Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2014 tonen

CD&V vraagt behoud GROSK

Aan de GROSK (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) werd meegedeeld dat de gemeente spaarzaam moet omgaan met de middelen en werd er aangegeven dat er gesnoeid moet worden in verschillende beleidsdomeinen. De bovenlokale subsidie van ca. 16.000 euro per jaar valt weg en om die reden heeft het college voorgesteld om de GROSK af te schaffen. In de toekomst zou de GROSK zich wel nog kunnen positioneren als een werkgroep binnen de cultuurraad maar niet meer als een zelfstandige raad.  Op de vorige gemeenteraad vroeg Tuur namens onze fractie waarom de GROSK in haar huidige werking afgeschaft moet worden en waarom het herleid wordt tot een werkgroep binnen een overkoepelende adviesraad. Er worden namelijk nog budgetten voorzien tot maximaal 6000 euro per jaar (3000 euro voor werkingskosten en 3000 euro voor stages, inleefreizen en projecten). Dus waarom moet de huidige werking opgedoekt worden? De bevoegde schepen Nadine Veulemans heeft op de zitting geantwoord dat dit opni

Schepen Benny Hermans doet afstand van zijn mandaa

De gemeenteraad van gisteren eindigde op een verrassende wijze. Nadat de voorzitter de raad had gesloten nam schepen Benny Hermans (N-VA) het woord en deelde mee dat hij omwille van professionele redenen afstand doet van zijn mandaat. Benny werd in 2012 met 245 voorkeurstemmen verkozenen en had als schepen verschillende bevoegdheden: sport, onderwijs, kinderopvang, ICT, communicatie, kerkbesturen, tewerkstelling. Tijdens de gemeenteraad en ook daarbuiten viel het op dat Benny zijn dossiers steeds goed beheerste en wist waarover het ging. We hebben hem gisteren dan ook bedankt voor zijn inzet sinds 1 januari 2013. Benny zal als schepen worden vervangen door Nancy Maris die de 3e opvolger van de N-VA is en 214 voorkeurstemmen behaalde in 2012. Alle succes aan haar gewenst!

Daar brandt de lamp (niet meer?)

Het hoeft weinigen te verbazen maar ook Kortenaken ligt in een van de zones die wordt afgekoppeld ALS een stroomtekort komt. Het woordje ALS is natuurlijk van zeer groot belang want men zal er alles aan doen om dit te vermijden. En ALS de nood dan toch groot is, dan is de afsluiting van het stroomnet beperkt tot ca. 3 uur (’s avonds). Een afschakeling wordt vooraf gepland waardoor men geïnformeerd wordt en maatregelen kan treffen en is dus verschillend van een black-out. Niettemin worden er noodplannen gemaakt om voorbereid te zijn op sommige noodsituaties en dit zowel op nationaal als lokaal niveau. Volgens de huidige gegevens worden er mogelijks 69 distributiecabines op ons grondgebied afgesloten en zitten we in zone 5 wat betekent dat we de tweede schijf/zone zijn die wordt getroffen (in totaal zijn er 6 zones + 1 zone die buiten het afsluitgebied ligt). Op de vorige gemeenteraad hebben we hierover ook vragen gesteld want dit is voor elke burger een probleem: hoe eten maken,

Ice Bucket Challenge

De filmpjes van de Ice Bucket Challenge zijn tegenwoordig niet meer weg te denken en ik werd recent ook genomineerd... Maar in plaats van louter de uitdaging aan te gaan en een emmer koud water over me te gieten, heb ik een kleine financiële steun uitgebracht aan de ALS-Liga België. Want eigenlijk is het doel van de uitdagingen om geld te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar ALS. Stortingen aan de ALS Liga België kunnen op het volgende rekeningnummer: BE28 3850 6807 0320 ALS is een neurologische ziekte waarbij het belangrijkste kenmerk is dat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de motorische schors van de hersenen afsterven. Daardoor ontstaat er krachtsverlies en verlamming, die uiteindelijk (vaak) tot de dood leidt door verlamming van de ademhalingsspieren. De oorzaak is nog niet met zekerheid vastgesteld maar het komt overal ter wereld voor. Ter info, hieronder een screenshot van mijn betalingsbewijs en een cartoon om mensen aan te moedigen