Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2021 tonen

Verzekeringen doorgelicht binnen TGV-gemeenten

Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw vormen samen de TGV-gemeenten: "Tussen Gete en Velpe". Binnen deze intergemeentelijke samenwerking werden de verzekeringen van de vier gemeenten onder de loep genomen er kon globale besparing van € 435.000 gerealiseerd worden. In 2021 werden de verzekeringen van de 4 gemeenten doorgelicht. Door middel van onderhandeling en samenaankoop, werd er een forse besparing gerealiseerd. De jaarlijkse besparing bedraagt, afhankelijk van de gemeente, € 20.000 tot € 34.500 (tussen de 20% en 45%) besparing. "Kortenaken heeft dit proces getrokken en voor onze gemeente bedraagt de besparing 32% ofwel € 28.000 op jaarbasis. Over de looptijd van het contract levert dit een besparing op van € 111.500. Wij hebben met de vier gemeenten een globale besparing van € 435.000 gerealiseerd, ten bate van 30.000 inwoners" besluit burgemeester Devos.

Nieuwjaarsreceptie Kortenaken uitgesteld naar het voorjaar

Net als in 2021 zal er ook in 2022 geen nieuwjaarsreceptie zijn in Kortenaken. De huidige coronasituatie laat een veilige organisatie niet toe. De gemeente bekijkt de mogelijkheden om een nieuwe datum te prikken in het voorjaar en er zo een lentereceptie van te maken. "Wat hadden we graag samen met onze inwoners geklonken op het nieuwe jaar. Maar door de nog steeds hoge coronabesmettingen is het niet verantwoord om samen te komen voor het uitwisselen van onze nieuwjaarswensen. Uitstel betekent gelukkig geen afstel. Van zodra een veilige organisatie mogelijk is, plannen we een moment in om het nieuwe jaar in te luiden," aldus burgemeester Stefaan Devos.

Goedkeuring aanpassing Meerjarenplanning 2020-2025

In de zitting van 16 december werd de aanpassing Meerjarenplanning 2020-2025 besproken. “We staan de komende jaren voor een aantal nieuwe uitdagingen. Zo willen we de nodige inspanningen leveren om onze openbare verlichting en gebouwen milieuvriendelijker te maken. Ook de investering in gescheiden riolering zal een hap uit het budget nemen. Maar we hebben ook enkele mooie en vernieuwende projecten in het vooruitzicht: zo zullen we, met de steun van Europese LEADER-subsidies, zaal Servaas vernieuwen en een recreatiesite creëren in Kersbeek,” aldus burgemeester Stefaan Devos. “Om de werking van de gemeentelijke diensten te optimaliseren, zijn er uiteraard ook investeringen nodig. Om gemeente- en OCMW-diensten samen te brengen, bekijken we de verbouwing van het gemeentehuis. Daarnaast wordt ook de ICT-infrastructuur vernieuwd. Bij de technische dienst wordt geïnvesteerd in een aantal werktuigen, waaronder een nieuwe veegwagen.” Financieel directeur David Puttevils: “Ondanks de vele gro

Kortenaken organiseert noodopvang

Naar aanleiding van het overleg met het lokaal bestuur, de scholen en de kinderopvang werd beslist dat de noodopvang in de week van 20 december georganiseerd zal worden door de buitenschoolse kinderopvang Kieke-Boe. Deze zal doorgaan in de locatie Kortenaken, Dorpsplein 33 van 7 tot 19 uur. Griet Vandewijngaerden, schepen voor kinderopvang: "Aangezien we als buitenschoolse opvang momenteel kampen met een minimale personeelsbezetting zal het niet mogelijk zijn de kinderen van de verschillende scholen apart op te vangen. We vragen de ouders dan ook om hier rekening mee te houden en zich strikt te houden aan de inschrijvingsdagen en -uren." De ouders van de lagere schoolkinderen in Kortenaken worden via de school en de gemeentelijke kanalen persoonlijk op de hoogte gebracht.

Lichtjesparade verlicht Kortenaken

Kortenaken werd zaterdag verlicht door prachtige praalwagens en ronkende tractoren. De eerste editie van Kortenaken Verlicht, in samenwerking met carnavalsvereniging Fairytales, werd meteen een groot succes. Maar liefst 38 kandidaten schreven zich in om met hun versierde en verlichte voertuigen door de gemeente te schitteren. "De mooie opkomst van Kortenaken Verwarmt in 2020 gaf ons het idee om ook dit jaar een verbindend initiatief op poten te zetten,' aldus burgemeester Stefaan Devos. "Met Kortenaken Verlicht konden we toch nog een coronaveilige activiteit aanbieden aan onze inwoners, zo net voor de feestdagen." De eerste editie viel alvast in de smaak. Tractoren, motoren, bestelwagens, vrachtwagens en grote praalwagens vertrokken om 17 uur in colonne al rijdend door de gemeente. Inwoners konden vanuit hun deur het spektakel aanschouwen. "Met 160 km aan gemeentewegen was het natuurlijk onmogelijk om door elke straat te rijden. Toch hebben we geprobeerd om zove

Werken aan kerkhofmuur Waanrode gaan van start

Vanaf maandag 13 december start het restauratiebedrijf met de werken aan de kerkhofmuur te Waanrode. Eerder dit jaar haalde de gemeente voor 60% aan Vlaamse subsidies binnen voor deze herstelling bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Het betreft zowel de grondige reiniging, het vervangen van de kapotte stenen als het opnieuw voegen van de gehele muur. De werken zullen, afhankelijk van het weer, zo’n 3 maanden duren. Schepen van erfgoed, Niels Willems: “Net zoals in Kersbeek volgend jaar staat te gebeuren, wordt nu al in Waanrode de kerkhofmuur gerestaureerd. De toestand van de muur in Waanrode is niet zo erg als deze in Kersbeek, maar we vonden het als gemeentebestuur belangrijk om dit nu al preventief te laten uitvoeren. De kosten blijven zo ook veel beperkter dan dat we nog jaren zouden wachten. Zeker gezien de beeldbepalende plaats in het centrum van Waanrode was het één van de prioriteiten om dit zo snel mogelijk te laten uitvoeren.”

Kortenaken publiceert boekje 'Tussen de sterren - Troostende gedichten'

Eind 2020 deed de gemeente een oproep voor gedichten voor de sterrenweiden. Er werden drie gedichten uitgekozen voor de sterrenzuilen op de begraafplaatsen. Omdat we zoveel mooie, ontroerende gedichten ontvingen, werd er beslist om een boekje samen te stellen met deze gedichten aangevuld met tekeningen en illustraties. Het boekje ' Tussen de sterren'. Troostende gedichten is vanaf vrijdag gratis beschikbaar in het gemeentehuis en de bibliotheek. Bevoegde schepen Griet Vandewijngaerden: "Nu zondag wordt immers wereldwijd Wereldlichtjesdag gehouden. Ouders van overleden kinderen steken om 19 uur een lichtje aan ter nagedachtenis aan hun overleden kind. De wereld wordt zo letterlijk eventjes wat lichter, en je beseft dat je als ouder niet alleen staat in je verdriet en verlies." Het boekje bevat 38 gedichten en informatie voor ouders en hun omgeving.

Rioleringswerken in Kersbeek-Miskom schieten goed op

Midden oktober zijn de werken van Verbindingsriolering Velpe in Kersbeek-Miskom hun tweede fase ingegaan. De werkzaamheden schieten goed op en indien de weersomstandigheden het toelaten, wordt midden december het kruispunt aan het OCMW reeds gebetonneerd. Voor het doorgaande verkeer wijzigt er niets en blijven de huidige omleidingen in voege. “De aannemer heeft vanaf november twee rioolploegen ingezet ter hoogte van Miskom-Dorp en de Heerbaan aan het OCMW-gebouw. Hierdoor zijn de werken zeer goed gevorderd. De aannemer zal onder goede weersomstandigheden het kruispunt onder aan het OCMW dan ook nog voor het winterse bouwverlof aanleggen in beton zodat dit kan uitharden tijdens het verlof. De rest van de Heerbaan en Miskom-Dorp wordt later aangelegd in asfaltverharding maar we hebben er bewust voor gekozen om het kruispunt in beton te voorzien. Dit zal er namelijk voor zorgen dat het wordt geaccentueerd en er komen ook middeneilanden wat de verkeersveiligheid bevordert,” geeft schepen v

