Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2016 tonen

Aangepaste tarieven Buitenschoolse Kinderopvang

Afgelopen gemeenteraad werden de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang goedgekeurd.  De vorige tarieven worden vanaf 1/1/’17 geïndexeerd met 1.08% en ook licht verhoogd wat neerkomt op een beperkte prijswijziging. Hieronder de nieuwe tarieven vanaf 2017: Voor- en naschoolse kinderopvang: 0.80 euro per begonnen half uur Schoolvrije- en vakantiedagen + woensdagnamiddag : 9 euro voor een volledige dag (> 6 uur); 4.5 euro voor een halve dag (tussen 3 en 6 uur); 3 euro voor een verblijf minder dan een uur

Nieuwe afvalkalender

De nieuwe afvalkalender van EcoWerf is uit en er zijn enkele belangrijke wijzigingen t.o.v. 2016: Huisvuil (grijze bak) en GFT (groene bak) worden samen tweewekelijks opgehaald op woensdag Papier-karton en PMD worden op dinsdag driewekelijks opgehaald  Het containerpark heeft andere openingsuren: Woensdag: 13.30 tot 18.00 uur  Vrijdag: 14.00 tot 19.00 uur  Zaterdag: 09.00 tot 16.00 uur  Gesloten op maandag, dinsdag, donderdag, zon- en feestdagen; Extra sluitingsdagen containerpark op 11/07/2017 en op 15/11/2017 Hopelijk beslist EcoWerf om in 2017 ook de roze zak op te halen en deze steviger te maken want nu scheuren deze zakken zeer snel...

Prettige feestdagen

Heb je voor 2017 een suggestie of heb je een vraag? Laat het me weten via mail (kristof.mollu@gmail.com), via telefoon (0498/64.00.78) of bezorg het me per brief (Krawatenstraat 118, 3470 Kortenaken). Prettige feestdagen en een spetterend 2017!! Kristof & Tatiana

Oppositie keurt budget 2017 en meerjarenplanning 2014 - 2019 af

De gemeenteraad van Kortenaken heeft het budget 2017 en de meerjarenplanning 2014 – 2019 goedgekeurd maar de CD&V – SP.a Plus oppositie heeft tegen gestemd. Hieronder enkele redenen: CD&V-raadslid Stefaan Devos: ‘We hebben verschillende vragen over het budget en de meerjarenplanning. In 2017 stijgt de personeelskost met circa €155.000 t.o.v. het jaar 2016 en in 2018 wordt dat zelfs een stijging van €260.000. We vinden echter niet terug waar deze stijging vandaan komt en ook het antwoord op de gemeenteraad was hier niet duidelijk over. We kijken dan ook uit naar een verdere toelichting die is beloofd is in de lente van volgend jaar.’  CD&V-raadslid Stefaan Devos: 'De autofinancieringsmarge geeft aan welke budgettaire ruimte er is nadat de gewone werkingsmiddelen worden verminderd met de leningslasten en voor Kortenaken blijft deze steeds positief wat goed is. In 2015 was deze door enkele meevallers uitermate positief (€2.299.544) maar de jaren nadien daalt deze zeer s

Kandidaten gezocht voor jongerenprijzen

Met de Kortenaakse jongeren van CD&V zijn we op zoek naar kandidaten voor de Knap-gedaan- en de Helaas-prijs voor het jaar 2016. Met de Knap-gedaan-prijs wordt de meest verdienstelijke Kortenakenaar of een mooi initiatief van het afgelopen jaar in de bloemetjes gezet en met de Helaas-prijs wordt een gemiste kans in de gemeente aangekaart. Wie een suggestie heeft kan dit laten weten aan JONGCD&V-voorzitster Lien Vandebroeck ( lien@cdenvkortenaken.be ) of aan mezelf ( kristof@cdenvkortenaken.be ). In 2015 won de jeugdfanfare Hoeleden Sforzando de Knap-gedaan-prijs en ging de Helaas-prijs naar het stilvallen van het beleid in Kortenaken. De uitreiking van de prijzen vindt plaats op het CD&V-Nieuwjaarsontbijt van zondag 15 januari 2017 (GC ’t Dorp te Kortenaken).

Strenger optreden tegen foutparkeerders

Op de politieraad van de Politiezone Hageland werd gisteren de begroting voor het dienstjaar 2017 goedgekeurd. De gemeentelijke toelagen blijven hetzelfde als de voorbije jaren en voor Kortenaken komt dit neer op €492.200 wat 20.7% is van het totaalbedrag dat de vijf gemeenten die deel uitmaken van de Politiezone Hageland bijdragen (Tielt-Winge: €677.005; Bekkevoort: €432.191; Geetbets: €414.198; Glabbeek: €357.106). Ik stelde op de raad ook de vraag of de politie strenger kon optreden tegen foutparkeerders . Nog te vaak wordt er op plaatsen geparkeerd waar het niet mag zoals op fietspaden, op straat waarbij er een (on)onderbroken middenstreep is, … Voor fietsers is dit niet alleen onaangenaam maar ook zeer gevaarlijk! Maar ook voor ander verkeer is het gevaarlijk. Soms staat een auto gedeeltelijk op de rijbaan en gedeeltelijk op het fietspad, waardoor je hem ook als autobestuurder minder snel opmerkt. Het politiecollege, dat is samengesteld uit de burgemeesters van de vijf geme

Kortenaken op een na slechtste score van Hageland

In de zaterdagkrant van Het Nieuwsblad verscheen het eindrapport van de grote gemeentetest. Het hele jaar heeft Het Nieuwsblad de gemeentes op de rooster gelegd op basis van 10 criteria. Kortenaken was nipt geslaagd en behaalde een score van 5.34/10 en heeft hiermee de op één na slechtste score van het Hageland en op de 308 Vlaamse gemeentes zijn we 299ste.. . De gemeentelijke website die dit jaar is vernieuwd is volgens Het Nieuwsblad gebuisd (4.2/10) en ook het ondernemersklimaat is ondermaats (3/10). In deze tijden is het thans zeer belangrijk dat een gemeente op de nieuwe media inzet en een website zeer toegankelijk is. Op die manier kun je verschillende diensten vanop afstand aanbieden. Als gemeenteraadslid worden we verder vaak geconfronteerd dat de openbaarheid van bestuur zeer slecht is in Kortenaken (0/10). We moeten meermaals achter beleidsdocumenten vragen of krijgen ze soms niet. En dat terwijl een gemeente wettelijk verplicht is om dat soort documenten beschikbaar te

Verkeersbelasting

Gisteren viel, zoals elk jaar, mijn aanslagbiljet 'inzake Verkeersbelasting; Belasting op de inverkeerstelling (B.I.V) en Aanvullende verkeersbelasting (A.V.B)' in de bus. En net zoals alle jaren betaal ik dat ook netjes. Dit jaar heb ik echter eens de details gelezen en daar staat het volgende te lezen: "Opdeciem gemeente Kortenaken (10%)" . Maar wat betekent dat nu? De Vlaamse overheid heft een opdeciem op de verkeersbelasting ten voordele van de gemeenten. Deze opdeciemen bedragen steeds 10% van de verschuldigde verkeersbelasting en worden doorgestort aan de gemeenten op basis van de plaats van inschrijving van de voertuigen. Dit betekent dus dat 10% van de verkeersbelasting voor elk voertuig dat in Kortenaken is ingeschreven wordt doorgestort aan onze gemeente. Voor Kortenaken gaat dat over ongeveer een 6400 voertuigen.

