Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2020 tonen

Een eerste mondmasker gratis voor iedere inwoner

Vanaf 4 mei start een nieuwe fase in de coronacrisis. Verschillende activiteiten beginnen voorzichtig opnieuw in een periode waar het coronavirus nog altijd aanwezig is in onze maatschappij. We zijn als gemeentebestuur bezorgd om jouw veiligheid. Daarom bezorgen we alvast aan elke Kortenakenaar een eerste mondmasker. Deze week hebben verschillende vrijwilligers alles voorbereid en op donderdag 30/4 gaan 60 vrijwilligers, personeelsleden en politici van alle kleuren op pad om alles te verdelen. Een dikke dankjewel voor de inzet van velen! Gratis mondmasker Per persoon ingeschreven persoon op een adres (inclusief kinderen, ook indien zij dit nog niet moeten dragen) wordt op donderdag 30/4 één mondmasker verdeeld en dit samen met een brief van hoe het mondmasker gewassen en gedragen moet worden. De verdeling van een tweede mondmasker per gezinslid volgt eind mei. Je kan uiteraard zelf ook een mondmasker maken. Hiervoor kan je een kijkje nemen op www.maakjemondmasker.be. Het dragen van

Aankoop van nieuwe graaflaadcombinatie

*** Gemeentelijk persbericht *** De gemeente Kortenaken besliste op de gemeenteraad van april om een overheidsopdracht te publiceren om een graaflaadcombinatie aan te kopen. “Momenteel beschikken we in de gemeente over drie graaflaadcombinaties waarvan de oudste dateert van 1994. De machines staan regelmatig in panne en de onderhouds- en herstelkosten lopen dan ook hoog op. In het meerjarenplan van de gemeente hadden we daarom als actie opgenomen om het materieel van de technische dienst tijdig te vervangen want goed en betrouwbaar materiaal is noodzakelijk voor een goede werking van deze dienst,” aldus schepen van Openbare werken Kristof Mollu. “Door de nieuwe aankoop kunnen we het voertuig dat 26 jaar oud is en waar verschillende gebreken aan zijn uit dienst nemen en beschikt de technische dienst opnieuw over betrouwbaar en veilig materiaal dat ingezet wordt voor het onderhoud van de wegen, het ruimen van baangrachten, het laden van de zoutstrooiers, … De andere bestaande graaf

Nieuwe riolering, weg en fietspad in Heerbaan en Miskom-Dorp

*** Gemeentelijk persbericht *** De gemeenteraad van Kortenaken keurde de opdrachtdocumente van het project ‘Collector Velpe Kersbeek’ goed. Na de aanstelling van een aannemer kunnen de werken in de Heerbaan en in Miskom-Dorp normaal gezien in het najaar van start gaan.  Miskom-Dorp en het gedeelte van de Heerbaan tussen de kruising met de Beekstraat en de kruising met de Velpe aan de rotonde worden heraangelegd in asfalt. “Dit rioleringsproject heeft een kostenplaatje van ca. € 7.850.000 waarvan 80% wordt gesubsidieerd. Aquafin neemt de kost voor de aanleg van een nieuwe riolering voor haar rekening alsook de kost voor de volledige vernieuwing van het wegdek (beide rijhelften),” geeft schepen van Openbare Werken Kristof Mollu aan. De werken zullen ongeveer 300 werkdagen duren en gefaseerd worden uitgevoerd. Van zodra de aannemer is gekend, wordt er een bewonersvergadering georganiseerd en worden de verdere details van de fasering bepaald. “De werken zullen ongetwijfeld voor h