Provincie weigert vergunning Torendraaiersproject

De bouwvergunning voor het woonproject aan het Torendraaiersplein te Waanrode is geweigerd door de deputatie van de provincie. Het project van uiteindelijk 5 rijwoningen en 6 appartementen werd eerder dit jaar wel vergund door het gemeentebestuur van Kortenaken. Hier kwam echter een klacht op door Natuurpunt waardoor de finale beslissing bij de provincie kwam. De provincie heeft nu geoordeeld dat het project de draagkracht van de kern van Waanrode overstijgt. Het gemeentebestuur betreurt deze beslissing ten zeerste om een aantal redenen. Zo is het project helemaal niet zo grootschalig dat het niet inpasbaar zou zijn in de kern van Waanrode. Er zijn nog appartementen vergund en hier is nooit een probleem over geweest. Het is ook zeer merkwaardig dat een vereniging als Natuurpunt bezwaar indient tegen de sloop van een verouderd gebouw dat in verval dreigt te geraken. Het nieuwe project is immers volledig conform de huidige strenge milieuwetgeving en zou een kernversterking voor Waanrode

Kortenaken Verlicht op 11 december

Met Kortenaken Verlicht komt er een passend vervolg op Kortenaken Verwarmt. Op zaterdag 11 december rijdt een lichtjesparade doorheen de gemeente. De praalwagens brengen zo wat meer licht in donkere tijden. Wie wil meerijden in de stoet, kan zich nu inschrijven. Burgemeester, Stefaan Devos: "De mooie opkomst van Kortenaken Verwarmt in 2020 gaf ons het idee om ook dit jaar een verbindend initiatief op poten te zetten. In samenwerking met onder andere lokale carnavalsvereniging Fairytales, plannen we een parade doorheen de gemeente. Op die manier brengen we licht aan huis bij onze inwoners. De ideale remedie tegen een winterdipje in deze donkere, koude dagen." De stoet vertrekt om 17 uur aan GC Den Hoek. Wie wil meerijden in een versierde auto, brommer, tractor of ander vervoersmiddel, kan zich nog inschrijven tot 8 december. Binnenkort ontdek je de volledige route via de gemeentelijke website of de Facebookpagina Vrije Tijd Kortenaken. "We hopen met dit initiatief mensen

OCMW brengt Sint aan huis in Kortenaken

Het jaarlijkse Sinterklaasfeest van OCMW Kortenaken kon niet doorgaan omwille van de coronasituatie. De kindjes werden echter niet vergeten. De Sint verblijdde hen met een stoepbezoek aan huis. Sinterklaas en piet waren trouwens goed voorbereid op hun bezoek aan de gemeente. Zij droegen netjes hun mondmasker en hielden de kindjes op veilige afstand. Samen met de maatschappelijk werkster van het OCMW brachten Sinterklaas en Piet woensdagnamiddag de cadeautjes aan huis. "Zeker in deze coronatijden is het voor kwetsbare gezinnen moeilijk, emotioneel maar ook financieel. De kosten voor de kinderen lopen vaak hoog op. Ouders willen hun kinderen verrassen met speelgoed en snoepgoed, maar hebben daar dikwijls onvoldoende financiële middelen voor. Daarom schenken we ieder kind, bovenop een zakje met snoepgoed, ook een sinterklaasgeschenk," vertelt schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen. "Op die manier willen we als bestuur ons steentje bijdragen in de strijd tegen kinderarmo

Eindejaarsactie bij lokale handelaars in Kortenaken

Het eindejaar is in zicht. Dat wil zeggen: een periode vol gezelligheid, kerstcadeautjes en (lokaal) shoppen. Om de inwoners te stimuleren om die kerstinkopen lokaal te doen, lanceert het gemeentebestuur van Kortenaken voor het eerst een eindejaarsactie. Van 1 december t/m 15 januari kunnen lokale shoppers de stickers sparen. Elke volle spaarkaart maakt kans om geloot te worden als één van de 33 winnende loten. Schepen van Lokale Economie, Niels Willems: "De eindejaarsactie werd in het leven geroepen door de middenstandsraad, in samenwerking met de dienst Lokale Economie. Op die manier willen we tijdens de eindejaarsperiode mensen nog meer aanmoedigen om dicht bij huis aankopen te doen." Van 1 december tot 15 januari krijg je per aankoopschijf van 10 euro een sticker bij de deelnemende handelaars. Volle spaarkaarten – bestaande uit 10 stickers – kunnen tot en met 31 januari binnengebracht worden bij de handelaars. Een onschuldige hand zal uit de spaarkaarten maar liefst 33 w

Centrum Kortenaken overspoeld door deelnemers Urban Run & Walk

Met 601 deelnemers overtrof de Urban Run & Walk van Sportregio Getevallei in het centrum van Kortenaken alle verwachtingen. Alle bezoekers waren laaiend enthousiast over het feeërieke decor. Schepen van Sport Kristof Mollu: “Vooraf hadden onze Sportfunctionaris Andy Braem en ik gehoopt op een 450-tal deelnemers maar we merkten al vrij snel dat we dit zouden overtreffen. Dat we op net meer dan 600 zouden uitkomen hadden we echter niet verwacht. Uiteraard komt dit ook omdat we er in Kortenaken bewust voor hebben gekozen om naast lopers ook wandelaars toe te laten.” 18 locaties feestelijk ingekleed “Als gemeente zijn we zeer tevreden dat onze lokale handelaars en verenigingen zo enthousiast hebben meegewerkt aan dit event. Dit liet ook toe dat deelnemers kwamen op locaties waar men anders niet komt. Door de randanimatie met muziek, vuur, bellenblazers, lichtspektakel … werd het hele centrum van Kortenaken omgetoverd in een feeëriek decor. Ik ben dan ook ontzettend fier dat we dit met

Voorlopige herstelwerkzaamheden op de Donkelstraat en Hoeledensebaan

In de zomer van 2014 werden de riolerings- en wegeniswerken op de Hoeledensebaan en de Donkelstraat afgerond. In 2016 werden voor het eerst verschillende scheuren in het wegdek vastgesteld en de jaren nadien volgenden er nog scheuren. De gemeente zal nu in afwachting van een gerechtelijke procedure enkele voorlopige herstelwerkzaamheden uitvoeren. Schepen van Openbare Werken Kristof Mollu: “In 2019 zijn we als gemeentebestuur met een gerechtelijke procedure gestart tegen verschillende partijen die betrokken waren bij deze werken want het is niet normaal dat zo’n recent aangelegde weg al dergelijke gebreken vertoont. De aangestelde gerechtsdeskundige heeft een onderzoek uitgevoerd maar de oorzaak van de schade is momenteel nog onduidelijk. De deskundige acht bijkomend onderzoek noodzakelijk. Op basis van het voorlopig deskundig advies hebben we een aannemer aangesteld om eind deze week, indien de weersomstandigheden het toelaten, te starten met het opvullen van de ergste scheuren. Op di

Kerkhof Miskom en Kersbeek bereikbaar tijdens de Allerheiligenperiode

Het gemeentebestuur van Kortenaken maakte de nodige afspraken met de aannemer van de rioleringswerken en met de eigenaars van de naburige percelen van de kerkhofsite in Miskom en Kersbeek zodat de bereikbaarheid en toegankelijkheid wordt gegarandeerd tijdens de Allerheiligenperiode. Sinds het voorjaar vinden er ingrijpende rioleringswerken plaats in Kersbeek-Miskom en meer bepaald op de Heerbaan, Hanenstraat en Miskom-Dorp. Schepen van Openbare Werken Kristof Mollu: "We hebben met de aannemer van de rioleringswerken in Kersbeek-Miskom afgesproken dat de zone aan de kerk van Miskom pas na Allerheiligen wordt opgebroken. Om de werken zonder vertraging te laten verder gaan, is de aannemer wel al gestart onder aan Miskom-Dorp ter hoogte van het OCMW waardoor het kerkhof van Miskom met de auto enkel bereikbaar zal zijn via de zijde van Waanrode. Hiervoor wordt de nodige signalisatie nog aangebracht tijdens het Allerheiligenweekend.” Ook het kerkhof zelf te Miskom zal ook dit jaar toega

Gemeentebestuur verbreekt contract met huidige aannemer voor onderhoud bermen

Begin 2021 stelde de gemeente Kortenaken voor 3 jaar een externe aannemer aan voor het maaien van de bermen. De gemeente verbreekt nu het contract omdat de firma de afspraken niet nakomt. “In 2019 stelden we vast dat de eigen gemeentelijke maai-zuigcombinatie einde levensduur was en bijgevolg meermaals stil stond door verschillende defecten. Na een grondige evaluatie is toen gebleken dat de aankoop van de nieuwe machines, gecombineerd met de jaarlijkse kosten voor uitvoering door eigen diensten, veel duurder was dan de uitbesteding. Vandaar dat we in 2020 voor het eerst een beroep hebben gedaan op een externe dienstverlener voor het maaien van de bermen. Deze firma – een andere dan dit jaar – heeft de werken toen goed uitgevoerd. Er werd toen dan ook besloten om een contract voor drie jaar in de markt te zetten met daarin ook duidelijke deadlines en afspraken. De firma die deze opdracht binnenhaalde, is jammer genoeg de opgenomen afspraken stelselmatig niet nagekomen.” verduidelijkt sc

