Doorgaan naar hoofdcontent

Leren parkeren?

Het valt me op dat niet alle bestuurders de wegcode even goed kennen en dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Zo ook op het Dorpsplein in Kortenaken waar men regelmatig op de fietspaden parkeert of op de rijbaan waar er een (onderbroken) witte lijn is getrokken. Dit is verboden en zorgt ervoor dat fietsers moeten uitwijken of leidt ertoe dat het kruispunt soms vast komt te zitten omdat de doorgang geblokkeerd is. Daarom even citeren uit de wegcode:

Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :

  • 1° onverminderd artikel 23.4, op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering;
  • 2° op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
  • […]

Artikel 25. Parkeerverbod
25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren:

  • […]
  • 9° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;
  • […]

Het is dus verboden om bv. ter hoogte van de frituur en de nachtwinkel (foto hieronder) op het dorp op de rijbaan te parkeren!