Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2014 tonen

N-VA & Open-VLD/GBL-meerderheid willen geen kleur bekennen ivm fusies

Naar aanleiding van het evaluatierapport dat het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft opgesteld, had ik namens de CD&V-fractie een motie geagendeerd op de gemeenteraad van vrijdag 25/04/’14. Het rapport geeft aan dat er zo spoedig mogelijk werk gemaakt moet worden van selectieve fusies op basis van ‘gestuurde’ vrijwilligheid bij gemeenten die kleiner zijn dan 15.000 inwoners. Vanuit de CD&V-fractie wilden wij - net zoals andere lokale CD&V-afdelingen - onze bezorgdheid overmaken aan de Vlaamse Overheid omdat het rapport verschillende onbewezen stellingen bevat. De SP.a Plus-fractie wilde onze motie steunen maar de meerderheid heeft bij monde van de voorzitter van de gemeenteraad (Patrick Vandijck, Open-VLD/GBL) tijdens de gemeenteraad een amendement ingediend op de motie. De meerderheid was van oordeel dat de motie weinig zin heeft omdat de regering in lopende zaken is gegaan. Vanuit de CD&V wilden we echter net benadrukken dat deze motie wel belangrijk is want dat het

CO2-neutraliteit

De gemeenteraad van april gaat uitzonderlijk door op een vrijdag (25/04, 19u). We keuren daar het 'burgemeestersconvenant' goed dat onze gemeente, samen met verschillende andere Vlaams-Brabantse gemeenten, zal ondertekenen. In dit convenant nemen we het engagement op om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2020 met ten minste 20% terug te dringen. Eerst wordt de huidige uitstoot in kaart gebracht waarna we een jaar de tijd hebben om een actieplan op te stellen. De gemeente engageert zich er dan ook toe om middelen vrij te maken om verschillende acties uit te werken.  Op deze manier dragen we bij aan het ambitieuze klimaatbeleid van de provincie want er wordt gestreefd naar "Vlaams-Brabant klimaatneutraal". Geen gemakkelijke opdracht voor een gemeente maar de eerste stappen naar CO2-neutraliteit worden alleszins gezet!

"Later word ik politicus"

Vorige week kreeg ik van een vriendin het boek “Later word ik politicus: handboek voor een geslaagde politieke carrière” . Het was een hele tijd geleden dat ik haar had gezien maar ze had het boek eind 2011 voor me laten signeren door de auteur. Zijn boodschap (zie foto), al ondertekend op 27/12/’11, werd in het jaar daarop toch al wat kracht bijgezet omdat ik toen verkozen ben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 :-). De lokale politiek is een mooie hobby waardoor ik toch wat gebeten ben. Het heeft volgens mij veel minder met partijpolitiek te maken dan het nationale niveau maar vooral met politiek voor, door, met en tussen de mensen.  Bedankt voor het boek en ik start met lezen!!

Lente BBQ, zat. 3 mei

De lente hangt al een tijdje in het land (even zelfs de zomer) en we organiseren binnenkort dan ook opnieuw onze lentebarbecue. Kinderen (€8) en volwassenen (€15) kunnen op zaterdag 3 mei  tussen 17u en 21u komen eten van 9 soorten BBQ-vlees in zaal Bergendal. Voor vegetariërs wordt er een apart aanbod voorzien. Inschrijven kan bij alle bestuursleden of via het mailadres eetdag@cdenvkortenaken.be . Smakelijk!

Kortenaken wordt een “hartveilige gemeente”

Wat als een inwoner een hartstilstand krijgt op straat? In de sporthal? In België zijn er iedere dag een 30-tal mensen die een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. Zij moeten rekenen op hulp uit de omgeving: om een ambulance te bellen maar vooral om snel te reanimeren. Reanimatieopleidingen voor de inwoners en een AED-toestel in de buurt zijn dus geen overbodige luxe. Want reanimeren en defibrilleren binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand, dat betekent tot 60% meer overlevingskans voor het slachtoffer. Daarom zal Kortenaken investeren in een AED-toestel aan de sporthal in Waanrode. Verder zal de bevolking in samenwerking met het Rood Kruis gesensibiliseerd worden en zullen er opleidingen gegeven worden (o.a. over het gebruik van het toestel). Een goede investering!