Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Gemeente Kortenaken doet extra inspanningen om scholen te ondersteunen

Het college heeft beslist om extra inspanningen te leveren om de scholen te ondersteunen. De subsidies die scholen normaal gezien voor leerlingenvervoer krijgen, mogen ze nu voor de helft gebruiken voor uitgaven die nodig zijn om de coronamaatregelen te respecteren.

Stefaan Devos, burgemeester en bevoegd voor onderwijs: “De gemeente voorziet jaarlijks in tussenkomsten voor scholen wat betreft toezicht, zorgmateriaal en leerlingenvervoer. De subsidie voor leerlingenvervoer zal dit jaar veel lager zijn aangezien er minder sport- of culturele activiteiten konden doorgaan. De subsidie voor zorgmateriaal zal daarentegen uitzonderlijk veel hoger liggen dan gepland omwille van de coronamaatregelen. Daarom heeft het college beslist dat de scholen de helft van subsidie voor leerlingenvervoer mogen gebruiken voor zorgmateriaal om het respecteren van de coronamaatregelen haalbaar te maken.”

Daarnaast heeft de gemeente ook nog panelen laten maken om aan de scholen op te hangen. Hiermee willen ze d…
Recente berichten

Neerlintersesteenweg afgesloten door werken

De gemeente maakt werk van de losliggende betonvakken in de Neerlintersesteenweg in Hoeleden (Kortenaken). Deze betonvakken zullen opgeperst worden. Om de hinder voor de inwoners te beperken, worden er tegelijk ook rioleringswerken uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze werken zal de Neerlintersesteenweg gedeeltelijk afgesloten worden van maandag 26 tot en met vrijdag 30 oktober. Er wordt voor het gemotoriseerd verkeer een omleiding voorzien via de Lindestraat en de Vaanstraat.

“Een 10-tal jaar geleden werd een gedeelte van de Neerlintersesteenweg vernieuwd maar we stellen vast dat de betonvakken los komen te liggen,” geeft schepen van Openbare Werken Kristof Mollu aan. “Als gemeentebestuur hebben we stappen ondernomen om een structurele oplossing te voorzien. In afwachting daarvan – en om de overlast voor de omwonenden te beperken – zal een aannemer in de week van 26 oktober in opdracht van de gemeente de losliggende betonvakken ter hoogte van de Grootveldstraat op de Neerlintersest…

Samenwerking rond sport

Op 15 en 16 oktober opent Sporthal De Vruen in Waanrode zijn deuren voor de 5de editie van de schoolsportdagen.

Kortenaaks schepen van Sport, Kristof Mollu: "Op donderdag 15 oktober verwelkomen we de kleuters van Kortenaken in onze sporthal. Op vrijdag 16 oktober zijn de kleuters van Bekkevoort aan de beurt. In overleg met de scholen, is er gekozen om enkel een schoolsportdag voor de kleuters te houden en niet voor de lagere scholen. Daarnaast worden de bubbels uit Kortenaken en Bekkevoort niet gemengd."

Raf Vanmeensel, schepen van Sport in Bekkevoort: "Bijzondere tijden vergen bijzondere maatregelen. Op deze manier komen we tegemoet aan de vraag om voor kleuters een sportdag te organiseren volledig volgens de Covid-19-maatregelen. Later in het schooljaar trachten we - indien de maatregelen het toelaten - ook een leuke sportdag voor de lagere schoolkinderen te organiseren i.s.m. gemeente Kortenaken."Nieuw rioleringsproject in Waanrode: 100 woningen extra aangesloten op rioolwaterzuivering

In 2022 plant Aquafin rioleringswerken in Waanrode (Kortenaken) en Bekkevoort. De werken hebben als doel het afvalwater aan te sluiten op de geplande rioolwaterzuivering langs de Provinciebaan in Bekkevoort. Afgelopen maandag vonden er twee bewonersvergaderingen plaats, waarbij in totaal 75 inwoners aanwezig waren.

