Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2014 tonen

Voltallige gemeenteraad dient bezwaar in tegen brandweerhervorming

Kortenaken zal door de brandweerhervorming per jaar  €45000 meer moeten bijdragen terwijl er niets verbetert aan de dienstverlening. Stefaan Devos haalde namens CD&V aan dat sommige delen van onze landelijke en grote gemeente in een grijze vlek blijven zitten waar de aanrijtijden van de brandweer te hoog blijven. Bijkomend is het onaanvaardbaar dat sommige gemeenten beduidend minder moeten betalen terwijl er net in die gemeenten een hoger risico op brand is. Naast de toename in de bijdrage worden er in de toekomst ook nog extra kosten aangerekend voor bijvoorbeeld het keuren van evenementen, het wegnemen van bijennesten, … Omdat uit het debat tijdens de gemeenteraad bleek dat meerderheid en oppositie op dezelfde lijn zaten, wordt er nu op voorstel van Stefaan een gezamenlijk bezwaar ingediend bij de gouverneur.

Steun aan de lokale middenstand

Op de jongste gemeenteraad vroeg ik een aanpassing aan het belastingsreglement voor de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. Net zoals in het verleden wordt er voor de periode 2015-2018 een belasting geheven op dergelijke producten (lees reclamebladen). Het tarief bedraagt 0,020 euro per bedeeld exemplaar en hier zijn we het nog steeds mee eens. We hebben echter voorgesteld om naast de vrijstelling voor o.a. socio-culturele en sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen ook  een vrijstelling te voorzien voor ondernemers van Kortenaken . Op deze manier zou onze eigen lokale middenstand enkele keren per jaar gratis een flyer of iets dergelijks kunnen verspreiden in Kortenaken. De meerderheid was het voorstel genegen en het punt werd van de agenda gehaald zodat men kon nagegaan hoe dit best wordt opgenomen in het reglement.

“His memory is as dear today, as in the hour he passed away.”

Dit jaar herdenken we meer dan ooit de veldslag van 14-18. Vorige week werd in de bibliotheek de tentoonstelling  “100 jaar groote oorlog”   geopend en vanmorgen vond een kerkelijke herdenking plaats in de Kerk van Kortenaken. Nadien verzamelden we aan het oorlogsmonument voor het gemeentehuis en werd door de fanfare de “Last Post” gespeeld.  We gedenken jaarlijks hen die hun leven gaven voor onze vrijheid en als inwoner van Kortenaken en als gemeente toonden we onze appreciatie voor de vaandeldragers en de organisatie (Koninklijke Nationale Strijdersbond van België afdeling Groot-Kortenaken) van deze herdenking. De voorzitter van de gemeenteraad (Patrick Vandijck) had enkele mooie woorden in zijn toespraak: “Regelmatig kom ik in de Westhoek. Het kleine stukje België achter de IJzer. Een tijdje geleden heb ik de toeristische autoroute “Vrij Vaderland” gereden. Deze loopt langs verschillende historische plaatsen in de omgeving van Veurne, de omgeving achter de frontlijn van 14-18. D

"Samen pakken we de toekomst vast!"

De Sint is al een tijdje aanwezig in folders en in winkels en stilaan komt ook de kerstboom tevoorschijn. Dus ook voor ons het signaal om onze eindejaarscampagne in Kortenaken voor te bereiden. Deze week hebben we met ons bestuur enkele foto's genomen  en vandaag maakte ook CD&V nationaal de campagneslogan bekend: "Samen pakken we de toekomst vast!" Onderstaande foto is afgelopen donderdag genomen en blijkbaar hebben we met een deel van onze jongeren een extra zintuig want dit beeld illustreert de slogan eens te meer ;-)

Leren parkeren?

Het valt me op dat niet alle bestuurders de wegcode even goed kennen en dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Zo ook op het Dorpsplein in Kortenaken waar men regelmatig op de fietspaden parkeert of op de rijbaan waar er een (onderbroken) witte lijn is getrokken. Dit is verboden en zorgt ervoor dat fietsers moeten uitwijken of leidt ertoe dat het kruispunt soms vast komt te zitten omdat de doorgang geblokkeerd is. Daarom even citeren uit de wegcode: Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod Het is verboden een voertuig te laten s t ilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid : 1° onverminderd artikel 23.4, op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering; 2° op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht z