Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2018 tonen

Begin januari uitspraak Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Vandaag is de Raad voor Verkiezingsbetwistingen samengekomen en waren de vertegenwoordigers van alle Kortenaakse partijen aanwezig. De voorzitter van de raad gaf aan dat men op 3 of 4 januari een uitspraak zal vellen. Wij zullen waarschijnlijk op maandag 7 januari het schrijven ontvangen en weten dus nog niet wanneer de installatievergadering van de nieuwe meerderheid zal doorgaan. Voorlopig is het dus wachten en gaat de stilstand in Kortenaken nog even verder...

Kandidaten voor Knapgedaan- en Helaasprijs gezocht

Met JONGCD&V Kortenaken zoeken we kandidaten voor de Knap-gedaan- en de Helaas-prijs voor het jaar 2018. Met de Knap-gedaan-prijs wordt de meest verdienstelijke Kortenakenaar of een mooi initiatief van het afgelopen jaar in de bloemetjes gezet en met de Helaas-prijs wordt een gemiste kans in de gemeente aangekaart. Wie een suggestie heeft kan dit laten weten aan JONGCD&V-voorzitster Lien Vandebroeck (lien@cdenvkortenaken.be), aan de toekomstige raadsleden Kim Vandepoel (kim@cdenvkortenaken.be) en Laura Schurmans (laura@cdenvkortenaken.be) of aan mij (kristof@cdenvkortenaken.be) De prijzen worden uitgereikt op de CD&V nieuwjaarsreceptie van zondag 20 januari 2019 (Den Hoek te Kortenaken).

Laatste gemeenteraad legislatuur

Gisteren vond de laatste gemeenteraad van het jaar plaats maar ook de laatste gemeenteraad van deze legislatuur. In januari 2013 legde ik voor de eerste keer de eed af als gemeenteraadslid en werd ik voor onze partij fractieleider. De afgelopen zes jaar waren voor mij zeer leerrijk en we hebben als oppositie altijd constructief onze opmerkingen gegeven. Binnenkort zitten we "aan de andere kant" en ik hoop dat de nieuwe oppositie ook constructief zal werken. Burgemeester Patrick Vandijck heeft gisteren alle schepenen van de huidige legislatuur bedankt voor hun inzet en ook alle raadsleden uit meerderheid en oppositie werden bedankt. Iedereen kreeg een zak snoep van de Sint (we zijn dan toch braaf geweest ;-)) en ook een fles cava voor zijn/haar inzet. Voor de niet herkozen raadsleden was er ook nog een mand met streekproducten. Een mooi gebaar van respect voor alle raadsleden die zich hebben ingezet tijdens de voorbije legislatuur.

Gemeenteraad in teken van de financiën

Volgende week donderdag (20/12) is het om 20u de laatste gemeenteraad van het jaar. Traditioneel staat deze in teken van de financiën en dat is nu niet anders. Van de 31 punten die besproken zullen worden, gaat de overgrote meerderheid over belastingen, retributies en budgetten. De huidige tarieven zullen behouden blijven en het overzicht voor het aanslagjaar 2018 is terug te vinden op de website van de gemeente. Deze pagina zal in januari vervangen worden voor het aanslagjaar 2019.

Bevoegdheden

Vandaag hebben we de bevoegdheden van het toekomstige college van burgemeester en schepenen toegelicht aan het personeel van het OCMW en de gemeente. Stefaan Devos (CD&V) zal de eerste drie jaar het college leiden dat trouwens bestaat uit één schepen minder dan tijdens de huidige legislatuur. Naast de wettelijke bevoegdheden die toebehoren aan de burgemeester (politie, brandweer, rampenbestrijding, algemene coördinatie en burgerzaken) neemt Stefaan de bevoegdheden financiën, autonoom gemeentebedrijf, landbouw, onderwijs en gemeentepersoneel tot zich. Niels Willems (N-VA) wordt eerste schepen en wordt bevoegd voor gebouwen, toegankelijkheid, erfgoed, ruimtelijke ordening, lokale economie, wonen, kunstacademie ART en erediensten. Griet Vandewijngaerden (sp.a) is bevoegd voor de jeugd, cultuur, GROSK, groendienst, milieu, begraafplaatsen, bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang (BKO) en dierenwelzijn. Annita Vandebroeck (CD&V) wordt voorzitter van het bijzonder comité voor d

