Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2012 tonen

Waar je afval kwijt?

Deze week heb ik een mail gekregen van een inwoner van Kortenaken waarin onder andere stond dat er in onze buurt veel afval wordt verbrand in de tuinen en dat dit hinderlijk is voor de buren. Volgens de Vlaamse milieureglementering is enkel het verbranden van plantaardige afvalstoffen (bv. takken, struiken, ...) toegelaten mits men een afstand van 100 meter respecteert tot begroeiing of bebouwing. In de praktijk betekent het dus dat het quasi verboden is om in de eigen achtertuin (tuin)afval te verbranden. Het sluikverbranden veroorzaakt niet alleen milieuschade maar er is ook directe geur- en rookhinder. De prijzen op ons containerpark zijn bij de laagste in Vlaanderen dus moeten we een halt toeroepen aan het sluikstorten en -verbranden. Alle inwoners van de gemeente, dit wil zeggen iedereen die is ingeschreven in Kortenaken, krijgen automatisch toegang tot het containerpark via de elektronische identiteitskaart en afhankelijk van de lengte en hoogte van het voertuig en van het ge

Energie besparen

Nu de energieprijzen de pan uit vliegen loont het meer dan ooit de moeite om de prijzen te vergelijken. Daarom organiseert de gemeente Kortenaken samen met de intergemeentelijke organisatie voor wonen “Hartje Hageland” een infoavond over energie besparen. Op deze avond worden er praktische tips gegeven over hoe energie bespaard kan worden en wordt er uitgelegd hoe men de facturen moet interpreteren. Er wordt ook aandacht geschonken aan duurzame vormen van energie (zonnepanelen, -boiler) en er wordt aangeleerd hoe je zelf de meest geschikte energieleverancier kan kiezen. Plaats van afspraak: donderdag 20 september, 19u, zaal Den Hoek.  Inschrijven kan bij wendy.vandeneynde@hartjehageland.be (0495/54.62.91)

De vragende partij

Sinds half juni kan iedereen in “De vragende partij” een voorstel doen voor zijn of haar gemeente. Dit is een initiatief van EEN om de burger meer te betrekken in het lokale politieke debat. Voor Kortenaken werden er tot nu toe 6 vragen gesteld. Een ruimere dienstverlening van het gemeentehuis, een goede infrastructuur voor de jeugdverenigingen, meer verkeersveiligheid ... dat zijn ook punten die terug te vinden zijn in het programma van JONG-cd&v. De meeste stemmen gingen naar een grondige opknapbeurt voor de KSJ-lokalen in Kortenaken. We moeten als gemeente niet overal nieuwe zalen bouwen of elke vereniging een eigen infrastructuur bieden, maar het is wel belangrijk dat we luisteren naar de problemen van de verenigingen en hen steunen waar nodig en mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door hen te begeleiden met het opknappen van de lokalen achter Den Hoek, hen een financiële ondersteuning te geven in de vorm van een renteloze lening, ... Een eerste stap hierbij is de be

Jonathan

8 jaar geleden heeft Jonathan Cardoen me gevraagd om bij de jongeren van CD&V-Kortenaken te komen en door hem is mijn interesse in politiek alleen maar toegenomen. Jonathan is nu algemeen secretaris van CD&V-nationaal en we kunnen altijd bij hem terecht als we met vragen zitten. Hij kent de kneepjes van het vak en probeert deze over te brengen op de jongere generatie. Oorspronkelijk was hij niet van plan om mee te doen met de verkiezingen maar hij zag dat er iets aan het bewegen was en uiteindelijk hebben we hem toch kunnen overtuigen en zijn motivatie is er! Zijn ervaring draagt hij aan iedereen binnen onze partij over en in het bijzonder aan onze jongeren. Neem zeker eens een kijkje op www.jonathancardoen.be

