Doorgaan naar hoofdcontent

Veilig en aangenaam fietsen: het ZOU kunnen

We hebben in Kortenaken veel ruilverkavelingswegen en daar is het rustig om te fietsen. Ondertussen zijn ook heel wat verbindingswegen uitgerust met een (afgescheiden) fietspad en de wegcode geeft aan dat fietsers op een fietspad met twee naast elkaar mogen rijden, tenzij men iemand hindert (bv. als iemand je wil inhalen). Uiteraard is het langs elkaar fietsen veel aangenamer, maar helaas is dat niet altijd mogelijk in Kortenaken...

Uit onderzoek, en ik heb het afgelopen week zelf ook nog eens ervaren tijdens een fietstocht door de gemeente, blijkt namelijk dat fietsers een schrikafstand hebben ten opzichte van verticale voorwerpen zoals verkeersborden, lichtmasten, … Het is dan ook jammer dat op sommige plaatsen in Kortenaken, waar de fietspaden voldoende breed zijn om langs elkaar te fietsen, twee verticale objecten loodrecht tegenover elkaar zijn geplaatst waardoor je dus zowel langs rechts als langs links een obstakel hebt. Zelfs als je alleen op het fietspad rijdt, is het even schrikken want het verkeerbord dat op de paal bevestigd is, is op ooghoogte geplaatst. Men had dit bijvoorbeeld op de Hoeledensebaan eenvoudig kunnen oplossen door beide borden op 1 paal te bevestigen dat rechts van het fietspad staat. Dit heeft niets dan voordelen: het is veiliger en aangenamer voor de fietsers, het is veiliger voor vrachtwagens omdat hun spiegels soms tegen het snelheidsbord komen en het is goedkoper want er moet maar 1 paal met fundering worden geplaatst.