Doorgaan naar hoofdcontent

Kerkhof Miskom en Kersbeek bereikbaar tijdens de Allerheiligenperiode

Het gemeentebestuur van Kortenaken maakte de nodige afspraken met de aannemer van de rioleringswerken en met de eigenaars van de naburige percelen van de kerkhofsite in Miskom en Kersbeek zodat de bereikbaarheid en toegankelijkheid wordt gegarandeerd tijdens de Allerheiligenperiode.

Sinds het voorjaar vinden er ingrijpende rioleringswerken plaats in Kersbeek-Miskom en meer bepaald op de Heerbaan, Hanenstraat en Miskom-Dorp. Schepen van Openbare Werken Kristof Mollu: "We hebben met de aannemer van de rioleringswerken in Kersbeek-Miskom afgesproken dat de zone aan de kerk van Miskom pas na Allerheiligen wordt opgebroken. Om de werken zonder vertraging te laten verder gaan, is de aannemer wel al gestart onder aan Miskom-Dorp ter hoogte van het OCMW waardoor het kerkhof van Miskom met de auto enkel bereikbaar zal zijn via de zijde van Waanrode. Hiervoor wordt de nodige signalisatie nog aangebracht tijdens het Allerheiligenweekend.”

Ook het kerkhof zelf te Miskom zal ook dit jaar toegankelijk voor iedereen. Schepen van toegankelijkheid Niels Willems: “We hebben in samenspraak met de kerkraad KANA beslist om een plateaulift te installeren nabij de trap naar het kerkhof. Hierdoor zullen minder mobiele personen steeds de begraafplaats kunnen bezoeken. Deze wordt bij de afronding van de rioleringswerken op Miskom-Dorp geplaatst. In afwachting hiervan kunnen bezoekers tijdens het Allerheiligenweekend het kerkhof bezoeken via de voormalige speelplaats van de school rechts van het kerkhof. Ook hiervoor wordt ook de nodige signalisatie aangebracht.”

In Kersbeek wordt een definitieve oplossing voor de toegankelijkheid voorzien gelijktijdig met de restauratie van de kerkhofmuur komend jaar. “Voor het komende Allerheiligenweekend kunnen we – dankzij de nieuwe eigenares van de pastorij – de bezoekers nog toelaten via de oprit van de pastorij, rechts van het kerkhof. Ondanks dat dit sinds de verkoop van de pastorij private eigendom is, gaat de eigenares dit omwille van algemeen belang toch toelaten. We wensen haar hier dan ook uitdrukkelijk voor te bedanken” besluit schepen Willems.