Nog even wachten op een positieve meerderheid

Gisteren hebben de lijsttrekkers van CD&V, N-VA en sp.a Kortenaken, een aangetekend schrijven ontvangen van de raad voor verkiezingsbetwistingen. Open VLD lijsttrekker André Alles heeft op 27 november 2018 een bezwaar ingediend bij de raad voor verkiezingsbetwistingen en vraagt de ongeldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen en een hertelling van alle uitgebrachte stemmen. Als nieuwe bestuursmeerderheid betreuren we het feit dat dit bezwaar pas één dag voor de uiterste termijn is ingediend en hierdoor de opstart van de nieuwe meerderheid wordt bemoeilijkt want de raad behandelt de zaak eind december. We gaan er echter vanuit dat de leden van het telbureau in eer en geweten hebben geteld en dat het resultaat correct is. Als toekomstige meerderheid blijven we dan ook positief verder werken aan het gezamenlijk beleidsproject.

Ledenreceptie

CD&V Kortenaken heeft vrijdag een ledenfeest gehouden waarop de mandatarissen werden voorgesteld. Vier gewezen mandatarissen Stefaan Devos, Annita Vandebroeck, Kristof Mollu en Michel Vander Velpen en nieuwkomers Laura Schurmans en Kim Vandepoel werden rechtstreeks verkozen en nemen hun mandaat op in de gemeenteraad. Stefaan zal als burgemeester de eerste drie jaar het college van burgemeester en schepenen leiden waarin namens CD&V ook Kristof en Annita zullen zetelen. Michel is dan voorzitter van de gemeenteraad. Na drie jaar wordt Kristof burgemeester, zal Michel Annita vervangen in het college en wordt Kim voorzitter van de gemeenteraad. Laura blijft zes jaar gemeenteraadslid. Anneleen Schoeters en Tuur Maris worden afgevaardigd in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Voorzitter Wim Roels: “Op deze receptie voor de leden willen we niet alleen de verkozenen bedanken voor de inzet en steun tijdens de campagne maar alle kandidaten, leden, de plakploeg, grondeigenaar

Bedankingsreceptie

Aanstaande vrijdag (30/11) organiseren we namens het CD&V-bestuur van Kortenaken om 19u een receptie in zaal Servaes (Kersbeek-Dorp 14 te Kersbeek). Met deze receptie willen we alle kandidaten, leden, plakploeg, grondeigenaars, … bedanken voor de steun tijdens de afgelopen verkiezingscampagne. Verschillende sympathisanten zijn tijdens de verkiezingen achter de schermen 'druk in de weer geweest' en vandaar dat we hen willen bedanken.

CD&V vernieuwt haar partijbestuur

Mensen samenbrengen en verbinden, dat is de beste manier om van Kortenaken een mooie plek te maken. En als partij willen we daarin een belangrijk rol spelen. Ik, jij, wij : samen geven we onze partij vorm. Een open beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn en op zijn eigen manier kan meeschrijven aan ons verhaal. In januari wordt daarom een nieuw partijbestuur bij CD&V-Kortenaken samengesteld. Hierbij hoort ook de verkiezing van nieuwe voorzitters voor de verschillende lokale geledingen (o.a. CD&V Kortenaken, Vrouw & Maatschappij, CD&V-Senioren en JONG-CD&V). Indien je interesse hebt in één van deze functies, laat je dit best weten aan onze partijsecretaris Kim Vandepoel, en dit vóór 11 december 2018 (kim@cdenvkortenaken.be). Je kan Kim ook contacteren mocht je lid willen worden van CD&V.