Boerenrock van start

Het is eindelijk weer zover! Vanavond start Boerenrock 2012 met meer dan 300 vrijwilligers... Mensen die de komende drie dagen werken om het festival weer zeer geslaagd te maken. De afgelopen dagen zijn er ook al verschillende vrijwilligers gaan helpen tijdens de opbouw en uiteraard is er al een hele organisatie die een jaar lang bezig is geweest. Dit jaar vindt Boerenrock plaats op een andere locatie die meer mogelijkheden biedt (op 200 m van de vorige locatie aan de Tiensestraat). Er is een extra "sheltertent" bijgekomen waar er op zaterdag DJ-acts plaatsvinden en vanavond is het de Afrekeningfuif van StuBru en op zondag de familiedag! Alle info op www.boerenrock.be

Verkeersveilige scholen

Investeren in meer verkeersveiligheid moet een van de punten zijn voor de komende bestuursploeg. Als we willen dat kinderen meer met de fiets of te voet naar school komen, moet de omgeving van en de weg naar de school veiliger. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de zone 30 in bijna alle schoolomgevingen in Vlaanderen wordt genegeerd en dat de resultaten beter zijn indien er wegversmallingen of verkeersdrempels worden aangelegd. Voor sommige scholen in Kortenaken is er al een (gedeeltelijke) oplossing, maar voor andere scholen is er nog werk aan de winkel. Via soms eenvoudige maatregelen kan de snelheid fysiek worden afgedwongen. Voor de vrije basisschool Zonnebloem in Waanrode is het bijvoorbeeld een optie om de rij geparkeerde auto’s beter te ordenen en ze gegroepeerd afwisselend links en rechts te laten parkeren zodat het doorgaande verkeer moet “slalommen” tussen de auto’s en wat moet afremmen. Scholen kunnen ook een veilige schoolbereikbaarheidskaart opstellen (de gemeente kan

Betaalbaar wonen in Kortenaken

Op 1 september 2009 trad het Vlaamse decreet rond grond- en pandenbeleid in werking. Eén van de  doelstellingen in dit decreet is de invoering van maatregelen voor betaalbaar wonen. Voor Kortenaken betekent dit dat er minimum 73 sociale huurwoningen moeten gebouwd worden tegen 2025. Maar tussen nu en 2025 zitten nog verschillende jaren en de jongeren van nu willen ook betaalbaar kunnen wonen in Kortenaken. Daarom is het interessant dat de gemeente op zoek gaat naar manieren om “starterswoningen” aan te bieden aan jonge startende koppels. Huisvestingsmaatschappijen kunnen woningen tijdelijk verhuren aan startende koppels die eigenlijk te veel verdienen voor een sociale woning. Zij betalen meer huur dan sociale huurders, maar minder dan op de gewone woningmarkt. Zo kunnen ze sparen, terwijl de maatschappij met de extra inkomsten kan investeren in nieuwe sociale woningen. In Leuven worden er momenteel al een aantal starterswoningen aangeboden aan koppels onder de 30 jaar.

CD&V Kortenaken wil werken!

De eerste tekenen van de verkiezingen duiken nu ook in het Kortenaakse straatbeeld op. De NV.A heeft een tijdje geleden al ‘campagneborden’ van hun voorzitter in Kortenaken geplaatst, maar wij kiezen er niet voor om een nationaal gekende figuur uit te spelen (zou die Kortenaken of iemand van Kortenaken wel kennen?) maar wel om uit te gaan van de sterkte van onze eigen kandidaten. We zijn een heel dynamische ploeg die is opgebouwd uit en voor mensen en ik ben blij dat ik hier deel mag van uitmaken. De folders van onze kandidaten worden binnenkort aan huis bezorgd, de huisbezoeken starten weldra zodat we nog meer dan anders horen wat er leeft onder de mensen en de oranje kleur verschijnt in het straatbeeld. We brengen dan ook een verhaal dat de volgende weken op verschillende locaties in beeld wordt gebracht (zo ook thuis voor de deur). 

www.annita.be

Met Annita Vandebroeck hebben we de afgelopen jaren een zeer gedreven voorzitter van het OCMW gehad. Denk maar aan het invoeren van een mobiele ambtenaar, de seniorenwerking, de mantelzorgpremie, de plusserspost. Haar inzet is enorm voor de mensen van Kortenaken en ze heeft ook haar rol als provincieraadslid zeer goed vervuld. Daarom hebben we haar ook voorgedragen als kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen en daar staat ze op de 3 e plaats. Sinds kort is de nieuwe website van haar online en kan je haar volgen op www.annita.be . 