LEADER-subsidies voor project ‘Dorpsbeleving Kersbeek’

Het gemeentebestuur van Kortenaken heeft voor minstens 114.000 euro aan subsidies binnengehaald voor het project 'Leefbare dorpen'. Hiermee krijgt zaal Servaas een grondige renovatie en wordt er aan de Doddelbergstraat een vrijetijdssite gerealiseerd. De middelen komen van het Europees subsidiëringsprogramma LEADER voor plattelandsontwikkeling. In 2020 lanceerde Hageland+ vzw een oproep voor het indienen van plattelandsprojecten waarvoor Europese, Vlaamse en provinciale steun kon worden bekomen in het kader van het LEADER-programma. Kortenaken diende hiervoor twee projecten in: de renovatie van zaal Servaas en de aanleg van een vrijetijdssite in Kersbeek . Op die manier wenst de gemeente de dorpsbeleving van Kersbeek te stimuleren en aan de verschillende noden van een plattelandsgemeente tegemoet te komen: vereenzaming van de (oudere) bevolking tegengaan door te investeren in het verenigingsleven en recreatiemogelijkheden. Ook wenst het bestuur leegstaand en verouderd patrimo

Buitenschoolse Opvang Kieke-Boe zet begeleidsters in de bloemetjes

Van 11 tot 17 oktober 2021 is het Week van de Kinderopvang. Bij de Buitenschoolse opvang Kieke-Boe uit Kortenaken zet het gemeentebestuur haar medewerkers deze week extra in de bloemetjes. Als dank voor hun dagelijkse en enthousiaste inzet worden ze verwend met een Kortenaken Cadeaubon. "Meer dan 250 gezinnen doen jaarlijks een beroep op onze 9 kinderbegeleidsters," vertelt schepen van Kinderopvang, Griet Vandewijngaerden. Dagelijks worden ze toevertrouwd met ons meest kostbare bezit en maken ze zo deel uit van die eerste belangrijke 1000 dagen van een kind. Zo bouwen ze vanuit de kinderopvang mee aan onze toekomst. Kleine stapjes die daar worden gezet kunnen doorgroeien in buitengewone sprongen." Dit is meteen ook het thema van dit jaar. Kinderopvang is meer dan opvang tijdens de werkuren. Het biedt ontwikkelingskansen, opent een deur op de wereld, vormt een proeftuin van diversiteit, creëert een ontmoetingsplaats en leerplaats en dat allemaal in een warme en uitnodigen

Kunstenaars gezocht voor KLEUR IN DEN HOEK

De gemeente Kortenaken gaat, in samenwerking met de cultuurraad, op zoek naar creatievelingen om meer kleur in GC Den Hoek te brengen. Gepassioneerde kunstenaars of kunstenaars in wording kunnen nog tot 31 december 2021 een voorstel indienen. Griet Vandewijngaerden, schepen voor Cultuur: "Wie regelmatig in gemeenschapscentrum Den Hoek komt, kent hoogstwaarschijnlijk ook de foyer. We willen graag wat meer kleur brengen in deze multifunctionele ruimte. Geen likje verf uiteraard, maar een kunstwerk dat recht uit het hart komt. Hiervoor gaan we op zoek naar lokaal creatief talent. Jij zorgt voor het concept en wij voorzien het materiaal."

Babbelwandelen om veerkracht te versterken

Elk jaar vindt van 1 tot 10 oktober de 10-daagse van Geestelijke Gezondheid plaats. “Nu meer dan ooit, is het belangrijk om de taboes over geestelijke gezondheid weg te nemen. Daarom lanceren we een aantal acties om veerkracht te versterken.” zegt schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen. De coronacrisis gaf onze veerkracht een flinke deuk. Plots stond ons sociale leven stil en laat nu net de verbondenheid met andere mensen één van de zaken zijn die ons veerkrachtiger maakt. Een babbeltje met de buur, kletsen met iemand op straat, praten met je vrienden... Het kon allemaal niet meer. Daarom lanceert de gemeente Kortenaken i.s.m. Logo Oost-Brabant een aantal acties om veerkracht te versterken Babbelbanken Heel wat zitbanken in Kortenaken werden omgedoopt tot ‘babbelbanken’. Je herkent deze banken aan een bankhanger die erop is bevestigd. “De tekstjes op de bankhangers kunnen een gespreksstarter zijn en brengen mensen dichter bij elkaar. Een gesprek, zelfs met iemand die je niet kent, k

Nieuw reglement voor onderhoud van kruisen en kapellen

Reeds verschillende jaren ondersteunt de gemeente vrijwilligers in het onderhoud van het klein religieus erfgoed oftewel de kruisen en kapellen. Het reglement was aan vernieuwing toe. Daarnaast wil de erfgoedraad een meer planmatige aanpak voor het onderhoud van dit erfgoed in onze gemeente. Schepen voor erfgoed, Niels Willems: “Jaarlijks voorzien we een budget van € 5000 voor de tegemoetkoming aan de vrijwilligers die het religieus erfgoed onderhouden. Eén keer per jaar zal er ook 1 kapel een renovatie krijgen en deze renovaties worden mee geïntegreerd in het budget. De erfgoedgraad maakte reeds een opsomming van de meest dringende werkzaamheden (herstel dakwerk, pleisterwerk, ...). De kapel van de Klipgaardestraat zal als eerste worden aangepakt, daarna de Sint-Rochus kapel in Miskom. Andere voorstellen zijn ook steeds welkom.”

Nieuwe omleiding maar verbinding tussen rotonde ‘De Hoef’ en Waanrode weer open vanaf 13 oktober

De eerste fase van collectorwerken Velpe op de Heerbaan is afgerond en de verbinding tussen de rotonde en Waanrode zal vanaf woensdag 13 oktober weer mogelijk zijn. Vanaf dat moment gaat de 2e fase van start en wordt Miskom-Dorp onderbroken en is er een nieuwe omleiding nodig. “In de eerste fase van het Aquafin-project ‘verbindingsriolering Velpe’ werden over een afstand van 1,2 km ingrijpende werken uitgevoerd. Gelijktijdig met de aanleg van een gescheiden stelsel voor regenwater en vuil water, werden ook de nutsleidingen vernieuwd, is er een fietspad aangelegd en een volledig nieuw wegdek in asfalt. Na iets meer dan 5 maanden zijn deze werken klaar en wordt vanaf woensdag 13 oktober de Bauwelstraat en de Heerbaan vanaf de rotonde tot de Groenstraat opnieuw opengesteld. Hierdoor kan de verbinding tussen Ransberg en Waanrode opnieuw normaal verlopen en vervalt de omleiding via het centrum van Kortenaken” geeft schepen van openbare werken Kristof Mollu aan. Fase 2 met nieuwe omleiding v

Kortenaken centrum ‘eindelijk’ decor voor Urban Run & Walk

Normaal gezien vond de Urban Run & Walk plaats in maart 2020 maar door corona werd dit meer dan een jaar uitgesteld naar zaterdag 6 november omstreeks 20 uur. "Tijdens de coronapandemie zijn velen gelukkig blijven sporten en we kijken dan ook allemaal uit naar de uitgestelde editie van de Urban Run & Walk in het centrum van Kortenaken," geeft schepen van Sport Kristof Mollu aan. “Deelnemers lopen een traject 4 km doorheen verschillende gebouwen met tal van randanimatie: het gemeentehuis, Bovin Beton (werkplaats), de kleuter- en lagere school Trip Trap, het kasteeldomein, het containerpark, de buizenmakerij van Bovin Beton, Pieraerts, Manège Blockx, Café Luna, Café Oud Cortenaeken, Sint-Amorkerk en Carrefour Market. Men kan dit traject 3 keer lopen zodat men in totaal 12 km aflegt of dit jaar kan men voor het eerst het traject ook wandelen.” “Omwille van veiligheidsredenen wordt het volledige parcours en dus het centrum van Kortenaken vanaf 17 uur afgesloten voor alle

Gemeentebestuur zet jubilarissen in de bloemetjes

Op maandag 27 september zette het gemeentebestuur van Kortenaken alle koppels die in 2020 of 2021 hun gouden, diamanten of briljanten huwelijk vierden in de bloemetjes. Burgemeester Stefaan Devos: “In 2019 organiseerden we tot ieders tevredenheid voor het eerst een jubileumfeest. Alle jubilarissen hebben doorheen het jaar hun oorkonde van de gemeente en van de koning en de koningin reeds gekregen en ontvingen ook een cadeaucheque vanwege het gemeentebestuur. We stonden er als gemeentebestuur echter op om ook dit jaar een jubileumfeest te organiseren voor de koppels die 50, 60 of 65 jaar zijn getrouwd. Omdat het vorig jaar omwille van corona niet mogelijk was om zo’n feest te organiseren, nodigden we nu de jubilarissen van 2020 en 2021 uit. Zo’n 45 koppels gingen in op onze uitnodiging en werden getrakteerd op een ontspannende namiddag met een glaasje, een lekker dessertenbuffet en een muzikale noot.”