Onze Laura in het nieuws!

Dit weekend vond het Nieuwe WIJ-congres van CD&V plaats in Centerparcs De Vossemeren. Een tijdje terug hebben we met enkelen van CD&V Kortenaken enkele amendementen ingediend om de koers van de nationale partij wat mee vorm te geven, vervolgens zijn we met enkelen deze standpunten gaan verdedigen op het provinciaal congres Vlaams-Brabant. En tot slot, zijn verschillende bestuursleden dit weekend afgezakt naar Centerparcs om daar mee te debatteren en te stemmen. Laura van JONGCD&V Kortenaken heeft daar zelfs de nationale pers gehaald om het standpunt omtrent het stemrecht vanaf 16 jaar te verdedigen. Het feit dat zij als 17 jarige op het VTM-nieuws perfect verwoordde waarom zij voor stemrecht op 16 is, is het mooiste bewijs dat onze jongeren tot heel wat meer in staat zijn dan soms gedacht wordt! Laura Schurmans: "Met het voorstel om jongeren vanaf 16 te laten stemmen, wil CD&V de politiek geïnteresseerde jongeren de kans geven om hun stem te laten klinken, én teg

Sint op de Gemeenteraad

Vandaag is de Sint op bezoek geweest bij het het gemeente- en OCMW-personeel maar gisteren ook op de gemeenteraad van Kortenaken. De burgemeester las een brief van de Sint voor waarin alle gemeenteraadsleden werden bedankt voor hun inzet van het afgelopen jaar. De Pieten hadden ook voor elk raadslid een zak met snoep achtergelaten. Betekent dit nu dat we als oppositie (te) braaf zijn geweest het afgelopen jaar? :-)

70 km/u borden verdwijnen op de wegen; ook in Kortenaken?

Vanaf 1/1/2017 wordt de algemene snelheidslimiet buiten de bebouwde kom verlaagd van 90 naar 70 km/u. Het is vanaf dan niet meer nodig om met verkeersborden een snelheidslimiet van 70 km/u aan te duiden omdat dit de algemene regel zal zijn. In de praktijk komt het er op neer dat men overal 70 km/u kan rijden tenzij anders aangeduid. De Vlaamse overheid zal op Gewestwegen (zoals de N29 Tienen – Diest) deze snelheidsborden verwijderen om minder verkeersborden in het straatbeeld te hebben. Op de Kortenaakse verkeersraad van september stelde ik als gemeenteraadslid voor om ook in Kortenaken dit voorbeeld te volgen en de snelheidsborden van 70 km/u en de zoneborden van 70 km/u te verwijderen. Op de meeste gemeentewegen geldt namelijk al een snelheidslimiet van 70 km/u (of lager- en is een limiet van 90 km/u eerder de uitzondering. Ook op de Politieraad van de zone Hageland van december zal ik deze vraag stellen zodat dit uniform in de politiezone Hageland wordt. Uiteraard is het be

GSM-mast Waanrode

Normaal gezien zou er in september van dit jaar een GSM-mast opgetrokken worden ter hoogte van het voetbalterrein van Waanrode zodat de bereikbaarheid daar beter wordt. Tot op vandaag zijn de werkzaamheden echter nog niet aangevangen omdat de termijn voor het openbaar onderzoek die Proximus aan de gemeente heeft doorgeven foutief bleek te zijn. Hierdoor heeft de gemeente een te kort openbaar onderzoek gevoerd waardoor men de procedure opnieuw moet opstarten. Men zal het nieuwe openbaar onderzoek waarschijnlijk binnen 2 weken aanvangen waardoor de GSM-mast er ten vroegste in maart 2017 kan komen. Tot dan is het dus wachten op een noodzakelijke betere mobiele bereikbaarheid in Waanrode.

Motie voor fruitsector

Kortenaken, meer dan de andere gemeentes, is proportioneel het meest afhankelijk van het floreren van de fruitsector. De oogst en de prijs van appelen en peren raakt onze burgers diep in de portemonnee. Onze fruitboeren leveren een dagelijkse strijd voor het voortbestaan: hun afzetmarkten zijn bepalend. De Ruslandboycot gaat zijn 3de jaar in en we beginnen allemaal te beseffen dat deze markt niet snel meer ter beschikking komt. Een inwoner van Kortenaken, Luc Borgugnons die tevens hoofdbestuurder van de Boerenbond is, heeft een tekst van motie op de gemeenteraad gebracht die alle gemeenteraadsleden steunden. Met de motie vraagt onze gemeente dat al onze Regionale en Federale regeringen al hun gewicht in de schaal leggen zodat de Europese instellingen en het Europese landbouwbeleid ons fruit en onze fruitboeren laat overleven en hen daarbij de middelen aanreiken. We dringen erop aan dat bij buitenlandse handelsmissies en bij afsluiten van nieuwe handelsakkoorden ons fruit niet syste

Duur hemelwaterplan

Naar aanleiding van de watersnood van 23 juli 2016 keurde de voltallige gemeenteraad in augustus de raming en de gunningswijze van de opmaak van een hemelwaterplan goed. Ook onze fractie ging toen akkoord en de raming bedroeg 20.000 euro (incl. Btw). Stefaan Devos merkte toen namens onze fractie al op dat zo’n plan nuttig kan zijn, maar dat veel van de problemen reeds zijn gekend (oa onderhoud van de grachten op enkele kritische locaties). Omdat de ingediende prijsoffertes tot het dubbele hoger liggen dan in augustus was goedgekeurd en omdat er tussen de indieners enorme prijsverschillen liggen, heeft onze fractie – samen met SP.a Plus – zich nu onthouden bij de aanstelling van een bureau. Er zal nu een hemelwaterplan worden opgesteld ten bedrage van ca. 32.000 euro (incl. btw) en dat is dus 60% hoger dan geraamd . Stefaan Devos gaf tijdens de gemeenteraad namens de CD&V-fractie aan niet tegen zo’n plan te zijn maar dat we vragen hebben over de gunningswijze.

Nog 1 parochie in Kortenaken?

Het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen heeft de procedure opgestart om de parochies Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans Ransberg, Sint-Amandus Hoeleden, Sint-Bartholomeus Waanrode, Sint-Germanus Miskom en Sint-Servatius Kersbeek op te heffen en samen te voegen met parochie Sint-Amor Kortenaken. Deze procedure betreft de opheffing en samenvoeging van parochies en bevat geen vraag tot ontwijding van kerkgebouwen. Gevolg is dat er voor deze samengevoegde parochies na afloop van de procedure nog slechts 1 kerkfabriek zal overblijven. De gemeenteraad werd om advies gevraagd en dat was gunstig.

Terug uit Praag

Vorige week was ik een weekje naar Praag en ik ben dus net op tijd voor de gemeenteraad van morgen. Voor het werk ging ik naar een conferentie waar ik een bijdrage gaf over afleiding in het verkeer en nadien hebben mijn vriendin en ik er een citytrip aan gekoppeld. Een echte aanrader!

Gevulde agenda gemeenteraad 3/11

Na een tijdje geen gemeenteraad te hebben, is de agenda van de gemeenteraad van donderdag 3 november (20u) goed gevuld. Er staan 28 agendapunten geagendeerd waaronder de vaststelling van de opcentiemen en de aanvullende personenbelasting voor 2017. Kortenaken verhoogt haar tarief van aanvullende personenbelasting (7.8%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1475) NIET in 2017. Wij hebben in de toenmalige CD&V - SP.a-meerderheid van 2009 deze belastingen verlaagd van 1550 naar 1475 (opcentiemen) en van 8% naar 7,8% (aanvullende personenbelasting) en dit wordt dus behouden.

27x bedankt!

Kortenaken kent vele verenigingen en maar goed ook. Het maakt van Kortenaken een warme en bruisende gemeente. In de zomer is het elke week wel ergens feest maar het grootste feest stopt er na 27 jaren mee.  Zelf heb ik enkele jaren in de organisatie van Boerenrock gezeten en als ik het bericht van Boerenrock lees, dan komt me dat bekend voor. Een heel jaar werkt de organiserende werkgroep met hart en ziel aan een geslaagde editie en jaar na jaar kwam er meer volk en werd de verantwoordelijkheid groter. Stoppen op een hoogtepunt is dan ook mooi voor de organisatie en daar heb ik alle begrip voor. Met Boerenrock stopt de grootste activiteit van Kortenaken en dat is zeer jammer. Velen hebben mooie herinneringen aan Boerenrock: eerste festival dat ik mocht bezoeken, eerste pint bier, eerste kus, jaarlijkse enkele vaste bezoekers terug zien, ... De zomer van 2017 zal er dus toch wat anders uit zien, maar Kortenaken kent nog enkele andere leuke evenementen. Hetzij wat kleinschaliger.

Actie CD&V-geleding ‘Handicap&Samenleven Regio Tienen’

De CD&V-geleding ‘Handicap&Samenleven Regio Tienen’ is momenteel on tour! Vandaag hebben ze post gevat aan het Gemeentehuis van Kortenaken. Op die manier wil men immers zoveel mogelijk mensen uit de regio bereiken om de Rode Neuzen-actie voldoende luister bij te zetten! Men heeft er aan het gemeentehuis reclame gemaakt voor de verkoop van rode neuzen op dinsdag 25 oktober 2016 tijdens de dinsdagmarkt te Tienen.  Samen kunnen we het taboe rond psychologische aandoeningen bij jongeren immers doorbreken! Een handicap hoeft immers geen beperking te zijn! Een initiatief dat wij vanuit CD&V-Kortenaken maar al te graag steunen. Op de foto, (links) voorzitter Stefan Puttemans ( stefan.puttemans@telenet.be ) en (rechts) Bart Dusart ( bart.dusart@skynet.be )

Volgende gemeenteraad op donderdag 3/11

De volgende gemeenteraad van Kortenaken vindt plaats op donderdag 3/11. Normaal gezien vindt de gemeenteraad plaats op de 4e donderdag van de maand maar 27/10 was voor 4 van de 6 CD&V-raadsleden onmogelijk. Na overleg met de fractieleiders uit meerderheid en oppositie, is voorgesteld om de gemeenteraad van oktober te verplaatsen en in november 2 gemeenteraden te hebben (3/11 & 24/11). Op deze manier wordt er zowel met de agenda’s van de meerderheid als de oppositie rekening gehouden wat alleen maar aangemoedigd kan worden.

"Fietspad? Zeg gerust parkeerplaats"

Vandaag stond er in de nationale pagina's van Het Laatste Nieuws een artikel met de titel "Fietspad? Zeg gerust parkeerplaats" . Het artikel is er gekomen naar aanleiding van een filmpje van iemand die dagelijks 55 km naar zijn werk fietst (het filmpje is terug te vinden op de website van Het Nieuwsblad). Het toont een pijnlijke realiteit aan: vele fietspaden zijn niet conform de richtlijnen en er wordt vaak op fietspaden geparkeerd. Dat laatste is ook in Kortenaken het geval. Tijdens de Verkeersraad en de Gemeenteraad in Kortenaken heb ik dit namens CD&V al enkele keren aangehaald en er is in het infoblad ook al eens een oproep geweest om reglementair te parkeren. Maar het mag niet baten... Sommigen blijven - al dan niet gedeeltelijk - op het fietspad parkeren. Voor fietsers is dit niet alleen onaangenaam maar ook zeer gevaarlijk! Maar ook voor ander verkeer is het gevaarlijk. Soms staat een auto gedeeltelijk op de rijbaan en gedeeltelijk op het fietspad, waard

Provinciaal CD&V Congres

Vandaag vond het Provinciaal CD&V congres plaats. Elke provincie houdt naar aanloop van het nationale partijcongres van eind november in Centerparcs De Vossemeren een eigen congres. Om 9u waren de lokale voorzitters en de "eerste mandatarissen" uitgenodigd voor een vorming. Ik koos voor de vorming "Politieke strategie naar 2018". De verkiezingen van 2012 lijken nog niet zo lang geleden maar de volgende gemeenteraadsverkiezingen komen er snel aan!  Nadien was het tijd voor het echte congres met workshops en een plenumsessie van ongeveer 150 Vlaams-Brabantse partijleden. Lien Vandebroeck (onze lokale jongerenvoorzitster) en ikzelf hebben over de amendementen, die door o.a. lokale afdelingen werden ingediend, gedebatteerd en gestemd . Vanuit Kortenaken hadden we een 15-tal aanpassingen, toevoegingen of schrappingen gevraagd en ze zijn quasi allemaal aanvaard! 

Meerderheid en oppositie steunen Rode Neuzen

Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen, dikwijls met zware gevolgen. Daarom organiseren VTM, Q-music en Belfius een ‘fun-raising’. Enerzijds wil men, door te lachen en samen gek te doen, het taboe rond psychische problemen doorbreken en het Rode Neuzen probleem bespreekbaar maken. Anderzijds wil men geld inzamelen voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen. Q-music heeft alle Vlaamse Burgemeesters uitgedaagd om tegen dinsdag 27 september een rode neus op te zetten. In Kortenaken echter wijzen de ‘rode neuzen’ van alle politieke partijen in de richting van deze actie . Burgemeester Patrick Vandijck (Open VLD) en de fractieleiders uit de meerderheid (André Alles (Open VLD) en Niels Willems (N-VA)) en de oppositie (Griet Vandewijngaerden (SP.a Plus) en ikzelf (CD&V)) steunen namelijk Rode Neuzendag.

