Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2016 tonen

Gemeenterapport Het Nieuwsblad

Uit de cijfers die verschenen zijn in het Nieuwsblad (gemeenterapport), kan ik opmaken dat men in 2015 even tevreden was over de burgemeester dan in 2009. Voormalig CD&V-burgemeester Stefaan Devos haalde in 2009 een score van 6.9/10 terwijl de “nieuwe” burgemeester André Alles (Open VLD) tijdens zijn eerste jaar als burgemeester een score haalde van 6.2 (jaar 2013) en afgelopen jaar een score van 7/10. Als de scores voor het huidige gemeentebestuur worden bekeken, dan merk je ongeveer hetzelfde op: Het jaar 2009 (coalitie van CD&V en SP.a) scoort iets beter dan het afgelopen jaar (coalitie Open VLD – N-VA) en beide jaren scoren beter dan het eerste jaar van deze legislatuur. Als je dit interpreteert, dan betwijfel ik of het van de huidige meerderheid een goede keuze is om van burgemeester en schepenen te wisselen want uit de cijfers kun je opmaken dat er een zekere inloopperiode is. Verder valt de zeer goede score van het aanbod sport en sportinfrastructuur op. Ongetwijfel

Stoelendans2

Afgelopen gemeenteraad dacht ik dat er opnieuw een stoelendans plaatsvond. Sinds 1 januari heeft Patrick Vandijk de burgemeestersfakkel van André Alles overgenomen maar de voorbereidende gemeenteraadsnotulen van 28 januari lieten iets anders uitschijnen... Misschien een kleine missing, maar het kan wel grote gevolgen hebben in verband met juridische zaken.

Evenwicht in bevoegdheidsverdeling

Bij het bekijken van de bevoegdheden van het nieuwe college van burgemeester en schepenen vallen toch wel enkele zaken op. Zo heeft de burgemeester meer dan 15 bevoegdheden terwijl sommige schepenen er minder dan 3 hebben. Zou het niet logischer geweest zijn om de bevoegdheden wat meer te spreiden onder alle schepenen? Op de gemeenteraad van vandaag kaartte ik aan dat o.a. de bevoegdheden toerisme, kunst- en muziekacademie, huisvesting, inspraak, monumenten en landschappen zijn verdwenen. Men gaf aan dat dit een "vergetelheid" was van het college van begin januari maar dat de bevoegdheden nog wel degelijk bestaan en sinds vandaag op de website van de gemeente zijn vermeld. Hopelijk "vergeet" men de bevoegdheden in de praktijk niet...

Helaasprijs voor stilvallen van beleid

Nadat we in de kranten een oproep hadden gedaan om ideeën voor onze twee prijzen in te dienen, kregen we verschillende reacties binnen. We hebben ons dan ook laten inspireren door deze inzendingen.  De Helaas-prijs stond ook op ons lijstje maar we dachten aanvankelijk dat wij, als jongerenafdeling van een politieke partij, dit enkel opmerkten. Maar het valt onze inwoners blijkbaar ook op dat het beleid in Kortenaken is stilgevallen . Ik citeer enkele inzendingen: ‘ De Helaas-prijs is eigenlijk vrij gemakkelijk. Misschien moet je die uitreiken omdat er gewoon geen beleid is momenteel?’ En ‘ Je kan eigenlijk geen kritiek hebben op het gevoerde beleid want er is gewoon geen het gaat allemaal heel traag.’ Of ‘Qua inspraak wordt er op achteruit gegaan want de verschillende adviesraden komen veel minder samen dan vroeger.’   We menen dat we de inwoners hierin moeten bijtreden. Er worden gemeenteraden afgelast, de gemeenteraden die plaatsvinden zijn maar magere beestjes, men wil no

Hernieuwing voorzitters

Op het nieuwjaarsetentje van CD&V Kortenaken werden de drie huidige voorzitters van de lokale geledingen opnieuw verkozen. Wim Roels (algemeen) , Imelda Stouthuysen (Vrouw & Maatschappij) en Lien Vandebroeck ( JONG CD&V) hebben voor de volgende 3 jaar opnieuw het voorzittersmandaat gekregen.

Knap van jeugdfanfare Hoeleden Sforzando

Voor de knapgedaanprijs kregen we heel wat suggesties. We zijn dan ook heel blij dat er heel veel mooie initiatieven en warme verenigingen van Kortenaken een bruisende en aangename gemeente maken. Dit is enkel mogelijk door de inzet van de vrijwilligers die Kortenaken rijk is. Maar we moesten een beslissing maken en dat was dit jaar een moeilijke beslissing omdat er verschillende kandidaten waren. De uiteindelijke winnaar is de jeugdfanfare Hoeleden Sforzando geworden. Zij wonnen niet één maar twee keer op rij de nationale kampioenstitel. Waarvoor we hen van harte feliciteren en hen daarmee dan ook de knapgedaanprijs van JONGCD&V Kortenaken overhandigen. We wensen hen nog veel succes en wie weet volgend jaar een derde kampioenstitel…