Scholenveldloop legt focus op fun en beleving

De kinderen van de Kortenaakse lagere scholen geven binnenkort weer het beste van zichzelf tijdens de jaarlijkse scholenveldloop. Dit jaar ontwikkelde de Sportdienst van de gemeente Kortenaken een nieuw concept waarbij fun en beleving centraal staan. Schepen van Sport, Kristof Mollu legt uit waarom: "Op vraag van de schoolkinderen en de kindergemeenteraad gingen we op zoek naar een nieuwe formule waarbij de focus niet ligt op de individuele prestaties. De deelnemertjes volgen een parcours met uitdagende hindernissen. De start wordt gegeven per klas en er is geen klassement. Met dit hindernissenparcours willen we de teamgeest van de klas bevorderen en zorgen voor een positieve sportieve ervaring voor alle kinderen." De scholenveldloop vindt, voor de eerste en tweede graad, plaats op dinsdag 21 september 2021 in en rond het speelbos in Kortenaken. Wie wil komen supporteren, komt best met de fiets aangezien parkeren in de buurt niet mogelijk is. De 3e graad neemt deel aan de hin

Kortenaakse jeugdbewegingen zijn weer opgestart

In september starten alle jeugdbewegingen in Kortenaken opnieuw op en het gemeentebestuur trakteerde net zoals de voorbije twee jaar met lekkers uit eigen streek. Schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden: “De voorbije weken trokken we met een delegatie van het college van burgemeester en schepenen naar de KLJ’s van Hoeleden, Kersbeek en Waanrode en vandaag was KSA Kortenaken aan de beurt. Op deze manier willen we de kinderen en de leiding een fantastisch werkingsjaar wensen.” Alle 275 kinderen kregen door De Winning lokaal gebakken wafeltjes aangeboden.

Werken Verbindingsriolering Velpe op de Heerbaan zitten op schema

In het voorjaar zijn de rioleringswerken voor het project “Verbindingsriolering Velpe” op de Heerbaan en in Miskom-Dorp gestart. Met deze werken in Kersbeek-Miskom wordt er naast een nieuwe riolering over de volledige breedte van de rijbaan ook een nieuw wegdek in asfalt aangelegd en over een afstand van ca. 5 km nieuwe fietspaden. De Aquafin-werken hebben een kostenplaatje €7.850.000 waarvan 80% gesubsidieerd wordt. “De eerste fase van deze werken hebben enkele problemen gekend” geeft schepen van openbare werken Kristof Mollu aan. “Zo zijn er in het begin helaas verschillende nutsleidingen overgetrokken met de nodige hinder tot gevolg en was de zomer veel natter dan normaal. Maar doordat de aannemer extra personeel heeft ingezet, zitten de werken wel nog steeds op schema en zal de Heerbaan tussen de rotonde en het kruispunt Heerbaan x Groenstraat x Hollestraat in de loop van oktober opnieuw opengesteld kunnen worden voor het verkeer. Hierdoor zal de verbinding tussen Waanrode en Ransb

Troostende gedichten sieren Sterrenweiden

Op de begraafplaatsen van Kortenaken, Waanrode en Hoeleden kunnen ouders en familie van sterrenkindjes sinds kort steun en rust vinden op de sterrenweiden. Kindjes die tijdens de zwangerschap zijn overleden kunnen hier een eigen plekje krijgen. Ouders kunnen kosteloos een sterretje bekomen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente. Zij mogen op het sterretje een naam of datum schrijven en het een plaatsje geven op de sterrenweide. Zo kunnen ouders en familieleden waardig afscheid nemen van hun sterretje en kan het een sereen plekje worden waar ze terecht kunnen met hun verdriet. Oproep illustraties 'Sterrenboekje' Bevoegde schepen, Griet Vandewijngaerden: "Eind vorig jaar deden we een oproep voor gedichten voor de sterrenweiden. Sinds kort prijken deze gedichten op een mooie sterrenzuil op de begraafplaatsen. Omdat we zoveel mooie, ontroerende inzendingen ontvingen en er maar 3 konden selecteren, werd er beslist om een boekje samen te stellen met deze gedichten. We zouden

Aangepaste dienstregeling bij start nieuwe schooljaar

Vanaf 1 september zullen de schoollijnen 561 (Zoutleeuw-Oplinter) en 565 (Kortenaken-Herk-de-Stad) in Waanrode en Kersbeek-Miskom voor een langere tijd een beperktere bediening hebben ten gevolge van de rioleringswerken op de Heerbaan. Buslijn 391 (Tienen-Tielt) zal op de kermisdagen van Waanrode (30 augustus en 2 september) ook een aangepaste dienstverlening kennen. “Tijdens de eerste fase van de rioleringswerken op de Heerbaan werd het kruispunt met de Groenstraat zo lang als mogelijk beschikbaar gehouden voor de bussen van De Lijn. Daardoor kon de bediening van het schoolvervoer vorig schooljaar nog worden gegarandeerd,” geeft schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Kristof Mollu aan. “De rioleringswerken zijn nu verder gevorderd waardoor de bussen op dit kruispunt niet meer door kunnen. Vandaar dat de schoollijnen 561 en 565 ook een omleiding moeten volgen. Dit betekent dat er zowel in Kersbeek-Miskom als in Waanrode enkele haltes niet worden bediend door beide lijnen en reiziger

Fietssuggestiestroken Hoeleden worden meer zichtbaar

In Hoeleden wordt nog voor de start van het nieuwe schooljaar extra signalisatie aangebracht op de fietssuggestiestroken. Opvallende fietslogo's moeten ervoor zorgen dat de zichtbaarheid van de fietsstroken verbetert. "Een tiental jaar geleden werd het centrum van Hoeleden ingericht als zone 30 met nieuwe fietssuggestiestroken. Tegenwoordig worden deze stroken volgens het Vademecum Fietsvoorzieningen in een okergele kleur aangelegd, ter bevordering van de zichtbaarheid. Op dat moment was dat nog geen richtlijn en werden ze uitgevoerd in een grijstint," geeft schepen van Mobiliteit Kristof Mollu aan. “Het doel van een fietssuggestiestrook is om de fietser nadrukkelijker in het straatbeeld te brengen en de rijbaan visueel te versmallen. De wijkpolitie krijgt echter regelmatig meldingen over de slechte zichtbaarheid van de fietssuggestiestroken. Weggebruikers merken ze vaak niet op waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan: automobilisten denken dat de fietsers fout

Kortenaken gaat verder met een vernieuwd communicatieaanbod

De gemeente Kortenaken vernieuwt dit jaar nog haar website. Het doel van de nieuwe gemeentelijke website is een hedendaagse communicatie waarbij de dienstverlening optimaal digitaal wordt ontsloten. De vernieuwde webstek zal dit najaar gelanceerd worden. Voor de ontwikkeling polst het gemeentebestuur eerst naar de mening van de inwoners. "Als kleine gemeente willen we niet onderdoen voor grotere besturen en een professionele dienstverlening aanbieden, ook digitaal," stelt schepen van Communicatie, Kristof Mollu. De huidige website dateert van 2018. Intussen zijn de digitale mogelijkheden zoveel uitgebreider geworden. En ook de verwachtingen van de burger liggen steeds hoger. Daarom besliste het gemeentebestuur tot een vernieuwing van de gemeentelijke website en daarbij horend het digitaal loket. “Met de geplande vernieuwing van de website zet Kortenaken nog meer in op een modern communicatieaanbod,” geeft schepen Mollu aan. “Een goede en professionele communicatie is een bela

