Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2017 weergeven

Bijdrage aan Brandweerzone Oost

De gemeentelijke dotatie voor het jaar 2017 aan de Hulpverleningszone Oost (bestaande uit 32 gemeenten) bedraagt voor Kortenaken €249.292,58 . Bij de bepaling van de bijdrage per gemeente wordt er rekening gehouden met acht criteria waaronder de hoeveelheid residentiële en actieve bevolking (vormt een criterium van 70%). Verder wordt er ook zeer beperkt rekening gehouden met de gemiddelde interventietijd (hierop scoort Kortenaken zoals geweten zeer slecht).

(Onderhouds)werken voor 2017 en 2018

Op de gemeenteraad van donderdag werd een punt besproken in verband met de onderhoudswerken aan wegen, fiets- en voetpaden voor de periode 2017 en 2018. In het overzicht dat de schepen van openbare werken gaf (Betty Geysenbergs, Open VLD) zaten echter ook enkele nieuwe werken. Voor CD&V heeft Stefaan benadrukt dat we niet tegen deze werken zijn en we het goed vinden dat er wordt geïnvesteerd in wegen en in fiets- en voetpaden. Maar het is echter niet correct om dit via één raadsbeslissing te stemmen. We betreuren het verder ook dat er aan de gemeenteraad geen duidelijk overzicht gegeven werd over waar welke werken plaatsvinden en of het gaat over nieuwe werken of onderhoudswerken. De bevoegde schepen heeft tijdens de zitting wel de werken opgesomd maar paste deze opsomming later weer aan. Omwille van deze onduidelijkheden hebben we ons dan ook onthouden bij de stemming en voorgesteld om volgende zitting een duidelijk schriftelijk overzicht te bezorgen van onderhoudswerken en nie…

Aanleg fietspaden zonder subsidies?; 170.000 EURO

Gemeenteraad 26/1

Aanstaande donderdag (26/1; 20u) is het opnieuw gemeenteraad. Daarop 15 agendapunten met o.a. de bijdrage aan de Hulpverleningszone Oost, de aankoop van twee nieuwe dienstvoertuigen, een samenwerkingsovereenkomt 'Bloesemkunst in het Hageland', de opmaak van een Plan-MER voor de KMO-zone, ... Verder ook twee punten met betrekking tot verkeer en mobiliteit waarover ik wel enkele opmerkingen heb: nl. de aanleg van nieuwe fietspaden (Hemelrijkstraat) en de herziening van het gemeentelijk mobilteitsplan.

De weg naar 2018

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nog ver zijn, stond onze voorzitter Wim Roels zondag op het Nieuwjaarsontbijt hierbij ook even stil en werd al een klein tipje van de sluier gelicht. We zullen in 2018 onze twee sterktes maximaal uitspelen en naar voren schuiven: ervaring en onze uitgebreide jongerenwerking. Stefaan Devos zal op de eerste plaats staan en de lijst trekken en zal samen met mij de andere zeventien kandidaten meetrekken naar de verkiezingen. En dit om de verkiezingen te winnen en terug deel uit te maken van de meerderheid.

Knap-gedaan- en Helaas-prijs voor Boerenrock

CD&V Nieuwjaarsontbijt met bubbels op zo 15/1

CD&V Kortenaken nodigt zondag 15 januari iedereen van harte uit op haar "Nieuwjaarsontbijt met bubbels" dat doorgaat in GC 't Dorp te Kortenaken. Samen met onze mandatarissen en bestuursleden klinken we op een jaar vol nieuwe kansen.

Programma
9.00u - 10.30u: Welkom door voorzitter Wim Roels + ontbijt met bubbels (GRATIS)10.30u - 11.00u: Uitreiking 'Knap gedaan-' en 'Helaas'-prijs door JONGCD&V-voorzitter Lien Vandebroeck11.00u - 12.15u: Klinken op 2017

Intergemeentelijke erfgoeddienst Zuid-Hageland

Gemeenten krijgen steeds meer autonomie op het vlak van onroerend erfgoed, maar krijgen geen extra middelen om deze extra verantwoordelijkheid op te nemen. De gemeente Kortenaken zal samen met de gemeentes Geetbets, Landen en Zoutleeuw, participeren in de oprichting van een ‘intergemeentelijke erfgoeddienst Zuid-Hageland’.

Omleidingen collectorwerken Kortenaken

Aanstaande maandag (9/1) gaan de “collectorwerken Velpe Kortenaken” een nieuwe fase in die gevolgen heeft voor het verkeer. Ter hoogte van de Velpebrug in Kortenaken wordt op de Krawatenstraat het gemotoriseerd verkeer onderbroken. Dit wil zeggen dat het vanaf maandag 9/1 niet meer mogelijk is om met de auto, vrachtwagen of de bus vanuit de Krawatenstraat richting het dorp van Kortenaken te rijden. Dit verkeer zal in Waanrode omgeleid worden via de Hemelrijkstraat – Hollestraat – Bauwelstraat – rotonde De Hoef – Tiensestraat – Kortenaken centrum. Het heeft geen zin om deze omleiding niet te respecteren want er kan geen enkel voertuig door via de Krawatenstraat (ter hoogte van de Velpebrug). Voor voetgangers en fietsers worden de nodige voorzieningen getroffen zodat het dorp voor hen vanuit de Krawatenstraat wel nog toegankelijk blijft. Dit zorgt er dan ook voor de handelaars – hetzij te voet, hetzij via de omleiding – steeds bereikbaar blijven. Ook de schoolgaande kinderen die met de…