende activiteiten georganiseerd. Ik kon jammer genoeg niet gaan kijken want ik moest naar Leuven voor de jaarlijkse fysieke en theoretische tests als voetbalscheidsrechter. We kregen er ook onze instructies voor het komende seizoen en uitleg over het gebruik van "vanishing spray". Bij deze ben ik dus klaar voor mijn 6e seizoen in nationale afdelingen. Hopelijk mag ik dit seizoen, net zoals afgelopen woensdag tijdens een oefenwedstrijd die ik floot, nog enkele keren getuige zijn van knappe goals ;-)

Vakantiemodus

Zonnige groetjes vanuit Toscane! Tot 18/7!

Ontslag Martin Coomans

CD&V-raadslid Martin Coomans zetelt sinds 1995 in de gemeenteraad van Kortenaken en heeft tijdens de raad van juni  omwille van persoonlijke redenen zijn ontslag gegeven. Hij kreeg het steeds moeilijker om zijn familiale leven, het professionele leven en zijn inzet als vrijwilliger goed te combineren en heeft daarom besloten om de gemeenteraad te verlaten. Hij bedankte alle collegaraadsleden, commissieleden en vrijwilligers in verschillende adviesraden voor de samenwerking in de afgelopen jaren en ook het gemeente- en ocmw personeel werd bedankt voor hun dagdagelijkse inzet voor de bevolking.  Martin wordt vanaf de gemeenteraad van augustus opgevolgd door Gaston Claes. Gaston ('Stonne') woont in Kersbeek-Miskom en is een gekend figuur in de gemeente die zich steeds inzet ten dienste van de verenigingen.

Correcte informatie: gras afrijden?

Afgelopen weken is er in de pers heel wat geschreven over het uniforme GAS-reglement in de politiezone Hageland en dan in het bijzonder over het maaien van het gras (al dan niet toegelaten op zondag). De burgemeester van Glabbeek gaf aan dat er voor zijn gemeente een uitzondering is, terwijl er in andere gemeenten wel een verbod is. Het document dat gisteren op de Kortenaakse gemeenteraad voorlag is hetzelfde dat door de Politieraad van mei is goedgekeurd. Ik stelde namens CD&V hierover dan ook een vraag want in het GAS-reglement vond ik niets over een verbod op het maaien van gras op zondag. Het maaien op zondag is volgens het GAS-reglement dan ook toegelaten in Kortenaken maar ook in alle andere gemeenten van de politiezone Hageland (Glabbeek, Bekkevoort, Tielt-Winge, Geetbets en Kortenaken). Dit betekent niet dat we zullen aanmoedigen om altijd het gras op zondag af te rijden want het gezond verstand, met respect voor de omgeving, dient gebruikt te worden maar correcte comm

Kortenaken SympaFietste Gemeente van Vlaams-Brabant?

Kortenaken zit in de finale van SympaFietste Gemeente van Radio 2 Vlaams-Brabant en de provincie. Als opdracht moet de gemeente een fietsstraat organiseren. Kortenaken neemt het op tegen Zemst en Roosdaal. Kom zeker eens langs! Help ons deze titel en een prijs t.w.v. € 7.500 in de wacht te slepen! De fiets"straat" wordt woensdag 21 juni ter hoogte van parking Bergendal georganiseerd: Verkeerspark & Gekke fietsen Pimp je fluohesje & Fietsgraveren Outdoor spinning van 16-17 uur   Doorlopende ritten met de Gocart-trein   Fietstocht voor senioren - start: 14 uur    Gratis ijsje & fruitbar voor alle bezoekers!  Kom met de fiets & krijg ook een fietsgadget & een gratis drankje. Dit evenement wordt gratis aangeboden en gaat door aan sporthal De Vruen van 13u tot 18u. 

Nieuwe proefopstelling Neerlintersesteenweg

In maart van dit jaar had ik namens de CD&V-fractie in de gemeenteraad de onveiligheid van de proefopstelling op de Neerlintersesteenweg te Hoeleden aangekaart (afwisselend links en rechts een klein paaltje zodat men de hele tijd moest slalommen en men niet wist wie voorrang had). De opstelling - die als doel had de snelheid te verminderen en de verkeersveiligheid te verhogen - was toen zo uitgevoerd dat ze onduidelijk en slecht zichtbaar was. Dit had een negatief effect op de verkeersveiligheid en na amper twee dagen waren dan ook al enkele paaltjes aangereden. Na onze tussenkomst op de gemeenteraad van maart werd de proefopstelling daags nadien dan ook verwijderd.  Om tegemoet te komen aan klachten van de buurtbewoners in verband met de overdreven snelheid op de Neerlintersesteenweg heeft de Open VLD – N-VA-meerderheid beslist om opnieuw een proefopstelling te plaatsen. Via twee goed uitgevoerde poorten wordt de snelheid er nu verminderd. De opstelling zoals ze nu is uitg