Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2014 tonen

Helaas-prijs voor de besparingen in de dienst vrije tijd

Met de helaas-prijs willen we met de jongeren een jammerlijke gebeurtenis aankaarten. De helaas-prijs gaat dit jaar naar de besparingen in de vrije tijdsdienst en het daarmee samenhangende ontslag van de cultuurbeleidscoördinator en de jeugdconsulent (februari 2013). We vinden het als jongerenpartij enorm belangrijk dat jeugd en cultuur voldoende ondersteund worden. Initiatieven hierrond worden vaak genomen door verenigingen en vrijwilligers en dat willen we alleen maar aanmoedigen maar daarom is het net zo belangrijk dat deze vrijwilligers vanuit de gemeente voldoende ondersteund worden. Maar blijkbaar werden deze personeelsfuncties dan toch niet belangrijk gevonden door de huidige Open VLD/GBL – N-VA-meerderheid. Beide ontslagen werden bovendien ook niet gecommuniceerd naar de adviesraden. Dit in tegenstelling tot wat we in verkiezingsteksten van beide partijen konden lezen. Citaat verkiezingstekst N-VA Kortenaken: “Voor de N-VA zijn jeugdverenigingen een zinvolle en toekomstgericht

Koen Geens antwoordt op alle vragen

Op de lokale nieuwjaarsreceptie van afgelopen zondag hebben we niet alleen een knap-gedaan en een helaas-prijs uitgereikt, maar werd er ook gedebatteerd met Minister Koen Geens. We waren met ongeveer 100 aanwezigen en de vragen die bij iedereen op de lippen lagen, werden niet uit de weg gegaan. In de nieuwsbrief die de minister verstuurde werden we als jongeren duidelijk geapprecieerd: "Het was nog vroeg in Kortenaken (waar jong CD&V sterk is) toen Kristof Mollu me de vragen van de lokale CD&V-afdeling, oa over Dexia en Arco voorlegde. 'Vraag het eens aan Koen Geens' werd een leuke dialoog, tijdens dewelke ik Stefaan, de broer van Gaston Geens leerde kennen. Zijn vrouw Mia Lemmens is er steeds actief in de gemeentepolitiek. Ook onze oud-burgemeester Stefaan Devos en zijn voormalige schepenen waren heerlijke gastheren. Annita Vandebroeck van Kortenaken en Herman Arnauts van Glabbeek stelden zich voor als kandidaten voor onze lijsten op 25 mei. " Ook een s

"Knap gedaan" voor de sporthal

Vandaag hebben we met de jongeren de knap-gedaan prijs gegeven aan de realisatie van de sporthal . We hebben dan ook de uitbater van het cafetaria uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen. De sporthal is een project dat veel inzet heeft gevraagd van verschillende personen over de partijgrenzen heen. Zowel de vorige als de huidige bestuursploeg hebben zich hiervoor ingezet. Ook willen we een pluim op de hoed van de vele vrijwilligers steken die nu en in het verleden dit project mogelijk maakten. Het heeft veel tijd gekost, maar na meer dan 18 jaar van beloftes staat ze te blinken in Waanrode. En het mag gezegd worden: iedereen heeft zijn best gedaan om dit project te laten slagen. Een heel goede voorbereiding (onder leiding van de vorige CD&V-ploeg) en een nauwe opvolging van de uitvoering, maken dat de sporthal ‘De Vruen’ een project is waarop elke inwoner terecht fier kan en mag zijn. Daarom heeft JONG CD&V Kortenaken de Knap-gedaan-prijs geschonken aan iedereen die o