Kortenaaks schepen van Openbare Werken, Kristof Mollu: “Aquafin zal in 2022 rioleringswerken uitvoeren in Waanrode zodat het afvalwater aangesloten wordt op de geplande rioolwaterzuivering langs de Provinciebaan in Bekkevoort. Zo worden er bijkomend 100 woningen aangesloten op het zuiveringsstation. Het propere regenwater wordt apart afgevoerd en kan via enkele bufferbekkens ter plaatse in de bodem sijpelen of vertraagd weglopen via de Vijverbeek en de Begijnenbeek.” Concreet zal er een gescheiden riolering komen in de Boterbergstraat, Tolkamerstraat, Klein Kempenseweg, een klein stuk van de Halensebaan, in de Eugeen Coolsstraat ten oosten van de Provinciebaan in Bekkevoort …

Landelijke gemeenten tevreden over beslissing Vervoerregio Leuven

*** Gezamenlijk persbericht Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw ***

Kris Swinnen (Open VLD), Voorzitter Gemeenteraad Geetbets
Benny Reviers (Ons Dorp), Schepen Mobiliteit Bekkevoort
Marc Wijnants (CD&V), Burgemeester Linter
Roger Mertens (CD&V), Schepen Mobiliteit Zoutleeuw
Kristof Mollu (CD&V), Schepen Mobiliteit Kortenaken


Vanaf 2022 wordt het openbaar vervoer in Vlaanderen grondig gewijzigd. Het afgelopen jaar hebben de TGV-gemeenten (Kortenaken, Zoutleeuw, Linter en Geetbets) zich samen met Bekkevoort sterk laten horen binnen de Vervoerregio Leuven die uit 31 gemeenten bestaat. Zo zal extra worden ingezet op o.a. de marktbus naar Tienen, komt er een shuttlebus tussen verschillende buurgemeenten, worden de belbussen vervangen door ‘flextaxi’s’ en komen er autodeelsystemen.
“Nadat we eerder dit jaar al een herverdeling van de middelen hebben bekomen, worden er op de volgende vervoerregioraad in oktober opnieuw enkele belangrijke stappen vooruit gezet” ge…

Extra steun voor inwoners die getroffen zijn door coronacrisis

OCMW Kortenaken biedt extra hulp aan personen die omwille van de coronacrisis minder inkomsten hebben en hierdoor hun uitgaven niet meer kunnen betalen. Het bestuur kan hiervoor een beroep doen op middelen van POD Maatschappelijke Integratie.“Covid-19 startte als een gezondheidscrisis maar werd al snel ook een economische crisis,” zegt schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen. “Zelfstandigen en ondernemers moesten de deuren sluiten en vele werknemers verloren al dan niet tijdelijk hun job. Daardoor kunnen er in veel huishoudens in Kortenaken financiële en/of materiële problemen ontstaan. De gemeente wil hen daarom ondersteunen."

Lokaal bestuur Kortenaken voorziet een aantal steunmaatregelen zoals financiële tussenkomsten in nutsvoorzieningen, schoolkosten, psycho-sociale hulp, medische kosten, … voor diegenen die het zwaarst getroffen werden. Alle informatie is terug te vinden op www.kortenaken.be en in een flyer die eerstdaags in alle brievenbussen in Kortenaken valt.

Startdag jeugdbewegingen

De Kortenaakse jeugdbewegingen starten hun werkingsjaar opnieuw op. Dit weekend was het de beurt aan de KLJ’s van Hoeleden, Kersbeek en Waanrode en volgende week start KSA Kortenaken opnieuw.

Schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden: “De kinderen en de leiding keken er dit jaar nog meer dan anders naar uit en de opstart was uiteraard ook wat anders met alle nodige veiligheidsmaatregelen. Als schepencollege wilden we de jeugdbewegingen dan ook een hart onder de riem steken en hebben we voor iedereen appelsap uit eigen streek gebracht.”