Kortenaken en Geetbets werken samen voor het oppersen van betonvakken

*** Gemeentelijk persbericht *** Kortenaken en Geetbets zullen op hun gemeenteraad van april een gezamenlijke aanbesteding goedkeuren voor het oppersen van losliggende betonvakken. "Kleine gemeenten staan voor dezelfde uitdagingen als grote gemeenten en steden en daarom is in het najaar van 2019 een samenwerking afgesloten tussen Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw en Linter onder de naam Tussen Gete en Velpe (TGV)” aldus Kortenaaks Schepen van Openbare werken Kristof Mollu (CD&V). “Binnen de TGV-regio overleggen we op regelmatige basis en zoeken we naar opportuniteiten. Dit gezamenlijk bestek is zo’n opportuniteit m.b.t. openbare werken. Door samen te werken met Geetbets in de periode 2020-2021 hebben we een grotere hoeveelheid die we kunnen afnemen en kunnen we goedkopere prijzen bekomen bij de aannemers.” De gemeente Kortenaken zal optreden als aanbestedende overheid en elke gemeente voorziet haar eigen budget voor haar betonwegen. Schepen van openbare werken Roland Str

Groen licht voor papier- en kartoncontainer

*** Gemeentelijk persbericht *** EcoWerf wil vanaf 2021 papier en karton huis-aan-huis inzamelen in containers. Dit biedt heel wat voordelen. Na een bevraging bij de inwoners, besliste de gemeenteraad om in te stappen in dit project. Schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden: "In Bertem wordt deze ophaalmethode al toegepast, met succes. Gezien de vele voordelen, is dit ook voor onze gemeente interessant. We zorgen zo voor een uniform inzamelsysteem en een betere dienstverlening. Bovendien is het beter voor de ophalers en voorkomen we ook waai- en zwerfvuil. Na een bevraging bij 500 willekeurige inwoners, bleek maar liefst 85% voorstander te zijn van de karton- en papiercontainer. Het is dan ook een logische keuze om in te stappen in dit project." De gebruiker betaalt jaarlijks een eenmalige kost van € 10 per container. Er worden bijkomend geen ophaalkosten aangerekend. Het gemeentebestuur van Kortenaken engageert zich om deze kostprijs zo te houden gedurende deze legislatuu

Huiswerkbegeleiding terug van start

*** Gemeentelijk persbericht ***  Door de coronacrisis sloten de scholen en viel ook de huiswerkbegeleiding van het OCMW stil. Nu de scholen nieuwe leerstof aanbieden via pre-teaching, wordt ook de huiswerkbegeleiding opnieuw opgestart, uiteraard met naleving van de huidige maatregelen. Schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen: "Al verschillende jaren kunnen kinderen in de lagere scholen van Kortenaken, Waanrode en Hoeleden rekenen op huiswerkbegeleiding. Vrijwilligers maken enkele uren per week vrij om kinderen te helpen met hun huiswerk. Door de coronacrisis moet het onderwijs nog even van thuis gebeuren. Vooral in kansarme gezinnen gaat dat vaak niet vanzelf. Daarom zet het OCMW van Kortenaken zijn huiswerkbegeleiding verder. Natuurlijk wordt hier optimaal rekening gehouden met de opgelegde maatregelen en staat de social distancing voorop. Al onze vrijwilligers krijgen veiligheidsmateriaal en de nodige ondersteuning vanuit het OCMW. Zo helpen we de meest kwetsbare gezinnen doo

Speciale techniek voor onderhoud Schansstraat

De Schansstraat krijgt binnenkort een grote onderhoudsbeurt. Hiervoor doet de gemeente Kortenaken een beroep op een gespecialiseerde aannemer die werkt volgens een nieuwe techniek. De Schansstraat wordt over de volledige lengte vanaf de grens met Geetbets tot het centrum van Kortenaken fijn gefreesd. Het profiel van de straat wordt gecorrigeerd waardoor alle betonplaten op hetzelfde niveau komen te liggen. Hierdoor nemen de trillingen en de geluidshinder af. De slechtste platen worden nadien vervangen door nieuwe en tot slot worden alle voegen opgevuld. Schepen van Openbare werken, Kristof Mollu: “Kortenaken moet 160 km gemeenteweg onderhouden en een groot deel daarvan zijn betonwegen. Ondanks een verhoging van het budget voor wegenwerken, kunnen we helaas niet alle wegen volledig vernieuwen. Wanneer er geen grote rioleringswerken gepland zijn, zijn we aangewezen op onderhoudswerken. Daarom persen we regelmatig losliggende betonvakken op of vervangen we kapotte vakken. Voor de Schanss

Really? Nu is het echt geen moment voor politieke spelletjes...

