Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Nieuwe fase voor aanleg verbindingsriolering Velpe in Kersbeek-Miskom

Vanaf woensdag 26 januari zit de hoofdriolering in Miskom-Dorp in de ondergrond en verschuift de rioleringsploeg naar de Heerbaan waar er wordt gestart met fase 3 van de werkzaamheden. "In april van 2021 zijn de rioleringswerken van ‘verbindingsriolering Velpe’ gestart in Kersbeek-Miskom. Vanaf het najaar vond fase 2 van de werkzaamheden plaats op Miskom-Dorp en daar ligt nu de hoofdriolering in de ondergrond," geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "Midden februari worden de fietspaden op Miskom-Dorp aangelegd en momenteel is men nog bezig met het maken van de huisaansluitingen op de hoofdriool, het plaatsen van de straatkolken en het afgraven van de bermen. Als dit klaar is, kan de aannemer op Miskom-Dorp starten met de fundering en kan het asfalt in maart worden aangelegd waardoor deze weg terug kan worden opengesteld." Omdat de aannemer wat voor zit op schema, kan fase 3 van de werken ook aanvangen. In de derde fase wordt er opnieuw gewerkt op de Heerbaan en dit
Recente posts

Drones brengen begraafplaatsen Kortenaken in kaart

Op zaterdag 15 januari zullen er luchtfoto’s worden genomen van de begraafplaatsen in Kortenaken door middel van drones. Met deze luchtfoto's wil het gemeentebestuur werk maken van een duidelijke inventarisatie van de graven. In 2021 besliste het gemeentebestuur om een software aan te kopen om de registratie van overlijdens en begravingen beter, eenvoudiger en overzichtelijker bij te houden. Om een duidelijke link te hebben tussen de registratie en de begraafplaatsen zelf, worden er nieuwe plannen gemaakt. Dit gebeurt op basis van luchtfoto’s. Griet Vandewijngaerden, schepen voor begraafplaatsen: "Dit project kadert in een verdere digitalisering van onze diensten. Bovendien bieden deze nieuwe plannen ook mogelijkheden om te gaan nadenken over de inrichting van de begraafplaatsen op lange termijn. Zo kan er worden nagedacht over waar er in de toekomst urnevelden moeten komen, waar er een nieuwe toegang tot de begraafplaatsen moet worden voorzien,… Dit kan uitgetekend worden op

Kortenaken ontvangt € 240.000 subsidie voor aanpak wateroverlast Walsbeek

Watering Het Velpedal diende samen met de gemeente Kortenaken in 2021 een dossier in voor het beekstructuurherstel en een aangepast waterbeheer van de Walsbeek en ontvangt nu € 239.265,95 subsidies. De Walsbeek ontspringt in deelgemeente Ransberg en mondt in Kortenaken uit in de Velpe. Reeds verschillende jaren is er een structureel probleem, met wateroverlast tot gevolg. “De Walsbeek is over een grote afstand ingebuisd. Dit zorgt voor een versnelde afstroom. Door de inbuizing is er ook weinig buffering beschikbaar,” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Dit zorgde dan ook regelmatig voor wateroverlast bij woningen en lager gelegen gebieden zoals bijvoorbeeld de zone rondom Merelnest en de Kluisdelweg en de omgeving van het containerpark en de Tiensestraat. Met deze subsidie kunnen we nu werk maken van een verbetering. Bovendien zal dit ook wat extra capaciteit geven aan De Velpe en het gebied stroomafwaarts.” “Met deze werken wordt de Walsbeek over een grote afstand in een open beddi

Periodieke reiniging van straatkolken gestart

Deze week is een externe firma in de gemeente Kortenaken gestart met het periodiek reinigen van de straatkolken op het hele grondgebied. “Recent is nog maar eens bewezen dat het belangrijk is om de straatkolken periodiek te reinigen. Een proper rioleringsnet garandeert namelijk een vlotte doorstroming bij zware regenval,” zegt schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden. "Daarom reinigt een externe firma twee keer per jaar grondig alle straatkolken in Kortenaken. Bij meldingen van verstopte kolken doorheen het jaar, doet onze eigen technische dienst het nodige. Wanneer een straatkolk niet machinaal gereinigd kan worden, wordt deze gemarkeerd. De technische dienst gaat nadien ter plaatse en zal de kolk handmatig reinigen zodat de waterafloop gegarandeerd wordt." Mocht je merken dat een kolk doorheen het jaar verstopt is, meld dit dan via de website van de gemeente Kortenaken (Meldingen openbaar domein) of via technischedienst@kortenaken.be

Verzekeringen doorgelicht binnen TGV-gemeenten

Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw vormen samen de TGV-gemeenten: "Tussen Gete en Velpe". Binnen deze intergemeentelijke samenwerking werden de verzekeringen van de vier gemeenten onder de loep genomen er kon globale besparing van € 435.000 gerealiseerd worden. In 2021 werden de verzekeringen van de 4 gemeenten doorgelicht. Door middel van onderhandeling en samenaankoop, werd er een forse besparing gerealiseerd. De jaarlijkse besparing bedraagt, afhankelijk van de gemeente, € 20.000 tot € 34.500 (tussen de 20% en 45%) besparing. "Kortenaken heeft dit proces getrokken en voor onze gemeente bedraagt de besparing 32% ofwel € 28.000 op jaarbasis. Over de looptijd van het contract levert dit een besparing op van € 111.500. Wij hebben met de vier gemeenten een globale besparing van € 435.000 gerealiseerd, ten bate van 30.000 inwoners" besluit burgemeester Devos.

Nieuwjaarsreceptie Kortenaken uitgesteld naar het voorjaar

Net als in 2021 zal er ook in 2022 geen nieuwjaarsreceptie zijn in Kortenaken. De huidige coronasituatie laat een veilige organisatie niet toe. De gemeente bekijkt de mogelijkheden om een nieuwe datum te prikken in het voorjaar en er zo een lentereceptie van te maken. "Wat hadden we graag samen met onze inwoners geklonken op het nieuwe jaar. Maar door de nog steeds hoge coronabesmettingen is het niet verantwoord om samen te komen voor het uitwisselen van onze nieuwjaarswensen. Uitstel betekent gelukkig geen afstel. Van zodra een veilige organisatie mogelijk is, plannen we een moment in om het nieuwe jaar in te luiden," aldus burgemeester Stefaan Devos.

Goedkeuring aanpassing Meerjarenplanning 2020-2025

In de zitting van 16 december werd de aanpassing Meerjarenplanning 2020-2025 besproken. “We staan de komende jaren voor een aantal nieuwe uitdagingen. Zo willen we de nodige inspanningen leveren om onze openbare verlichting en gebouwen milieuvriendelijker te maken. Ook de investering in gescheiden riolering zal een hap uit het budget nemen. Maar we hebben ook enkele mooie en vernieuwende projecten in het vooruitzicht: zo zullen we, met de steun van Europese LEADER-subsidies, zaal Servaas vernieuwen en een recreatiesite creëren in Kersbeek,” aldus burgemeester Stefaan Devos. “Om de werking van de gemeentelijke diensten te optimaliseren, zijn er uiteraard ook investeringen nodig. Om gemeente- en OCMW-diensten samen te brengen, bekijken we de verbouwing van het gemeentehuis. Daarnaast wordt ook de ICT-infrastructuur vernieuwd. Bij de technische dienst wordt geïnvesteerd in een aantal werktuigen, waaronder een nieuwe veegwagen.” Financieel directeur David Puttevils: “Ondanks de vele gro