Nieuwe duurzame parking naast gemeentehuis Kortenaken

Reeds verschillende jaren ligt de parking naast het gemeentehuis van Kortenaken er somber bij. In de maand augustus wordt deze parking op een groene manier heringericht. “De parking naast het gemeentehuis in het centrum van Kortenaken is momenteel voor velen een doorn in het oog. Het is een grote verharde vlakte waarbij de parkeerplaatsen niet zijn gestructureerd en verschillende parkeerplaatsen rechtstreeks op het voetpad uitkomen. Onlangs hebben we een ontwerper aangesteld om de parking beter te structureren met 1 centrale in- en uitrit op het Dorpsplein en met afgebakende parkeerplaatsen. Hierdoor wordt de parking zelf overzichtelijker en wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Vorig jaar hebben we reeds een nieuwe bushalte en een comfortabele fietsenstalling geplaatst op deze parking, en nu pakken we dus de rest aan” geeft schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Kristof Mollu aan. “Bij de herinrichting hebben we ook aandacht voor het milieu” geeft schepen van Duurzaamheid Griet Va

Bakken & Brouwen in Kortenaken

Fiets mee op 11 juli en kom alles te weten over de geschiedenis van het bak- en brouwproces in Kortenaken tijdens ‘Bakken en Brouwen’. De fietstocht van 29 km brengt je via mooie wegen bij de bakkers en brouwers van vroeger en nu. Filmpjes en een spel brengen het erfgoed tot leven voor de kinderen. Schepen van erfgoed, Niels Willems: "In 2020 kon je met de fiets alle kastelen in onze gemeente ontdekken tijdens de Kastelenspeurtocht. Dit jaar breien we hier een vervolg aan en zetten we de Kortenaakse bakovens en (vroegere) brouwerijen in de kijker. Onderweg zijn er enkele tussenstops gepland waar je naar hartenlust kan ontdekken en proeven." Voor de kinderen is er een interactief erfgoedspel voorzien. Samen met personage ‘Kobe’ gaan ze op zoek naar een leuke verrassing! Langs de route zijn er QR-codes te vinden die hierbij zullen helpen. De nieuwe fietsroute en het erfgoedspel worden op 11 juli officieel ingehuldigd en blijven ook nadien beschikbaar. Om alles veilig te kunnen

Hoge vaccinatiegraad in Kortenaken

De vaccinatiecampagne draait op volle toeren. In de vaccinatiecentra in Tienen en Landen passeren dagelijks honderden mensen voor hun eerste of tweede prik. De vaccinatiegraad binnen de Eerstelijnszone Oost-Hageland (ELZOH) stijgt met 78,85% dan ook uit boven het Vlaams gemiddelde. Voor Kortenaken ligt dit cijfer zelfs nog iets hoger, op 81,58 %. Het gaat hier om de cijfers van de volwassen bevolking (18+) die minstens 1 prik gehad hebben. Dus zowel de deels als de volledig gevaccineerden zijn hierin opgenomen. Stefaan Devos, burgemeester: "Dit zijn mooie cijfers voor onze zone en onze gemeente. Maar we zijn er nog zeker niet. Om het virus en zijn varianten tegen te houden, moeten we blijven aansporen tot vaccinatie, ook de jongere generatie. Zij kunnen zich nog steeds registreren op de QVAX-lijst." Grote tevredenheid over vaccinatiecentra ELZOH Iedereen die al langsging voor een prik, kan het beamen: een bezoek aan het vaccinatiecentrum verloopt zeer vlot. Er is dan ook een

Subsidies voor restauratie kerkhofmuur Kersbeek

De Parochiekerk Sint-Servatius in Kersbeek is, samen met de kerkhofmuur beschermd vanwege de historische en artistieke waarden. De kerkhofmuur wordt, in samenwerking met kerkraad KANA, binnen het jaar nog volledig gerestaureerd. Samen met deze vernieuwing, plant het gemeentebestuur ook de restauratie van het hekwerk in Kersbeek en de kerkhofmuur in Waanrode. Schepen voor erfgoed, Niels Willems: "De kerkhofmuur in Kersbeek is al jaren een zorg binnen de lokale gemeenschap. De muur is in slechte staat en wordt momenteel gestut door een houten constructie. Dankzij Vlaamse subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed, kunnen we nu werk maken van een grondige restauratie." De werken omvatten het plaatsen van ‘steunberen’ aan elke pilaar waardoor de muur niet verder kan verzakken. De geraamde kostprijs van de werken is 174.218 euro, waarvan 60 % oftewel 104.531 euro wordt gesubsidieerd. Voor de restauratie van het smeedijzeren hek, wordt een bijkomende subsidieaanvraag ingediend.

Gemeenten Kortenaken en Glabbeek maken samen werk van aanleg bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

De gemeente Glabbeek gaat tegen 2025 haar functioneel lokaal fietsroutenetwerk volledig realiseren door de aanleg van nieuwe fietspaden in maar liefst 10 straten. In 2023 worden er nieuwe fietspaden aangelegd in Boeslinter, de Pepinusfortstraat en de Hoeledensesteenweg in deelgemeente Bunsbeek. Recent overleg tussen de gemeente Glabbeek en Kortenaken zorgt er nu ook voor dat het nieuw fietspad langs de Hoeledensesteenweg zal doorgetrokken worden in Hoeleden op het grondgebied van Kortenaken, waardoor we samen werk maken van de realisatie van het bovenlokaal fietsroutenetwerk met veiligere doorsteken tussen beiden gemeenten. Gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen (Dorpspartij) van de gemeente Glabbeek: “Samen met de aanleg van nieuwe fietspaden zal Aquafin in 2023 ook een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in Boeslinter, de Pepinusfortstraat en de Hoeledensesteenweg in deelgemeente Bunsbeek. De kostprijs van deze fietspaden werd geraamd op 1.019.915,58 euro, maar doordat d

Nieuw in de bibliotheek: e-boeken uitlenen via cloudLibrary

De zomer komt eraan! Het ideale moment om weer wat meer te lezen en waarom dat niet digitaal doen? In de bibliotheek van Kortenaken kan je nu gratis e-boeken ontlenen via het platform cloudLibrary. Bibliothecaris, Vicky Benats legt uit hoe het werkt: "Je kan 2 e-boeken tegelijk lenen en die 6 weken lang lezen op je eigen toestel. Loopt de uitleentermijn af, dan verdwijnen de e-boeken vanzelf van je toestel. Je kan tot 2 e-boeken reserveren die je graag nog wil lezen. De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en kunnen overgezet worden naar de meeste courante e-readers en zijn beschikbaar via de app of de cloudLibray-website." "Met deze uitbreiding zetten we in op een verdere digitalisering van de bib," stelt schepen van bibliotheek, Griet Vandewijngaerden. "Er is keuze uit meer dan 7.700 titels in de collectie. En je hoeft zelfs je zetel of tuinstoel niet meer uit, je hebt enkel een lidmaatschap van de bibliotheek nodig. Ideaal dus om een zom

Livemuziek met aperitief aan Mariagrot Waanrode

Het was genieten afgelopen zondag in Waanrode. Aan de Mariagrot weerklonk voor het eerst sinds de coronapandemie opnieuw livemuziek. Het aperitiefconcert in thema van Maria werd, vergezeld van een glaasje bubbels, gesmaakt door de aanwezigen. Griet Vandewijngaerden, schepen van Cultuur, is opgetogen: "De zon was aanwezig, de toeschouwers hadden er zin in, de artiesten gaven het beste van zichzelf. Alle elementen waren aanwezig om van dit aperitiefconcert een geslaagd evenement te maken. We hebben lang afgeteld naar dit moment en zijn blij dat we de culturele activiteiten van Plankenkoorts kunnen hervatten. Iedereen genoot dan ook met volle teugen." Het concert, in thema van Maria, was een mix van mooie aria’s, chansons, kleinkunst en instrumentale nummers, gebracht door drie gepassioneerde muzikanten: Ria Struyven (sopraan), Karl Stroobants (viool) en Bart Vandermeulen (piano).

Gemeente geeft verenigingen extra duwtje in de rug

De coronamaatregelen hadden ook in 2021 een aanzienlijke impact op de werking van de verenigingen. De gemeenteraad en het Autonoom Gemeentebedrijf keurden daarom een tijdelijke aanpassing van de tarieven voor zaalverhuur goed. Tot 31 december 2021 kunnen lokale verenigingen de gemeentelijke zalen en sporthal huren aan 50% van het normale tarief. Bevoegde schepen, Niels Willems: "Onze lokale verenigingen kregen het hard te verduren tijdens het afgelopen jaar. De werking viel stil of werd op een laag pitje gezet. Grote evenementen waren al helemaal niet aan de orde. Hierdoor liepen de verenigingen heel wat inkomsten mis. Nu het socio-culturele en sportieve leven stilaan weer op gang komt, wil het gemeentebestuur de Kortenaakse verenigingen een extra duwtje in de rug geven. Op die manier willen we ervoor zorgen dat het bloeiende vrijetijdsleven in onze gemeente kan blijven bestaan."