Wij werken nog steeds aan jullie toekomst

Dat er in Kortenaken nog steeds "aan jullie toekomst wordt gewerkt" (dat was onze verkiezingsslogan van 2012) is duidelijk ;-) De nationale JONGCD&V-geleding organiseert elk jaar in juli en in september een Zomerunief. De Zomerunief dompelt jongeren onder in de boeiende wereld van politiek, met een waaier aan activiteiten, discussie, gastsprekers en vele politici. Vanuit JONGCD&V Kortenaken namen Linde Roels (17 jaar) en Laura Schurmans (17 jaar) deel aan de edities van 2016. Elke dag van de “unief” stond in teken van een bestuursniveau: vrijdag het Vlaams Parlement, zaterdag het Federaal Parlement en zondag het Europese. De Unief laat jongeren ook kennis maken met de “oudere garde”. Zo vertelden Stefan De Clerck en Marc Eyskens bijvoorbeeld over hun loopbaan maar ook de huidige generatie met Minister Hilde Crevits en Europees parlementslid en vice voorzitter van JONGCD&V Tom Vandenkendelaere kwamen voor Linde en Laura zeer inspirerend uit de hoek.

Belgische Nationale Platoontest

Gisteren heb ik voor mijn werk meegewerkt aan de Belgische Nationale Platoontest. Dertig semi-zelfrijdende wagens van verschillende merken reden in colonnes van vijf van Diegem naar Bornem. De pelotons reden in verschillende verkeersituaties: op de Brusselse ring, op de autosnelweg A12 en op de gewestweg N16. Het was de eerste keer in België dat zoiets werd uitgetest maar het is een belangrijke stap naar de toekomst. Op termijn (welke valt moeilijk te zeggen) zullen er namelijk automatische voertuigen komen. Heel ver weg is dat eigenlijk niet want de dag van vandaag zijn er ook al ondersteunende systemen die een deel van de menselijke taak overnemen. Denk maar aan ESP dat vermijdt dat je begint te slippen, ABS dat voorkomt dat je remmen blokkeren (vroeger moest je al pompend remmen), (Adaptive) Cruise Controle voor een autonome snelheid en volgafstand, ... en nog vele andere systemen. Wij verzamelden per auto data over snelheid, acceleratie en remgedrag. We gebruiken die data om

Geen gemeenteraad in september

Het college en de voorzitter van de gemeenteraad hebben besloten om geen gemeenteraadszitting te plannen in deze maand.  Er zijn namelijk onvoldoende agendapunten voorhanden om een gemeenteraadszitting te houden deze maand.

#VeiligTerugNaarSchool

Morgen gaat het nieuwe schooljaar van start! Aan alle kinderen, leerkrachten & ouders een fijne én veilige start van het schooljaar gewenst! Een veilig schoolbegin start met de tocht naar school. Bij voorkeur te voet of met de fiets! Maar dat is helaas niet altijd mogelijk o.w.v. verschillende redenen. Als je de kinderen met de auto brengt, parkeer je dan niet vlak voor de schoolpoort of op de stoep. Wat verderop parkeren zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers meer ruimte hebben en bovendien kun je jouw eigen kinderen wat bijbrengen door hen bepaalde verkeerssituaties te duiden.

Gebruik van de roze zak + kwaliteit ervan

Ik schrok ervan hoeveel afval je op een week kwijt kan in de roze zak die sinds kort is ingevoerd in onze gemeente en in de regio. Ik en ook andere inwoners zien dan ook het ecologische nut van deze inzameling in want velen gebruiken het. In deze zak wordt zachte plastic zoals folies en draagtassen verzameld en het doel is om op die manier 12% minder CO2 uit te stoten ten gevolge van de verbranding van restafval. Afgelopen gemeenteraad heb ik namens onze fractie aan de meerderheid gevraagd om de cijfers te verzamelen over het aantal zakken dat reeds is verkocht en over het aantal aanbiedingen op het containerpark. Op die manier kunnen we – bij een groot succes – bij Ecowerf cijfers neerleggen die een huis-aan-huis-ophaling zouden verantwoorden want nu moet de zak naar het containerpark worden gebracht. Verder maakte ik ook de bemerking over dat de kwaliteit van de roze zak omdat hij snel scheurt. Dit komt waarschijnlijk door de snelle productie van de zakken.

Verbod op sproeistoffen is niet altijd een argument

Als er opmerkingen worden gemaakt over het onkruid dat welig tiert, dan is het antwoord steevast: “er mogen geen sproeistoffen meer worden gebruikt” . Het Europese verbod op sproeistoffen maakt het voor een gemeente inderdaad niet gemakkelijk, maar vóór het verbod werden er ook geen onkruidverdelgers gebruikt in de gemeentelijke plantenperkjes. Onderstaande foto is gisteren genomen aan Den Hoek in Kortenaken en het onkruid tussen de planten staat er in volle bloei. Niet echt aangenaam voor zij die een zaal huren want ik denk dat niemand graag gasten ontvangt in een zaal waarvan de toegang er overwoekerd bijligt.

Veilig en aangenaam fietsen: het ZOU kunnen

We hebben in Kortenaken veel ruilverkavelingswegen en daar is het rustig om te fietsen. Ondertussen zijn ook heel wat verbindingswegen uitgerust met een (afgescheiden) fietspad en de wegcode geeft aan dat fietsers op een fietspad met twee naast elkaar mogen rijden, tenzij men iemand hindert (bv. als iemand je wil inhalen). Uiteraard is het langs elkaar fietsen veel aangenamer, maar helaas is dat niet altijd mogelijk in Kortenaken... Uit onderzoek, en ik heb het afgelopen week zelf ook nog eens ervaren tijdens een fietstocht door de gemeente, blijkt namelijk dat fietsers een schrikafstand hebben ten opzichte van verticale voorwerpen zoals verkeersborden, lichtmasten, … Het is dan ook jammer dat op sommige plaatsen in Kortenaken, waar de fietspaden voldoende breed zijn om langs elkaar te fietsen, twee verticale objecten loodrecht tegenover elkaar zijn geplaatst waardoor je dus zowel langs rechts als langs links een obstakel hebt. Zelfs als je alleen op het fietspad rijdt, is het even s

Stoominstallatie een miskoop?

In april 2015 werd er ter bestrijding van het onkruid langs de wegen – samen met Glabbeek – een stoominstallatie aangekocht ten bedrage van €41.000 (excl. Btw). De gemeente Kortenaken stond in voor 60% van dat bedrag wat dus neerkomt op ca. €24.500. Op de gemeenteraad van afgelopen juni vroeg CD&V (Stefaan Devos) nog hoe vaak de waterstoominstallatie in Kortenaken al is gebruikt en toen gaf de schepen van openbare werken (Betty Geysenbergs, Open VLD) aan dat de installatie nog maar één maal is gebruikt.  Het onkruid tiert momenteel – net zoals in vele andere gemeenten – welig, en het verbod op pesticiden maakt het voor gemeenten inderdaad niet gemakkelijk. Maar de gemeente heeft in 2015 wel een duur toestel aangekocht dat amper wordt gebruikt terwijl er nu een ander soort van onkruidbestrijder wordt aangekocht. Was de aankoop van 2015 dan een miskoop?

