Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2019 tonen

Strooien op alle wegen

Na een melding over gladheid in de Molenstraat en Overstraat, hebben we als gemeentebestuur onderzocht of het toch mogelijk was om te strooien in straten met een nieuw of vernieuwd wegdek. Strooien op nieuwe asfaltwegen en slemlagen veroorzaakt geen schade aan de weg en vandaar dat deze onmiddellijk gestrooid kunnen worden. Ook nieuwe betonwegen zouden na 3 maanden voldoende sterk moeten zijn. Vanaf heden wordt er dan ook gestrooid op de nieuw aangelegde wegen. Veiligheid in alle straten van onze gemeente primeert voor ons als gemeentebestuur en vandaar dat deze beslissing gisteren in het college van burgemeester en schepenen is genomen. Als het risico op schade beperkt blijft (wat dus in concreto betekent dat nieuwe asfaltwegen of nieuwe slemlagen onmiddellijk gestrooid kunnen worden en nieuwe betonwegen na drie maanden), geven wij dan ook voorrang aan een sneeuw- en ijsvrij wegennet. De technische medewerkers van de gemeente werken momenteel in een permanentiesysteem. Het bestuu

CD&V op instragram

CD&V Kortenaken is niet alleen meer actief op Facebook en haar website maar sinds kort ook op Instagram (@cdenv.kortenaken). Online en social media worden steeds belangrijker en we willen via foto's en filmpjes ook een connectie maken met onze inwoners.

Knap-gedaan-prijs naar het “Warmste dorp” Hoeleden en Helaas-prijs naar de vertraagde installatie van de gemeenteraad

Al sinds 2006 reikt JONG-CD&V Kortenaken haar knap-gedaan- en helaas-prijs uit op de nieuwjaarsreceptie van CD&V. Met deze prijzen willen we een mooi initiatief in bloementjes zetten en een gemiste kans aankaarten.  De knap-gedaan-prijs gaat dit jaar naar de initiatiefnemers van het “Warmste dorp” Hoeleden . Op 7 en 8 december toverden ze onder de kerktoren van Hoeleden een heus kerstdorp in elkaar. Wat begon als een idee van de KVLV groeide uit tot een samenwerking van vele verenigingen en helpende handen uit Hoeleden. Er werd een hele reeks aan activiteiten bedacht waaronder een fakkeltocht, een bezoek van de kerstman, een kerstdauwtrip, een kerstmarkt, een kerstbomenverkoop en heel wat randanimatie. JONG-CD&V vindt verenigingen en vrijwilligers belangrijk en deze ‘warme’ vereniging heeft in Hoeleden heel wat in beweging gezet. We waarderen dit ten zeerste en willen er alles aan doen om de verenigingen in Kortenaken te ondersteunen. We drukken onze appreciatie dan o

Eedaflegging burgemeester

Aanstaande vrijdag (18/01, 10u45) zal Stefaan Devos (CD&V) de eed afleggen als nieuwe burgemeester van Kortenaken. De eedaflegging bij de gouverneur is een formele aangelegenheid die de officiële aanstelling van de burgemeester bekrachtigt. Stefaan was in de periode 2006-2012 al eens burgemeester van Kortenaken en zal de eerste drie jaar van deze legislatuur de coalitie tussen CD&V, N-VA en sp.a leiden. Na drie jaar zal ik hem opvolgen. Op vrijdag 25/1 leggen de 19 gemeenteraadsleden en 4 schepenen (Niels Willems (N-VA), Griet Vandewijngaerden (sp.a), Annita Vandebroek (CD&V) en ikzelf (CD&V)) in het gemeentehuis hun eed af.

Installatie gemeenteraad op 25/1

Gisteren viel de uitnodiging voor de installatievergadering van de gemeenteraad in de bus. Door de ongegrond verklaarde klacht van Open VLD werd de installatie van de nieuwe gemeenteraad vertraagd waardoor we pas op vrijdag 25 januari onze eed kunnen afleggen. De installatievergadering vindt plaats in het gemeentehuis en vangt aan om 19u en kan door iedereen worden bijgewoond.  De 19 verkozen raadsleden zullen dan de eed "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" afleggen, de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad wordt geïnstalleerd en vervolgens worden ook de 4 schepenen beëdigd. Sinds deze legislatuur zijn alle gemeenteraadsleden ook OCMW-raadslid en is er een bijzonder comité sociale dienst. De leden hiervan zullen ook hun eed afleggen.

Wie worden de sportlaureaten van 2018.

Kortenaken kent vele sportievelingen en ook voor het jaar 2018 zijn we weer op zoek naar enkele sportlaureaten. De volgende categorieën komen aan bod:  Sportvrouw Sportman Sportjongere Sportclub/ploeg Sporter met een beperking Sportverdienstelijke prestaties Ken jij iemand die een uitzonderlijke sportprestatie heeft neergezet in 2018 en de titel van sportlaureaat verdient? Geef dit dan voor 15 februari door aan de Sportdienst ( sportdienst@kortenaken.be ). De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 29 maart in GC Den Hoek te Kortenaken om 20.30 uur.

Bezwaar Open VLD ongegrond

Open VLD had last minute een bezwaar ingediend en vroeg de ongeldigverklaring van de verkiezingsuitslag in Kortenaken en een hertelling. Hierdoor kon de nieuwe gemeenteraad begin januari niet geïnstalleerd worden. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen oordeelde nu echter dat er geen elementen zijn die aantonen dat er onregelmatigheden zijn gebeurd waardoor de zetelverdeling van 14 oktober behouden blijft en de meerderheid bestaande uit CD&V, N-VA en sp.a 11 zetels behoudt en Open VLD 8 zetels. In het bezwaar van Open VLD werd melding gemaakt van onregelmatigheden tijdens de telling van de stemmen maar deze werden niet benoemd of concreet gemaakt. Ook op de zitting van eind december werden er geen elementen aangehaald. Bovendien hadden alle politieke partijen getuigen in ieder telbureau en niemand - dus ook niemand van Open VLD - had op het proces verbaal van de telling een opmerking gemaakt. We waren dan ook zeer verwonderd dat Open VLD een klacht had ingediend bij de Raad en b