Afscheid als scheidsrechter

Aanstaande zondag neem ik na 15 jaar afscheid van mijn hobby als scheidsrechter. De combinatie met de politiek werd de laatste tijd steeds moeilijker en in de toekomst leek het me helemaal niet meer mogelijk om dit te combineren. Mijn allereerste jeugdwedstrijd floot ik als 16 jarige op Wommersom (2003). Veel herinner ik mij er wel niet van. Op 8 oktober 2006 - toevallig de dag van de gemeenteraadsverkiezingen - maakte ik de overstap naar de eerste ploegen in de provincie Vlaams- en Waals-Brabant. Zondag is het voor mij een mooie symbolische wedstrijd om af te sluiten: Berchem Sport - Sporting Hasselt (2e amateurklasse; wat vroeger 3e nationale werd genoemd). In september 2012 floot ik namelijk mijn eerste wedstrijd in 4e nationale op het veld van SP. Hasselt en in januari 2014 mijn eerste wedstrijd in 3e nationale op het veld van Berchem Sport. Wat ik me vooral nog heel goed herinner, is dat ik tijdens een wedstrijd in 4e klasse in 2013 mijn schouder uit de kom

De lamp brandt!

De dagen zijn al een tijdje korter aan het worden waardoor het vaak in de ochtend- en avondspits nog donker is. Het valt nu dan ook sneller op wanneer de straatverlichting het laat afweten. Omdat je dit als inwoner vaak als eerste ziet, kun je ook zelf een melding doen via de volgende link . Zo komt je melding rechtstreeks terecht bij Infrax die de straatverlichting in Kortenaken beheert. Dit werkt zeer eenvoudig want je hebt enkel een straatnaam en huisnummer nodig om het defect te melden.

Kortenaakse klokken luiden ter nagedachtenis van WO I

Vier jaar lang werden er in heel Vlaanderen en in Kortenaken verschillende activiteiten georganiseerd voor de herdenking van het begin en het einde van WO I. Deze herdenking komt nu op haar hoogtepunt omdat het aanstaande zondag exact 100 jaar geleden is dat Wapenstilstand werd afgekondigd en de eerste wereldoorlog werd beïndigd. Er worden dit weekend in Kortenaken ook nog verschillende activiteiten georganiseerd. Morgen, vrijdag 9/11, is er om 19u in Waanrode een vredesfakkeltocht die start aan de Torendraaier. Nadien is er in Bergendal een muzikale voorstelling 'Oorlogstemmen'. Op zondag vindt het slot van de herdenkingen plaats met om 10u30 de bloemenneerlegging aan het oorlogsmomument tegenover het gemeentehuis en om 11u een Eucharistieviering. Dan zullen trouwens in heel Vlaanderen ook de klokken van de kerktorens voor 15 minuten luiden. Om 13u30 start er aan Den Hoek nog een wandeling langs de gedenkstenen van WO I die de gemeente heeft aangelegd.

Website in nieuw kleedje

De gemeenteraadsverkiezingen zijn gedaan en vanaf januari 2019 maken onze CD&V-fractie en ikzelf deel uit van de meerderheid. De afgelopen jaren heb ik in de oppositiebanken zeer veel kunnen leren als fractieleider en vanaf januari staat mij een nieuwe uitdaging te wachten in de meerderheid. De eerste drie jaar als schepen en de laatste drie jaar als burgemeester. Vandaar ook dat ik mijn website/blog in een nieuw fris kleedje heb gestoken want we nemen - net als onze slogan tijdens de verkiezingen - "de weg vooruit" . Net zoals de afgelopen zes jaar zal ik hier nog steeds blijven communiceren. Je kan je bovenaan op deze website trouwens nog steeds abonneren om een melding te krijgen van nieuwe berichten.

Bedankt!

