Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Kortenaken gastgemeente voor Leuvens turnkamp

Koninklijke Turnkring Pro Patria Wijgmaal vzw organiseert jaarlijks een turnkamp tijdens de 2e helft van juli. In 2019 bestaat de turnkring 100 jaar en zijn ze toe aan de 35e editie van hun sportkamp en Kortenaken is dit jaar gastgemeente voor het turnkamp. 
Van woensdag 17 tot en met vrijdag 26 juli verblijven er 93 kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar in en rond sporthal De Vruen in Waanrode en overnachten ze er in tenten. Samen met een 17-koppige leiding en een kookploeg van 9 zullen ze hier een leuke tijd beleven. Onze gemeentelijke sporthal De Vruen leent zich uitstekend voor zo’n groot kamp en we verwelkomen de turnkring dan ook graag in Kortenaken. Binnen in de sporthal wordt er geturnd, is er een aparte dansruimte en maakt men gebruik van de douches. De buitenruimte beschikt over een groot stuk gras voor verschillende sport- en spelactiviteiten en hier staan ook de tenten opgesteld om te overnachten.

Recente posts

Stroring leidingwater Waanrode

Door een probleem met een brandkraan was er een tijd lang geen leidingwater in Waanrode. De Watergroep heeft woensdagnamiddag enkele uren werk gehad om een probleem met een brandkraan ter hoogte van de Tiensesteenweg (N29) op te lossen. Hierdoor zaten de inwoners van Waanrode een tijdje zonder stromend water. Rond 18 uur was de situatie hersteld.
Indien er problemen zijn met het leidingwater kunnen dringende problemen rechtstreeks bij de Watergroep worden gemeld via het nummer: 02 238 96 99. Via de website kunnen ook niet dringende storingen worden gemeld

Zonnepanelen op gemeentehuis en zaal Den Berg

Binnenkort worden de daken van het gemeentehuis en zaal Den Berg uitgerust met zonnepanelen. Het gaat hierbij om een investering van 41.275 euro die gefinancierd wordt via het renovatiefonds van Fluvius.

De terugverdientijd bedraagt zes jaar en jaarlijks wordt er 3,1 ton CO2 minder uitgestoten: goed voor het klimaat en de gemeentelijke financiën. Investeren in zonnepanelen blijft nog altijd een uitstekend idee. Uiteraard voor het klimaat en onze energiereserves, maar ook voor onze portemonnee. De prijs van fotovoltaïsche panelen daalt, terwijl de kwaliteit verbetert. Binnen zes jaar is de installatie terugverdiend waardoor we de komende jaren ettelijke euro’s zullen besparen die we elders in onze gemeente kunnen investeren. Daarnaast stappen we als gemeente ook bewust over naar hernieuwbare energie. Op die manier dragen we als kleine gemeente een steentje bij aan de klimaatdoelstellingen.

240 vertegenwoordigers actief in 11 adviesraden

Tijdens de gemeenteraadszitting van juni werd de samenstelling en de statuten van 11 gemeentelijke adviesraden behandeld en goedgekeurd. Sommige adviesraden zijn wettelijk verplicht terwijl andere raden niet zijn opgelegd door een hogere overheid.

Als schepen van participatie vind ik het belangrijk om onze inwoners te betrekken bij het gemeentelijk beleid en op die manier beslissingen af te toetsen of nieuwe ideeën naar boven te krijgen. Zo is er sinds dit jaar ook een middenstandsraad in Kortenaken. In alle adviesraden krijgen de inwoners inspraak en kunnen ze terecht met hun ideeën, oplossingen, voorstellen en sommige raden organiseren ook activiteiten. Via diverse kanalen werden geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners opgeroepen en uiteindelijk zijn er nu 240 leden actief in een adviesraad en adviseren ze het gemeentebestuur.
De volgende adviesraden werden opgericht: Bibliotheekraad - Jeugdraad - Cultuurraad (inclusief Erfgoedraad en GROSK) - Landbouwraad – Lokaal overleg Kinder…

Lezersenquête

Tien jaar geleden werd de huisstijl van onze gemeente volledig vernieuwd. Ook het infoblad werd destijds in een volledig nieuw kleedje gestoken. Na 10 jaar is het tijd voor wat vernieuwing en een opfrissing van ons gemeentelijk magazine. Daarom horen de communicatieambtenaar en ik als schepen van communicatie graag van onze lezers wat zij graag lezen of graag zouden lezen.  Neem dus zeker even de tijd om de korte vragenlijst in te vullen. Dat kan ook op papier via het infoblad, het onthaal van het gemeentehuis of de bibliotheek.

Kalk in het water?

De afgelopen weken werden ik en andere collega's uit het schepencollege enkele keren gecontacteerd met vragen over kalk in het water. Ik stelde zelf ook vast dat er sinds de implementatie van de nieuwe onthardingsinstallatie in Zoutleeuw meer kalk in het water leek te zitten. Ik heb deze vraag overgemaakt aan de Watergroep en op onze vraag heeft men een overleg ingepland met de betrokken gemeenten.

De Watergroep heeft laten weten dat het waterproductiecentrum in Zoutleeuw sinds februari 2018 drinkwater met een stabiele hardheid van 20 Franse graden levert, wat voldoende zacht is voor alle toestellen. De hardheid is sinds de renovatie van de onthardingsinstallatie constanter dan bij de oude installatie. Bovendien werd komaf gemaakt met de kalklozingen in de beek achter het waterproductiecentrum. Het is wel zo dat door het nieuwe proces van ontharding er bij het opwarmen van het water iets meer kalk en zout achterblijft op de kranen en douchekoppen of in waterkokers en koffiezetapp…

Onderhoudswerken aan asfaltwegen

Onlangs hebben we een aannemer aangesteld die binnenkort van start gaat met het uitvoeren van onderhoudswerken aan de asfaltwegen. Hiervoor werd een prioriteitenlijst opgesteld door de Technische dienst. De afgelopen weken werden er door de aangestelde aannemer op verschillende locaties reeds gekleurde markeringen aangebracht om proefboringen uit te voeren en hebben de inwoners van de betrokken straten een eerste brief gekregen om hen op de hoogte te brengen.Door de proefboringen kunnen we beter bepalen welk type van onderhoud nodig is voor welke asfaltweg. Zo pakken we binnenkort de Nieuwstraat (Hoeleden), Sint-Annaveld en Scherpendries (Waanrode) en de Gelemanstraat, Struikstraat en Molenbergstraat (Kortenaken) aan. De werken in iedere straat duren ca. 2 à 3 dagen en de omwonenden worden enkele dagen vóór de start van de werken op de hoogte gebracht door de aannemer. 
Naast dit onderhoudscontract zijn we ook in overleg met de aannemer die vorig jaar na de zomer de Overstraat (Waanr…