Kindergemeenteraad houdt Kortenaken mee proper

Woensdag 19 mei ging de kindergemeenteraad van Kortenaken op pad om zwerfvuil te verzamelen. In kleine groepjes trokken ze doorheen de verschillende deelgemeenten en verzamelden ze maar liefst 13 zakken. Schepen van jeugd en milieu, Griet Vandewijngaerden: "Momenteel staan alle vergaderingen, activiteiten en evenementen op een zeer laag pitje, ook voor de kindergemeenteraad. We zijn blij dat we op deze manier coronaproof toch gezamenlijk iets kunnen organiseren en ons steentje kunnen bijdragen." Iedere deelnemer werd voorzien van een fluohesje en het nodige materiaal. Samen met de milieudienst werd een route uitgestippeld die langsheen de voornaamste sluikstortstraten ging. Kinderburgemeester, Anna Peetermans: "We hebben de straten vandaag een stukje mooier gemaakt. Hopelijk houdt iedereen het nu proper." In totaal verzamelden de kindergemeenteraadsleden 13 zakken met zwerfvuil.

Aanhoudende elektriciteitsproblemen

De afgelopen weken zijn er helaas in grote delen van Kortenaken en in kleinere delen van Geetbets en Zoutleeuw onvoorziene stroomonderbrekingen geweest. De oorzaak lag telkens bij de rioleringswerken op de Heerbaan in Kersbeek-Miskom waarbij er steeds iets anders fout liep. Afgelopen maandag werd bij het plaatsen van een sleufbeschoeiing bijvoorbeeld een kabel geraakt waardoor er een kortsluiting ontstond op een hoogspanningslijn. Woensdag liep het een 200-tal meter verder mis tijdens een gestuurde boring onder De Velpe en werd een middenspanningskabel geraakt. Telkens dus een menselijke fout. Aan de aannemer wordt thans opgelegd om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en om voorzichtig te zijn tijdens de werkzaamheden. Zo worden er bijvoorbeeld sonderingen (peilingen) uitgevoerd om de locatie van de leidingen te weten, wordt er met leidingsplannen gewerkt maar deze zijn soms verouderd, … Bij het plaatsen van de grondbemaling werd bijvoorbeeld eerst de grond weggezogen op de locatie

Feestelijke opening voor speeltuin 't Vruentje

Op het pleintje voor sporthal De Vruen kunnen kleuters zich vanaf nu uitleven op de nieuwe speeltuin. Speeltuin 't Vruentje wordt officieel ingehuldigd door de kindergemeenteraad op woensdag 12 mei om 14 uur. Schepen van Jeugd, Griet Vandewijngaerden: "Voor de kleinste kinderen was er nog weinig aanbod in onze gemeente. Daarom werd beslist om aangepaste en veilige speeltuigen voor kleuters te plaatsen aan sporthal De Vruen. De toestellen werden geplaatst met steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij. Op woensdag 12 mei nodigen we Kortenaakse gezinnen met kleine kinderen uit om de speeltuin te komen uittesten. Ouders kunnen op veilige afstand zitten met een drankje van Cafetaria De Vruen terwijl de kinderen zich kunnen uitleven." Om alles veilig te laten verlopen, wordt gevraagd aan de ouders om in te schrijven via de website . Reserveren kan voor een tijdslot van 30 minuten.

Veilige heropstart voor de horeca in Kortenaken

Ook in Kortenaken staan de café- en restaurantuitbaters te popelen om hun terras te heropenen op 8 mei. De gemeente biedt hiervoor logistieke ondersteuning in de vorm van nadarhekken, banken en uitgebreide terrasvergunningen. Schepen van lokale economie, Niels Willems: "Een stad of gemeente zonder horeca mist een groot stuk gezelligheid. We zijn dan ook blij dat de horeca weer deels kan opstarten. Uiteraard is dit niet voor iedereen evident en zijn de uitbaters sterk afhankelijk van het Belgische weer. Ook de afstand van 1,5 m die bewaard moet worden, zorgt voor extra uitdagingen." De gemeentelijke diensten namen contact op met de uitbaters om te horen waar en hoe zij hulp konden gebruiken. Zo kunnen horecazaken nadar ontlenen voor het afbakenen van hun terras en werd er extra ruimte ter beschikking gesteld voor een eventuele uitbreiding. "Op die manier willen we het mogelijk maken op een veilige doch rendabele manier te kunnen heropstarten." Nieuwe uitbater opent

Kortenaken daagt jou en je sportbubbel uit!

Wie op zoek is naar wat meer fun en uitdaging, kan in de maand mei deelnemen aan de Bubbel Clash van de gemeente Kortenaken. In samenwerking met Sportief Coaching werden 8 sportieve opdrachten uitgewerkt die je alleen of samen met je (sport)bubbel kan uitvoeren: wandelen, fietsen, lopen en krachtoefeningen. Deelnemers maken kans op een tienbeurtenkaart voor een van de lessenreeksen in sporthal De Vruen in Waanrode. "Op die manier willen we mensen meer aan het bewegen krijgen," motiveert schepen van sport, Kristof Mollu. Deelnemen kan tot en met 31 mei. Melissa Beelen, Sportief Coaching: "De oefeningen zijn laagdrempelig en kunnen volledig coronaproof uitgevoerd worden. Je hebt vrijwel geen materialen nodig en elke opdracht is duidelijk omschreven in de opdrachtenfiche. Je kan ook elke challenge uitvoeren op je eigen tempo. Zo is het voor iedereen mogelijk om deel te nemen." Voltooi de 8 opdrachten alleen of met je sportbubbel en gebruik de afvinklijst om de opdracht

Mei is fietsmaand in Kortenaken

Fietsen doorheen weidse landschappen en bloesemvelden, mei is de ideale maand om je stalen ros van stal te halen. Kortenaken doopt de maand mei daarom om tot fietsmaand. De twee fietslussen in de gemeente werden voor deze gelegenheid tijdelijk bewegwijzerd. Schepen van sport, Kristof Mollu: "Vorig jaar stippelde fervent fietser en inwoner van Kortenaken, André Coppers, i.s.m. de Sportraad en het gemeentebestuur twee leuke fietstochten uit. Fietsers kunnen kiezen tussen een tocht van 36 of 51 km doorheen de gemeente. Gedurende de maand mei hebben we deze fietsroutes voorzien van pijlen, zodat ze makkelijk te volgen zijn." Beide routes starten en eindigen aan sporthal De Vruen in Waanrode. Je kan de route en de GPX-bestanden vinden op www.kortenaken.be of gewoon de pijltjes volgen.

Kortenaakse jongeren halen skateboard weer boven

Op woensdag 26 mei kunnen Kortenaakse jongeren hun skatekunsten opfrissen tijdens de eerste skateboardinitiatie, in samenwerking met Sport Vlaanderen. Van 1 tot 31 mei organiseert Sport Vlaanderen de actie 'Buiten beleef je meer' die in 2021 volledig in het teken van skateboard staat. Met deze actie willen ze jongeren van 8 tot 18 jaar opnieuw aan het sporten krijgen, of hen skateboarden laten ontdekken. Schepen van sport, Kristof Mollu: "Skaten is al enige tijd aan een opmars bezig. Jongeren herontdekken het skateboard of de inlineskates. Deze legislatuur zijn er echter geen middelen beschikbaar voor de uitbouw van een skatepark. Met de organisatie van dit soort initiaties hopen we deels in te spelen op de stijgende populariteit van deze sport." Jongeren tussen 8 en 18 jaar kunnen zich inschrijven via vrijetijd@kortenaken.be . Elke deelnemer krijgt trucjes en oefenstof volgens de individuele mogelijkheden. Verschillende niveaus zijn dus welkom. Datum: woensdag 26

Kortenaken zet extra mobiele camera in tegen sluikstorten

De strijd tegen zwerfvuil en sluikstort blijft een van de topprioriteiten voor het gemeentebestuur van Kortenaken. Om overtreders sneller te kunnen vatten, wordt nu een extra mobiele camera ingezet. Inwoners die een sluikstort opmerken, worden gevraagd dit te melden bij de milieudienst. "Sluikstorten en zwerfvuil blijft een probleem, ook in onze gemeente. Ondanks de vele sensibiliseringsacties en het repressief optreden tegen overtreders, blijven we ermee geconfronteerd worden," aldus Griet Vandewijngaerden, schepen van milieu. Of het nu gaat om een blikje dat wordt weggegooid tijdens een fietstocht of zakken vol afval, het opruimen van zwerfvuil en sluikstort kost de gemeente handenvol geld. "We kunnen gelukkig ook een beroep doen op de vele Mooimakers in onze gemeente. Zij helpen vrijwillig mee om Kortenaken proper te houden." In deze strijd worden een aantal vaste camera's ingezet en sinds kort ook een tweede mobiele camera. "Deze camera's kunnen we