Met een ervaren en verjongde meerderheid trekken we namens CD&V een Kortenaakse coalitie tussen ons (6 zetels), de N-VA (3 zetels) en de SP.a (2 zetels).  Hiermee behalen we een meerderheid van 11 zetels tegenover 8 (Open VLD). We zijn er van overtuigd dat we met N-VA en SP.a twee goede partners hebben gevonden om ons programma te verwezenlijken. Onze slogan was "De Weg Vooruit" en die hebben we genomen. We behaalden net zoals in 2012 zes verkozenen in de gemeenteraad en Stefaan Devos zal de eerste drie jaar de coalitie leiden als burgemeester. Annita Vandebroeck, ikzelf, Niels Willems (N-VA) en Griet Vandewijngaerden (SP.a) zullen als schepen ook deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Michel Vander Velpen wordt de eerste drie jaar voorzitter van de gemeenteraad en nadien wordt hij afgewisseld door Kim Vandepoel. Het college zal de laatste drie jaar bestaan uit de schepenen Michel Vander Velpen, Niels Willems (N-VA), Benny Hermans (N-VA), Griet

Wegversmalling Klipgaardestraat na amper 2 weken reeds aangepast

Vrijdag 21 september werd de Klipgaardestraat in Waanrode na een jaar Aquafinwerken officieel geopend. We zijn nu minder dan twee weken verder en er worden al aanpassingswerken gedaan. De middelste wegversmalling wordt aangepast omdat deze fout was ontworpen. Verschillende inwoners hebben me hierover ook gecontacteerd en eigenlijk onbegrijpelijk dat dit vooraf niet op de plannen werd gezien. Ongeacht welke voorrangsregeling daar bedacht zou worden, zou het problemen opleveren omdat de twee asverschuivingen te kort op elkaar stonden waardoor auto's elkaar altijd zouden hinderen. Vandaar dus dat men terecht heeft beslist om de versmalling aan één kant weg te halen.

Stem jong!

We versturen met de CD&V-jongeren van Kortenaken niet de zoveelste folder maar samen met Kim Vandepoel (plaats 2), Anneleen Schoeters (plaats 4), Valérie Gils (plaats 6), Laura Schurmans (plaats 8) en Linde Roels (plaats 14) breng ikzelf (plaats 3) alle jongeren en jonge gezinnen een bezoekje met een tablet waarin we in een chatgesprek aangeven waar we voor staan. We kozen niet toevallig voor een tablet want steeds meer jongeren communiceren zeer snel en ook de gemeente heeft volgens ons nood aan een snelle en heldere communicatie.  Ikzelf heb als jonge fractieleider binnen de gemeenteraad de afgelopen 6 jaar al veel ervaring kunnen opdoen en ik heb daar als oppositiepartij en namens de jongeren o.a. steeds geijverd voor WiFi in de gemeentelijke zalen en dat is er ook gekomen. Ook Kim kwam in 2012 al op voor de verkiezingen en heeft ook wat ervaring vermits ze partijsecretaris is. De andere 4 jongerenkandidaten zijn relatief nieuw in de politiek al zijn Laura - die ook opkomt v

Populaire periode

September en de eerste helft van oktober 2018 lijken populaire maanden te zijn voor inhuldigingen en persvoorstellingen in Kortenaken... Begin deze maand werd het zeer mooie en leuke kunstwerk ' De Geluksplukker' ingehuldigd terwijl afgelopen vrijdag het lintje a an de Klipgaardestraat en de Oude Tiensestraat werd doorgeknipt (Waanrode). Gisteren was er een infoavond voor beginnende zelfstandigen, aanstaande zaterdag wordt het speelbos te Borgveld (Kortenaken) zelfs voor de tweede keer geopend want ook in juni was er al een opening voor de jeugdverenigingen. Aansluitend worden de nieuwe speeltuigen op het Kleinveld (Kortenaken) ook geopend. De week nadien wordt het nieuwe hemelwaterplan voorgesteld (1/10), wordt de nieuwe website gelanceerd (2/10) en vindt de toelichting plaats van het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan (3/10). Schiet de meerderheid toevallig (?) nu in actie of wil het vlak voor de verkiezingen nog naar buiten komen met enkele realisaties? Ik den

Hoe geldig stemmen?

