Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe omleiding maar verbinding tussen rotonde ‘De Hoef’ en Waanrode weer open vanaf 13 oktober

De eerste fase van collectorwerken Velpe op de Heerbaan is afgerond en de verbinding tussen de rotonde en Waanrode zal vanaf woensdag 13 oktober weer mogelijk zijn. Vanaf dat moment gaat de 2e fase van start en wordt Miskom-Dorp onderbroken en is er een nieuwe omleiding nodig.

“In de eerste fase van het Aquafin-project ‘verbindingsriolering Velpe’ werden over een afstand van 1,2 km ingrijpende werken uitgevoerd. Gelijktijdig met de aanleg van een gescheiden stelsel voor regenwater en vuil water, werden ook de nutsleidingen vernieuwd, is er een fietspad aangelegd en een volledig nieuw wegdek in asfalt. Na iets meer dan 5 maanden zijn deze werken klaar en wordt vanaf woensdag 13 oktober de Bauwelstraat en de Heerbaan vanaf de rotonde tot de Groenstraat opnieuw opengesteld. Hierdoor kan de verbinding tussen Ransberg en Waanrode opnieuw normaal verlopen en vervalt de omleiding via het centrum van Kortenaken” geeft schepen van openbare werken Kristof Mollu aan.

Fase 2 met nieuwe omleiding vanaf 13/10
Het afronden van fase 1 betekent ook dat de werken de tweede fase zullen ingaan en er vanaf woensdag 13 oktober een nieuwe omleiding wordt ingevoerd. “In de tweede fase wordt er gewerkt op Miskom-Dorp en dit vanaf Leedsevroente tot en met het kruispunt van de Heerbaan aan het OCWM. Het kruispunt aan het OCMW-gebouw zal in deze fase ook onderbroken zijn. Om de aanleg van de riolering op een goede en veilige manier uit te voeren, wordt over de hele breedte van de weg gewerkt. Gedurende de duur van de werken wordt de zone waarin wordt gewerkt, afgesloten voor alle doorgaand verkeer en dit tot het voorjaar van 2022. Het verkeer komende uit Waanrode wordt omgeleid via de Hemelrijkstraat/Hollestraat en de pas vernieuwde Heerbaan. Het verkeer uit Kersbeek wordt omgeleid via de Zuurbemdsesteenweg en de Hoeledensebaan/Donkelstraat. Met de aannemer is afgesproken dat het OCMW bereikbaar blijft via de Heerbaan. Ook zal het kerkhof van Miskom in de week van 1 november bereikbaar blijven maar enkel langs de zijde van Waanrode vermits men onder aan het OCMW start met de ingrijpende wegenwerken.”

Hinder voor het busvervoer
Schepen Mollu: “Bij deze nieuwe fase is er helaas ook een grotere impact op de buslijnen en dienen lijnen 391, 561 en 565 een aangepaste route te volgen. Alle info hierover is terug te vinden op de haltepalen en de website van De Lijn. Op de Hoeledensebaan wordt ter hoogte van de Nieuwstraat en de Strostraat voor lijnen 391 en 561 tijdelijk een extra vervanghalte voorzien."