Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Gemeenten Kortenaken en Geetbets presenteren hun 'topbermen': dankzij een nieuw bermbeheerplan zetten ze in op een kilometers lang groen lint vol biodiversiteit

Je fietst, wandelt of rijdt er dagelijks langs: onze wegbermen zijn zo’n evidentie dat velen er amper aandacht aan besteden. De gemeente heeft er wel jaarlijks een hele kluif aan: de grazige bermen worden twee keer gemaaid en bijkomend wordt voor de veiligheid aan kruispunten en fietspaden een extra maaibeurt uitgevoerd. De Hagelandse gemeenten Kortenaken en Geetbets namen daarom Regionaal Landschap Zuid-Hageland onder de arm en vroegen samen een subsidiedossier aan bij de provincie Vlaams-Brabant om aan nieuwe bermbeheerplannen te kunnen werken. Het doel? Meer efficiënt beheer, liefst goedkoper, en vooral ook meer biodiversiteit wat ten goede komt voor o.a. de fruitteelt. Kristof Mollu, burgemeester van Kortenaken, licht toe: “Het Vlaams Bermdecreet bepaalt dat je pas vanaf 15 juni de bermen mag beginnen maaien. Maar om een optimale biodiversiteit te bekomen, moet je soms al wat vroeger maaien, of soms helemaal niet. Daarom dat het Regionaal Landschap Zuid-Hageland een bermbeheerplan
Recente posts

Ontwikkelaar trekt plannen voor windmolens in centrum Kortenaken in

Eind mei 2023 stelde een private ontwikkelaar een project van twee windmolens met een hoogte van maximaal 200 meter voor aan het college van burgemeester en schepenen. Deze twee windmolens zouden geplaatst worden in het centrum van de gemeente Kortenaken in de omgeving van de Zandrodestraat en de Tiensestraat (op de terreinen van het voormalige Bovin Beton/Tubobel). Het gemeentebestuur was geen voorstander van deze locatie en na meermaals overleg worden de plannen nu opgeborgen. Schepen van Omgeving Niels Willems: “Er is nooit een concrete aanvraag geweest voor de bouw van de windmolens en de Vlaamse Overheid zou deze vergunning moeten beoordelen. Als lokaal bestuur hebben wij enkel een adviserende rol maar we hebben aan de ontwikkelaar onmiddellijk onze bezorgdheden geuit over de locatie in het centrum aangezien dit zeer bepalend is voor het uitzicht van ons dorp. Verder hadden we ook praktische bezwaren omdat voor de aanleg van kabels een groot deel van de nieuw aangelegde fietspaden

Kortenaken lanceert gebruiksvriendelijk evenementenloket voor het efficiënt organiseren van evenementen

Gemeente Kortenaken lanceert een nieuw online evenementenloket. Dit innovatieve platform dat vanaf vandaag beschikbaar is, geeft inwoners, bedrijven, organisaties en lokale besturen de mogelijkheid om op een eenvoudige manier evenementen en activiteiten aan te melden en de benodigde vergunningen aan te vragen. Naast het evenementenloket is de gemeente ook overgeschakeld op een nieuw systeem voor meldingen en klachten. De gemeente Kortenaken heeft een nieuw evenementenloket geïntroduceerd om het proces van het organiseren van evenementen eenvoudiger en efficiënter te maken voor zowel inwoners als bedrijven, organisaties en lokale besturen. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat alles digitaal ingediend wordt en dat de benodigde vergunningen in één weg mee aangevraagd kunnen worden. Het evenementenloket biedt een centrale en gebruiksvriendelijke oplossing voor reservaties van zalen en materialen. Voor grote evenementen zijn er vaak extra vergunningen en toelatingen nodig. Met het oude syste

Kortenaakse basisscholen behalen kwaliteitslabel 'Reanimatie op school'

