Doorgaan naar hoofdcontent

Gemeentebestuur Kortenaken tekent bezwaar aan tegen Natuurbeheerplan Velpevallei

Een 40-tal tractoren zakten donderdagavond af naar het centrum van Kortenaken om te protesteren tegen het Natuurbeheerplan Velpevallei dat is opgesteld door het Agentschap Natuur en Bos. De landbouw- en milieuraad keurden unaniem het bezwaar dat het gemeentebestuur tegen het plan had opgesteld goed.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft het Natuurbeheerplan Velpevallei opgesteld en dit plan ondergaat momenteel een publieke consultatie. Schepen van Landbouw Michel Vander Velpen: “In de eerste helft van februari werden we op de hoogte gebracht van het natuurbeheerplan. Vermits dit plan een grote impact heeft op onze lokale landbouwers, hebben we daarom een gecombineerde landbouw- en milieuraad georganiseerd om op die manier een gedragen negatief advies aan de hogere overheid te geven.”

Een 40-tal tractoren zakten donderdagavond af naar het centrum van Kortenaken om hun bezorgdheden over te maken aan het gemeentebestuur. “We begrijpen de bezorgdheden van onze lokale landbouwers en met het schepencollege hebben we dan ook geluisterd naar de ca. 100 aanwezige landbouwers en hun familie” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Vooraf hadden we reeds contact gehad met andere gemeentebesturen omdat het belangrijk is dat er vanuit het lokale politieke niveau een signaal wordt gegeven. Ter voorbereiding van de milieu- en landbouwraad hadden we een advies opgesteld dat unaniem werd goedgekeurd door beide adviesraden. Op die manier geven we een krachtig signaal om de 100 ha vruchtbare landbouwgrond die momenteel niet in het bezit is van het Agentschap Natuur en Bos maar in handen is van onze lokale boeren uit het beheersplan te halen. Landbouwgrond is volgens ons namelijk bestemd om aan landbouw te doen en dat willen we zo houden in Kortenaken. Dit voor de toekomst van onze (jonge) boeren. Op vraag van de aanwezige landbouwers zal ik de problematiek van de opmaak van een natuurbeheerplan – en de lokale impact ervan – ook agenderen op het burgemeestersoverleg van onze regio.”