Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2017 tonen

Jeanne Devos uitgeroepen tot ereburger van Kortenaken

Tijdens de gemeenteraad van maart van dit jaar werd een reglement goedgekeurd voor het toekennen van de titel “Ereburger van de gemeente Kortenaken”. Onze CD&V-gemeenteraadsfractie heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om Zuster Jeanne Devos voor te dragen als ereburger van onze gemeente. De voltallige gemeenteraad ging op de raad van gisteren akkoord.   In 2006 hebben we namens JONGcd&v onze appreciatie al geuit door haar de "knap-gedaan-prijs" te geven want als inwoner van Kortenaken moeten we fier zijn op Jeanne Devos. Ze werd op 9 januari 1935 geboren in Kortenaken. In 1963 vertrok ze naar India waar zij vrij vlug het besluit nam zich volledig in te zetten voor de behoeftigen. Jeanne wordt vaak vergeleken met Moeder Theresa, maar ze ging veel verder dan haar inzet voor de armen. Zij wil het systeem in India veranderen dat tot wantoestanden leidt en er iedereen bewust maken van de kinderprostitutie, armoede, ongelijkheid van het kastenstelsel en andere mis

Veiligheid tijdens wegenwerken

Een tweetal weken geleden heb ik de schepen van Infrastructuur (Betty Geysenbergs; Open VLD) gecontacteerd in verband met de collectorwerken ter hoogte van de Heidestraat en Diestsestraat in Kortenaken. De omleiding loopt via de Heidestraat en die straat was toen enkele dagen op rij zeer vuil omdat de aannemer er een plaats voor aan- en afvoer van aarde heeft. De schepen heeft toen onmiddellijk actie ondernomen en de aannemer gecontacteerd om het op te kuisen en me aangegeven dat straat elke dag wordt gekuist. De dag erna was de straat echter opnieuw zeer vuil en na nieuw contact met de schepen heeft men weer de aannemer aangemaand om de weg te reinigen. Ik moet nu, na amper 4 werkdagen (!) en geen echte regenbuien, echter opnieuw vaststellen dat de straat gevaarlijk vuil is. Voor fietsers kan dit tot valpartijen leiden maar ook voor het autoverkeer is dit gevaarlijk. Begrijp me niet verkeerd dat ik zeg dat de straat er moet bijliggen alsof er niet wordt gewerkt, maar d

'Fiets'pad Heerbaan

In maart ontstond er commotie over de zeer slechte staat van de fietspaden op een gedeelte van de Heerbaan (meer bepaald tussen de Groenstraat en Miskom-Dorp) in Kerbseek-Miskom. De geplande wegenwerken in 2019 zouden namelijk geen nieuwe fietspaden voorzien (zie hier ). In de praktijk fietst er momenteel niemand op de fietspaden maar het verkeersbord D7 (het gebodsbord 'Verplicht fietspad') verplicht fietsers in principe wel om het fietspad daar te gebruiken.  In afwachting op nieuwe fietspaden (die hopelijk alsnog mee met de werken van 2019 worden voorzien) stelde ik op de vorige verkeersraad van Kortenaken voor om de verkeersborden D7 weg te halen. Hierdoor worden fietsers niet langer verplicht om het fietspad te gebruiken.  Mocht de signalisatie blijven staan en fietsers rijden op de rijbaan dan zouden ze in geval van een ongeval namelijk juridisch minder beschermd zijn. Omgekeerd zou ook de gemeente aansprakelijk gesteld kunnen worden als een fietser ten val z

82 inwoners gratis naar Plopsaland

CD&V Kortenaken maakt 82 inwoners gelukkig met een gratis toegangsticket voor Plopsaland De Panne. Onze partij profileert zich al langer als dé gezinspartij van Vlaanderen en met de organisatie van de gezinsdag op 10 juni in een pretpark wordt dat nog duidelijker in beeld gebracht. We hadden in Kortenaken heel wat reacties ontvangen op onze oproep om gratis tickets te winnen. Zo mochten we leuke tekeningen, foto’s, en spreuken ontvangen. Omdat we zoveel enthousiaste reacties hebben gehad, hebben we als lokaal afdelingsbestuur besloten om iedereen die iets had ingediend te belonen met gratis tickets waardoor we geen zes (wat oorspronkelijk de bedoeling was) maar 13 gezinnen gelukkig kunnen maken.

Aantal inbraken en diefstallen in Politiezone Hageland

Op de politieraad van volgende week wordt een overzicht gegeven van de cijfergegevens uit het actieplan 2016.  In Kortenaken werd er vorig jaar 14 keer ingebroken (13 woninginbraken) wat overeenkomt met 1,8 inbraken per 1000 inwoners. Kortenaken is hiermee de beste leerling van de hele politiezone (Glabbeek 3,6; Geetbets 4,7; Tielt-Winge: 5 en Bekkevoort 6,9 inbraken per 1000 inwoners). Uiteraard speelt de geografische ligging van Kortenaken hierbij een rol (minder grote wegen in de buurt) maar ook de inzet van de politie draagt hiertoe bij. Met betrekking tot het aantal diefstallen doet Kortenaken het dan weer minder goed (voorlaatste plek in de politiezone). Er werden 4 fietsen en 1 auto gestolen. Het absolute aantal valt mee maar elke diefstal is natuurlijk eentje te veel!

100 verkeerborden minder

Sinds 1/1/2017 is de algemene snelheidslimiet buiten de bebouwde kom in heel Vlaanderen verlaagd van 90 naar 70 km/u. Deze maatregel is opgenomen in de wegcode waardoor het vanaf dan niet meer nodig is om met verkeersborden (zoneborden of gewone snelheidsborden) een snelheidslimiet van 70 km/u aan te duiden. Op de Kortenaakse verkeersraad van september stelde ik voor om ook in Kortenaken de 70 km/u borden weg te halen en ondertussen zijn in Kortenaken quasi alle 70 km/u borden  weggehaald . Dit betekent dus dat je overal maximaal 70 km/u mag rijden tenzij anders aangegeven (bv. 50 km/u en op sommige locaties 90 km/u)! In totaal zijn er in Kortenaken ca. 100 verkeersborden verdwenen . Dit zorgt ervoor dat deze borden niet meer onderhouden moeten worden en het vergemakkelijkt ook het groenonderhoud (er staan minder paaltjes in de bermen waardoor het maaien gemakkelijker wordt). Bovendien zorgen minder borden ook voor meer duidelijkheid voor de weggebruiker. Hoe   meer   verkeersb

Subsidies voor hemelwaterplan

Stefaan Devos heeft afgelopen gemeenteraad namens onze partij de meerderheid gewezen op de mogelijkheid om bij de provincie subsidies aan te vragen voor de opmaak van een hemelwaterplan (zie deze link voor info over het hemelwaterplan). Vorige week is er in de provincie een besluit genomen om een subsidie van 6€ per hectare grondgebied te voorzien en voor Kortenaken komt het subsidiebedrag uit op ca. 29.000€.