Boerenrock!

Ons 'klein dorpje' van ca. 7900 inwoners zal eind augustus weer midden in het festivallandschap staan. Men verwacht 20.000 bezoekers op Boerenrock en voor het eerst in de geschiedenis van het festival, is er een festivaldag uitverkocht. Voor zondag (B-Family) zijn er namelijk geen tickets meer beschikbaar. Maar ook de VIP-tickets, Combi-tickets en Kids-tickets zijn al uitverkocht. Ook de verkoop van zaterdag (B-rock & B-Elektrik) gaat zeer goed. Voor B-party op vrijdag zijn er voorlopig nog geen positieve ticket"problemen" . Op de volgende link kan je alvast the teaser van het festival bekijken.  Voor zij die al tickets hebben, organiseert Boerenrock, net zoals vorig jaar, de koker zoektocht . In 11 gemeenten rondom Kortenaken is er telkens één koker verstopt. In deze kokers zit een code die gemaild moet worden naar Boerenrock. De “koker-vinder” krijgt hiervoor in ruil een waardebon die recht geeft op 20 drankbonnen tijdens Boerenrock 2016.

Ik zoek deelnemers voor een experiment!

In het kader van mijn doctoraat aan de Universiteit Hasselt , ben ik op zoek naar 60 deelnemers die één uurtje in de rijsimulator willen rijden.  Ik ben hiervoor op zoek naar enthousiaste en geëngageerde mannen en vrouwen die hun bijdrage aan de wetenschap willen leveren. Je moet enkel over een geldig autorijbewijs beschikken en in een goede gezondheid verkeren. Tijdens het onderzoek rijdt u enkele ritten in de kleine rijsimulator, waarbij we verschillende parameters registreren. De verzamelde gegevens worden in alle vertrouwelijkheid behandeld en enkel voor deze wetenschappelijke studie gebruikt. Het resultaat van dit onderzoek heeft dan ook op geen enkele wijze invloed op uw rijbewijs. Na het experiment verloten we  tien Kinepolis filmtickets  onder de deelnemers. De beschikbare momenten vind je terug op de volgende link . Als je geïnteresseerd bent kun je mij mailen (kristof.mollu@gmail.com of kristof.mollu@uhasselt.be)! Meer info is terug te vinden op de website van

Er eventjes tussenuit!

Sinds woensdag zijn we er eventjes tussenuit! Groetjes vanuit Turkije en tot 24/7!

"Leren leven met onkruid"?

Stefaan Devos merkte afgelopen gemeenteraad namens onze partij op dat de fiets- en voetpaden er slecht bij liggen en ze op verschillende plaatsen zijn dichtgegroeid met gras en onkruid. Hij vroeg ook achter het gebruik van de aangekochte stoominstallatie die ingezet zou moeten worden om dit onkruid te verwijderen. De schepen van Openbare Werken, Betty Geysenbergs (Open VLD), gaf aan dat we maar moeten leren leven met het onkruid omdat biociden niet meer gebruikt mogen worden en omdat de inzet van de stoommachine niet altijd eenvoudig is. Er zou wel bekeken worden om over te gaan tot gasbranders. Verder werd er ook nog geschermd met het Vlaams Bermdecreet waarin gesteld werd dat er slechts mag gemaaid worden vanaf 15 juni en een tweede keer na 15 september. Dat klopt volgens mij echter maar gedeeltelijk. In de omzendbrief van juni 1987 wordt duidelijk bepaald dat (bepaling A) bermen binnen de bebouwde delen van de gemeente niet vallen onder de bepalingen van het Bermdecreet, en dat

Veiligheidsreflectoren tussen fietspad en rijbaan op Baaistraat

Uit snelheidsmetingen blijkt dat de snelheid in de bocht op de Baaistraat (Ransberg) vaak veel te hoog is en dit heeft in het verleden al geleid tot enkele ongevallen waaronder 1 dodelijk. Doordat het fietspad er aanliggend en niet verhoogd is, maken heel wat autobestuurders gebruik van het fietspad waardoor de snelheid nog hoger kan worden. Dit is niet alleen gevaarlijk voor de autobestuurders zelf, maar ook voor fietsers die gegrepen kunnen worden. Daarom heb ik op de verkeersraad van maart voorgesteld om een rode veiligheidsreflectoren te voorzien tussen het fietspad en de rijbaan. Deze reflectoren vallen zeer goed op en het vermijdt dat men het fietspad gebruikt om hogere snelheden te maken. Normaal ben ik geen voorstander van deze constructies maar hier is het wel een (korte termijn) oplossing. De verkeersraad ging toen akkoord en ook het college van burgemeester en schepenen is gevolgd waardoor de reflectoren nu zijn geplaatst. Het college zal ook nog op andere plaatsen deze

Rijvaardigheid bij senioren

Het OCMW van Kortenaken maakte op de Facebookpagina "Plussers Kortenaken" reclame voor een nieuw Centrum voor Rijveiligheidsevaluatie van de Universiteit Hasselt. Ik werk zelf ook aan de Universiteit Hasselt en doe onderzoek naar veilige weginfrastructuur, maar collega’s van mij richten zich op het onderzoeken van de rijvaardigheid van senioren . Momenteel is 21% van de Kortenaakse bevolking ouder dan 65jaar , terwijl dit voor België op 17% ligt. Rekening houdend met het feit dat het aandeel senioren alleen nog maar zal toenemen, is dit onderzoek dus zeker voor Kortenaken zeer relevant!  Mijn collega's stelden al eerder vast dat enkel iemands leeftijd geen goed beeld geeft van de rijvaardigheid van een persoon. Zij onderzochten welke lichamelijke en mentale functies we dan wel moeten onderzoeken om de rijvaardigheid te kunnen beoordelen. Samen met dokters van het Hasseltse Jessa ziekenhuis bieden zij nu senioren, mantelzorgers en professionele zorgverleners de he

Correctie vorige blog

In mijn vorige blog (Gemeenteraad 27/6) was een fout geslopen dat intussen is rechtgezet. De aankoop van de tweedehands vrachtwagen die in april was goedgekeurd, was voor een bedrag van ca. 83.000 euro ( exclusief btw) en niet voor een bedrag van 100.000 euro zoals ik eerder op mijn blog had geschreven. Het bedrag van 100.000 euro was wel correct maar ik was vergeten te melden dat dat inclusief de btw was. Volgende week wordt het besluit van april echter ingetrokken en wordt er  - zoals wij in april al hadden voorgesteld - overgegaan tot de aankoop van een nieuwe vrachtwagen waarbij de oude wordt overgenomen. De kostprijs hiervoor wordt geraamd op 85.000 euro (exclusief btw) ofwel ca. 103.000 euro inclusief btw.

Gemeenteraad 27/06

Als de Belgen doorgaan naar de volgende ronde op het Europees Kampioenschap, dan spelen ze sowieso niet op maandag 27/06 . Maar dan vindt er om 20u30 wel een gemeenteraad in Kortenaken plaats met enkele belangrijke punten: gemeentelijke jaarrekening, oprichting van een inkantelings-commissie die de integratie van het OCMW in de gemeente voorbereidt, nieuwe aanstelling van een OCMW-raadslid en in besloten zitting de stemming voor de aanstelling van de financieel beheerder alsook de aanstelling van de secretaris als tijdelijk waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar (er was niemand geslaagd op het examen). Wat opvallend is, is dat het raadsbesluit van 28 april met betrekking tot de aankoop van een tweedehandscamion wordt ingetrokken. De oppositie had zich toen reeds onthouden omdat we van oordeel waren dat er voor het bedrag dat toen werd voorzien voor de aankoop van een tweedehands (ca. 83.000 euro, excl. btw) eventueel ook een nieuwe vrachtwagen aangeschaft kon worden. Stefaan De

Out of Office

De out of office is ingesteld! Vanavond afterworkparty in Kortenaken (georganiseerd door de gemeente) en zaterdag vertrekken richting Lyon Dear Beste Thank you for your message. I am out of office and I will be back at Wednesday, June 15th. --- Als supporter van de Rode Duivels, ga ik op maandag 13/6 onze nationale ploeg in Lyon aanmoedigen. Daarom kan ik uw mail momenteel niet behandelen. Kind regards

Afvalcijfers Kortenaken niet goed

Afgelopen gemeenteraad deed Stefaan namens onze fractie het voorstel om binnen de milieuraad de afvalcijfers van EcoWerf te bespreken. Uit de cijfers die in de folder “Kringloopnieuws juni” zijn verschenen, blijkt dat Kortenaken in 2015 het op één na hoogste aantal kilogram restafval per inwoner had (Tienen: 131 kg/inw). Met ongeveer 115 kg per inwoner zitten we ook boven het gemiddelde van 99 kg/inwoner. De invoering van de roze zak voor de selectieve inzameling van zachte plastic zal voor minder restafval zorgen maar dat geldt ook voor de andere gemeenten. Door bijvoorbeeld extra tips in het gemeentelijk infoblad te geven in verband met een goed huishoudelijk sorteerbeleid, kan de fractie restafval per inwoner eventueel dalen.

Roze vuilniszak

Op de gemeenteraad van gisteren werd introductie van een nieuwe vuilniszak goedgekeurd. De roze vuilniszak wordt vanaf 1 juli door afvalintercommunale Ecowerf geïntroduceerd in Kortenaken en in andere Oost-Brabantse gemeenten. De bedoeling is dat in deze vuilniszak zachte plastic zoals folies, draagtassen, kleerhangers en klein speelgoed worden verzameld. De zak kost 25 cent en dient naar het containerpark gebracht te worden. De bedoeling is dat er door deze selectieve inzameling  9 kg plastic per inwoner per jaar gerecycleerd kan worden en er 12% minder CO2 wordt uitgestoten door de verbranding van het restafval. Ecowerf zal binnenkort een folder verspreiden met meer praktische informatie (wat mag in de roze zak en wat niet) en vanaf 22 juni zijn de zakken per 10 stuks te koop op het gemeentehuis.

Reclamebrief of infobrief?

Een van de doelen die de gemeente in haar meerjarenplanning heeft opgenomen is om in te zetten op digitale communicatie. “Burgers kunnen zich abonneren om zo het laatste nieuws rechtstreeks in hun mailbox te ontvangen, zonder hier zelf actief naar op zoek te moeten gaan. We bereiken hierdoor snel, gericht en goedkoop onze doelgroep.” Het is wel jammer dat het instrument van de nieuwsbrief te weinig wordt gebruikt. Vandaag verscheen de "nieuwsbrief" naar aanleiding van de doortocht van de Baloise Belgium Tour (Ronde van België) van aanstaande zondag. De brief bevat nuttige informatie over de evenementen die door de gemeente worden georganiseerd. Goed dat dit via de nieuwsbrief wordt verspreid, maar het zou ook nuttig geweest zijn om de praktische zaken met betrekking tot de doortocht in de nieuwsbrief op te nemen . Begin vorige week contacteerden namelijk verschillende inwoners mij met de vraag of er straten worden afgesloten en of er parkeerverboden zijn. Midden vorige w

Doortocht Ronde van België

Afgelopen weekend kreeg ik enkele vragen van bewoners en handelaars met de vraag of het Dorpsplein in Kortenaken afgesloten wordt voor de Ronde van België die op zondag 29 mei door Kortenaken komt. Voor hen is het namelijk belangrijk om te weten of hun winkel bereikbaar is of niet. Maar ook bewoners stelden de vraag of het parcours tijdelijk wordt afgesloten voor het verkeer. De gemeente zal morgen of overmorgen een brief naar iedereen sturen die langs het parcours woont of een winkel heeft. De inhoud van de brief staat al te lezen op de website van de gemeente: De doortocht van de koers langs onderstaande straten is voorzien tussen 11.30 en 13 uur. Gelieve hier rekening mee te houden indien u met de wagen zich wenst te verplaatsen. Parkeerverbod vanaf 9u tot einde noodzakelijkheid op de volgende straten:  Klipgaardestraat  Grote Vreunte  Blijstraat  Krawatenstraat  Dorpsplein  Schansstraat 

Tweedehands vrachtwagen

Op de gemeenteraad werd vorige week de aanbestedingsprocedure voor de aankoop van een “nieuwe” vrachtwagen goedgekeurd omdat een van de vrachtwagens aan vervanging toe is. Namens CD&V (alsook de SP.a Plus) hebben we ons onthouden bij de goedkeuring van dit agendapunt omdat we menen dat er overwogen moet worden om een nieuwe vrachtwagen aan te kopen. Verder hebben we ook vragen bij de gunningscriteria. Stefaan Devos gaf namens onze fractie aan dat er bekeken moet worden of er voor het voorziene bedrag van 100.000 euro geen nieuwe vrachtwagen aangeschaft kan worden in plaats van een tweedehands vrachtwagen. De laadbak van de vorige vrachtwagen kan namelijk nog gebruikt worden en een snelle screening van het internet toont aan dat er toch enkele nieuwe vrachtwagens in aanmerking zouden komen. Maar uiteraard dient dit verder onderzocht te worden. Op lange termijn zal een eventuele iets hogere aanschafkost voor een nieuwe vrachtwagen een betere investering zijn. Verder hadden we ook en

Nog geen WiFi in de gemeentelijke zalen

In het verslag van het Schepencollege van 11/4 staat te lezen dat men een publieke WiFi zal installeren op het gemeentehuis en het OCMW van Kortenaken. Op zich zeer goed nieuws dat het netwerk open wordt gesteld voor de bezoekers van beide openbare gebouwen. Maar tijdens de gemeenteraad van vandaag herinnerde ik de Open VLD – N-VA-meerderheid graag aan mijn vraag van februari 2015 om een publiek toegankelijke WiFi in ALLE gemeentelijke zalen aan te bieden waar vaak evenementen zijn. Vorig jaar klonk het dat het college dit al enkele weken aan het bespreken was met Infrax. Als ik nu het collegeverslag lees, dan is er enkel sprake van een publiek toegankelijk netwerk in het gemeentehuis en op het OCMW en dat werd ook bevestigd op de gemeenteraad. Voor de overige zalen wordt er niets voorzien. Namens CD&V pleiten we voor een WiFi netwerk dat toegankelijk is voor alle bezoekers van de gemeentelijke zalen waar regelmatig eetdagen, fuiven, feesten, … doorgaan. Nu is er wel een WiFi-net

Beter openbaar vervoer

Op de gemeenteraad van morgen staan enkele aanbevelingen die Kortenaken - samen met sommige buurgemeenten - overmaakt aan De Lijn voor een beter regionet. Het is algemeen geweten dat het openbaar vervoer in onze landelijke gemeente zeer beperkt is en ik steun dan ook deze maatregelen. Ook de oproep van onze burgemeester in de krant Het Nieuwsblad om carpoolmogelijkheden te bieden aan de nieuw te ontwikkelen KMO-zone in Waanrode vind ik een goed idee. Zelf zou ik nog willen suggeren om ook te ijveren voor de tramverbinding tussen Bekkevoort/Tielt-Winge en Leuven. Dat zal namelijk de pendelrelatie naar onze provinciehoofdstad vergemakkelen.

Poster presentatie

De Transportation Research Arena Conference in Warschau zit er op. Vandaag heb ik de poster van mijn studie gepresenteerd. Deze studie onderzocht het verschil tussen portieken en standaard wegwijzerborden op de Hasseltse ring (kruispunt N80). Uit de studie, die voor de herinrichting van het kruispunt is uitgevoerd, is naar voor gekomen dat de portieken veiliger zijn en ook leiden tot vlotter verkeer omdat er minder weefbewegingen zijn. Uit de studie zijn verschillende aanbevelingen naar voor gekomen die de wegbeheerder heeft gevolgd. Voor zij die de studie willen lezen, klik op de link . 

Autonoom rijden

Gisteren stond de conferentie in het teken van "autonomous driving" . Er wordt al lang over gesproken en er zijn ondertussen al heel wat stappen gezet. Cruise control, automatisch parkeren, lane keeping systemen, ... Het zijn allemaal elementen die bijdragen tot een volledig zelf rijdende auto. Wanneer die er zal zijn? is nog niet duidelijk maar dat het er ooit van komt - in welke vorm dan ook - is duidelijk. Intussen moeten er nog heel wat stappen gezet worden. Wat met de wetgeving en de aansprakelijkheid? Hoe reageert de "bestuurder" er op? Hoe zit het met de ethische regels want een computer zal in een gevaarlijke situatie keuzes moeten maken maar iemand moet die keuze vooraf programmeren... Gisteren had ik de mogelijkheid om met een van deze wagentjes te rijden. Best indrukwekkend ook al is het maar een zelf rijdend golfkarretje! Je kan vooraf een traject definiëren en het wagentje rijdt er naartoe terwijl het 2e wagentje gewoon volgt. Komt er een object in

Eerste keer in Polen (Warschau)

Na 1,5 dag “quality”-time met de vriendin (nuja, het was toch ook veel bijslapen, de oma en opa bezoeken, de ouders bezoeken, wat werken), ben ik vanmorgen rond 5u weer vertrokken voor een conferentie in Polen . De vlucht naar Vietnam vertrok – door de aanslagen in Brussel – vorige week via Schiphol, maar vandaag was het via onze eigen nationale luchthaven (hetzij wel enkele uren vervroegd). Toch wel een wat onwennig gevoel: inchecken in een tent, de bagage bij het inchecken niet op een band maar op een karretje zetten, via een achterdeurtje naar de terminals gaan, … Iedereen op de luchthaven doet wel super zijn best en tracht het voor de reiziger zo aangenaam mogelijk te maken. En ook de veiligheid is toegenomen. Bij het betreden van de voorlopige tent stuitte ik op een politieman van de Politiezone Tienen – Hoegaarden. We kenden elkaar via het voetbal en hij deed de toegangscontrole en iedereen moest een reisbewijs en paspoort laten zien. Wat verder zag ik ook iemand van onze

Terug uit Vietnam

Gisterenvoormiddag hebben we wat cultuur kunnen opsnuiven in Vietnam. De conferentie bood voor de deelnemers de Mekong Delta tour aan: een boottocht door de natuur van Vietnam. Omdat mijn collega en ik ’s morgens nog enkele vergaderingen hadden met lokale actoren, konden we echter niet mee. Maar na de ochtendvergadering in de buitenlucht (in een broeierige temperatuur van 35° en een hoge vochtigheidsgraad) werden we wel een halve dag in de stad rondgeleid. We bezochten het ‘War Remnants Museum’ en het ‘Independence Palace’. Vooral dat eerste was zeer impressionant. Met heel wat harde foto’s werd de impact van de Vietnamoorlog geïllustreerd. Meer dan 3 miljoen Vietnamezen lieten het leven bij deze oorlog en ook nu nog worden er regelmatig achtergelaten bommen gevonden op het Vietnamese platteland. Ook de “mensen”-kooien waarin gevangen – onder lage prikkeldraad in de volle zon – werden achtergelaten spreken tot de verbeelding. Je loopt daar rond en weet dat zulke praktijken mensonwa

CUTE2016 conference

Gisteren werd de CUTE2016 conferentie geopend (International conference on sustainable development of Civil, Urban an Transportation Engineering). Een zeer warme en kleurrijke openingsceremonie met een Vietnamees verwelkomingslied en een traditionele dans door enkele studenten van de Ton Duc Thang University van Ho Chi Minh. Ongeveer een 400-tal personen – waaronder ook veel studenten, waarvan de meisjes in het roze zijn gekleed – waren aanwezig tijdens de opening. Nadien volgden er enkele Key Note presentaties over de thema’s van de conferentie en was er op trappenhal van de universiteit een lunch voorzien. ’s Avonds trokken we met z’n allen naar de binnenstad voor een “Welcome Party” met een dinner. Vandaag gaf ik een presentatie van mijn onderzoek in een sessie rond “Driving behavior and Safety for sustainable trend - Intelligent Transportation System”. Men was zeer geïnteresseerd in de aanpak die wij hebben gedaan bij de herinrichting van het N80-kruispunt in Hasselt. Op

Dag 1 in Azië

Gisteren was de eerste dag in Vietnam en 's avonds had de organisatie van de conferentie ons mee uit eten genomen. De rit naar het stadscentrum doet je ogen wel opengaan: OVERAL brommertjes en veel mondmaskers. Ongeveer 80% van het verkeer bestaat uit scooters en soms zit men met 4 personen op 1 scootertje (baby's op de schoot, kinderen al zittend op de voetsteun, ...). Door de drukte is het oversteken van een straat ook geen evidentie. Gelukkig helpt de organisatie ons hierbij en blijven we kort aan hun zijde. Ook het eten is niet zo gemakkelijk omdat het met stokjes is maar het is wel super lekker! Doordat Ho Chi Minh kort bij de kust ligt, staat er uiteraard vaak vis op het menu. Ik laat me steeds verrassen door de mensen van hier en tot nu toe heb ik nog geen spijt gehad. Zelfs de koffie met ijs was lekker! Vandaag zijn we gestart met enkele vergaderingen over verkeersveiligheid. Op die manier leren we de problemen van Vietnam kennen alsook hun behoeftes. Er is een

26000 km vliegen op 2 weken tijd

Binnen 2 weken kan ik zeggen dat ik - nog maar - 4.91% van de wereld "heb gezien" ofwel dat ik naast België - al - 18 andere landen heb bezocht. Vandaag ben ik namelijk - na een intense week - voor mijn doctoraat in Vietnam aangekomen. Ik zal daar op een conferentie een studie voorstellen op een congres in Ho Chi Minh City (het vroegere Saigon). Dat zal mijn eerste internationale wetenschappelijke conferentie zijn waaraan ik actief zal deelnemen. Volgende week vrijdag kom ik echter al terug maar twee dagen later vertrek ik opnieuw voor een week. Dit keer naar een belangrijke Europese transportconferentie in Warschau (Polen). Ook daar stel ik een studie voor in verband met mijn doctoraat in de verkeersveiligheid. Op twee weken tijd ga ik dus wat "shocks" ondergaan: 26000 km vliegen 24 u vliegen Een temperatuursverschil van 20°  Een tijdsverschil van 5u  Eten Taal Cultuur ...

Oppositie moet communiceren naar Boerenrock...

Als gemeenteraadslid in de oppositie krijgen we collegeverslagen van het College van Burgemeester en Schepenen dat wekelijks samenkomt. Vorige week ontvingen we het collegeverslag van 14/3 en ik was verbaasd om daarin te lezen dat Boerenrock mogelijks extra kosten zouden aangerekend worden voor de inzet politie. Zoals in mijn eerder bericht stond dit  letterlijk in het officiële en door de meerderheid goedgekeurde collegeverslag:  "Het inzetten van politieagenten tijdens Boerenrock zal niet meer gratis zijn. Het zal ca 10.000 gaan kosten en wie gaat dat betalen? De gemeente of Boerenrock zelf? Wordt hernomen na het volgende overleg met de organisatoren."   Omdat ik verbaasd was over de inhoud van dit collegeverslag heb ik de organisatie van Boerenrock vorige week gecontacteerd met deze info maar Boerenrock wist nog van niets: dat er nog niets beslist is; dat het colleverslag over politieagenten spreekt;  dat het college het op het volgend overleg met Boerenrock zal besp

Hopelijk laat de gemeente Boerenrock niet in de steek!

In het collegeverslag van 14 maart staat het volgende te lezen: "Het inzetten van politieagenten tijdens Boerenrock zal niet meer gratis zijn . Het zal ca 10.000 gaan kosten en wie gaat dat betalen? De gemeente of Boerenrock zelf? Wordt hernomen na het volgende overleg met de organisatoren." Tijdens de jongste gemeenteraad interpelleerde ik de Open VLD - N-VA-meerderheid hier over want Boerenrock weet officieel nog van niets ( ik heb hen vorige week gecontacteerd ). Ik vroeg me af waarop dat bedrag gebaseerd is want zoveel manschappen worden er niet ingezet voor Boerenrock en vroeg me ook af hoe andere grote evenementen in de politiezone hier mee omgaan (bv. Strandfuif).     Het kan volgens mij namelijk niet de bedoeling zijn dat Boerenrock hier zelf moet voor opdraaien.   Zeker niet als je weet dat de doortocht van de wielerwedstrijd Ronde van België €7500 kost voor onze gemeente (€2500 om de tussenspurt te laten plaatsvinden aan het gemeentehuis + €5000 budget voorzien v

Lente BBQ

Vorig jaar had ik kleine oogjes op de lente BBQ van CD&V want ik ben die dag teruggekomen van een werktrip van 3 weken Amerika. Dit jaar kan ik (jammer genoeg) niet aanwezig zijn op onze lente-BBQ. De dag ervoor vertrek ik namelijk naar Vietnam waar ik op een congres zal spreken over mijn doctoraatsonderzoek. Maar mijn CD&V-collega's zullen de aanwezigen graag voorzien van eten en drinken. Iedereen is dan ook uitgenodigd op de CD&V-lente BBQ die doorgaat op zondag 10 april van 16u30 tot 21u (zaal Bergendal Waanrode). Je kan er genieten van 9 soorten BBQ-vlees, aangevuld met een groentebuffet en sausjes (volwassenen €15 en kinderen €8). Voor de vegetariërs is er ook een aangepast assortiment. Inschrijven voor de lente BBQ kan bij de gemeente- en OCMW-mandatarissen, bij het CD&V bestuur, via eetdag@cdenvkortenaken.be  of via kristof@cdenvkortenaken.be .

Hoop en Licht

Op initiatief van KVLV Kortenaken en in samenwerking met de gemeentelijke adviesraden vindt aanstaande maandag (28/3) tussen 19u en 20u "Hoop en Licht" plaats op het Kerkplein in Kortenaken. Dit is een solidariteitsactie voor de slachtoffers van de blinde terreur in Brussel en Zaventem. Er wordt aan de deelnemers gevraagd een kaarsje mee te brengen.

Pakkende woorden

Hieronder een bericht dat Jonathan Cardoen vandaag op Facebook plaatste. Jonathan is nationaal partijsecretaris van CD&V en maakt ook deel uit van de lokale bestuursafdeling. Hij heeft de terreur van vorige week van zeer nabij meegemaakt... Pakkend... Di 22/3 9u14, ik zit op een ontbijtvergadering in Beringen samen Wouter Beke. Het nieuws van Zaventem neemt over. Een collega belt: "Er is een bom ontploft aan het partijgebouw". Dan wil je maar één ding: zo snel mogelijk naar daar. En bij Wouter hetzelfde. We springen bij Pikke, de chauffeur van Wouter, in de auto en 'vliegen' naar Brussel. In de auto proberen we zicht te krijgen en ik laat (9u25) aan de collega's weten Brussel te vermijden. Al snel is het ons duidelijk dat niet het gebouw maar de metro onder ons is getroffen en met alle collega's in huis alles ok is. Een 30-tal collega's die al in huis waren worden geëvacueerd. Ik begrijp dat meer en meer gewonden 'boven komen' en spontaan w