Tijdens de huisbezoeken wordt de vraag wel eens gesteld of en hoe men moet stemmen? Kan men op meerdere namen binnen dezelfde lijst stemmen? Kan men op verschillende lijsten stemmen? De komende dagen krijg je een oproepingsbrief in de brievenbus. Daarop staat naar welk stemlokaal je moet gaan op 14 oktober. In het stemlokaal geef je jouw brief en identiteitskaart af en je krijgt twee stembiljetten: één voor de gemeenteraadsverkiezingen en één voor de provincieraadsverkiezingen. Je gaat in een stemhokje om te stemmen met potlood. Wanneer je klaar bent, stop je je biljetten in de juiste stembus en krijg je de identiteitskaart en oproepingsbrief – nu met stempel – terug. Er zijn drie mogelijkheden om te stemmen: Je kan stemmen voor een of meerdere kandidaten binnen één lijst (dit is binnen dezelfde kolom) en dit wordt het meeste gedaan; je kan een lijststem geven door het bolletje bovenaan de lijst van een partij rood te kleuren; heb je geen voorkeur voor een partij of kandidaat, da

Registreer je als orgaandonor!

De gemeente Kortenaken doet mee aan de actie Make Belgium Great Again van VTM waarbij iedereen wordt opgeroepen om zich te laten registreren als orgaandonor. Komende zondag is het gemeentehuis uitzonderlijk geopend om je te registreren als orgaandonor! Hiermee kan ook jij levens redden. Dus aarzel niet en kom langs tussen 10 en 16 uur in het gemeentehuis. Toen mijn neef in 2006 overleed en voordien ook enkele vrienden, ben ik beginnen nadenken en heb ik mij op het gemeentehuis onmiddellijk geregistreerd als donor. Meer informatie vind je hier .

Alle goede dingen bestaan uit 3

In Kortenaken komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 4 partijen op. Vandaag heeft onze lijsttrekker onze lijst finaal ingediend en je vindt de CD&V-lijst als 3e lijst terug op het stembiljet. En oh ja, ook mij vind je terug op plaats 3 :-) 19 zeer geëngageerde kandidaten die gaan voor #dewegvooruit 10 vrouwen en 9 mannen 6 jongeren

LED-reclame leidt af in het verkeer

Deze week is het laatste artikel in het kader van mijn doctoraat in de Verkeersveiligheid aan de Universiteit Hasselt gepubliceerd in een internationaal journal. Dit artikel gaat over het effect van LED-reclameborden op het kijk- en rijgedrag van bestuurders en welke invloed dit heeft op de verkeersveiligheid. Uit een voorafgaande studie is gebleken dat verschillende karakteristieken van een LED-reclamebord het kijk- en rijgedrag kunnen beïnvloeden. Om dit verder  te onderzoeken heb ik gebruik gemaakt van een rijsimulator. Mijn onderzoek focuste zich op het effect van wisselende beelden op een reclamebord, alsook op de invloed van de afstand van een LED-reclamebord ten opzichte van een oversteekplaats voor voetgangers. In verschillende landen zijn er regels die aangeven hoe lang 1 en dezelfde boodschap getoond mag worden, maar er is geen onderzoek beschikbaar dat overheden kunnen gebruiken om de keuze te onderbouwen. Op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben we daarom drie va

