Doorgaan naar hoofdcontent

Mobiele ambtenaar behandelt 177 aanvragen

In 2023 heeft de mobiele ambtenaar in Kortenaken 177 aanmeldingen behandeld.

"De mobiele ambtenaar is een dienstverlener die inwoners helpt met het aanvragen van diverse zorgbudgetten en tegemoetkomingen, zoals het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming, de parkeerkaart voor personen met een handicap, enz." geeft schepen van Welzijn Michel Vander Velpen aan. "Dankzij de mobiele ambtenaar weet de inwoner duidelijk waar hij recht op heeft. De unieke troef van de mobiele ambtenaar in Kortenaken is dat hij persoonlijk bij jou langskomt als je dat wenst. Het aantal aanvragen was in 2023 hoger dan het jaar voordien. Dit bevestigt dat de functie van mobiele ambtenaar momenteel van essentieel belang is."

Er werden door de mobiele ambtenaar ook heel wat administratieve vragen behandeld. Deze vragen betroffen hoofdzakelijk het regelen van verhoogde verzekeringstegemoetkoming, sociaal tarief voor energie en telefonie, verwarmingstoelage, mantelzorgpremie, de installatie van mobiele hulpmiddelen in huis en de renovatie- en verbouwpremie. Andere veelvoorkomende vragen waren gerelateerd aan energietarieven en pensioenaanvragen.

De mobiele ambtenaar biedt tot slot ook ondersteuning bij het invullen van documenten met betrekking tot euthanasie en biedt ondersteuning na een overlijden. Daarnaast zijn er bij de inwoners veel vragen over zorg- en financiƫle volmachten en buurtgeschillen, waar de mobiele ambtenaar eveneens hulp bij kan bieden.

"Uit al deze vragen blijkt nog maar eens het nut van de functie van mobiele ambtenaar. Onze inwoners kunnen voor al hun administratieve vragen steeds bij hem terecht" besluit schepen Vander Velpen.