Mensen maken Kortenaken

De maand augustus is voor Kortenaken altijd al een feestmaand geweest: Hoeleden Dries Kermis met het tractortreffen, de Torendraaiersfeesten, kermis Waanrode en Kortenaken, Boerenrock, ... Het warme en vooral droge weer is dan ook meegenomen om wat meer bezoekers aan te trekken. Zaterdag ben ik op het nieuwe terrein van Boerenrock even gaan helpen om de VIP-tent te vloeren en het terrein af te spannen en normaal gezien werd vandaag de grote festivaltent geplaatst. Deze komt rechtstreeks van Pukkelpop en daar is men door het te warme weer gestopt met ze af te breken. Maandag om 7u ’s morgens wordt er daarom verder gebouwd in Kortenaken! Gisteren waren er weer veel vrijwilligers in de weer om het Boerenrockterrein klaar te maken voor het komende weekend. Deze organisatie, net zoals verschillende andere, werkt een heel jaar hard om eind augustus Kortenaken op de kaart te zetten en we moeten als gemeente iedere vereniging in Kortenaken, klein of groot, steunen op verschillende manieren

Propere gemeente?

Iedereen wil een properder milieu en dit start meestal bij diegene die zijn afval gewoon door het venster naar buiten gooit. Woensdag was ik naar België-Nederland gaan kijken en had ik afgesproken op de carpool in Halen. Omdat het zo warm was neem je nog snel een blikje mee en dat wou ik op de carpool in een vuilnisbak gooien... Tevergeefs, op de nog niet zo heel oude carpool bleek er geen enkele te staan. Dan is het ook niet moeilijk dat men zijn afval dan gewoon op de carpool achterlaat. Wel jammer want op zo’n parkeerterrein – hoe mooi ze ook ingericht is – krijg je dan snel een verwaarloosde indruk. Ook langs wegen zie je meer en meer vuilnis in de bermen. Het aanbieden van vuilnisbakken en een daarbij horend sluikstortbeleid zou moeten helpen! (PS: ik heb mijn blikje netjes in mijn auto achtergelaten want dat is ook een halve vuilbak).
Begin april hebben we een brainstormsessie gehouden onder de kandidaten en hebben we wat cijfers verzameld over de inwoners van Kortenaken. Het was me toen opgevallen dat er heel wat ruiters in Kortenaken wonen of zijn komen wonen. Mijn vriendin heeft zelf ook een paard en waar zij woont (Lanaken) zijn er verschillende bossen opengesteld voor ruiters en zijn er enkele ruiterpaden. Op deze manier is het zeer aangenaam is om deze sport uit te oefenen. Kortenaken maakt deel uit van de ruiter- en menroutes van Vlaams-Brabant. Begin september is er ook in Kortenaken een ruitertornooi.

Ruimere dienstverlening

Omdat ik in Mechelen werk en altijd thuis kom wanneer het gemeentehuis al is gesloten (niet open in het weekend..) ben ik maandag voor ik naar de kermis ging nog even naar de dienst bevolking gegaan. Ik had namelijk een brief gekregen dat mijn identiteitskaart bijna vervalt en dat ik een nieuwe moet aanvragen.  Om 19u45 kwam ik toe op het gemeentehuis en om 19u50 stond ik aan het loket. Daar kreeg ik jammer genoeg het volgende te horen toen ze mijn gegevens invoerden: “de PC in Brussel is afgesloten, dus je zal nog eens moeten terugkomen”. Iets waar we in Kortenaken niet veel aan kunnen doen en ik werd ook vriendelijk geholpen, maar het toont wel aan dat er in het algemeen binnen openbare besturen naar een ruimere dienstverlening moet worden gegaan. Waarom de e-diensten niet uitbreiden? Het eerstelijnsloket uitbreiden? Waarom het gemeentehuis om de twee weken niet openhouden op een zaterdag? Nuja, dan mogen er nergens anders PC’s worden afgesloten...

Flitspaal aan BIB

Zelf ben ik geen voorstander om heel België vol te plaatsen met flitscamera’s want ze hebben slechts een lokaal effect. Op de snelwegen is trajectcontrole dan ook veel beter en op gemeentewegen moet de snelheid afgedwongen worden door aangepaste infrastructuur en door doordachte snelheidsregimes. In Kortenaken zijn de regimes aangepast en op sommige plaatsen zitten deze logisch in elkaar maar op andere plaatsen niet, dus er is nog wel werk aan de winkel. Om de verkeersveiligheid naar de BIB te verbeteren is onlangs de snelheid er logischerwijs teruggebracht van 70 naar 50 km/u maar niemand houdt zich aan deze snelheid. Ikzelf woon vlakbij de BIB en vroeger hield men zich al niet aan de 70 km/u en raasden de auto's voorbij. Daarom worden de wegversmallingen op de Krawatenstraat (die ook op de Blijstraat liggen) vanaf nu ondersteund door een permanente flitspaal ter hoogte van de BIB. Sinds vorige week staat de paal er al. In Hoeleden wordt er binnenkort ook een flitspaal gezet.

Start voetbalseizoen 2012-2013

In april van dit jaar kreeg ik al het goede nieuws dat ik de overstap mocht maken als scheidsrechter naar 4e nationale maar zoals elk jaar moeten er voor de start van het seizoen fysieke en theoretische tests worden afgelegd. Vanmorgen was het verzamelen "geblazen" aan het Sportkot te Leuven en heb ik de tests samen met de overgrote meerderheid van de deelnemers goed afgelegd. Dit jaar was ik op de Finse piste van Loksbergen, op de atletiekpiste van Diest en tijdens de middag op het werk in Mechelen gaan trainen. Maar door de bouw van de sporthal te Waanrode en de aanleg van de Finse piste kan ik volgend jaar in de eigen gemeente trainen! Aan alle sporters, een fijne start van het (voetbal)seizoen!

Een campagne op maat van de jongeren.

Al enkele maanden geleden hebben we met de jongerenkandidaten een ‘mini-manifest’ opgesteld waarin onze programmapunten staan. Gisteren hebben we hier verder aan gewerkt en hebben we de campagne meer vorm gegeven. We denken dat het nuttig is om specifiek aandacht te hebben voor de eerste kiezers en de jonge gezinnen. Enkele puntjes waarrond we o.a. campagne zullen voeren zijn: Verkeersveiligheid  Recreatief en competitief sporten  Het verenigingsleven ondersteunen  Een betere dienstverlening  Betaalbaar wonen ... Dit keer staan er 4 jongeren op onze lijst (Jonathan Cardoen, Kim Vandepoel, Dorien Fets en ik) die stuk voor stuk zeer gedreven zijn! 

Extra gemeenteraad kosteloos

De gemeenteraad van vorige week vrijdag (zie ook hieronder) heeft de belastingbetaler van Kortenaken niets gekost. Op aangeven van raadslid Jonathan Cardoen (CD&V) hebben de leden van de meerderheid voor het openen van de extra gemeenteraad hun presentiegeld via een schriftelijke brief niet aanvaard. Nadien heeft de oppositie dit mondeling ook gedaan maar in principe moet elk gemeenteraadslid dit individueel en schriftelijk doen. Als je vandaag het artikel van Paul Francen (Open VLD) in de krant leest, lijkt het of het initiatief bij hun is ontstaan maar vorige week leek het eerder alsof ze verrast waren. 

