Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2015 tonen

Aandacht voor aanlegfase station Tienen en de parkeerproblematiek?

Op de jongste gemeenteraad heeft de gemeenteraad van Kortenaken een advies uitgebracht over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Stationsomgeving Tienen-stad’. De gemeenteraad heeft (1) een gunstig advies gegeven over het voorgestelde ontwerp en (2) vraagt dringend de mobiliteit aan de noordzijde te verbeteren door de aanleg van de noordelijke ringweg.  Wij sloten ons hierbij aan (in 2011 hebben we vanuit JONG CD&V een gelijkaardig punt op de gemeenteraad van Kortenaken gebracht) en hebben nu bijkomend gevraagd om in het PRUP voldoende aandacht te schenken aan de aanlegfase en aan de parkeerproblematiek rond het station . En de meerderheid stemde hier mee in. Vanuit Kortenaken is het namelijk niet gemakkelijk om met de bus of de fiets naar het station te rijden, dus een goede bereikbaarheid van de parking en een voldoende aantal plaatsen is belangrijk voor ons. Momenteel is er aan het station reeds een parkeertekort en het nieuwe parkeergebouw aan de achterkan

Opbrengst activiteit naar Vriendengroep Guatemala en naar Alles4Afrika

Op 29 april organiseerde de vrouwenafdeling van CD&V Kortenaken, Vrouw en Maatschappij, i.s.m. KVLV, Ziekenzorg, OKRA en de Gepensioneerdenbond, een voordracht met Manu Keirse met als onderwerp 'Omgaan met verlies en verdriet’. De opbrengst van deze succesvolle activiteit wordt nu aan twee initiatieven geschonken . Er wordt €200 gegeven aan Vriendengroep Guatemala . Zij bieden hulp aan het project in de sloppenwijken van Guatemala City waar Missiezuster Marleen Renders werkzaam is. Verder wordt er ook €200 gegeven aan het Alles4Afrika -project van Gerda Pieraerts en Roger Alles uit Kortenaken. Zij zetten zich al jaren in voor arme bevolkingsgroepen in Afrika. Vrouw en Maatschappij overhandigde vandaag de symbolische cheque tijdens de eetdag van Alles4Afrika.

Brandweerkosten

De gemeenten Holsbeek, Huldenberg, Bierbeek en Glabbeek zijn tot 1976 nagegaan of ze alle brandweerkosten hebben betaald en dat is het geval. Maar omdat alle beschermde gemeenten dit jaar een brief hebben gehad dat men nog een volledig jaar achter staat, wordt er op initiatief van deze gemeenten een procedure ingesteld bij de Raad van State om dit te betwisten. De kosten worden gedeeld over de deelnemende gemeenten en ook Kortenaken heeft zich hierbij aangesloten.

Geocaching

Om haar 50e verjaardag te vieren, organiseert Interleuven voor alle inwoners van de 30 gemeenten en steden van het arrondissement Leuven een schattenjacht . Ook Kortenaken hoort daar dus bij. Wil je meespeuren, dan kan je je tot 15 oktober registreren via Interleuven  om zo een persoonlijk speelnummer te ontvangen. Hierdoor maak je kans op een splinternieuwe fiets en/of tablet. In het gemeentehuis van Kortenaken kan je gratis het speelboekje afhalen.

Onderhoud fietspaden

We beschikken in Kortenaken over verschillende fietspaden en daar zijn de vorige legislatuur nog enkele kilometers bijgekomen waaronder het fietspad in de Blijstraat en Klipgaardenstraat te Waanrode (aan het kasteel). Vorige week werd ik door een inwoner gebeld om te zeggen dat het quasi onmogelijk was om het fietspad op de Klipgaardenstraat  te gebruiken omdat het was dichtgegroeid en omdat er veel vuiligheid op de beton lag. Ik heb dit aan de gemeente laten weten en zij hebben de eigenaar van het kasteel aangeschreven omdat het over een haag op privĂ©-eigendom gaat. Vandaag passeerde ik opnieuw langs de Klipgaardenstraat en zoals je op onderstaande foto kan zien is de haag geschoren en is het fietspad proper. Recent is een firma aangesteld die alle gemeentelijke hagen langs de wegen (gaat over 11,5km) op twee dagen tijd zal scheren waardoor er weer naar hartenlust gefietst kan worden. Hopelijk rijdt het gemeentelijk borstelwagentje hier achter aan zodat er geen lekke banden zijn

