Doorgaan naar hoofdcontent

Tweede zit voor Kortenaken

In de maand september gaan heel wat studenten in 2e zit hun examens afleggen en ook voor de gemeente Kortenaken was het deze maand de ‘maand van de herkansing’. Zo kwamen er twee punten opnieuw de gemeenteraad van afgelopen dinsdag:
  1. De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant had de eerste poging om de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Kortenaken samen te stellen begin juni geschorst. De gouverneur gaf de oppositiefracties (CD&V en SP.a plus) namelijk gelijk dat er verschillende fouten waren gemaakt in de samenstelling. Daarom werd de samenstelling hernomen op de gemeenteraad van dinsdag 10 september. Bij aanvang van het agendapunt maakten we de opmerking dat er opnieuw fouten waren gemaakt in de wijze van oproeping. Sommige personen die bij de eerste oproep kandidaat waren werden door de meerderheid automatisch beschouwd als nieuwe kandidaat terwijl dit voor andere niet gold. Dit is dus een vrij oneerlijke manier van handelen en zorgt voor een willekeur in de samenstelling. De meerderheid (VLD-GBL & N-VA) heeft na beraad beslist om het punt van de agenda te halen en een nieuwe procedure op te starten. Conclusie: niet geslaagd in tweede zit en men gaat een derde poging ondernemen.
  2. In april van dit jaar keurde de gemeenteraad de statuutwijzigingen van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) goed. Op deze manier werden alle 19 gemeenteraadsleden lid van de raad van bestuur van het AGB. Het besluit van deze wijziging werd door de gemeente naar de toezichthoudende overheid gestuurd en de Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur heeft automatisch beslist om de statuten niet goed te keuren. Op de gemeenteraad van afgelopen dinsdag is er een aanpassing gedaan om tegemoet te komen aan de opmerkingen. CD&V wenst op een constructieve manier mee te werken en we hebben dan ook onze bezorgdheid geuit omtrent een aantal zaken (Rechtszekerheid van eerdere en toekomstige beslissingen van het AGB, Rechtspersoonlijkheid en Aansprakelijkheid). De meerderheid deelde deze bekommernissen en zal het nodige navragen. ­Conclusie: (voorlopig?) geslaagd in tweede zit.