Vernieuwd reglement gemeentelijke uitleendienst

Lokale verenigingen en inwoners van Kortenaken kunnen al jaren een beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst. Veiligheidsmaterialen, verkleedmaterialen, presentatie- en tentoonstellingsmaterialen worden ter beschikking gesteld ter ondersteuning van evenementen en activiteiten. De dienst vrije tijd nam de werking onder de loep en stelde een vernieuwd reglement voor aan de gemeenteraad op 22 april. De gemeentelijke uitleendienst is toegankelijk voor alle erkende verenigingen van Kortenaken, de scholen in de gemeente, straat-, buurt- en wijkcomités die een activiteit organiseren zonder commerciële doeleinden en individuele burgers uit Kortenaken. Griet Vandewijngaerden, schepen voor jeugd en cultuur: "Zij maken al jaren regelmatig en dankbaar gebruik van de te ontlenen materialen. We wilden deze logistieke ondersteuning blijven behouden maar dan wel met een werkbaar en administratief eenvoudig systeem. Er werd daarom beslist om af te stappen van het vroegere waarborgsysteem. Di

Bewoners geïnformeerd via een filmpje

Aanstaande maandag (19/4) starten de effectieve rioleringswerken voor "Verbindingsriolering Velpe" in Miskom en Kersbeek. Vanaf dan worden de Bauwelstraat en de Heerbaan tussen de rotonde De Hoef en het kruispunt met de Hollestraat/Groenstraat onderbroken voor het verkeer en is er een omleiding.  Het organiseren van een bewonersvergadering was omwille van de coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom dat we als gemeente samen met Aquafin alle informatie hebben gebundeld in een overzichtelijk filmpje dat voor iedereen beschikbaar is. Zo kan iedereen wanneer hij wil het de informatie (her)bekijken. Verder hebben we ook een bewonersbrief gericht aan de omwonenden en aan alle inwoners van Kersbeek en Miskom. Zo proberen we iedereen zo goed als mogelijk te informeren. Het filmpje is terug te vinden op onze website

Project ‘Generatie Rookvrij’

Met het project ‘Generatie Rookvrij’ streven we naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Dit is een project dat via LOGO Oost-Brabant op verschillende speelterreinen en de schoolomgevingen van Geetbets, Landen, Linter, Zoutleeuw en Kortenaken loopt. Kinderen en jongeren hebben namelijk het recht om rookvrij op te groeien, om te kunnen leren, spelen en zich te amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt. Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt daaronder. Als rookvrij de norm wordt, zullen kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret aan te steken. Door samen omgevingen rookvrij te maken, waken we als gemeente over de gezondheid van ieder kind en elke adolescent. De campagne gaat niet over roken verbieden. In Kortenaken willen we onder andere inzetten op het rookvrij maken van de omgeving rond de schoolpoort van de lagere scholen maar ook nog andere pleintjes. Daarom d

Krawatenstraat krijgt grondig onderhoud

Vanaf de week van 12 april worden er onderhoudswerken uitgevoerd op de Krawatenstraat. De hinder voor het verkeer blijft beperkt. “Ondanks een verhoging van het budget voor wegenwerken in ons meerjarenplan, kunnen we helaas niet alle wegen volledig vernieuwen. Wanneer er geen grote rioleringswerken zijn gepland, zijn we daarom aangewezen op onderhoudswerken” geeft schepen van Openbare Werken Kristof Mollu aan. “Daarom worden er regelmatig betonvakken vernieuwd, worden betonvakken opgeperst, worden asfaltlagen vernieuwd of worden er slemwerken uitgevoerd zodat er een nieuwe dunne toplaag is. Per straat wordt er geoordeeld welke techniek het beste is zodat de levensduur van een weg wordt vergroot.” Op de Krawatenstraat worden eerst de slechtste betonvakken vervangen met snel uithardende beton. Hiervoor wordt er gebruikgemaakt van beurtelings verkeer en op sommige locaties wordt er gewerkt met tijdelijke verkeerslichten. De toegang naar de Borgveldstraat wordt wel onderbroken. Hiervoor wo

Rioleringswerken VBR Velpe starten na de paasvakantie

Vlak na de paasvakantie (maandag 19/4) start aannemer DCA in opdracht van Aquafin met de effectieve rioleringswerken van ‘Verbindingsriolering (VBR) Velpe’ in Miskom-Dorp en op de Hollestraat-Heerbaan-Bauwelstraat tussen rotonde ‘De Hoef’ en de Beekstraat in Kersbeek. Naast een nieuwe riolering wordt over de volledige breedte van de rijbaan ook een nieuw wegdek in asfalt gelegd. Over een afstand van ca. 5 km worden ook nieuwe fietspaden aangelegd. De werken hebben een kostenplaatje € 7.850.000 waarvan 80% gesubsidieerd wordt. “Eind januari zijn de nutsmaatschappijen reeds gestart met de voorbereidende werken voor deze belangrijke rioleringswerken. Het verkeer werd toen niet echt gehinderd en er werd gewerkt met beurtelings verkeer of tijdelijke verkeerslichten, maar na de paasvakantie komt daar verandering in” geeft schepen van Openbare Werken Kristof Mollu aan. “Vanaf maandag 19 april start men namelijk met de effectieve rioleringswerken. Om de aanleg van de riolering op een goede en

Gemeenteraad roept inwoners op om zich te laten vaccineren

In het vaccinatiecentrum Tienen-Landen is er veel beweging. De vaccinatiecampagne komt op gang en neemt de komende weken een hogere versnelling. Ook de gemeenteraad van Kortenaken doet een warme oproep naar de inwoners om zich te laten vaccineren. Kim Vandepoel, voorzitter van de gemeenteraad: "Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten en terug te keren naar het gewone leven. Met vrienden je verjaardag vieren, je (groot)ouders knuffelen, op café of restaurant gaan, of naar een concert of het voetbalstadion. Maar nog belangrijker: voorkomen dat wijzelf of onze naasten ernstig ziek worden. Je laten vaccineren kan levens redden. Vanuit de gemeenteraad willen we dan ook alle inwoners van Kortenaken aansporen om zich te laten vaccineren. Zodat we stukje bij beetje het gewone leven weer kunnen oppikken." Wie vragen heeft over het vaccinatiecentrum of de vaccinatie zelf, kan terecht op https://www.vaccinatiecentrum-tienen-landen.be/ .

Kofferbakconcerten en Eibos uitgesteld naar later moment

De verstrengde coronamaatregelen hebben ook een effect op de lokale activiteiten. In Kortenaken besliste de gemeentelijke crisiscel om de eerstvolgende gemeentelijke evenementen uit te stellen. De Kofferbakconcerten van zondag 28 maart en het Eibos van zaterdag 3 april zullen verplaatst worden naar een later moment. "Bijzonder jammer maar onvermijdelijk." Griet Vandewijngaerden, schepen van jeugd en cultuur is er het hart van in. "Iedereen snakt naar een moment van plezier en ontspanning. We hebben met het hele team de schouders onder deze projecten gezet om dat op een coronaveilige manier te kunnen organiseren. Maar in de huidige coronasituatie kunnen we niet anders dan onze verantwoordelijkheid nemen en deze activiteiten uitstellen." De Kofferbakconcerten op 28 maart brachten 7 bekende artiesten tot aan de voordeur bij inwoners waar zij 2 nummers zouden brengen. Voor deze activiteit wordt nog gezocht naar een nieuwe datum, in samenspraak met de artiesten. Het Eib

7 bekende artiesten zingen aan voordeur bij inwoners van Kortenaken

“Als onze inwoners niet naar concerten kunnen gaan, dan brengen wij de concerten naar onze inwoners,” dachten ze bij de gemeente Kortenaken. Daarom zullen er op 28 maart kofferbakconcerten georganiseerd worden waarbij 7 bekende artiesten liedjes zingen aan de voordeur bij inwoners. “We willen niet langer wachten tot onze zalen terug open kunnen en daarom maken we van Kortenaken één grote concertzaal. Volledig binnen de marges van de geldende coronamaatregelen gaan we een klein feestje bouwen,” zegt schepen van cultuur, Griet Vandewijngaerden enthousiast. “Het concept is simpel: inwoners schrijven zich in en krijgen zondagnamiddag 28 maart een artiest aan hun voordeur.” “De artiesten zullen 2 nummers brengen. Als eerste liedje wordt er ‘daar is de lente, daar is de zon’ van Jan De Wilde gezongen. Zo brengen de artiesten letterlijk de ‘zon’ tot aan de voordeur bij onze inwoners. Het tweede nummer zal een eigen liedje van de artiest zijn,” vult dienst Vrije Tijd van de gemeente Kortenaken

