Doorgaan naar hoofdcontent

Infosessie herbestemming kerk Hoeleden

Op dinsdag 23 januari om 19u30 organiseert het gemeentebestuur van Kortenaken een infosessie over de herbestemming van de kerk van Hoeleden in de kerk zelf. Deze unieke plek zal binnenkort een nieuwe functie krijgen als bibliotheek en buurtcafé.

Reeds in 2020 schreef de gemeente Kortenaken zich in bij het “Projectbureau herbestemming kerken” van de Vlaamse Overheid. Hier werd de kerk van Hoeleden naar voor geschoven als meest geschikte onderzoekslocatie. In de gemeente Kortenaken zijn er in totaal 7 parochiekerken waarvan er 4 naar een andere bestemming moeten zoeken. Dit is bepaald in het kerkenplan dat opgesteld werd door kerkraad KANA in overleg met de gemeente en het bisdom.

Schepen van erfgoed en gebouwen Niels Willems: “Het is een gekend fenomeen dat de kerken minder frequent bezocht worden en dus meer en meer in onbruik raken. We willen echter deze historische gebouwen die de identiteit van onze deelgemeenten mee bepalen zeker niet verloren laten gaan. Daarom zijn we samen met de kerkraad actief op zoek gegaan naar andere bestemmingen.”

Het voorgestelde programma werd bepaald vanuit de noodzaak aan een ontmoetingsplek in Hoeleden en de gebrekkige structurele toestand van de bibliotheek te Kortenaken. In het begin van de legislatuur werd nog aan het Breughelhuis gedacht om zo’n ontmoetingsplek te creëren en hiervoor werd ook budget vrijgemaakt in de meerjarenplanning. Met de intentie om de kerk te herbestemmen werd deze locatie echter meer geschikt bevonden door het gemeentebestuur om op lange termijn een blijvende ontmoetingsplaats te krijgen in Hoeleden. Ook de noodzaak tot renovatie van de huidige bibliotheek in de Krawatenstraat werd aangegrepen als kans om deze publieke functie ook in te passen in de kerk van Hoeleden. Zo blijft de kerk toegankelijk voor iedereen.

Schepen van bibliotheek Griet Vandewijngaerden: “Een bibliotheek anno 2024 dient laagdrempelig te zijn en aangepast aan de noden en behoeften van de hedendaagse samenleving. Door de overvloed aan informatie is voor de bibliotheek een belangrijke rol van gids weggelegd, en als ontmoetingsplek is de bib ook een sociaal gebeuren. Hier kunnen de mensen zitten om te lezen, elkaar ontmoeten en kunnen er ook activiteiten georganiseerd worden.”

Twee weken na de infosessie van 23 januari (19u30) zijn ook de verenigingen van Hoeleden nog eens apart uitgenodigd om de werking van het toekomstige buurthuis te bespreken. “De functie van bibliotheek zal uiteraard georganiseerd worden door de gemeentediensten, maar voor de werking van het buurthuis rekenen we voornamelijk op de verenigingen van Hoeleden. Deze zijn de geprefereerde partner om terug leven in de dorpskern van Hoeleden te krijgen op deze unieke plaats. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de goed draaiende verenigingen van Hoeleden hier een succes van gaan maken” aldus schepen Willems.