Doorgaan naar hoofdcontent

Bezwaar Open VLD ongegrond


Open VLD had last minute een bezwaar ingediend en vroeg de ongeldigverklaring van de verkiezingsuitslag in Kortenaken en een hertelling. Hierdoor kon de nieuwe gemeenteraad begin januari niet geïnstalleerd worden. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen oordeelde nu echter dat er geen elementen zijn die aantonen dat er onregelmatigheden zijn gebeurd waardoor de zetelverdeling van 14 oktober behouden blijft en de meerderheid bestaande uit CD&V, N-VA en sp.a 11 zetels behoudt en Open VLD 8 zetels.

In het bezwaar van Open VLD werd melding gemaakt van onregelmatigheden tijdens de telling van de stemmen maar deze werden niet benoemd of concreet gemaakt. Ook op de zitting van eind december werden er geen elementen aangehaald. Bovendien hadden alle politieke partijen getuigen in ieder telbureau en niemand - dus ook niemand van Open VLD - had op het proces verbaal van de telling een opmerking gemaakt. We waren dan ook zeer verwonderd dat Open VLD een klacht had ingediend bij de Raad en betreuren dat de opstart van de nieuwe legislatuur wordt bemoeilijkt. De Raad heeft vandaag haar arrest overgemaakt en oordeelt nu ook dat het over loze beweringen gaat en heeft de klacht ongegrond verklaard. Als nieuwe bestuursmeerderheid hopen we dat de installatie van de gemeenteraad nu snel kan plaatsvinden want er is al tijd genoeg verloren.

Het volledige arrest kan nagelezen worden op de volgende link (de vierde en vijfde pagina geven de beoordeling van de Raad weer).