Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2024 tonen

De GELE DOOS, nu ook in Kortenaken

Alle thuiswonende 65-plussers en chronisch zieken jonger dan 65 jaar krijgen binnenkort een gratis gele doos van het OCMW Kortenaken. De doos bevat belangrijke medische gegevens en wordt in de koelkast bewaard. Het project bestaat al een aantal jaren en wordt nu dus ook in de gemeente Kortenaken uitgerold. “We zien een toenemende vergrijzing en een stijging van personen met dementie of een andere zorgbehoefte die (zelfstandig) thuis wonen. Door mantelzorgers en een uitgebreid netwerk blijven deze personen steeds langer thuis wonen. Hierdoor wordt de kans op medische interventies steeds groter én neemt de zorg aan huis door meerdere zorg- en hulpverleners toe. Bij een noodgeval kan elke minuut van levensbelang zijn. Soms moeten hulpdiensten te lang zoeken naar belangrijke gegevens van de betrokken personen. Het OCMW Kortenaken biedt een oplossing voor dit probleem door een thuiswonende 65-plusser (één per gezin) een gratis gele doos aan te bieden”, zegt schepen van Welzijn Michel Vander

Op de koffie met de korpschef

Op donderdag 21 maart om 19u30 kan je in GC 't Dorp (Dorpsplein 33 Kortenaken) op de koffie met de korpschef van Politiezone Hageland. Het gemeentebestuur van Kortenaken wil hiermee de inwoners van Kortenaken de mogelijkheid geven om op een laagdrempelige manier en in een aangename setting kennis te maken met de werking van de politie en de manier waarop deze ten dienste staat van de lokale besturen en haar inwoners. Deze avond is gratis en inschrijven is niet nodig. Hoofdcommissaris Kurt Marcoen, korpschef van de politiezone Hageland, zal aan de hand van het thema “veiligheid” toelichten hoe het korps functioneert en welke rol het speelt in de veiligheidsketen. Nadien zal er ruimschoots de mogelijkheid geboden worden om, samen met burgemeester Kristof Mollu, in dialoog te gaan over relevante thema’s.

Gemeente Kortenaken ondersteunt de scholen

In de gemeente Kortenaken gaan er 590 kinderen naar de lagere school of kleuterschool. De gemeente ondersteunt de 5 scholen op haar grondgebied met een subsidiebedrag van €67.000 wat neerkomt op €114 euro per kind. Kortenaken heeft met Kleuterschool De Vlindertuin (Kersbeek-Miskom) één gemeentelijke onderwijsinstelling maar daarnaast is er ook nog Kleuterschool De Kiem (Ransberg) en de drie lagere- en kleuterscholen in Hoeleden (Het Toverpotlood), Waanrode (De Zonnebloem) en in Kortenaken (Trip Trap). De gemeente ondersteunt deze scholen financieel op het vlak van toezicht, zorgmateriaal, busvervoer, sport en cultuur. “Met deze financiering van in totaal ca. €67.000 per jaar willen we het onderwijs ondersteunen en tegelijkertijd werken aan een kwaliteitsvol onderwijs dat aandacht schenkt aan kinderarmoede. Ook de noden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften erkennen we waardoor we hier extra budget voor uittrekken. Ten slotte vinden we het belangrijk dat kinderen reeds vroeg i

Mobiele ambtenaar behandelt 177 aanvragen

In 2023 heeft de mobiele ambtenaar in Kortenaken 177 aanmeldingen behandeld. "De mobiele ambtenaar is een dienstverlener die inwoners helpt met het aanvragen van diverse zorgbudgetten en tegemoetkomingen, zoals het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming, de parkeerkaart voor personen met een handicap, enz." geeft schepen van Welzijn Michel Vander Velpen aan. "Dankzij de mobiele ambtenaar weet de inwoner duidelijk waar hij recht op heeft. De unieke troef van de mobiele ambtenaar in Kortenaken is dat hij persoonlijk bij jou langskomt als je dat wenst. Het aantal aanvragen was in 2023 hoger dan het jaar voordien. Dit bevestigt dat de functie van mobiele ambtenaar momenteel van essentieel belang is." Er werden door de mobiele ambtenaar ook heel wat administratieve vragen behandeld. Deze vragen betroffen hoofdzakelijk het regelen van verhoogde verzekeringstegemoetkoming, sociaal tarief voor energie en telefonie, verwarm

Gemeentebestuur Kortenaken tekent bezwaar aan tegen Natuurbeheerplan Velpevallei

Een 40-tal tractoren zakten donderdagavond af naar het centrum van Kortenaken om te protesteren tegen het Natuurbeheerplan Velpevallei dat is opgesteld door het Agentschap Natuur en Bos. De landbouw- en milieuraad keurden unaniem het bezwaar dat het gemeentebestuur tegen het plan had opgesteld goed. Het Agentschap Natuur en Bos heeft het Natuurbeheerplan Velpevallei opgesteld en dit plan ondergaat momenteel een publieke consultatie. Schepen van Landbouw Michel Vander Velpen: “In de eerste helft van februari werden we op de hoogte gebracht van het natuurbeheerplan. Vermits dit plan een grote impact heeft op onze lokale landbouwers, hebben we daarom een gecombineerde landbouw- en milieuraad georganiseerd om op die manier een gedragen negatief advies aan de hogere overheid te geven.” Een 40-tal tractoren zakten donderdagavond af naar het centrum van Kortenaken om hun bezorgdheden over te maken aan het gemeentebestuur. “We begrijpen de bezorgdheden van onze lokale landbouwers en met het sc