Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2017 tonen

Opmaak nieuw mobiliteitsplan afgevoerd na fouten

Het gemeentelijk mobiliteitsplan van Kortenaken dateert van 2011 en dit dient minstens om de zes jaar herzien te worden via een ‘Sneltoets’. Op die manier evolueert het mobiliteitsplan mee met de gemeente en kunnen de nodige maatregelen uit het plan (eventueel) aangepast worden. Het resultaat van zo’n herziening kan drie vormen aannemen: (1) de opmaak van een volledig nieuw plan; (2) een gedeeltelijke verbreding en verdieping van het huidige plan; (3) een loutere actualisatie van het bestaande plan. Als verkeerskundige heb ik regelmatig met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan te maken en ik heb dan ook enkele bedenkingen geuit. Ongeacht men weet wat het resultaat van de herziening is, raamt de Open VLD – N-VA-meerderheid de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan op een bedrag van €3 5 .000 en men geeft aan dat het Vlaams Gewest dit voor €30.000 subsidieert. Dit is echter niet correct. Enkel in het geval van een volledig nieuw plan is er een subsidie van €30.000 euro. Wanneer er een

Bijdrage aan Brandweerzone Oost

De gemeentelijke dotatie voor het jaar 2017 aan de Hulpverleningszone Oost (bestaande uit 32 gemeenten) bedraagt voor Kortenaken €249.292,58 . Bij de bepaling van de bijdrage per gemeente wordt er rekening gehouden met acht criteria waaronder de hoeveelheid residentiële en actieve bevolking (vormt een criterium van 70%). Verder wordt er ook zeer beperkt rekening gehouden met de gemiddelde interventietijd (hierop scoort Kortenaken zoals geweten zeer slecht).

(Onderhouds)werken voor 2017 en 2018

Op de gemeenteraad van donderdag werd een punt besproken in verband met de onderhoudswerken aan wegen, fiets- en voetpaden voor de periode 2017 en 2018. In het overzicht dat de schepen van openbare werken gaf (Betty Geysenbergs, Open VLD) zaten echter ook enkele nieuwe werken. Voor CD&V heeft Stefaan benadrukt dat we niet tegen deze werken zijn en we het goed vinden dat er wordt geïnvesteerd in wegen en in fiets- en voetpaden. Maar het is echter niet correct om dit via één raadsbeslissing te stemmen. We betreuren het verder ook dat er aan de gemeenteraad geen duidelijk overzicht gegeven werd over waar welke werken plaatsvinden en of het gaat over nieuwe werken of onderhoudswerken. De bevoegde schepen heeft tijdens de zitting wel de werken opgesomd maar paste deze opsomming later weer aan. Omwille van deze onduidelijkheden hebben we ons dan ook onthouden bij de stemming en voorgesteld om volgende zitting een duidelijk schriftelijk overzicht te bezorgen van onderhoudswerken en nieu

Aanleg fietspaden zonder subsidies?; 170.000 EURO

Op de gemeenteraad werd gisteren de aanleg van nieuwe fietspaden en een fietssuggestiestrook ter hoogte van de Hemelrijkstraat goedgekeurd. Stefaan Devos merkte namens onze partij op dat er geen advies was van RIOBRA en spoorde de gemeente dan ook aan om nog eens contact met hen te nemen om toekomstige rioleringswerken in deze straat af te stemmen op de voorziene werken. Omdat de burgemeester, op de vraag van Stefaan, geen duidelijk antwoord kon geven of de mogelijkheid tot subsidiëring van dit project was onderzocht, heeft onze fractie zich dan ook onthouden. De burgemeester gaf aan dat men nog een formeel antwoord zal vragen aan de hogere diensten i.v.m. subsidiëring maar dat het huidige ontwerp alleszins behouden blijft. Hij verduidelijkte dat er via de provincie informeel was afgetoetst en dat subsidies niet mogelijk zijn omdat de straat geen functionele fietsroute is. De opmerking van de burgemeester dat er geen subsidies mogelijk zijn is echter fout. De Hemelrijkstraat is na

Gemeenteraad 26/1

Aanstaande donderdag (26/1; 20u) is het opnieuw gemeenteraad. Daarop 15 agendapunten met o.a. de bijdrage aan de Hulpverleningszone Oost, de aankoop van twee nieuwe dienstvoertuigen, een samenwerkingsovereenkomt ' Bloesemkunst in het Hageland', de opmaak van een Plan-MER voor de KMO-zone, ... Verder ook twee punten met betrekking tot verkeer en mobiliteit waarover ik wel enkele opmerkingen heb: nl. de aanleg van nieuwe fietspaden (Hemelrijkstraat) en de herziening van het gemeentelijk mobilteitsplan.

