Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2024 tonen

Lancering van digitaal loket "Opvang Vlaanderen"

Kortenaken zal mee intekenen op het digitaal loket "Opvang Vlaanderen". Doel hiervan is om het proces van het vinden van vooropschoolse kinderopvang (0 - 3 jaar) in Kortenaken en in de aangesloten buurgemeenten aanzienlijk te verbeteren. De gemeente Kortenaken, in samenwerking met vzw Storzo, zal in de nabije toekomst overschakelen naar een innovatief digitaal platform. Het digitale loket, bereikbaar via https://opvang.vlaanderen , stelt ouders in staat om eenvoudig en efficiënt opvanginitiatieven (onthaalouders, crèches en kinderdagverblijven) te ontdekken die aansluiten bij hun behoeften. De belangrijkste kenmerken van "Opvang Vlaanderen": Gebruiksvriendelijke zoekkaart: Ouders hebben toegang tot een intuïtieve zoekkaart die hen helpt bij het vinden van geschikte kinderopvanglocaties in de regio. Intergemeentelijk overzicht: Het platform biedt een volledig overzicht van alle beschikbare opvanginitiatieven in de omgeving, wat de zoektocht aanzienlijk vereenvoudigt.

Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan voor voetbalclubs

Eind 2022 hebben het gemeentebestuur van Kortenaken en de twee voetbalclubs in Kortenaken, VS Kortenaken en SK Waanrode, een intentieverklaring ondertekend om samen te werken. Aangezien de mogelijkheden op de huidige locatie van VS Kortenaken in Hoeleden beperkt zijn, is er namelijk een dringende behoefte aan een alternatieve locatie. Als eerste stap is onderzocht of er op de huidige locatie van SK Waanrode in de Steenbergstraat een nieuw complex kon worden gebouwd voor één fusieclub. De voorlopige ontwerpen van het nieuwe complex op de Steenbergstraat zijn besproken met de voetbalclubs. Hieruit bleek dat de site van SK Waanrode te klein is en niet voldoet aan de eisen van de clubs, namelijk drie volwaardige velden en 120 parkeerplaatsen. Het gemeentebestuur geeft aan dat de voorlopige ontwerpen kosteloos werden verstrekt. Lokaal bestuur Kortenaken heeft op de gemeenteraad van 25 januari dan ook de beslissing genomen tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan waarbij alternatieve

Nieuwe toekomst voor de kerk van Hoeleden: Bibliotheek en Buurthuis in het vooruitzicht

Op dinsdag 23 januari om 19u30 vond een belangrijke infosessie plaats over de herbestemming van de kerk van Hoeleden. Deze karakteristieke locatie staat op het punt om een opmerkelijke transformatie te ondergaan, waarbij ze een frisse invulling krijgt als bibliotheek en buurthuis. In 2020 schreef de gemeente Kortenaken zich in bij het "Projectbureau Herbestemming Kerken" van de Vlaamse Overheid. De kerk van Hoeleden werd geselecteerd als de meest geschikte onderzoekslocatie. Van de in totaal zeven parochiekerken in Kortenaken moet er voor vier op zoek worden gegaan naar een alternatieve bestemming, zoals vastgelegd in het kerkenplan, ontwikkeld door kerkraad KANA in samenwerking met de gemeente en het bisdom. Het voorgestelde herbestemmingsprogramma is ontstaan vanuit de behoefte aan een ontmoetingsplek in Hoeleden en de structurele uitdagingen van de huidige bibliotheek in Kortenaken. Na een zorgvuldige selectieprocedure is het gerenommeerde architectenbureau Urbain Architec

Kortenaken schenkt €3137 aan goede doelen tijdens Seniorenweek 2023

In een indrukwekkende blijk van solidariteit heeft de gemeenschap van Kortenaken een aanzienlijk bedrag van €3137 ingezameld voor het goede doel. De gulle bijdrage komt ten goede aan twee organisaties die zich inzetten voor de kwetsbaarsten in onze samenleving. Tijdens het Groot Seniorenfeest van de Seniorenweek van 2023, georganiseerd door de seniorenverenigingen en de gemeente Kortenaken, werd een bedrag van €2400 verzameld, waarvan €1200 is geschonken aan de Mediclowns. Deze organisatie verspreidt vreugde en afleiding onder zieke kinderen in Limburgse en Vlaams-Brabantse ziekenhuizen. Lothar Grob, een toegewijde Mediclown uit Ransberg, nam de cheque in ontvangst en benadrukte de impact van dit genereuze gebaar: "Dit jaar vieren de Mediclowns hun 25-jarig bestaan en deze donatie vormt een prachtige start voor ons feestjaar. Met dit bedrag kunnen we vele zieke kinderen bezoeken en hen een glimlach, plezier en vertier brengen." De overige €1200 is gedoneerd aan de Stichting A

Vrijwilligers van Kortenaken bedankt met een feest

De vrijwilligers van het Lokaal Bestuur Kortenaken werden getrakteerd op een heus vrijwilligersfeest. "Als gemeente en OCMW doen we een beroep op een 200-tal vrijwilligers in adviesraden, op activiteiten, voor de verjaardagsbezoekjes bij de ouderen, voor huiswerkbegeleiding, als chauffeur voor de minder mobielencentrale ... Om hen te bedanken organiseren we jaarlijks een vrijwilligersfeest" geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "Dit is de derde editie van onze aangepaste formule waarbij we naast een optreden van een muziekgroep ook heerlijke tapas trakteerdn aan al de vrijwilligers. Door de organisatie van dit vrijwilligersfeest willen we iedereen bedanken die zich dagelijks inzet voor onze gemeente."

Openbaar onderzoek gestart voor rioleringswerken “VBR Waanrode”

Aquafin, Kortenaken, Bekkevoort en Fluvius plannen in de tweede helft van 2024 rioleringswerken in Waanrode. De werken starten aan het nog te bouwen waterzuiveringsstation aan de Eugeen Coolsstraat in Bekkevoort en schuiven zo op richting Waanrode. De rioleringswerken zullen gebeuren in de Klein Kempenseweg, Halensebaan, Tolkamerstraat en Boterbergstraat. Fluvius voorziet ook de aanleg van een gescheiden rioolstel in de Parelstraat en Steenbergstraat. Over het volledige traject van ca. 2 km worden zowel de riolering, de nutsleidingen als de weg vernieuwd. Burgemeester Kristof Mollu: "De bewoners werden in 2020 hierover voor het eerst ingelicht via een bewonersvergadering en intussen zijn de plannen finaal en in openbaar onderzoek gegaan. Door het project wordt het afvalwater van meer dan 100 woningen afgekoppeld van de waterlopen en wordt het gezuiverd. Bij het ontwerp van de regenwaterafvoer naar de waterlopen werd een bijkomende buffering met een capaciteit van 1.838.000 liter v

Straatkolken worden periodiek gereinigd

“Recent is nog maar eens bewezen dat het belangrijk is om de straatkolken periodiek te reinigen. Een proper rioleringsnet helpt in een vlotte doorstroming bij zware regenval,” zegt schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden. "Daarom reinigt een externe firma twee keer per jaar grondig alle straatkolken in Kortenaken. Bij meldingen van verstopte kolken doorheen het jaar, doet onze eigen technische dienst het nodige. Wanneer een straatkolk niet machinaal gereinigd kan worden, wordt deze gemarkeerd. De technische dienst gaat nadien ter plaatse en zal de kolk handmatig reinigen zodat de waterafloop gegarandeerd wordt." Mocht je merken dat een kolk doorheen het jaar verstopt is, meld dit dan via de website van de gemeente Kortenaken (Meldingen openbaar domein) of via technischedienst@kortenaken.be

Infosessie herbestemming kerk Hoeleden

Op dinsdag 23 januari om 19u30 organiseert het gemeentebestuur van Kortenaken een infosessie over de herbestemming van de kerk van Hoeleden in de kerk zelf. Deze unieke plek zal binnenkort een nieuwe functie krijgen als bibliotheek en buurtcafé. Reeds in 2020 schreef de gemeente Kortenaken zich in bij het “Projectbureau herbestemming kerken” van de Vlaamse Overheid. Hier werd de kerk van Hoeleden naar voor geschoven als meest geschikte onderzoekslocatie. In de gemeente Kortenaken zijn er in totaal 7 parochiekerken waarvan er 4 naar een andere bestemming moeten zoeken. Dit is bepaald in het kerkenplan dat opgesteld werd door kerkraad KANA in overleg met de gemeente en het bisdom. Schepen van erfgoed en gebouwen Niels Willems: “Het is een gekend fenomeen dat de kerken minder frequent bezocht worden en dus meer en meer in onbruik raken. We willen echter deze historische gebouwen die de identiteit van onze deelgemeenten mee bepalen zeker niet verloren laten gaan. Daarom zijn we samen met d

Kinderrommelmarkt in combinatie met een heus Repair Café!

De gemeente Kortenaken en de kindergemeenteraad organiseren op zondag 4 februari van 10u tot 13u een Kinderrommelmarkt in zaal Bergendal te Waanrode. Gelijktijdig vindt er ook een Repair Café plaatst waar defecte spullen kunnen worden hersteld. Wat kun je verwachten? Laat je verrassen door de creativiteit van lokale kinderen! Ze zullen hun eigen kraampjes runnen, vol met unieke schatten en snuisterijen. Van speelgoed tot boeken, er is voor elk wat wils. Betalen kan via een jetonsysteem, dus geen gedoe met echt geld! Heb je ook defecte spullen die een nieuw leven verdienen? Breng ze mee naar ons Repair Café! Onze handige experts staan klaar om te helpen bij reparaties en delen graag hun kennis. Schepen van Jeugd en Milieu Griet Vandewijngaerden: “Het is inspirerend om te zien hoe kinderen hun inventiviteit inzetten om zowel plezier te hebben als bij te dragen aan een milieubewustere samenleving. Samenwerken met kinderen is niet alleen een investering in hun toekomst, maar ook in de toek