Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Nieuwe aanpak textielinzameling in Kortenaken

De gemeente Kortenaken zal in de toekomst zelf de textielinzameling in handen nemen. Er worden in de gemeente in de eerste helft van februari nieuwe textielcontainers geplaatst. De samenwerking met een private partner voor de textielinzameling zou jaarlijks meer dan 27.000 euro opbrengen. De nieuwe textielcontainers worden in de eerste helft van februari op de nieuwe locaties geplaatst. Tot dan kan je met je textiel gratis terecht in het recyclagepark van Kortenaken. De nieuwe werkwijze moet zorgen voor een uniforme aanpak en gaat de wildgroei aan textielcontainers tegen. Schepen van milieu, Griet Vandewijngaerden: "De leverancier zorgt voor de orde en netheid rond de containers en een tijdige lediging ervan. Per opgehaalde kilogram textiel betaalt deze firma 0,363 euro aan de gemeente. De nieuwe aanpak zou jaarlijks bijgevolg ongeveer 27.000 euro aan extra inkomsten opbrengen terwijl dit bedrag vroeger enkel voor de uitbater van de textielcontainers was. Het gebruik van de contai
Recente posts

200 Kortenaakse vrijwilligers in de bloemetjes gezet

Na twee jaar uitstel door corona, werden alle Kortenaakse vrijwilligers uitgenodigd voor een groot feest afgelopen vrijdag. Met een receptie, pastabuffet en een optreden van liveband Rockoustix werden ze bedankt voor hun inzet voor gemeente en OCMW Kortenaken. Het verdelen van voedselpakketten, huiswerkbegeleiding, het vervoeren van personen, het brengen van verjaardagsbezoekjes aan 75-plussers, het onderhouden van kruisen en kapellen, het opruimen van zwerfvuil, hulp in geval van een noodsituatie, ondersteuning bij het voltrekken van een huwelijk, het zetelen in een adviesraad, ondersteuning in tijden van corona, hulp bij diverse activiteiten in de gemeente en nog zoveel meer: Kortenaken telt maar liefst 350 vrijwilligers. Burgemeester Kristof Mollu: “De afgelopen twee jaar, tijdens de coronacrisis, was er een opvallende golf van solidariteit. In donkere tijden brachten onze vrijwilligers dat extra lichtpuntje. Onze vrijwilligers zijn bovendien de ambassadeurs van onze gemeente. Dicht

Zuiveringsinstallatie Kersbeek-Miskom operationeel

In februari 2021 werd er gestart met de bouw van de waterzuiveringsinstallatie in Kersbeek-Miskom. Deze werken zijn nu zo goed als klaar en de installatie wordt weldra in gebruik genomen en zuivert het afvalwater van 3.700 inwoners. “Voordien had Kortenaken een zeer beperkte zuiveringsgraad en werd enkel het afvalwater in de omgeving van de Doddelbergstraat gezuiverd,” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Door de zuiveringsinstallatie aan De Hoef wordt het vuil water van een groot deel van de gemeente nu ook gezuiverd en wordt de waterkwaliteit van de Velpe verbeterd. Het huidige rioleringsproject op de Heerbaan en Miskom-Dorp wordt onmiddellijk aangesloten op deze zuivering.” De zuiveringsinstallatie van Aquafin heeft een capaciteit van 66 liter afvalwater per seconde, oftewel het afvalwater van ongeveer 3.700 inwoners. Schepen van milieu Griet Vandewijngaerden: “Het afvalwater wordt in eerste instantie opgevangen in een pompput. Hierna wordt het opgepompt naar het fijnrooster. Dit

Nieuwe poetsmachine voor sporthal de Vruen

De poetsmachine van sporthal de Vruen was dringend aan vervanging toe om de grote oppervlaktes in de sporthal grondig te reinigen. "We kozen voor een gebruiksvriendelijke schrob- en zuigmachine die snel en efficiënt kan reinigen", legt Guy Vandebergh, schepen van sport en voorzitter van autonoom gemeentebedrijf Kortenaken uit. "De machine kan tot 2.620 m² per uur poetsen met volledig opgeladen batterijen waardoor de sporthal snel weer gebruiksklaar is."

Koop je stookolie voordelig aan via samenaankoop

 Stookolie nodig? Gemeente Kortenaken organiseert 3 keer per jaar (januari, mei en oktober) een samenaankoop voor stookolie om de inwoners een financieel duwtje in de rug te geven. De aanvraagperiode voor januari wordt verlengd tot en met vrijdag 10 februari 2023. De actie staat enkel open voor het privéverbruik van de Kortenaakse gezinnen, niet voor verenigingen en bedrijven. Bestellen kan al vanaf 500 liter. De gemeente en het OCMW verzamelen alle bestellingen. Aan het eind van de bestelperiode wordt aan leveranciers in de ruime omgeving een prijs gevraagd voor de ontvangen bestellingen. Dezelfde prijs moet aangehouden worden voor alle bestellingen, ongeacht de grootte ervan. Dit maakt het voor mensen met een beperkt budget en/of een kleine stookolietank extra voordelig om deel te nemen. Wie wil deelnemen kan het aanvraagformulier tot en met vrijdag 10 februari 2023 invullen.

Geen vuurwerk binnen Politiezone Hageland wegens rukwinden

De politiezone Hageland bestaat uit de gemeentes Tielt-Winge, Kortenaken, Bekkevoort, Geetbets en Glabbeek en verbiedt na advies van de brandweer het afsteken van vuurwerkpijlen op oudejaarsnacht. Reden hiervoor zijn de voorspelde rukwinden. Binnen de Politiezone Hageland is in het uniform GAS-reglement opgenomen dat er een algemeen verbod is op vuurwerk. De burgemeester van iedere gemeente kan enkel voor geluidsarm vuurwerk een vergunning afleveren of in occasioneel geval (en met reden omkleed) een toelating voor knallend vuurwerk. De burgemeesters van Tielt-Winge, Kortenaken en Glabbeek hadden elk twee toelatingen gegeven voor het afsteken van geluidsarm vuurwerk maar na overleg vanmorgen en na het inwinnen van het advies van de brandweer worden deze toelatingen ingetrokken wegens de voorspelde rukwinden van 50 à 60 km/h. Vanaf een windsnelheid van 30 km/h is het afsteken van vuurwerk namelijk gevaarlijk voor de omgeving vermits de vuurpijlen uit de richting geblazen kunnen worden.

Levenslang en aangepast wonen in Kortenaken

De gemeente Kortenaken kende in 2022 13 premies toe voor levenslang en aangepast wonen. De eigenaars van de woningen ontvangen alles samen € 5855. Deze premie vult de subsidies aan van Vlaanderen en provincie Vlaams-Brabant. Het bedrag van de hoofdsubsidie bedroeg voor deze 13 woningen in Kortenaken meer dan € 35.000. De premie kan aangevraagd worden door 65-plussers voor het plaatsen van een traplift, het installeren van een een aangepaste badkamer, het plaatsen van een hellend vlak, enz. De premie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken met een maximum van € 500 per adres. “Met deze premie willen we voornamelijk onze oudere inwoners stimuleren om hun woning aan te passen aan hun specifieke leefsituatie. Zo kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit alles kadert in een goed huisvestingsbeleid dat wil aanzetten tot het aangepast wonen met de nodige voorzieningen, en dit in samenwerking met Hartje Hageland,” aldus schepen van wonen Niels Willems. Inwoners die interesse hebben