Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2015 tonen

Bancontact is eindelijk een feit!

Vandaag staat op de website van Kortenaken het volgende bericht: “In het gemeentehuis kan je vanaf nu ook met de kaart betalen (Bancontact Mister Cash, Maestro, Visa, Master Card, VCard).”  Er wordt dus gehoor gegeven aan mijn vraag van maart 2014. Op deze manier verhoogt het comfort voor de burgers omdat je niet altijd geld op zak moet hebben en is het bovendien  ook veiliger voor het gemeentepersoneel omdat er minder cash in het gemeentehuis is. 

Stefaan blikt terug en kijkt vooruit

Afgelopen week verscheen ons huis-aan-huis-blad kortenaken.direct . Hierin blikt Stefaan Devos terug op 2 jaar oppositie: "Twee jaar oppositie gevoerd en vooral de beginperiode was toch even wennen. Er kwamen nogal wat nieuwe gezichten in de gemeenteraad, aanpassing aan de nieuwelingen en vooral de manier van besturen werd anders. De huidige meerderheid herhaalde in ’t begin van de legislatuur, en dit tot vervelens toe, dat we afstevenden naar een financieel debacle, niets bleek minder waar. De gemeentelijke meerjarenplanning vertoont tot en met 2019 een positief resultaat en in tegenstelling tot vele andere gemeenten hebben wij de directe belastingen niet verhoogd. Onze CD&V-fractie erkent dat er een aantal meevallers (verkoop watermaatschappij IWM aan de Watergroep) en uiteraard een aantal tegenvallers (verhoging bijdrage brandweer) zijn, situaties die elke bestuursmeerderheid meemaakt. Structurele investeringen, zoals riolerings- en wegenwerken, vallen stil en dit betreur

Recht op vrije meningsuiting

Dit jaar hebben we op onze Nieuwjaarsreceptie geen traditionele Helaas-prijs uitgereikt maar hebben we wel een minuut stilte gehouden. Wat vorige week in Parijs is gebeurd, heeft iedereen geschokt en ook ons als jongeren. Het recht op een eigen mening en om die openlijk te kunnen verkondigen is een grondrecht. Zeggen wat je denkt is het begin van een democratie en iemand letterlijk de woorden ontnemen is een regelrechte aanslag op die principes waar zo lang voor gestreden is. Daarom hebben we zondag een minuut stilte gehouden om de tragedie van twee weken geleden te herdenken. Verder willen we de jongeren blijven aansporen om een eigen mening te blijven hebben en deze te blijven verkondigen zonder daarbij de heersende grenzen te overschrijden.

Knapgedaan voor "Alles4Afrika"

Roger Alles en Gerda Pieraerts zetten zich met hun project "Alles4Afrika" al jaren in om arme bevolkingsgroepen in Afrika op weg te helpen. Ze geven niet enkel goederen en/of geld maar proberen de mensen te leren om zichzelf te behelpen. Hierdoor help je hen natuurlijk op lange termijn en geef je hen blijvende steun wat door de Ebola-epidemie die vorig jaar oprukte meer dan ooit nodig is. Om dit te kunnen realiseren zamelt Alles4Afrika goederen (gereedschappen en kledij) en geld in om deze goederen te kunnen transporteren (meer info op www.alles4afrika.be ).  Als jongeren vinden we dit een super-initiatief en bewonderen we Roger en Gerda dat ze zich vrijwillig en met veel toewijding inzetten voor onze medemens in Afrika. Alles4Afrika streeft doelstellingen rond onderwijs, gezondheidszorg, voeding en zelfredzaamheid na en dat zijn allemaal doelstellingen waarin wij ons als jongeren kunnen vinden. Omwille van deze redenen hebben we hen dan ook onze Knapgedaan-prijs geg

Oppositie voeren loont (soms)

Op het grondgebied van Kortenaken staan  vaak verschillende vrachtwagens op straat geparkeerd zonder dat ze goed verlicht zijn. Als gevolg hiervan zijn er al enkele zware ongevallen gebeurd (recent nog een in december).  Daarom vroeg ik tijdens de laatste gemeenteraad van decmeber meer aandacht voor verkeersveiligheid. We kunnen de vrachtwagens uiteraard moeilijk verbieden om op straat te parkeren want men staat er reglementair. Daarom had ik voorgesteld dat het college een brief zou sturen om de eigenaars aan te sporen om niet op de openbare weg te parkeren of om hen aan te manen om de geparkeerde vrachtwagen goed te verlichten. En zo gebeurde deze week.

Geen gemeenteraad in januari

De gemeenteraad van donderdag 29 januari zal niet plaatsvinden. De meerderheid liet vandaag weten dat er niet voldoende agendapunten zijn om een gemeenteraad te houden. We moeten inderdaad geen raad houden 'omdat het moet' maar op deze manier geeft de meerderheid op zijn minst de indruk dat ze niet echt veel initiatieven nemen en vooral afronden wat in het verleden is opgestart. We zullen onze vragen als oppositie dan maar sparen tot 26 februari...

Nieuwjaarsdrink: allen welkom!

Om op het nieuwe jaar te klinken, wil ik iedereen namens CD&V Kortenaken graag uitnodigen op onze Nieuwjaarsdrink op zondag 18 januari in het GC ’t Dorp te Kortenaken. 9u30: Welkom met een broodje en drankje 10u30: Drink op het nieuwe jaar. Nieuwjaarswensen door Els Vanhoof (Federaal kamerlid en nationaal voorzitter Vrouw en Maatschapp­ij) en door Wim Roels (voorzitter CD&V Kortenaken) 11u00: Uitreiking ‘Knap gedaan’ en ‘Helaaspr­ijs’ door JONGCD&V voorzitster Lien Vandebroeck  12u30: Goedgezind naar huis

Knap-gedaan of toch niet?

Heb jij een goed idee voor de knap-gedaan of de helaas- prijs die we met JONGcd&v op zondag 18/1 zullen uitreiken? Mail dan tegen 13/1 naar onze lokale voorzitster van JONGcd&v Lien Vandebroeck (lien@cdenvkortenaken.be) of geef mij een seintje (kristof@cdenvkortenaken.be). Met de  “Knap-gedaan-prijs” willen we zoals elk jaar de meest verdienstelijke Kortenakenaar of een mooi initiatief van 2014 in de bloemetjes zetten. Met de “Helaas-prijs” klagen we een gemiste kans in onze gemeente aan.

Een spetterend 2015

De kerstkalkoen is verorberd en de champagne is ontkurkt (tja, op dat vlak ben ik wel een liberaal). Voor allen een spetterend 2015! Vandaag was er in Kortenaken in Den Hoek voor alle inwoners een nieuwjaarsreceptie. De burgemeester sprak namens het volledige gemeentebestuur de nieuwjaarswensen uit en richtte de aandacht op meer verkeersveiligheid en op een duurzaam beleid. Verder loofde hij het constructieve oppositiewerk van het laatste jaar! Uiteraard zijn dit drie elementen die we graag horen :)