De voorbije week kregen alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Kortenaakse basisscholen een opleiding ‘Reanimatie op school’ aangeboden door het OCMW. Dankzij deze opleiding raken de jongeren vroeg vertrouwd met reanimatie, wat levens kan redden. Alle vijfde- en zesdejaars van de Kortenaakse basisscholen (Trip Trap, de Zonnebloem en het Toverpotlood) kregen een twee uur durende cursus waarbij er een aantal levensreddende en belangrijke handelingen aangeleerd werden. Zo werd er aan de 121 leerlingen die deelgenomen hebben toegelicht hoe ze een hartfalen kunnen herkennen of een persoon in nood. Ook de werking van de noodcentrale 112 kwam aan bod en er werd aangeleerd hoe de jongeren een reanimatie kunnen starten. “Het is heel belangrijk dat de kinderen de basisvaardigheden leren om een slachtoffer te helpen”, zegt schepen van welzijn Michel Van der Velpen. Kinderen en jongeren kunnen op verschillende momenten te maken krijgen met noodgevallen, bijvoorbeeld op de sportclu

Sint-Rochuskapel te Miskom wordt gerenoveerd

Het gemeentebestuur keurde recent de renovatiewerken goed voor de Sint-Rochuskapel te Miskom. Deze kapel werd geselecteerd op advies van de erfgoedraad om met prioriteit aan te pakken. Het is een stukje lokaal erfgoed dat op een markante plaats staat in het straatbeeld. Schepen van erfgoed Niels Willems: “We maken al jarenlang werk van een stelselmatig onderhoud en instandhouding van ons lokaal erfgoed. De renovatie van deze belangrijke kapel is dan ook een logische stap in dit traject. We gaan onder meer het dak, de gevels en het buitenschrijnwerk volledig herstellen. Voor de dakwerken doen we beroep op een lokale aannemer en voor de overige herstellingswerken wordt de monumentenploeg van IGO Leuven ingeschakeld.” De gemeente Kortenaken onderzoekt momenteel ook de verschillende kapellen binnen de gemeente in een inventarisatie- en waarderingsproject. Deze lijst kan in de volgende bestuursperiode dienen als houvast om verdere prioriteiten te stellen. Op die manier wil de gemeente haar

Ontdek de avondwandeling 'B-Walk'!

Beleef op donderdag 11 juli een avond vol muziek, lokale hapjes en drankjes tijdens de avondwandeling B-Walk. Dit unieke evenement biedt een avondwandeling met vrij vertrek tussen 17u en 19u vanuit het Vruenpark in Waanrode. Onderweg worden de deelnemers getrakteerd op een muzikale sfeer, lokale hapjes en drankjes. Bij terugkomst in het Vruenpark wacht er nog een speciale verrassing: een spetterend optreden van de coverband Mc Jase. Sluit de avond af met goede muziek en geniet van de gezelligheid samen met andere wandelaars. Schepen van Sport Guy Vandebergh: “De B-Walk is een leuke gelegenheid om inwoners samen te brengen en te genieten van beweging, muziek en lokaal lekkers. Ik hoop dat veel mensen deelnemen en er een gezellige avond van maken." De B-Walk is volledig gratis en iedereen is welkom om deel te nemen. Inschrijven kan eenvoudig via ticketing.vlaamsbrabant.be.

Werken aan dak kerk Hoeleden gaan van start

Eind mei start de aannemer met de werken aan het dak van de kerk in Hoeleden. Door de werken zal een beperkt deel van het kerkplein worden ingenomen door containers, al blijft de normale circulatie mogelijk tijdens het grootste deel van de werken. De werken omvatten voornamelijk de vervanging van de versleten dakbedekking en zouden zo’n drie maanden duren. Schepen van erfgoed Niels Willems is tevreden dat deze werken van start gaan: “Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van kerkraad KANA en zijn een eerste stap naar de nieuwe toekomst van deze kerk. De dakwerken zijn noodzakelijk om het gebouw ook op lange termijn in goede staat te houden en zouden hoe dan ook worden uitgevoerd, zelfs als er van een herbestemming geen sprake was geweest. We zijn dan ook zeer tevreden dat de vooropgestelde timing voor het hele project op schema blijft en kijken al uit naar de volgende fases.”