Gemeenterapport

Deze week konden we het gemeenterapport van Kortenaken in het Nieuwsblad lezen. Vandaag ging het over “Wonen en Leven”. (zie ook www.nieuwsblad.be/kortenaken ) Wat meteen opvalt, is de goede score van ‘sport en cultuur’ (71% antwoordde “goed” in 2013 tegenover 48% in 2009). Dit heeft ongetwijfeld te maken met de opening van de sporthal in Waanrode. Na 18 jaar bezig te zijn geweest over een sporthal hebben voormalig CD&V-burgemeester Stefaan Devos en CD&V-schepen van sport Michel Vander Velpen het dossier in handen genomen en is de sporthal – eindelijk! – met maximale subsidiëring gerealiseerd. De nieuwe bestuursploeg heeft de inrichting van het cafetaria tot een mooi einde gebracht en profiteert van de opening van de zaal om verschillende initiatiereeksen aan te bieden. Ik betreur het wel dat de finse piste aan de sporthal werd geschrapt want dit is een zeer laagdrempelige vorm van sportaanbod. De ‘steun aan het verenigingsleven’ scoort in 2013 beter dan in 2009.

Vraag het aan Koen Geens

Zoals elk jaar klinken we met CD&V Kortenaken op het nieuwe jaar, reiken we met de jongeren twee prijzen uit en wensen we iedereen het beste! Dit jaar vindt de nieuwjaarsreceptie plaats op zondag 26 januari in GC 't Dorp in Kortenaken. Vanaf 9u30 is iedereen welkom voor een broodje en een drankje. Ook minister van financiën Koen Geens zal aanwezig zijn. Hij geeft een antwoord op al je vragen: Is ons geld nog veilig? Kan die belastingsbrief niet veel eenvoudiger? Hoe kunnen we de concurrentie aan met buitenlandse bedrijven? Hoe zorgen we voor voldoende jobs?... Mail je vraag vooraf (liefst voor 23/1) naar info@cdenvkortenaken.be en stel ze zelf tijdens onze ‘ Vraag het aan Koen Geens’ .

Bompa

Het is vandaag exact 10 jaar geleden dat mijn bompa is gestorven. Voor velen was hij gekend als "Kobe" en als iemand die voor iedereen goed wou doen. Bompa heeft nooit geweten dat ik actief aan politiek heb gedaan maar ik weet zeker dat hij fier op mij zou zijn. Hij heeft zelf 42 jaar in de gemeenteraad van Kortenaken gezeten waarvan 9 jaar als schepen. Ik herinner mijn bompa als iemand die altijd en voor iedereen klaar stond. Toen ik in de lagere school van Kortenaken zat kwam hij mij regelmatig aan de schoolpoort halen en dan reden we naar de werven omdat hij die van dichtbij wou opvolgen als schepen van openbare werken. Misschien dat ik toch van hem de kriebels voor politiek en verkeer heb gekregen. En ook mijn derde hobby - voetbal - heb ik van hem want we discussieerden er veel over. Tien jaar is lang, maar toch denk ik nog vaak aan hem... Als ik aan bompa denk dan weet ik ook dat alles politiek is, maar dat politiek niet alles in het leven is....

Bedankt adviesraden!

Januari is de maand van de recepties. De gemeente heeft morgen dan ook terecht de leden van de verschillende adviesraden uitgenodigd om hen te bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Elk lid zet zich op zijn of haar manier in. Dit kan door adviezen te geven op voorstellen vanuit het college, door zelf met ideeën of vragen te komen, door activiteiten te organiseren, ... Het is dan ook belangrijk dat we als gemeentebestuur de leden bedanken voor hun vrijwillige inzet! Daarom ook dat de receptie van morgen met stip genoteerd staat in mijn agenda!

Knap gedaan en Helaas

Op onze nieuwjaarsreceptie, die zal doorgaan op zondag 26/01 (vanaf 9u30) in GC t Dorp, reiken we met onze jongeren opnieuw twee prijzen uit. Een “Knap-gedaan-prijs” voor de meest verdienstelijke Kortenakenaar of initiatief en een “Helaas-prijs” waarmee we een gemiste kans in onze gemeente willen aanklagen. De twee winnaars worden op de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt door de leden van JONG CD&V: Lien Vandebroeck (jongerenvoorzitster), Dorien Fets (gemeenteraadslid), Kim Vandepoel, Jonathan Renders en ikzelf. Suggesties zijn welkom via lien@cdenvkortenaken.be!