Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2013 tonen

Snel op weg op een trage weg

Afgelopen dinsdag ben ik in Leuven naar een studiedag geweest over ‘trage wegen’. Dat zijn verschillende kleine (voet)wegen die vaak een gemakkelijke doorsteek betekenen voor voetgangers en fietsers. Het kan gaan over veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, holle wegen, bospaden, ... Veel van die wegen zijn in onbruik geraakt en hebben totaal geen nut meer, maar anderen verdienen wel opnieuw een plek. Daarom ben ik zeer verheugd dat ook een delegatie van VLD en N-VA Kortenaken op de studiedag aanwezig was. Kortenaken zal bovendien ook een project opstarten rond trage wegen waarbij er een beleid gevormd zal worden om een tragewegennetwerk op te uit te werken en te onderhouden. Hiertoe vindt er op dinsdag 22 oktober omstreeks 20u een infomoment plaats in zaal Den Berg want de gemeente zoekt vrijwilligers. Een prima initiatief lijkt me en hopelijk gaat er extra aandacht naar buurtwegen richting de scholen en richting de sporthal. Maar ook andere functies en recreatieve paden dienen bekeken te w

Kortenaakse verkiezingen in 2013?

De foto van hiernaast komt uit het verslagje van het infomoment over het toekomstige beleid dat in het jongste infoblad staat. Onze gemeente is dus nog op zoek naar correcte cijfergegevens. Wie kan helpen? ;-) Dat infomoment ging over de beleidsverklaring 2013-2018 die in een extra editie van het infoblad in augustus in de postbus is beland. Ik heb met veel interesse dat boekje gelezen maar ik dacht dat ik lectuur van exact een jaar geleden aan het lezen was: verkiezingspraat met weinig tot geen concrete voorstellen. Dat er een boekje werd verspreid onder de inwoners kan ik wel begrijpen maar op het eerste blad las ik het volgende: ” De verkiezingen van 14 oktober 2012 hebben er voor gezorgd dat een nieuwe meerderheid Kortenaken de volgende zes jaren zal besturen. In naam van beide partijen wensen wij de kiezers te danken voor de kansen die zij ons gegeven hebben.”  Dat de kiezers bedankt worden vind ik niet meer dan normaal maar dan niet in een neutraal blad dat met Kortenaaks b

Tweede zit voor Kortenaken

In de maand september gaan heel wat studenten in 2 e zit hun examens afleggen en ook voor de gemeente Kortenaken was het deze maand de ‘maand van de herkansing’. Zo kwamen er twee punten opnieuw de gemeenteraad van afgelopen dinsdag: De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant had de eerste poging om de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Kortenaken samen te stellen begin juni geschorst. De gouverneur gaf de oppositiefracties (CD&V en SP.a plus) namelijk gelijk dat er verschillende fouten waren gemaakt in de samenstelling. Daarom werd de samenstelling hernomen op de gemeenteraad van dinsdag 10 september. Bij aanvang van het agendapunt maakten we de opmerking dat er opnieuw fouten waren gemaakt in de wijze van oproeping. Sommige personen die bij de eerste oproep kandidaat waren werden door de meerderheid automatisch beschouwd als nieuwe kandidaat terwijl dit voor andere niet gold. Dit is dus een vrij oneerlijke manier van handelen en zor

Picknick op het kasteeldomein

Afgelopen zondag stelde het domein Vroenhoven in Kortenaken met het kasteel van Wouters d’Oplinter haar deuren open voor de Open Monumentendag. Ik had nog wel een vaag beeld van het kasteel omdat – toen ik op de lagere school zat – de scholenveldloop op het domein doorging maar het was intussen toch al 15 jaar geleden dat ik er kwam. De beelden in het park, de vijvers, de oprijlaan met lantaarnpalen, de boomgaarden, het kasteel, ... een mooi stukje Kortenaken dat slechts af en toe toegankelijk is en nu schitterde! Verschillende adviesraden (Cultuurraad, Erfgoedraad, GROSK) en vrijwilligers van de BIB waren van de dag ervoor en ’s morgensvroeg al in de weer met de voorbereidingen. Het kasteeldomein is op zich zeer prachtig maar door de vrijwilligers werd het nog knapper. De picknick met eten en drinken ‘uit de korte keten’ smaakte iedereen en de picknickdekentjes verschenen dan ook snel. Iedereen die aanwezig was, inwoner of geen inwoner, voelde dat Kortenaken bruist door het enga

Uit met de zomervakantie!

Het nieuwe schooljaar startte vandaag en ook de gemeenteraad van Kortenaken ‘ontwaakt’ uit het zomerreces. De dagorde van de gemeenteraad van dinsdag 10 september (20u) viel vandaag bij de raadsleden in de bus. Er zullen een 10-tal punten worden behandeld: erkenningsreglement sportverenigingen, gemeentelijk reglement sociaal wonen, subsidiereglement onderhoud klein religieus erfgoed, aanpassing statuten autonoom gemeentebedrijf (ifv de sporthal), .... In besloten zitting wordt ook de GECORO opnieuw samengesteld omdat de provincie de samenstelling van april van dit jaar niet heeft aanvaard. De gouverneur oordeelde namelijk terecht dat het gemeentebestuur van Kortenaken fouten heeft gemaakt en schorste daarom de samenstelling van de GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening.