Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Kerst in de gemeente

Lichtjesparade op zaterdag 9 december Kortenaken verlicht op zondag 9 december de straten. Tractoren en praalwagens vertrekken om 18 uur aan de parochiezaal in Stok onder politiebegeleiding. De optocht van 20 km gaat van daaruit verder naar Hoeleden, Ransberg, Kersbeek-Miskom, Waanrode en Kortenaken. Inwoners kunnen vanaf hun voordeur het spektakel aanschouwen. "We kunnen uiteraard niet over alle 160 km weg van de gemeente rijden, maar hebben voor een logische en haalbare route gezorgd waardoor we zoveel als mogelijk inwoners kunnen bereiken. Uiteraard is het ook mogelijk dat wie niet langs de route woont, plaatsneemt langs het parcours", vertelt burgemeester Mollu. Het parcours vind je op www.kortenaken.be/lichtjesparade Kerstverlichting in elke deelgemeente Elke deelgemeente heeft dit jaar kerstverlichting om de decembermaand wat warmer te maken. Schepen van ruimtelijke ordening Niels Willems: "Nieuw dit jaar is de meegroeiende verlichting die we op verschillende plaa
Recente posts

Sint indoor speelparadijs op zondag 3 december

Sinterklaas tovert sporthal de Vruen om tot een heus indoor speelparadijs voor groot en klein op zondag 3 december. "Van14 tot 18 uur kunnen de kinderen klimmen, klauteren, jongleren, nerfschieten, zelfs virtual reality staat op het programma", zegt schepen van jeugd Griet Vandewijngaerden. "Om 17 uur maakt Sinterklaas zijn blijde intrede en hij zal ongetwijfeld wat lekkers bij hebben."   De inkom bedraagt € 5 per kind ter plaatse te betalen. Ouders houden toezicht op hun kind(eren). Meer info op www.sportregiogetevallei.be .

Herdenking Wapenstilstand in nieuw jasje

Op zaterdag 11 november herdenken we de oudstrijders van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de gemeente Kortenaken gebeurt dat met een lezing van auteur Willy Boghe op vrijdag 10 november en een viering, oorlogskost en wandeling op zaterdag 11 november. Lezing op vrijdag 10 november Auteur Willy Boghe komt op vrijdag 10 november naar Kortenaken. Na het overlijden van zijn vader Louis vond hij een uniek oorlogsdagboek terug. Dat gebruikte hij als inspiratiebron voor zijn boek ‘Oorlogsdagboek van een minderjarige boerenzoon’. Dit verhaal bracht hem naar Ransberg waar de beste vriend van zijn vader woonde. Boghe komt het relaas van zijn vader vertellen en brengt veel illustraties mee. In de namiddag doet hij dat in WZC De Dellebron voor alle 6de jaars van de basisscholen. Nadien praten zij na met de bewoners om de verhalen levendig te houden. 's Avonds is er een lezing voor het grote publiek. Reseveren via https://reservaties.kortenaken.be Locatie: zaal Den Berg in Ransberg om 20.

Participatietraject voor beleidskader trage wegen in Kortenaken

In Kortenaken is een beleidskader traag netwerk opgemaakt, omdat ze zich wil inzetten voor het creëren van veilige verbindingen tussen de verschillende dorpskernen binnen de gemeente. In de opmaak van dit kader wordt ook de burger betrokken tijdens een openbaar onderzoek en een infomarkt in zaal 't Dorp. De gemeente Kortenaken zet sinds 2012-2013 in op het thema trage wegen, van inventarisatie en visievorming tot terreinrealisatie. In 2021 engageerde de gemeente zich om, onder begeleiding van Interleuven en Trage Wegen vzw, een beleids- en afwegingskader traag netwerk op te maken dat voldoet aan de bepalingen van het Gemeentewegendecree​t. "Dit beleidskader vormt een visie en leidraad om gericht beslissingen te kunnen nemen in het kader van de uitbouw van een volwaardig traag netwerk in Kortenaken", legt schepen Guy Vandebergh uit. "Het belicht de onderbenutte troeven, kansen en toekomstperspectieven op vlak van actieve mobiliteit. De gemeente Kortenaken wenst zich i

Kortenaken zoekt nieuwe locatie voor voetbalclubs

Het afgelopen jaar werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het realiseren van een nieuwe complex voor de nieuwe fusieclub van SK Waanrode en VS Kortenaken. Lokaal bestuur Kortenaken bekijkt de mogelijkheid om alternatieve locaties in kaart te brengen.  Lokaal bestuur Kortenaken heeft afgelopen jaar een haalbaarheidsstudie op vergunningsniveau laten uitvoeren waarbij bekeken werd of op de site van SK Waanrode in de Steenbergstraat een nieuw complex gerealiseerd kan worden voor een nieuwe fusieclub. De mogelijkheden op de huidige site van VS Kortenaken in Hoeleden zijn zeer beperkt dus is de noodzaak naar een alternatieve locatie groot. In de intentieverklaring tot samenwerking tussen VS Kortenaken, SK Waanrode en gemeente Kortenaken werd beslist om samen een duurzame club uit te bouwen om de groei en de nood aan bijkomende kunstgrasvelden te realiseren. De studie naar een alternatieve locatie is gestart in samenspraak met VS Kortenaken en SK Waanrode. Schepen van sport Guy Vandeber

Nieuwe kindergemeenteraad verkozen in Kortenaken

In gemeente Kortenaken hebben de leden van de nieuwe kindergemeenteraad hun eed afgelegd en werd Sander Blockx als nieuwe kinderburgemeester verkozen. De kindergemeenteraad is een raad waar kinderen van het vijfde en zesde leerjaar uit de basisscholen van Kortenaken hun mening kunnen geven over de belangen (van de jeugd) in gemeente Kortenaken. De kindergemeenteraad komt 4 keer per jaar samen. Ze verdedigen het standpunt van hun leeftijdsgenoten bij het gemeentebestuur en zorgen er samen voor dat wat zij belangrijk vinden niet uit het oog verloren wordt. In het verleden zette de raad al acties op poten tegen zwerfvuil en organiseerden ze een kinderrommelmarkt en een verwendag in woonzorgcentrum Dellebron. De thema's voor dit schooljaar zijn o.a. het belang van fietshelmen en bouwen ze verder op het succes van de zwerfvuilactie en de verwendag. Alle 350 kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar van de drie basisscholen brachten hun stem uit op een vertegenwoordiger van het vij

Lokaal bestuur Kortenaken stelt 4 jongeren tewerk tijdens YOUCA Action Day

Tijdens de YOUCA Action Day zijn maar liefst 4 scholieren aan de slag bij lokaal bestuur Kortenaken. Twee studenten krijgen inzicht in het werk van een maatschappelijk werker, de anderen lopen een dagje mee met de burgemeester. Hun loon van 60 euro gaat naar jongerenprojecten in Senegal. De leerlingen die bij het lokaal bestuur aan de slag gaan, lopen school in het GO! atheneum Tienen en GO! De Prins - Campus Weerstandsplein. Ze krijgen inzicht in het werk van een maatschappelijk werker en een burgemeester. Op het programma stond een rondleiding bij politiezone Hageland, een interview met ROBtv, de bekendmaking van de nieuwe kindergemeenteraadsleden in de scholen, geboortepakketjes klaarmaken, het onthaal bemannen, een gesprek met een cliënt en een vergadering bij de sociale dienst. Burgemeester Mollu: "Door aan YOUCA Action Day deel te nemen, geeft lokaal bestuur Kortenaken wereldbewuste jongeren de kans om hun engagement waar te maken en steunt ze projecten van ondernemende jong