Vandaag verscheen in de online krant van Het Laatste Nieuws een artikel van de lokale Open VLD-afdeling. Deze communicatie van Open VLD is echt wel heel bizar en betreurenswaardig dat we onze tijd hieraan moeten spenderen in deze tijden... Temeer omdat we vanmorgen m.b.t. hun voorstel over de renteloze leningen en de mondmaskers de Open VLD-fractie al hadden geïnformeerd. Het dan ook echt jammer dat politici de dag van vandaag persoonlijk gewin willen halen uit deze crisis! Maar hieronder alvast de reactie vanuit de meerderheid: Renteloze leningen: De coronacrisis raakt inderdaad heel wat verenigingen waarbij de inkomsten dalen maar de investeringen wel verder blijven lopen. De gemeente heeft 7 renteloze leningen lopen aan verenigingen. Eind maart/begin april hebben we vanuit het schepencollege reeds contact laten opnemen met de verenigingen die in 2020 een aflossing moesten doen met de vraag of ze uitstel wensen van betaling. Twee verenigingen wensten uitstel van betaling voor 1

Kortenaken koopt mondmaskers voor haar inwoners

Vanaf begin mei zullen de maatregelen die momenteel gelden stapsgewijs afgebouwd worden. Het dragen van een mondmasker zal hierbij een belangrijke rol spelen. Als gemeentebestuur zijn we heel erg begaan met de gezondheid van onze inwoners. Samen met de andere gemeentebesturen uit de Eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland zullen wij ervoor zorgen dat onze inwoners op het ogenblik dat het nodig is mondmaskers ter beschikking hebben. Daarnaast zullen wij de nodige richtlijnen verspreiden voor mensen die thuis zelf aan de slag willen gaan om een mondmasker te maken.

Kortenaken start aan tweede opbelronde

*** Gemeentelijk persbericht *** Dat Kortenaken een warme gemeente is, wordt tijdens deze coronacrisis nog eens extra duidelijk. Maar liefst 20 vrijwilligers hebben de afgelopen weken ongeveer 900 75-plussers uit Kortenaken opgebeld. Opvallend is dat onze senioren een enorme grote veerkracht hebben en heel veel hulp krijgen van hun familie en buurt. De mensen waren blij met de deugddoende babbel. In verbinding blijven, is in deze moeilijke tijden van levensbelang. Schepen van Welzijn Michel Vander Velpen: “Daarom gaan onze vrijwilligers vanaf deze week aan de slag met een tweede opbelronde. We willen tonen aan de mensen dat we hen niet vergeten. Intussen hebben we ook een gezin kunnen koppelen aan een vrijwilliger om de boodschappen te doen. Dat dit cijfer niet hoger is, toont enkel aan dat mensen heel spontaan elkaar helpen.” Heb je het zelf moeilijk om boodschappen te doen, de hond uit te laten of wil je gewoon even contact houden? Of wil je je opgeven als vrijwilliger om deze tak

Is je bezoek niet dringend, stel het dan uit!

*** Gemeentelijk persbericht *** Vanaf woensdag 8 april gaat het containerpark weer open. Hou er rekening mee dat er STRENGE veiligheidsmaatregelen gelden! Schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden: "Het blijft de regel dat we de mensen vragen om niet naar het recyclagepark te gaan, enkel als dat écht nodig is. Indien mensen het bezoek naar het containerpark nog kunnen uitstellen, worden ze geacht dat te doen. Op die manier blijft de situatie beheersbaar." De belangrijkste richtlijnen zijn: Is je bezoek niet dringend, stel het dan uit! Sorteer vooraf je afval. Kom alleen naar het containerpark. Kom enkel met twee indien je echt hulp nodig hebt. De parkwachter mag je niet helpen bij het lossen van de wagen. Kinderen zijn niet toegelaten. Er worden max. 3 bezoekers tegelijk toegelaten. Blijf in de wagen zitten in de wachtrij. Betalen kan enkel met bancontact. Hou afstand (minstens 1,5m). Vermijd elk fysiek contact. Tijdelijk geen asbest toegelaten. "Er zullen