Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Kortenaken en Glabbeek kaarten groeiende problemen van de Lijn in de regio aan

“Sinds kort word ik regelmatig gecontacteerd door inwoners van Waanrode en Kersbeek-Miskom dat er problemen zijn met buslijn 420 Tienen – Diest die rijdt via de N29. De bus zit ’s morgens en ’s avonds vaak overvol waardoor schoolgaande kinderen op elkaar zijn geplakt of niet meer kunnen opstappen. Verder krijg ik ook verschillende meldingen over een bus die niet komt opdagen zonder enige communicatie. De klachten dateren al van vorig jaar maar zijn de laatste tijd enorm toegenomen in aantal. Ik heb me bevraagd bij De Lijn en daar kreeg ik te horen dat men in de dienstregeling geen aanpassingen kan doen. Er zijn op dit moment geen grotere of extra bussen en chauffeurs ter beschikking” geeft burgemeester Kristof Mollu van Kortenaken aan. “Mijn samenwerking met De Lijn is altijd goed geweest maar zij zijn ook gebonden aan de middelen die ze ter beschikking hebben. Door de aanhoudende besparingen van de Vlaamse Overheid op het openbaar vervoer is De Lijn niet meer bij machte om de werking
Recente posts

Hoeledensebaan afgesloten voor onderzoek op 7 en 8 juni

De Hoeledensebaan vertoont verschillende scheuren. In 2019 is het gemeentebestuur met een gerechtelijke procedure gestart tegen verschillende partijen die betrokken waren bij de rioleringswerken aan de Hoeledensebaan en Donkelstraat in 2014. Twee jaar geleden heeft de gemeente al enkele voorlopige herstellingen uitgevoerd. De gerechtsexpert die is aangesteld door de rechtbank zal op woensdag 7 en donderdag 8 juni verschillende scheuren onderzoeken. Het onderzoek vindt plaats over de volledige breedte van de Hoeledensebaan op verschillende locaties tussen de Nieuwstraat en de Strostraat. De locaties zijn op de weg gemarkeerd met oranje verf. Om het onderzoek uit te voeren wordt op 7 en 8 juni de Donkelstraat/Hoeledensebaan tussen het centrum van Hoeleden en rotonde De Hoef onderbroken voor alle gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel door via het fietspad. De omwonenden kregen een brief in de bus. Er wordt voor het gemotoriseerd verkeer een omleiding voorzien via de H

Jaarrapport organisatiebeheersing 2022

De gemeente Kortenaken stelt haar jaarrapport organisatiebeheersing 2022 voor waarin wordt toegelicht wat er in de periode van april 2022 tot april 2023 gebeurde rond organisatiebeheersing- en ontwikkeling in de organisatie. De organisatie zette in op de medewerkers en de cultuur van de organisatie waaronder opleidingen rond timemanagement en feedback geven, maar ook op leiderschapsontwikkeling, het optimaliseren van interne communicatie en het voorzien van ergonomische werkplekken. De gemeente werkt eveneens aan de digitalisering van haar diensten met o.a. een ticketingsysteem en geoptimaliseerd kasbeheer én een nieuwe website met digitaal loket en een afsprakensysteem. Hierbij werkten ze ook aan de optimalisatie van verschillende processen om de werking voor zowel de burger als de medewerker te verbeteren.

Het gemeentelijk wegbermbeheer in Kortenaken wordt aangepast

Dit voorjaar zullen de meeste wegbermen in de gemeente gemaaid worden vanaf de tweede helft van de maand mei. Door deze aanpassing in het bermbeheer worden hoge grassen ingeperkt en maken ze ruimte voor een veelheid aan wilde bloemen dat onze straten kan opfleuren. Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) zal het effect van dit gewijzigd beheer na ca. drie jaar evalueren en zo nodig bijsturen. "Het nieuwe bermbeheerplan, opgemaakt in samenwerking met Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH), en goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos, laat gemeente Kortenaken toe om op andere tijdstippen te maaien dan momenteel wettelijk mogelijk is," legt burgemeester Kristof Mollu uit. "Op die manier kunnen we de hoge grassen inperken en onze bermen bloemrijker maken", vult schepen van groenbeheer Griet Vandewijngaerden aan. "Dat is mooier en goed voor de natuur, maar ook voor de bestuiving van onze talrijke boomgaarden." Wilde bijen en insecten vinden na de