De sporthal en suggestieve informatie

In 2012 werd door de vorige meerderheid (CD&V en SP.a) de eerste steen gelegd van een sporthal in Kortenaken. Deze sporthal is er na vele jaren van beloftes - inclusief van zij die nu suggereren dat de sporthal overbodig is - eindelijk door het initiatief van CD&V Kortenaken met 30% Vlaamse subsidies gekomen en werd in 2013 geopend door de huidige Open VLD en N-VA meerderheid. Het bericht van Open VLD (zie beneden in cursief) is op enkele vlakken op zijn minst suggestief  maar ook onvolledig en incorrect: Het suggereert mijns inziens dat de vorige meerderheid nalatig is geweest maar de vloer in de sporthal dateert van de zomer van 2013 en toen was de huidige meerderheid reeds aan zet . Als men nu dus suggereert dat er tijdens de aanleg fouten zijn gebeurd, dan moet men hierbij niet verwijzen naar de vorige meerderheid.  De sporthal van Kortenaken kost ca. €188.000 per jaar en geen €260.000 per jaar  want de Vlaamse Overheid subsidieert 30%.  Bijkomend wordt er niet aa

Vinger aan de pols houden

Op 21 april had ik bij het Agentschap Binnenlands Bestuur gevraagd of ons gemeentebestuur aangemaand kon worden om de collegenotulen tijdig aan de gemeenteraadsleden over te maken. We krijgen de notulen namelijk meestal te laat of meerdere colleges gelijktijdig waardoor het moeilijk is om het beleid van de meerderheid op te volgen. Het gemeentedecreet bepaalt nochtans op een duidelijke wijze wanneer de notulen overgemaakt moeten worden; namelijk de dag volgend op de goedkeuring.  Vermits het college elke week samenkomt zouden we in principe elke week het collegeverslag van de week ervoor moeten krijgen maar dat is dus niet het geval. Ik besef ook wel dat het niet mogelijk is om de verslagen steeds de dag na de goedkeuring door te sturen want er moet hier en daar nog iets aangepast worden. Maar voor ons als oppositie is het regelmatig krijgen van notulen de enige mogelijkheid om het beleid van nabij te volgen. De gouverneur heeft nu tweeledig gereageerd . (1) Enerzijds besluit

Stefaan met steun van meerderheid en oppositie verkozen

Bij aanvang van de gemeenteraad van afgelopen maandag werd door de meerderheid aangegeven dat Stefaan Devos opgenomen is als raadgevend lid van de raad van bestuur van PBE (distributienetbeheerder voor elektriciteit en teledistributie). Stefaan werd tijdens de gemeenteraad van maart 2015 door onze gemeente voorgedragen als raadgevend lid en werd dus door de meerderheid en de oppositie gesteund in zijn kandidatuur. Dit heeft hij te danken aan het feit dat hij sinds 2 januari 1989 ononderbroken raadslid is voor CD&V.

Weg met het vuilnis

Vandaag is EcoWerf de grijze bak komen ophalen en in het straatbeeld was het duidelijk dat we heel wat huisvuil hebben want er stonden naast de grijze bak ook verschillende vuilniszakken . Afgelopen maandag was ik op het gemeentehuis en aan het loket moest men aanschuiven om gratis vuilniszakken op te halen. Ik ben dan ook blij dat de meerderheid naar onze oproep heeft geluisterd en samen met EcoWerf de door ons voorgestelde vorm van compensatie heeft voorzien: aanbieding (bak + zakken gratis), gratis zakken en extra communicatie. Als je het mij vraag is dit een mooi voorbeeld van hoe je met alerte en constructieve oppositie zaken in beweging krijgt!

Geen raad van bestuur van het AGB

Op de aangekondigde raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kortenaken (AGB) van gisteren  zouden de toepassing en de compensatiemaatregelen van de gebruikstarieven van de sporthal besproken worden. Op de gemeenteraad van april had ik gevraagd of er een compensatiemaatregel voorzien was omdat de gebruikstarieven van de sporthal omhoog zijn gegaan en toen antwoordde men dat dit een taak van het AGB was. Gisteren zou dit dus na afloop van de gemeenteraad tijdens de raad van bestuur van het AGB besproken worden, maar op het einde van de gemeenteraad vroeg ik naar de voorbereidende teksten en toen antwoordde de meerderheid dat die vergadering niet door gaat en het vermoedelijk op de volgende raad staat. Hopelijk betekent uitstel (nu toch al enkele keren) geen afstel!