Doorgaan naar hoofdcontent

Reactie burgemeester

Ik las vandaag in de online krant van het Nieuwsblad de reactie van burgemeester Patrick Vandijck op mijn blogbericht i.v.m. de Tiensestraat. Toch wel een bizarre reactie...
  • In september vorig jaar was het gemeentelijk mobiliteitsplan inderdaad nog niet goedgekeurd, maar het gemeentelijk mobiliteitsplan volgt de principes uit het Vlaams Fietsvademecum en dat bestaat al meer dan 10 jaar. Vorig jaar al ijverden we dat deze principes zouden gevolgd worden, dus nu zeggen dat we de bal mis slaan is totaal fout (zie ook volgende link). Het mobiliteitsplan heeft de principes uit het Vlaams Fietsvademecum overgenomen en wij waarschuwden vorig jaar al dat men best deze principes volgt dus wij handelden proactief voor meer veiligheid.
  • Ook het feit dat de rode kleur ter hoogte van de zijstraten reeds voor de aanvang van de werken werd besproken is een loopje nemen met de waarheid.. Wij hebben dit voorgesteld op de gemeenteraad van januari (staat trouwens zo ook in de gemeenteraadsnotulen van toen). Dat het nadien beslist is zonder dat ik aanwezig was, dat kan uiteraard wel.. Wij kunnen voorstellen doen, maar het college van burgemeester en schepenen heeft de uiteindelijke beslissing over zulke zaken en daar maak ik inderdaad geen deel van uit.
Dus ik vind de reactie nogal merkwaardig en niet correct. Uiteraard ben ik tevreden dat er gewerkt wordt aan fiets- en voetpaden maar dit gebeurt niet altijd volgens de richtlijnen van hogerhand en het zijn deze richtlijnen die men nochtans zelf recentelijk ook heeft onderschreven.