Kortenaken organiseert nieuw concept Tour de Boer

De dienst vrije tijd van gemeente Kortenaken en Sportregio Getevallei lanceren de zomer met een nieuw concept. Ontdek de verschillende authentieke boerderijen die Kortenaken huisvest op het allereerste ‘Tour de Boer’ wandelevenement op zondag 2 juli 2023. Vanwaar komt al dat lekkers dat op ons bord ligt?", vraagt schepen van sport Guy Vandebergh zich af. "Tour de Boer belooft een bijzondere, sportieve ontdekkingstocht langsheen Kortenaakse boerderijen, fruitbedrijven, een paardenmanège en een loonwerkbedrijf te worden waarbij er ook geproefd mag worden." Bezoekers komen op plaatsen waar ze anders nooit komen. Die dag staat volledig in het teken van de unieke boerenstiel in de ruimste betekenis van het woord. Er zijn vier afgepijlde wandelingen uitgestippeld zodat jong en ouder kunnen kennismaken met de boeren(stiel). Kuikentjesroute +/- 4,5 km Deze wandeling leent zich perfect voor de allerkleinsten onder ons. Vrij vertrek tussen 9 en 15 uur Fruitbedrijf Morren Boerderi

Extra locaties met elektrische laadinfrastructuur in 2023

In november 2022 deed Vlaanderen een oproep naar de gemeenten om locaties door te geven om laadinfrastructuur voor elektrische auto’s te voorzien. Kortenaken droeg in elke deelgemeente locaties voor en deze werden goedgekeurd. Momenteel staan er in Kortenaken enkel publieke laadpunten aan de sporthal in Waanrode. Het aantal elektrische wagens is momenteel nog eerder beperkt, maar er is een evolutie merkbaar en dus ook een bijkomende nood aan elektrische laadinfrastructuur. Burgemeester Kristof Mollu aan: "In een plattelandsgemeente als Kortenaken kunnen bewoners meestal op eigen terrein wel een private laadinfrastructuur voorzien, maar we vinden het belangrijk dat we als gemeente ook voldoende publieke laadpalen aanbieden. Daarom dat er in de loop van het jaar 2023 in elke deelgemeente laadinfrastructuur wordt uitgerold." Er komen in 2023 laadpunten op de parking langs het gemeentehuis en op de parking in het centrum van Kortenaken. In Kersbeek-Miskom komt er laadinfrastructu

Jaarlijkse zitdag belastingen op woensdag 21 juni

Kortenaken organiseert in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën een zitdag in het gemeentehuis van Kortenaken. Dit jaar vindt deze zitdag plaats op woensdag 21 juni van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. Kortenakenaren kunnen hier terecht voor het invullen van de belastingbrief. De zitdag werkt ENKEL OP AFSPRAAK. Dit betekent dat iedereen vooraf zijn invulsessie moet vastleggen. Het gaat om 1 invulsessie per afspraak (duurtijd: 12 minuten). Wie meerdere aangiftes heeft, dient meerdere afspraken vast te leggen. Een afspraak vastleggen kan via het nummer 011 58 62 62 of aan het onthaal van het gemeentehuis of van het OCMW. In totaal kunnen er 50 aangiften verwerkt worden. Door het werken op afspraak, vermijden we een stormloop bij de aanvang en blijft de wachttijd beperkt. Liever online? Simpel, snel en ecologisch! Ga naar MyMinfin.be en meld je aan om toegang te krijgen tot je gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of tot je voorstel voor vereenvoudigde aangift