De weg naar 2018

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nog ver zijn, stond onze voorzitter Wim Roels zondag op het Nieuwjaarsontbijt hierbij ook even stil en werd al een klein tipje van de sluier gelicht. We zullen in 2018 onze twee sterktes maximaal uitspelen en naar voren schuiven: ervaring en onze uitgebreide jongerenwerking. Stefaan Devos zal op de eerste plaats staan en de lijst trekken en zal samen met mij de andere zeventien kandidaten meetrekken naar de verkiezingen. En dit om de verkiezingen te winnen en terug deel uit te maken van de meerderheid.

Knap-gedaan- en Helaas-prijs voor Boerenrock

Sinds 2006 reikt JONGCD&V Kortenaken een Knap-gedaan- en een Helaas-prijs uit. Hiermee willen we jaarlijks respectievelijk een knap initiatief in de bloemetjes zetten en een minder goede zaak aankaarten. Voor het eerst sinds de uitreiking van onze prijzen, geven we de prijs aan één en hetzelfde initiatief. Boerenrock kondigde in oktober van 2016 aan dat ze na 27 jaar stoppen met de organisatie van het festival. We denken dan ook dat de Knap-gedaan-prijs uitreiken aan hen een zeer logische keuze is. Tegelijk vinden we het, en samen met ons heel wat mensen, jammer dat Boerenrock stopt. Op die 27 jaar festival is het “1-dags festivalleke op de wei” stelselmatig gegroeid naar een volwaardig festival dat zijn plaats heeft op de festivalkalender. Vele Kortenakenaren hebben mooie herinneringen aan Boerenrock. Vandaar dat we hen willen bedanken om Kortenaken op het einde van de zomer te laten bruisen, om mensen met elkaar in contact te brengen, om de vele vrijwilligers een leuk weekend

CD&V Nieuwjaarsontbijt met bubbels op zo 15/1

CD&V Kortenaken nodigt zondag 15 januari iedereen van harte uit op haar "Nieuwjaarsontbijt met bubbels" dat doorgaat in GC 't Dorp te Kortenaken. Samen met onze mandatarissen en bestuursleden klinken we op een jaar vol nieuwe kansen. Programma 9.00u - 10.30u: Welkom door voorzitter Wim Roels + ontbijt met bubbels (GRATIS) 10.30u - 11.00u: Uitreiking 'Knap gedaan-' en 'Helaas'-prijs door JONGCD&V-voorzitter Lien Vandebroeck 11.00u - 12.15u: Klinken op 2017

Intergemeentelijke erfgoeddienst Zuid-Hageland

Gemeenten krijgen steeds meer autonomie op het vlak van onroerend erfgoed, maar krijgen geen extra middelen om deze extra verantwoordelijkheid op te nemen. De gemeente Kortenaken zal samen met de gemeentes Geetbets, Landen en Zoutleeuw, participeren in de oprichting van een ‘intergemeentelijke erfgoeddienst Zuid-Hageland’. 

Omleidingen collectorwerken Kortenaken

Aanstaande maandag (9/1) gaan de “collectorwerken Velpe Kortenaken” een nieuwe fase in die gevolgen heeft voor het verkeer. Ter hoogte van de Velpebrug in Kortenaken wordt op de Krawatenstraat het gemotoriseerd verkeer onderbroken . Dit wil zeggen dat het vanaf maandag 9/1 niet meer mogelijk is om met de auto, vrachtwagen of de bus vanuit de Krawatenstraat richting het dorp van Kortenaken te rijden. Dit verkeer zal in Waanrode omgeleid worden via de Hemelrijkstraat – Hollestraat – Bauwelstraat – rotonde De Hoef – Tiensestraat – Kortenaken centrum. Het heeft geen zin om deze omleiding niet te respecteren want er kan geen enkel voertuig door via de Krawatenstraat (ter hoogte van de Velpebrug). Voor voetgangers en fietsers worden de nodige voorzieningen getroffen zodat het dorp voor hen vanuit de Krawatenstraat wel nog toegankelijk blijft. Dit zorgt er dan ook voor de handelaars – hetzij te voet, hetzij via de omleiding – steeds bereikbaar blijven. Ook de schoolgaande kinderen die met