Reactie burgemeester

Ik las vandaag in de online krant van het Nieuwsblad de reactie van burgemeester Patrick Vandijck op mijn blogbericht i.v.m. de Tiensestraat. Toch wel een bizarre reactie... In september vorig jaar was het gemeentelijk mobiliteitsplan inderdaad nog niet goedgekeurd, maar het gemeentelijk mobiliteitsplan volgt de principes uit het Vlaams Fietsvademecum en dat bestaat al meer dan 10 jaar. Vorig jaar al ijverden we dat deze principes zouden gevolgd worden, dus nu zeggen dat we de bal mis slaan is totaal fout (zie ook volgende link ). Het mobiliteitsplan heeft de principes uit het Vlaams Fietsvademecum overgenomen en wij waarschuwden vorig jaar al dat men best deze principes volgt dus wij handelden proactief voor meer veiligheid. Ook het feit dat de rode kleur ter hoogte van de zijstraten reeds voor de aanvang van de werken werd besproken is een loopje nemen met de waarheid.. Wij hebben dit voorgesteld op de gemeenteraad van januari (staat trouwens zo ook in de gemeenteraadsnotulen van

Fietspad Tiensestraat

Het fietspad op de Tiensestraat is recent volledig afgewerkt maar wijkt af van de principes die in het gemeentelijke mobiliteitsplan staan. Idealiter kwamen er op de Tiensestraat inderdaad vrijliggende fietspaden want het recent goedgekeurde gemeentelijke mobiliteitsplan en het Vlaams Fietsvademecum schrijft voor dat fietspaden vrijliggend zijn op 70 km/u-wegen. Hiervoor heeft onze partij vorig jaar in september al geijverd want de meerprijs bleek beperkt te zijn. De meerderheid wou er echter niet op ingaan. Onze partij had in het verleden ook voorgesteld om de kruisingen met de zijstraten in een rode tint aan te leggen om het attentieniveau en bijgevolg de verkeersveiligheid te verhogen, en dit wordt binnenkort uitgevoerd.

Veilig terug naar school

Na een hete zomer doen de scholen morgen opnieuw hun deuren open. Helaas moeten we elk jaar opnieuw vaststellen dat er enkele ongevallen gebeuren met schoolkinderen. Ook onze Kortenaakse schoolpoorten zijn drukke omgevingen. Vandaar onze oproep om zoveel als mogelijk te vermijden dat je tijdens het begin en einde van de schooluren, een schoolpoort passeert. En als je passeert, doe dit dan met een aangepaste snelheid. Parkeer a.u.b. ook niet voor de schoolpoort, maar een eindje verderop zodat de schoolomgeving minder druk wordt. En tracht waar mogelijk te voet of met de fiets naar school te gaan (al dan niet onder begeleiding).

Einde van de buurtbabbels

Op 12 avonden, verspreid over de verschillende deelgemeenten, kwamen wij naar je toe met onze "praatcaravan". Vandaag, tijdens het weekend waarop normaal Boerenrock zou plaatsvinden, vond onze laatste "buurtbabbel" plaats op het vroegere Boerenrockterrein. Het was een zeer gezellig samenzijn met verschillende inwoners die Boerenrock ook na twee jaar nog missen. Het was een evenement dat Kortenaken op de kaart zette en mensen samen bracht. Zowel tijdens het festival zelf als tijdens de voorbereiding en de afbraak ervan. De buurtbabbels zijn niet het einde van onze tocht door Kortenaken. Ook de komende weken mag je ons in het straat verwachten want onze 19 kandidaten zullen verschillende huisbezoeken doen. En ook na de gemeenteraadsverkiezingen willen we meer inzetten op betrokkenheid van de inwoners en op communicatie.

Eerste huisbezoeken

Vandaag zijn we 14/8 dus nog exact 2 maanden tot 14/10. De dag waarop men in alle gemeenten naar de stembus trekt om nieuwe raadsleden te kiezen. In Kortenaken gaat het over 19 gemeenteraadsleden die worden verkozen en die het beleid zullen bepalen. De afgelopen zes jaar was ik gemeenteraadslid en fractieleider vanuit de oppositie. Maar vanaf 2019 hoop ik 'aan de andere kant' te zitten en het beleid mee te bepalen vanuit de meerderheid. Vandaag heb ik samen met Anneleen Schoeters en Kim Vandepoel (twee andere jongeren op onze toffe CD&V-lijst) de eerste huisbezoeken gedaan. We hoorden vaak dat we er vroeg bij zijn maar ik vermoed dat de andere binnenkort ook langskomen om "hun stem te vragen". Dus als wij - of de anderen van onze lijst of van een andere lijst - binnenkort langskomen, stel dan zeker je vragen of vraag waar iemand voor staat. Want lokale verkiezingen zijn zeer belangrijk. Geef je stem aan mensen die je vertrouwt en die van Kortenaken iets moo

