Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2024 tonen

Kortenaken verdelgt gratis nesten van de Aziatische hoornaar

In een actieve poging om de groeiende problematiek van de Aziatische hoornaar aan te pakken, heeft Kortenaken een erkend verdelger aangesteld die gratis nesten komt verwijderen. “Elk nest van een Aziatische hoornaar herbergt naar schatting 400 koninginnen, waarvan gelukkig slechts 10% de strijd weet te overleven. Maar deze invasieve exoot bedreigt onze eigen bijen die in een fruitgemeente als Kortenaken zeer belangrijk zijn” geeft schepen van Landbouw Michel Vander Velpen aan. “Daarom dat we een verdelger hebben aangesteld die gratis de nesten van de Aziatische hoornaar komt verwijderen. Je kan de verdelger rechtstreeks bereiken via 0479 79 57 61of via de milieudienst van de gemeente een melding doen ( milieu@kortenaken.be of via 011 58 62 62).” Hiermee hoopt de gemeente niet alleen op een versnelde detectie van de nesten, maar ook op een grotere betrokkenheid van de gemeenschap bij de bestrijding van de Aziatische hoornaar. De verdelger komt enkel gratis ter plaatse als het gaat om

Gemeentelijke diensten zetten hun deuren open op zondag 17 maart

Op zondag 17 maart van 13u30 tot 17u zetten de gemeentelijke diensten van Kortenaken hun deuren open voor een unieke inkijk in de werking. Ook het OCMW, het wijkkantoor van politie Hageland en de gemeentelijke kleuterschool De Vlindertuin geven een inkijk in hun werking. “Elke dag dragen onze medewerkers zorg voor onze inwoners en we vonden het dan ook gepast om de week van de zorg, die loopt van 11 tot 17 maart, af te sluiten met een opendeurdag van onze eigen diensten” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “We stellen die dag verschillende locaties open zodat onze inwoners een blik achter de schermen krijgen, ze informatie kunnen opvragen, de verschillende voertuigen kunnen aanschouwen, diensten kunnen uittesten en nog zoveel meer. We voorzien ook heel wat animatie voor groot en klein. Omdat onze gebouwen verspreid zijn over de gemeente, rijden er gratis shuttlebusjes rond die elke 30 minuten een andere locatie aandoen. Zo kan men zich met de bus verplaatsen of uiteraard kunnen de ve

Kieslijst KORTbij gekend

Het nieuwe project KORTbij in Kortenaken bestaat bijna twee jaar en is ondertussen verder gegroeid tot een dynamische politieke beweging. Het stelt als eerste Kortenaakse partij haar volledige kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voor. “Het succes van KORTbij is dat we allemaal met dezelfde visie aan politiek willen doen: we willen met een positieve en communicatieve ingesteldheid werken voor de inwoners van onze gemeente. We focussen op het lokale niveau en trekken in oktober van dit jaar onafhankelijk naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dit wil zeggen dat we aan geen enkele nationale politieke partij verbonden zijn” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Ik ben dan ook zeer fier om lijsttrekker te mogen zijn van deze groep van enthousiaste kandidaten en om als eerste Kortenaakse partij onze volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober voor te stellen.” De kieslijst van KORTbij is een evenwichtige samenstelling van mensen met ervaring en nieuwelin

Aangepast bermbeheersplan

Het bermbeheer is wettelijk gekaderd via het Bermbesluit. Dat verplicht gemeenten zonder een Bermbeheerplan de maaibeurt in het voorjaar niet voor 15 juni te starten en een maaibeurt in het najaar pas vanaf 15 september in te plannen. Op kruispunten en om andere veiligheidsredenen (in bochten, langs fietspaden, …) mag wel steeds worden gemaaid als de veiligheid in het gedrang komt. Sinds 2023 heeft de gemeente Kortenaken een Bermbeheersplan en worden de meeste wegbermen in de gemeente gemaaid vanaf de maand mei. Door deze aanpassing in het bermbeheer worden hoge grassen ingeperkt en maken ze ruimte voor een veelheid aan wilde bloemen die onze straten kan opfleuren. De gemeente evalueerde het effect van dit gewijzigd beheer samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) en het Agentschap Natuur en Bos en stuurt nu bij op een aantal vlakken: verkeersveiligheid, haalbaarheid en het grachtenbeheer. Voorjaar (start tussen 1 en 15 mei): Het gros van de bermen wordt deels, dan wel vol

