Doorgaan naar hoofdcontent

Zonnepanelen op zaal Den Hoek worden gedeeld met andere gebouwen

Recent werden er op zaal Den Hoek in Kortenaken zonnepanelen geïnstalleerd. De energie hiervan wordt niet alleen door zaal Den Hoek gebruikt maar de overschot wordt gebruikt door de andere zalen van de gemeente.

“Eerder deze legislatuur hebben we reeds zonnepanelen gelegd op zaal Den Berg te Ransberg en op het gemeentehuis. Naar aanleiding van de energiecrisis hebben we bekeken of extra investeringen in zonnepanelen rendabel waren en daarom dat we recent extra zonnepanelen hebben gelegd op het dak van zaal Den Hoek in Kortenaken” geeft schepen van gebouwen Niels Willems aan. “Nieuw is dat de opgewekte energie van deze panelen met andere gebouwen zoals het OCMW, de buitenschoolse kinderopvang en de gemeentelijke loods wordt gedeeld. Op die manier wordt de opgewekte energie maximaal zelf benut en gaan we duurzaam en financieel gezond om met energie.”

"De installatie van de zonnepanelen kadert binnen het klimaatengagement dat we zijn aangaan" aldus schepen van milieu Griet Vandewijngaerden. "We hebben ons namelijk geëngageerd om zelf het goede voorbeeld te geven met betrekking tot milieu en om minder CO2 uit te stoten. Dit willen we doen door zelf energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken."

Deze investering bedraagt ca. 80.000 euro en wordt voor 40% gesubsidieerd vanuit middelen die de Vlaamse Regering ter beschikking stelt aan gemeenten die het Lokaal Energie- en Klimaatpact hebben ondertekend en werken rond duurzaamheid.