Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Kortenaken in de vervoerregio Leuven

Om basisbereikbaarheid te realiseren, wordt Vlaanderen ingedeeld in 15 vervoerregio's. Kortenaken maakt deel uit van de vervoerregio “Leuven” en elke regio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert in de regio. De raad staat in voor de opmaak van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid heeft de regierol in een vervoerregioraad en zit de vergaderingen voor samen met een politieke voorzitter.

Voor Kortenaken zal ikzelf als schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid in de raad zetelen (met als vervanger schepen van Ruimtelijke Ordening, Niels Willems) alsook de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar. Kortenaken engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de vervoerregio Leuven. Als landelijke gemeente aan de grens van de vervoerregio zal het echter geen gemakkelijke opdracht zijn om te wegen op het regionale mobiliteitsbelei…
Recente posts

Multimove Kortenaken

Multimove Kortenaken organiseerde vandaag (en ook volgende week zaterdag) een opleiding tot Multimovebegeleider. De Vlaamse Trainersschool (VTS) verwacht normaal dat er minimaal 25 kinderen deelnemen om de cursisten te beoordelen maar in sporthal De Vruen waren er meer dan 70 ingeschreven. Multimove Kortenaken is een samenwerking tussen VS Kortenaken, GSF Kortenaken, Judoclub Jigoro Stok, Sport Vlaanderen en de gemeente.  De focus van Multimove ligt op de algemene ontwikkeling van vaardigheden waarbij meerdere sporttakken aan bod komen. Kleuters krijgen de kans om een goede basismotoriek te ontwikkelen op een leuke manier. Ik ben vandaag even gaan kijken naar de lessen en zag het enthousiasme bij de animatoren en uiteraard bij de kleuters zelf. Het nieuwe sportmateriaal dat deze week werd geleverd, werd met veel plezier gebruikt om verschillende bewegingsvaardigheden te ontwikkelen: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en …

Meer privacy in het gemeentehuis

Wanneer je het gemeentehuis binnenwandelt, zal je sinds een tweetal weken een verandering opmerken: de vroegere vergaderzaal beneden is omgetoverd tot een afgescheiden wachtruimte. Op drukke momenten of bij zitdagen van externe diensten kan je nu rustig je beurt afwachten in een aangename ruimte.
"De vroegere schepenzaal beneden werd nog zelden gebruikt en was bovendien aan een update toe," aldus Schepen van Gebouwen en Toegankelijkheid, Niels Willems. "Daarnaast stelde er zich op drukke momenten een probleem van privacy. De open loketten bij o.a. de Dienst Burgerzaken zorgden ervoor dat de gevoelige zaken die soms besproken werden, gehoord konden worden door de wachtenden."
Om de lange wachtrijen aan de loketten in te perken, werd er op maandagavond reeds een systeem van volgnummers ingesteld. Bezoekers die op maandagavond langskomen in het gemeentehuis melden zich eerst aan bij het onthaal en krijgen een volgnummer voor de betrokken dienst. Zij roe…

Valse beschuldigingen

Gisteren was er tijdens de vragenronde op de gemeenteraad vanuit de Open VLD-fractie een vraag i.v.m. het strooien. Men vroeg wie hiervoor verantwoordelijk was en wie de opdracht aan de landbouwers had gegeven om ook op sommige privéterreinen te strooien. De gemeente zet net zoals in het verleden landbouwers in om de kleinere wegen te strooien. Men betichtte echter een lid van het college dat hij/zij de opdracht had gegeven om ook op een privéterrein te strooien maar men wou niet zeggen wie dat dan had gedaan en waar dit was gebeurd. Na herhaaldelijk aandringen wou men dit zelfs ook niet zeggen in besloten zitting.

Zo is het natuurlijk moeilijk om - mocht dit al gebeurd zijn - dit te onderzoeken. Ik heb als schepen van Openbare werken vanmorgen alvast contact opgenomen met de Technische Dienst van de gemeente om dit verder te bekijken.

#sportersbelevenmeer

Aan de hand van verschillende criteria daagt Sport Vlaanderen met de #SPORTERSBELEVENMEER-AWARD steden en gemeenten uit om beleving toe te voegen aan hun lokale werking. De gemeente die dit tot een goed einde brengt, mag zich één jaar lang een #sportersbelevenmeer-gemeente of stad noemen. Natuurlijk doen we met Kortenaken ook mee!  Gisteren ben ik als schepen van sport tijdens de middag pauze trouwens een eerste keer mee gaan lopen met enkele personeelsleden. Ideaal om nadien een vergadering te hebben van het college van burgemeester en schepenen :-)

Ook in 2019 kunnen de deelnemende gemeenten en steden kiezen uit zeven criteria. Hiervan moeten er minstens vijf tot een goed einde worden gebracht: Organisatie van een G-sportevenement Inwoners stimuleren om sportieve foto's te delen met #sportersbelevenmeer Stimuleren van gezinssport Deelname aan Maand van de Sportclub Stimuleren van schoolsport Organisatie van een activiteit rond natuursport Werken rond sport op het werk Bij de b…

tentoonstelling "Vlaamse Meesters – vakmanschap inspireert"

Vandaag vond in de bibliotheek de opening plaats van de tentoonstelling "Vlaamse Meesters – vakmanschap inspireert". Deze tentoonstelling, die loopt tot 13 maart, is een samenwerking tussen de gemeente en vtbKultuur Kortenaken.

Meer dan 250 jaar lang waren de ‘Vlaamse’ kunstenaars toonaangevende meesters in de ‘Schone Kunsten’. Ze werden alom geprezen voor hun vakmanschap, creativiteit en innovatie. De Vlaamse Meesters, met Rubens, Bruegel en Van Eyck op kop, zijn onze culturele vaders en bepalen voor een stuk onze identiteit. Ze waren beroemd om hun vakmanschap, creativiteit en innovatie. Met indrukwekkende prestaties transformeerden ze het rijke en verstedelijkte Vlaanderen in een van de meest verfijnde regio’s ter wereld.

Tien hedendaagse Vlaamse kunstenaars uit verschillende disciplines werden uitgenodigd om in dialoog te gaan met de ‘oude’ Vlaamse Meesters. Ze kozen hun favoriete meesterwerk en vertellen waarom precies dit werk hen inspireert, boeit of ontroert. Dat alles…

Inschrijven agenda gemeenteraad

Binnen de nieuwe coalitie hebben we afgesproken dat communicatie een belangrijk thema zal zijn voor de komende 6 jaar. Verschillende beleidsbeslissingen zullen dan ook vanuit verschillende gemeentelijke kanalen worden verspreid (persberichten, sociale media, infoblad, ...). Verder kan je vanaf nu via de website je aanmelden om maandelijks de agenda van de gemeente- en OCMW-raad digitaal in je mailbox of per post te ontvangen. Zo blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen in onze gemeente zonder op zoek te moeten gaan naar de nodige info.