Dienst Vrije Tijd opent het trainingscentrum van de paashaas in het Heibos

Op zaterdag 3 april tovert de dienst Vrije Tijd van de gemeente Kortenaken het Heibos in Hoeleden om tot het ‘Eibos’. Langs een wandelroute worden er verschillende stopplaatsen voorzien waar kinderen onder andere kunnen wortelwerpen en een paashaasrace kunnen doen. “Kinderen zien veel van hun hobby’s wegvallen door de coronamaatregelen. Omdat we als gemeente hen niet in de steek willen laten, hebben we gezorgd voor een coronaproof evenement. Op 3 april zal de dienst Vrije Tijd het trainingscentrum van de paashaas openen in het Heibos in Hoeleden. Daar kunnen kinderen met hun gezin verschillende paasactiviteiten doen,” legt Schepen van Jeugd, Griet Vandewijngaerden uit. “Concreet zullen er twee routes voorzien worden. De eerste route is ongeveer 1,5 kilometer en is bedoeld voor de allerkleinsten. De grotere kinderen kunnen de wandeling nog uitbreiden naar 4 kilometer. Er worden vijf stopplaatsen voorzien waar kinderen activiteiten kunnen doen: drie activiteiten op de korte route en 2 e

Taxivervoer voor 65-plussers heen en weer vaccinatiecentrum slechts 5 euro voor inwoners van Kortenaken

Om iedereen de mogelijkheid te bieden zich te laten vaccineren, zal de gemeente Kortenaken minder mobiele 65-plussers die niet op eigen initiatief in het vaccinatiecentrum van Tienen geraken taxivervoer aanbieden voor slechts 5 euro per persoon. “De inwoners van Kortenaken worden in het vaccinatiecentrum van Tienen verwacht voor hun vaccinatie. Hierbij dient zeker aandacht besteed te worden aan het mobiliteitsvraagstuk. Met het reguliere openbaar vervoersaanbod kunnen vanuit Kortenaken niet alle vervoersnoden ingevuld worden. Daarom is er samen met de andere gemeenten van de Eerstelijnszone Zuidoost Hageland een overeenkomst afgesloten om taxivervoer aan te bieden zodat ook minder mobiele inwoners in het vaccinatiecentrum geraken,” aldus burgemeester, Stefaan Devos. “Stad Tienen zorgt voor de nodige coördinatie. Via het inbelnummer 016 80 29 31 kan het taxivervoer aangevraagd worden nadat inwoners hun oproepingsbrief ontvangen hebben. Er wordt een bijdrage van 5 euro per persoon gevraa

Hoera! De vakantiekrant is er!

Kinderen die snakken naar de vakantie en graag weten wat er in Kortenaken voor hen georganiseerd wordt, kunnen vanaf nu alle vakantiekampen raadplegen in de vakantiekrant. De Dienst Vrije Tijd van de gemeente Kortenaken zorgde voor een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan kampen. "Ook dit jaar hebben we weer een groot aanbod aan vakantiekampen! In de vakantiekrant vind je de krokus-, paas-, zomer-, jeugd-, herfst- en kerstkampen," leggen Andy Braem en Liesbeth Andries van de Dienst Vrije Tijd uit. "We hebben gezorgd voor een gevarieerd aanbod van kampen rond verschillende thema's. Zo is er zeker voor elk kind iets." Griet Vandewijngaerden, schepen van Jeugd: "Voor ouders is het interessant dat we onze vakantiekampen vroeg communiceren. Zo kunnen zij op voorhand hun verlof en opvang voor de kinderen inplannen. Ook dit jaar bieden we - in samenwerking met lokale organisaties en verenigingen - een breed aanbod aan: van dierenkampen tot ravotten, van voetballen

Bouw zuiveringsinstallatie Kersbeek-Miskom van start in april

Tot op heden wordt slechts een beperkt gedeelte van het afvalwater in Kortenaken gezuiverd, maar daar komt verandering in. In april 2021 zal gestart worden met de bouw van het zuiveringsstation aan rotonde ‘De Hoef’. “In Kortenaken is er historisch gezien een achterstand in de riolerings- en zuiveringsgraad. Tot midden vorig jaar werd het afvalwater van geen enkele woning in Kortenaken gezuiverd. Door de realisatie van de verbindingsriolering in de Doddelbergstraat is een deel van Kersbeek aangesloten op het zuiveringsstation van Kapellen,” geeft schepen van Openbare Werken, Kristof Mollu aan. “We hebben in Kortenaken al enkele rioleringsprojecten gehad en ongeveer 50% van de woningen is aangesloten op een gescheiden stelsel. Er is echter nog een lange weg te gaan en ook de zuiveringsgraad is momenteel nog zeer slecht. Het is dan ook een belangrijke stap dat Aquafin, samen met studiebureau Sweco, nu start met de bouw van deze nieuwe zuiveringsinstallatie zodat er zoveel mogelijk afvalw

Kortenaken besteedt het maaien van de bermen uit voor een periode van drie jaar

In 2020 werd het maaien van de bermen uitbesteed aan een externe firma door problemen met de gemeentelijke maai-zuigcombinatie. Na een grondige evaluatie, besluit de gemeente Kortenaken ook de komende drie jaar het maaien van de bermen uit te besteden. “In 2019 stond de eigen gemeentelijke maai-zuigcombinatie meermaals stil door verschillende defecten. Hierdoor besloten we in 2020 voor het eerst een beroep te doen op een externe dienstverlener voor het maaien van de bermen,” geeft schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden aan. “De milieudienst, de financiële dienst en het schepencollege hebben nu de voor- en nadelen van het uitbesteden van het maaien van de bermen en de aankoop van een eigen nieuwe maai-zuigcombinatie tegen elkaar afgewogen. Als alles in rekening wordt genomen, is het uitbesteden van het maaien van de bermen aan een externe dienstverlener over meerdere jaren goedkoper, efficiënter, sneller en houdt het een lager risico in dan het in eigen beheer uitvoeren van het maai

Brief van de burgemeester n.a.v. stijgend aantal besmettingen in buurgemeenten

Beste inwoners van Kortenaken De voorbije dagen en uren werden wij geconfronteerd met zware uitbraken van Covid-19 in onze buurgemeenten en dit voor het eerst ook in de scholen. Dit heeft uiteraard ook tot grote bezorgdheid geleid bij ouders in Kortenaken. Er werd ons herhaaldelijk de vraag gesteld naar bijkomende maatregelen in Kortenaken; daarbij wordt gedacht aan het opschorten van buitenschoolse activiteiten van kinderen jonger dan 13 jaar. Als burgemeester heb ik deze namiddag overleg gepleegd met de gouverneur. De gouverneur heeft daarbij nog eens herinnerd aan de geldende regel dat een burgemeester voor zijn/haar gemeente enkel een besluit kan nemen dat strenger is dan de nationale regels, indien hiervoor een duidelijke lokale reden voorhanden is. Er dient met andere woorden nagegaan te worden of er een stijging is in het aantal gevallen van COVID-19 in de eigen gemeente, of deze stijging gelinkt is aan de situatie in Bekkevoort, en of er veel kinderen zijn die voor vrijetijdsbe

Voorbereidende werken op Bauwelstraat, Heerbaan en Miskom-Dorp van start

In het voorjaar van 2021 gaan de effectieve riolerings- en wegeniswerken van de “Collectorwerken Velpe” op de Bauwelstraat, Heerbaan en in Miskom-Dorp van start. Ter voorbereiding van deze werkzaamheden, starten de nutsmaatschappijen op 25 januari met hun voorbereidende werken. “Een aannemer zal in opdracht van Fluvius, De Watergroep en Proximus reeds starten met het vernieuwen van de waterleidingen, elektriciteitskabels en telefoniekabels,” geeft Schepen van Openbare Werken, Kristof Mollu aan. “De aannemer zal hiervoor het fietspad uitbreken en de nutsleidingen eronder vernieuwen. Om de hinder van deze voorbereidende werken te beperken, wordt er gewerkt in verschillende fases. De werfzones schuiven steeds op en er wordt vanaf de week van 25 januari gewerkt met tijdelijke verkeerslichten.” De bewoners werden vooraf ingelicht via een bewonersbrief en binnenkort wordt nog een bewonersvergadering georganiseerd om meer informatie te geven over de grotere rioleringswerken die in het voorjaa