Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Krokuskampen in Kortenaken

*** Gemeentelijk persbericht ***
De Sport- en Jeugddienst van de gemeente Kortenaken organiseren voor de eerste keer sport- en creakampen in de Krokusvakantie.

Schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden: “De Paaskampen en Zomerkampen zijn al enkele jaren een vaste waarde binnen ons gemeentelijk aanbod, maar vanaf dit jaar bieden we ook enkele Krokuskampen aan. We hebben met het kamp ‘Knoeiboel’ een activiteit voor 3- tot 5-jarigen, met Sportcombo ‘one on one’ mikken we op 6- tot 14-jarigen en tot slot is er ook nog een Roller, Heely en Skatekamp voor alle leeftijden.”

“Voor het aanbod tussen 24 en 28 februari doen we een beroep op twee organisaties die het programma voor hun rekening nemen. Alle info over inschrijvingen is terug te vinden op de gemeentelijke website. Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan het aanbod voor de zomervakantie. Midden februari wordt hiervoor een programmaboekje verdeeld via de scholen en via de website,” besluit schepen van Sport en Communicatie Kristo…
Recente posts

Prijzen JONGCD&V

Naar jaarlijkse gewoonte deelt JONGCD&V Kortenaken in het begin van het jaar de knap-gedaan en de helaas-prijs uit. Met de Knap-gedaan-prijs wordt de meest verdienstelijke Kortenakenaar of een mooi initiatief van het afgelopen jaar in de bloemetjes gezet en met de Helaas-prijs wordt een gemiste kans in de gemeente aangekaart.

"14 september doet bij velen en bij de landbouwers in het bijzonder misschien een belletje rinkelen" aldus CD&V-jongeren voorzitter en fractieleider binnen de gemeenteraad Laura Schurmans. "Die dag was het namelijk Dag van de Landbouw. Gelijktijdig met deze dag organiseerde Boerderij Fets uit de Lapstraat ter gelegenheid van hun 100 jaar bestaan een 'zelfraapdag' op één van hun aardappelvelden. Met bijna 500 rapers en duizenden kilo’s aardappelen die werden geraapt was dit een enorm succes. Deze actie was niet alleen een promotie voor de landbouw en Kortenaken maar was ook een gezellige dag voor heel wat families. In een landelijke…

Eerlijke info op 13/2 in zaal Den Hoek

Deze week viel “Het Blauwe signaal” van Open VLD bij de inwoners van Kortenaken in de bus. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen van de Kortenaakse Open VLD zich schaart achter het taalgebruik, de grove leugens en het onterecht bang maken door deze propaganda. Tijdens de laatste gemeenteraden is het me trouwens ook al duidelijk geworden dat Open VLD met twee “kampen” worstelt: één kamp dat steeds verwijtend en schertsend voor de dag komt, en één kamp dat constructief in dialoog wil gaan en zich al enkele keren bij verschillende leden van de meerderheid heeft verontschuldigd voor het gedrag van sommige partijgenoten.

Ik ben op mijn 16e in de politiek gestapt met de bedoeling om iets positiefs te doen en op mijn 33e heb ik nog steeds dat ideaal. Ik hou er ook niet van om mijn energie te steken om onwaarheden en leugens te ontkrachten, maar de ‘gratuite commentaar’ van Open VLD vind ik gewoon te grof en te fout waardoor ik toch enkele dingen moet rechtzetten. Wil je trouwens alle echt…

Sportlaureaat 2019?

Elk jaar zet de Sportraad de meest verdienstelijke sportievelingen van Kortenaken in de bloemetjes. Ken jij iemand die een bijzonder sportprestatie heeft neergezet in 2019 en de titel van sportlaureaat verdient? Geef dit dan voor 14 februari door aan de Sportdienst via onderstaande link. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 27 maart in GC Den Hoek om 20.30 uur.

De Sportraad van Kortenaken organiseert op vrijdag 27 maart 2020 in GC Den Hoek de verkiezing van sportman, sportvrouw, sportclub, sportjongere, sporter met beperking en sportverdienstelijke prestatie van het jaar 2020. “Bewegen is het behalen van sportieve doelen en juist daarom organiseren de Sportraad en de gemeente deze verkiezing” geeft schepen van Sport Kristof Mollu aan.

“Als gemeentebestuur moedigen we elke vorm van sport aan want sporten heeft tal van voordelen en ‘sporters beleven nu eenmaal meer’. Dat is ook de slogan van Sport Vlaanderen die we als gemeente ondersteunen. Het bewijs hiervan is onze bloeiende s…

Nieuwjaarsreceptie 18/1

CD&V Kortenaken "Vliegt erin" en nodigt zaterdag 18 januari iedereen van harte uit op haar "Nieuwjaarsreceptie" die doorgaat in Den Hoek te Kortenaken. Samen met onze mandatarissen en bestuursleden klinken we op een jaar vol nieuwe kansen.

Programma
🥂 19u - 20u Wensen met een hapje en een drankje, aangeboden door CD&V
🎄 Uitreiking van de ‘Knap gedaan-‘ en de ‘Helaas’-prijs door Jong CD&V
🎵 21u - 00u Nieuwjaarsfeestje met discobar La Luna

25.000 euro subsidie voor Kortenaakse scholen

*** Gemeentelijk persbericht *** 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kende onlangs aan Kortenaken een subsidie toe voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen. In 2019 werden aan 89 gemeenten subsidies toegekend voor de realisatie van snel uitvoerbare ingrepen.

Schepen voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid Kristof Mollu: “Toen we als gemeentebestuur vorig voorjaar deze subsidiemogelijkheid vernamen, zijn we onmiddellijk in overleg gegaan met alle Kortenaakse scholen. De veiligheid van kinderen op weg naar school is cruciaal en scholen zijn dan ook een belangrijke partner in het traject naar veilige schoolomgevingen. Als gemeente hebben we de maatregelen nog voor de start van het huidige schooljaar uitgevoerd en werden er o.a. fluo potloden geplaatst om de schoolomgevingen te accentueren, werden de dynamische zone 30-borden vernieuwd, werden er hier en daar parkeervakken aangelegd en de signalisatie vernieuwd, … Allemaal kleine en snel…

Kapel De Verlosser

*** Gemeentelijk persbericht ***
De herstelwerken aan het dak van kapel De Verlosser te Ransberg zijn afgelopen maandag van start gegaan. De kapel was doorheen de jaren in verval geraakt. Nadat het gemeentebestuur groen licht kreeg van het agentschap Onroerend Erfgoed, kon de dakwerker starten met de werken.

Schepen van Erfgoed, Niels Willems: "Ongeveer de helft van de totale kost van 14.000 euro is gesubsidieerd door Vlaanderen. Na deze werken starten we een projectaanvraag voor de restauratie van de muren, het buitenschrijnwerk en voor de verfraaiing van de onmiddellijke omgeving. Hieronder vallen ook de beschadigde bomen die op termijn vervangen worden. Naast de budgetten voor dit prachtig stukje erfgoed op de Ransberg, hebben we ook ruimte voorzien om een aantal andere kapellen te herwaarderen de komende jaren. Zo willen we ons lokaal erfgoed beschermen en in stand houden voor de volgende generaties.”

Naast de volledige dakbedekking en de goten, moet ook een groot deel van de h…