"Vergeten" inwoners ook welkom

In 2008 werd er op initiatief van CD&V voor de eerste keer een welkomstdag voor nieuwe inwoners gehouden en dit wordt nog steeds met succes verdergezet. Dergelijke dag maakt het voor nieuwe inwoners mogelijk om op een zeer prettige manier de gemeente en elkaar te leren kennen alsook het gemeentebestuur. Vorig jaar hadden verschillende nieuwe inwoners die niet waren uitgenodigd contact opgenomen met ons. De Open VLD- N-VA-meerderheid gaf toen haar fout toe en het ging om een administratieve vergissing. Ik vind het knap dat de inwoners die vorig jaar per vergissing niet waren uitgenodigd nu een brief van het gemeentebestuur hebben gekregen waarin men zich excuseert en waarin men de 'vergeten inwoners' uitnodigt voor de volgende welkomstdag. Alle nieuwe inwoners zijn op zondag 2 september vanaf 13u30 welkom op sporthal De Vruen en worden met een bus doorheen de gemeente geleid. Als afsluiter krijgt men een goodiebag die is samengesteld door lokale ondernemers.

Buurtbabbel

Dat verkeersveiligheid en de zwerfvuilproblematiek twee belangrijke punten van ons CD&V-programma zullen zijn, bleek uit de buurtbabbel die we afgelopen week in Kersbeek hebben gehouden. De CD&V-caravan stond op de Nieuwstraat (het kleine straatje aan het voetbalplein) en het is duidelijk dat daar sneller wordt gereden dan de toegestane 50 km/u en dit terwijl er heel wat (jonge) fietsers op deze straat rijden (naar het voetbalveld of tijdens de schoolperiode ook naar de school). Daarnaast merkten we ook heel wat zwerfvuil op. Na slechts één uur zwerfvuil rapen, waren er twee volle zeer zware zakken gevuld … een resultaat waar we niet fier op zijn! Naast bewustwording rond dit thema, is CD&V Kortenaken zoals gekend voorstander van mobiele camera’s en daaraan gekoppeld het beboeten van sluikstorters! Volgende week staan we met onze caravan op woensdag 1/8 in Miskom-Dorp t.h.v. het OCMW en op vrijdag 3/8 in Kortenaken aan de kerk (telkens tussen 19u en 21u).

Realisaties...

Open VLD Kortenaken verspreidde aan het begin van de vakantie een folder met de "realisaties" van de afgelopen jaren en post nu op Facebook ook regelmatig deze realisaties. Ik doe normaal niet aan 'welles-nietes' en reageer niet graag op zo'n dingen, maar ik vind wel dat informatie correct moet zijn. Vandaar dus toch enkele bemerkingen: "Realisatie" geboortebos: de eerste aanplantingen vonden inderdaad plaats tijdens deze legislatuur (2013), maar de aanvraag bij het Agentschap Natuur en Bos tot de creatie van het geboortebos vond wel plaats door de vorige CD&V - SP.a meerderheid (2012). "Realisatie" huldiging Jeanne Devos: In mei 2017 werd Jeanne Devos door onze CD&V-fractie voorgedragen als ereburger van de gemeente en het was dus niet Open VLD die haar heeft voorgedragen. Sterker, zij hadden een maand eerder reeds iemand anders voorgedragen die als eerste werd uitgeroepen tot ereburger. "Realisatie" ophaling roze zak:

Hemelwaterplan

Het studiebureau Hosbur heeft in opdracht van de gemeente Kortenaken een globale visie gegeven over de knelpunten in de gemeente met betrekking tot wateroverlast. Voor deze knelpunten zijn er ook collectieve oplossingen voorgesteld alsook enkele quick wins. Per knelpunt, met elk een prioriteitsscore, is ook een individuele fiche met acties opgesteld. Tijdens de jongste gemeenteraad vroeg ik namens onze fractie aan de meerderheid hoe hiermee in de toekomst aan de slag gegaan zal worden. Er is nu wel plan dat de knelpunten in detail beschrijft en hierbij ook acties formuleert, maar het plan bevat geen actietabel. Men antwoordde dat dit plan een eerste stap is en men nu verder zal werken op de acties. Het is voor ons echter nog niet duidelijk wat er concreet zal gebeuren aan de verschillende knelpunten.

Buurtbabbel

CD&V-Kortenaken komt naar jou toe en wil weten wat jij belangrijk vindt in je eigen straat, je wijk, je dorp…. "Wat houdt je bezig? Wat wil je graag anders? En wat vind je gewoon geweldig en waar wil je meer van zien?" Dat zou CD&V-Kortanaken graag weten en hiervoor komen ze naar jou toe. Op 12 avonden gaan de kandidaten die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen met een caravan en oranje stoel op pad en bezoeken ze de verschillende deelgemeenten (telkens van 19u tot 21u). De aftrap wordt gegeven op donderdag 5 juli ter hoogte van het Dorpsplein in Kortenaken en het slot wordt bezegeld op zaterdag 25 augustus op de vroegere Boerenrockweide. Alle informatie vind je terug op www.kortenaken.cdenv.be of de Facebook-pagina van CD&V.

Mix van verjonging en ervaring

Gisteren werd onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober bekend gemaakt. CD&V Kortenaken gaat resoluut voor een én-én-samenleving, die het beste bundelt van alle mensen met de goeie wil om vooruit te gaan. Het is tijd voor de weg vooruit. Een weg waarop mensen het beste van zichzelf delen om samen verder te geraken. Meer WIJ, voor een sterker ik. Dat is de kracht van CD&V en dat weerspiegelt zich ook in onze lijst. We zetten tegelijk in op een sterke verjonging (6 jongeren, waarvan 4 in de top 6 en 2 in de top 3) en op de ervaring die we hebben. Voormalig burgemeester (2006-2012) Stefaan Devos staat op de eerste plaats en ikzelf sta op plaats 3. Beiden zullen we de 17 andere kandidaten “trekken” naar een verkiezingsoverwinning. Annita Vandebroeck (plaats 18) en Michel Vander Velpen (lijstduwer) staan onderaan en duwen samen de andere kandidaten. De andere uittredende OCMW- en gemeenteraadsleden die nog opkomen staan op plaats 5 (Tuur Maris), plaats 12 (Imel

Voorlopige vaststelling mobilteitsplan

Vorig jaar besloot de Sneltoets van het gemeentelijk mobiliteitsplan dat dit volledig vernieuwd moest worden. Studiebureau TRIDEE heeft in opdracht van de gemeente het nieuwe mobiliteitsplan opgesteld en er is afgelopen jaar een intensief participatietraject gevoerd. De opstart van het mobiliteitsplan verliep vorig jaar wat moeilijk omdat de gemeente aanvankelijk niet de correcte procedure had gevolgd en we zo €30.000 subsidies zouden mislopen (door onze tussenkomst is dat toen vermeden), maar nadien is het mobiliteitsplan op een zeer correcte manier opgesteld. Er werd in elke fase een uitgebreide participatie gedaan met de bewoners en ook de politieke fracties werden tijdens de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) betrokken. Ik ben dan ook verheugd dat ik mijn inbreng in het proces heb kunnen geven en deze is meestal ook verwerkt. Er zijn wel nog enkele punten die voor verbetering vatbaar zijn en deze heb ik gisteren ook meegeven. Het mobiliteitsplan wordt binnenkort nog besp