Ein-de-lijk: een organogram

Volgende week donderdag (20u) vindt de eerste gemeenteraad van 2016 plaats en ook de eerste gemeenteraad met de nieuwe schepenen. Vandaag ontvingen we hiervoor de agenda. EINDELIJK komt op de gemeenteraad het personeelskader & organogram (punt 10). Reeds in juni 2013 had de gouverneur onze gemeente aangemaand dat er een aangepast organogram opgemaakt moest worden (ik citeer uit het schrijven van de gouverneur van toen: "Het is noodzakelijk dat er een duidelijk organogram wordt opgemaakt.").  Nu, 2.5jaar na de brief en na onze herhaaldelijke vraag, staat het op de volgende gemeenteraad. Als oppositie zijn we hier al geruime tijd vragende partij voor omdat het personeelskader reeds sterk gewijzigd is (verschillende nieuwe aanwervingen) en ook in de toekomst vinden er grote wijzigingen plaats (verschillenden gaan op pensioen). Goedkeuring van de notulen van vorige zitting Ontslag van een raadslid C. Bouvin Eedaflegging van een opvolgend raadslid Vlayen Patrick Nieuwe

Sneeuw leidt niet altijd tot sneeuwpret....

De eerste sneeuw viel in het land en Kortenaken leek wel in twee gesplitst te zijn. In Kortenaken zelf was er nagenoeg geen sneeuw gevallen terwijl de deelgemeenten er besneeuwd bijlagen. Onze gemeentewerkers hadden thans voldoende gestrooid, maar het mocht niet baten in de deelgemeenten.  Ik heb het aan "den lijve" mogen ondervinden toen ik deze middag richting Tienen reed. De Krawatenstraat was open maar enkele 100-en meters verder lag de Blijstraat in Waanrode er nog besneeuwd bij. Op de N29 leek ik in eerste instantie ook goed door te kunnen, maar halfweg richting Tienen was deze afgesloten. Dan maar via Hoeleden dacht ik maar ook daar lag een 'mooi' wit tapijt over de weg. Ondanks dat onze arbeiders dus goed hebben gewerkt - waarvoor dank - lukte het in delen van onze gemeente niet om de wegen open te houden. De sterke sneeuwval in sommige deelgemeenten en de beperkte sneeuwval in Kortenaken zelf heeft blijkbaar ook onze burgemeester verrast. Die ontlokte me

Nieuwjaarsetentje CD&V

WIJ van CD&V Kortenaken nodigen jouw gezin van harte uit op ons nieuwjaarsetentje dat vooraf wordt gegaan door de verkiezing van de verschillende lokale geledingen. De huidige voorzitters van CD&V (Wim Roels), Vrouw&Maatschappij (Imelda Stouthuysen) en JongCD&V (Lien Vandebroeck) zijn opnieuw kandidaat. Vanaf 19u30 bieden we jou en je gezin de Vlaamse Klassieker friet stoofvlees aan voor de prijs van €10 (<12jaar: gratis). De dranken zijn inbegrepen in de prijs. Inschrijven voor het etentje is verplicht via kristof@cdenvkortenaken.be. Je bent ook welkom om enkel iets te drinken. Praktisch Welkom op 22 januari 2016 om 18.30u om je stem uit te brengen en vanaf 19.00u voor de receptie in Zaal Servaes te Kersbeek 18.30u: stemming voorzittersverkiezingen (enkel voor CD&V-leden) 19.00u: receptie + verkiezingsuitslag + Knap-gedaan- en Helaas-Prijs (voor iedereen) 19.30: Friet stoofvlees (voor iedereen)

Bevoegdheidsverdeling

Op de gemeenteraad van december hebben de nieuwe schepenen hun eed afgelegd. Ik vroeg toen ook naar de nieuwe bevoegdheidsverdeling en die wou of kon men mij toen nog niet zeggen. Ik was dan ook benieuwd toen ik vandaag op Twitter en Facebook het volgende kon lezen: "In het nieuwe jaar wijzigt ook de samenstelling van College. De nieuwe samenstelling vind je via deze link: ow.ly/Wnw5W" . Maar toen ik op de link klikte, stond er bij 3 van de 5 schepenen geen bevoegdheid (Niels Willems was thans ook schepen voor de wissels). Een kleine vergetelheid of hebben we nu in Kortenaken toch schepenen te veel? ;-)

Knap-gedaan en helaas-prijs

Op vrijdag 22 januari klinken en eten we met CD&V Kortenaken op het nieuwe jaar. Tijdens dit etentje vinden de voorzittersverkiezingen plaats en reiken we met de jongeren van JONGcd&v naar jaarlijkse gewoonte de knap-gedaan- en de helaas-prijs uit. Met de "Knap-gedaan-prijs" wordt de meest verdienstelijke Kortenakenaar of een mooi initiatief van 2015 in de bloemetjes gezet en met de “Helaas-prijs” wordt een gemiste kans in onze gemeente aangekaart.  Suggesties voor beide prijzen kunnen overgemaakt worden aan JONGcd&v Voorzitster Lien Vandebroeck ( lien@cdenvkortenaken.be ) of aan mezelf ( kristof@cdenvkortenaken.be ; 0498/64.00.78).