Verkeersveiligheid

Vandaag stond in de krant dat de helft van de actieve zestigers zich onveilig voelt in het verkeer en ze geven als voornaamste oorzaak het asociale rijgedrag van de jonge autobestuurder. Als verkeerskundige wil ik zeker niet onder stoelen of banken steken dat jongeren vaker betrokken zijn bij ongevallen en ook vaker een ongeval veroorzaken maar dit wordt meestal (mede) veroorzaakt door de onervarenheid. Ook geef ik toe dat sommige jongeren wel eens agressief kunnen rijden maar het zijn zeker niet alleen jongeren die dit doen. Begin dit jaar hebben we met Jong CD&V de helaasprijs gegeven aan de hoge snelheden in Kortenaken. Ook ik rij al eens te snel, maar uit de cijfers van onze politiezone blijkt dat er enorm hoge snelheden worden gehaald in Kortenaken. We moeten in Kortenaken dan ook durven gaan voor meer controles op doordachte locaties en dit in combinatie met een aangepaste infrastructuur! Het is een van de basisregels van de verkeerskunde..

Stukje toneel

Vrijdagavond naar het toneel gaan kijken in het gemeentehuis. De hoofdacteurs kwamen uit het kamp van de Open-VLD. Ze hadden namelijk een extra gemeenteraad ingeroepen met als enige agendapunt “het uitstellen van de aanwerving van een nieuwe jeugd- en cultuurconsulent”. Als jongere denk je dan onmiddellijk dat ze jeugd en cultuur niet belangrijk genoeg vinden en als iemand die een beetje actief is in de politiek denk je dat ze na de verkiezingen zelf iemand willen aanstellen. Alleszins een gekke vertoning op de gemeenteraad want mij lijken jeugd en cultuur te belangrijk om een politiek spel rond te spelen. Daarom heeft de CD&V en SP.A- meerderheid het voorstel van de Open-VLD ook weggestemd. Volgende week vrijdag vindt het schriftelijk examen plaats. Succes aan alle kandidaten!

Veilig naar de sporthal

Onder een ideale temperatuur van 26° fietsten we met de jongeren van CD&V-Kortenaken op 1 augustus met de fiets van Ransberg dorp tot de in aanbouw zijnde sporthal in Waanrode. Vanuit alle deelgemeenten van Kortenaken moet men veilig naar de nieuwe sporthal kunnen fietsen. Gelukkig hebben we veel kleine wegen die met een paar kleine ingrepen een ideale fietsweg zouden kunnen zijn. We hebben op deze tocht kunnen aantonen dat er niet altijd dure infrastructuur nodig is om veilig te kunnen fietsen. Op de tocht van 6 km hebben we bijna volledig via verkavelingswegen of veldwegjes gereden. Daar waar we de ‘gewone weg’ moesten kruisen kunnen er veilige oversteekvoorzieningen worden aangelegd (bv aandachtsportieken, wegversmalling, …) en op de onverharde wegen kan er via subtiele verharding een aangename route worden voorzien. Zo kunnen er op korte termijn en met beperkte middelen veel veilige fietsroutes komen. Helaas hebben we ook moeten vaststellen dat sommige chauffeurs het door h

Dan toch digitaal

In september 2011 had ik het al eens geprobeerd om een blog aan te maken maar toen is het niet zo goed van de grond gekomen. Maar hoe langer ik er over nadacht, hoe bewuster ik mij er van werd dat het "wereldwijde web" de dag van vandaag een bron van communicatie is. De samenleving vraagt vandaag om snel berichten te kunnen verspreiden en daarom ben ik op twitter gegaan (@KristofMollu) en heb ik een blog. Bovendien vormt zo'n persoonlijke blog een ideale manier om mijn mening en ervaring te delen met zij die het willen.