Zonnepanelen op zaal Den Hoek worden gedeeld met andere gebouwen

Recent werden er op zaal Den Hoek in Kortenaken zonnepanelen ge├»nstalleerd. De energie hiervan wordt niet alleen door zaal Den Hoek gebruikt maar de overschot wordt gebruikt door de andere zalen van de gemeente. “Eerder deze legislatuur hebben we reeds zonnepanelen gelegd op zaal Den Berg te Ransberg en op het gemeentehuis. Naar aanleiding van de energiecrisis hebben we bekeken of extra investeringen in zonnepanelen rendabel waren en daarom dat we recent extra zonnepanelen hebben gelegd op het dak van zaal Den Hoek in Kortenaken” geeft schepen van gebouwen Niels Willems aan. “Nieuw is dat de opgewekte energie van deze panelen met andere gebouwen zoals het OCMW, de buitenschoolse kinderopvang en de gemeentelijke loods wordt gedeeld. Op die manier wordt de opgewekte energie maximaal zelf benut en gaan we duurzaam en financieel gezond om met energie.” "De installatie van de zonnepanelen kadert binnen het klimaatengagement dat we zijn aangaan" aldus schepen van milieu Griet Vande

Maatregelen tegen wateroverlast te Ransberg

Watering het Velpedal heeft in samenwerking met de gemeente Kortenaken een subsidie verkregen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om een beek ter hoogte van de Rectorijstraat (Ransberg) opnieuw open te leggen en te verleggen. Op die manier wordt wateroverlast in de omgeving vermeden. Burgemeester Kristof Mollu: “Ter hoogte van de Rectorijstraat werden een aantal huizen regelmatig geconfronteerd met wateroverlast. De oorzaak hiervan is de te kleine diameter van de ingebuisde beek en de lange overwelving van deze beek onder de Rectorijstraat op de Ransberg. Om dit probleem op te lossen wordt de beek opnieuw in open bedding gelegd en wordt de waterloop verlegd zodat de buffercapaciteit toeneemt. Deze werken kosten ca. 50.000 euro en worden voor 75% gesubsidieerd. De werken zullen vermoedelijk nog voor de zomer starten.” De gemeente heeft voor de omgeving van de Pottelbergstraat en Lindestraat in Hoeleden ook nog subsidieaanvraag lopen bij de Vlaamse Milieumaatschappij alsook voor de

Aquafin start met de bouw van een tweede zuiveringsstation in Kortenaken

Vanaf maandag 5 februari start Aquafin met de voorbereidende grondwerken voor de bouw van een tweede zuiveringsstation in de gemeente Kortenaken. De werken zullen in totaal een 2-tal jaar duren. “Vorig jaar werd aan rotonde De Hoef het eerste zuiveringsstation in de gemeente in gebruik genomen. Hierdoor wordt het afvalwater van 16% van de Kortenaakse gezinnen gezuiverd” geeft schepen van Milieu Griet Vandewijngaerden aan. “In de toekomst zullen er dan ook nog verdere rioleringswerken moeten gebeuren om het proper en het vuil water te scheiden. Bijkomend is het ook nodig dat Aquafin in onze gemeente een nieuw zuiveringsstation bouwt. Hiermee staren ze begin februari.” Het nieuwe zuiveringsstation komt op het einde van de Diestsestraat, nabij de grens met Halen en zal binnen een 2-tal jaar operationeel zijn. Dit zuiveringsstation zal het afvalwater afkomstig van het noordoostelijk deel van Kortenaken zuiveren. Het gaat hier dan om de Schansstraat, Diestsestraat, centrum Kortenaken en de