Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2022 tonen

Geen vuurwerk binnen Politiezone Hageland wegens rukwinden

De politiezone Hageland bestaat uit de gemeentes Tielt-Winge, Kortenaken, Bekkevoort, Geetbets en Glabbeek en verbiedt na advies van de brandweer het afsteken van vuurwerkpijlen op oudejaarsnacht. Reden hiervoor zijn de voorspelde rukwinden. Binnen de Politiezone Hageland is in het uniform GAS-reglement opgenomen dat er een algemeen verbod is op vuurwerk. De burgemeester van iedere gemeente kan enkel voor geluidsarm vuurwerk een vergunning afleveren of in occasioneel geval (en met reden omkleed) een toelating voor knallend vuurwerk. De burgemeesters van Tielt-Winge, Kortenaken en Glabbeek hadden elk twee toelatingen gegeven voor het afsteken van geluidsarm vuurwerk maar na overleg vanmorgen en na het inwinnen van het advies van de brandweer worden deze toelatingen ingetrokken wegens de voorspelde rukwinden van 50 à 60 km/h. Vanaf een windsnelheid van 30 km/h is het afsteken van vuurwerk namelijk gevaarlijk voor de omgeving vermits de vuurpijlen uit de richting geblazen kunnen worden.

Levenslang en aangepast wonen in Kortenaken

De gemeente Kortenaken kende in 2022 13 premies toe voor levenslang en aangepast wonen. De eigenaars van de woningen ontvangen alles samen € 5855. Deze premie vult de subsidies aan van Vlaanderen en provincie Vlaams-Brabant. Het bedrag van de hoofdsubsidie bedroeg voor deze 13 woningen in Kortenaken meer dan € 35.000. De premie kan aangevraagd worden door 65-plussers voor het plaatsen van een traplift, het installeren van een een aangepaste badkamer, het plaatsen van een hellend vlak, enz. De premie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken met een maximum van € 500 per adres. “Met deze premie willen we voornamelijk onze oudere inwoners stimuleren om hun woning aan te passen aan hun specifieke leefsituatie. Zo kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit alles kadert in een goed huisvestingsbeleid dat wil aanzetten tot het aangepast wonen met de nodige voorzieningen, en dit in samenwerking met Hartje Hageland,” aldus schepen van wonen Niels Willems. Inwoners die interesse hebben

Nieuwe gemeentelijke website online

Kortenaken heeft een fonkelnieuwe gemeentelijke website: ongeveer 500 pagina's met beleidsinfo, informatie over subsidies en premies, activiteiten, lokale bedrijven en verenigingen en heel wat nuttige informatie voor de burger. Schepen van communicatie, Guy Vandebergh: "Aan de beslissing om een nieuwe website te lanceren, lagen twee oorzaken aan de basis. Enerzijds voldeed de vorige website niet meer aan de verwachtingen en noden van onze inwoners. Anderzijds was de technologie erachter verouderd waardoor de mogelijkheden beperkt waren. Vandaar de keuze om voor een volledig nieuw systeem te gaan. Voor de technische uitwerking konden we een beroep doen op AUSY met het Paddle CMS platform via de raamovereenkomst van VERA. Onze eigen diensten zorgden voor de opbouw en inhoudelijke invulling." Met de nieuwe website wordt zoveel mogelijk van de dienstverlening digitaal beschikbaar gemaakt. Een bezoek aan het gemeentehuis wordt hierdoor in vele gevallen overbodig. Burgemeester,

Subsidies toegekend voor renovatie kerk Hoeleden

De kerk van Hoeleden krijgt binnenkort een nieuwe dakbedekking en ook de ramen worden aangepast. Het gemeentebestuur van Kortenaken en de pastorale zone KANA kunnen hiervoor een beroep doen op subsidies van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. Het gaat om een bedrag van maximum € 200.000. Schepen van erfgoed Niels Willems: “Zoals bij elke investering zijn we ook voor deze noodzakelijke renovatiewerken op zoek gegaan naar een maximale subsidiëring. Hierdoor kunnen in eerste instantie de dakwerken in 2023 al van start gaan en kunnen de aanpassingen aan de ramen nadien gebeuren. Gezien de gunstige ligging in de dorpskern van Hoeleden gaan we gelijktijdig bekijken of er ook andere functies in de kerk kunnen ondergebracht worden. Hiervoor stellen we in 2023 een studiebureau aan. Er komt dus waarschijnlijk nog een vervolg op de reeds geplande werken.”

Eedaflegging financieel directeur Eddy Jacobs

In de gemeenteraadszitting legde Eddy Jacobs in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, Kim Vandepoel, de eed af als nieuwe financieel directeur van gemeente en OCMW Kortenaken. Eddy, 56 en wonend in Zonhoven, trad in dienst op 1 december en behartigt de financiële belangen van onze gemeente. We heten Eddy van harte welkom en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.

Kortenaken & Bekkevoort organiseren eerste Santa Run & Walk

Op donderdag 22 december 2022 vindt de eerste editie plaats van “Santa Run & Walk”. Je wandelt of loopt 6 km tussen het gemeentehuis in Bekkevoort (= start) en de sporthal in Kortenaken (= finish) in een heuse kerstsfeer. De parking van de sporthal De Vruen wordt omgetoverd tot een kerstdorp met tal van kinderanimatie. Raf Vanmeensel, schepen van sport in Bekkevoort: "We hebben gezorgd voor heel wat beleving onderweg en een unieke kerstsfeer. De deelnemers kunnen ook zelf hun steentje bijdragen door zich te verkleden. De meest originele kerstman, -vrouw en kerstelfje wint een mooie prijs. Sowieso krijgen de deelnemers allemaal een leuke kerstmuts en een drankbon." Deelnemers parkeren hun voertuig aan Sporthal De Vruen op de parking bovenaan om dan per shuttlebus naar het gemeentehuis van Bekkevoort gebracht te worden. De bussen zijn ter beschikking vanaf 17.30 uur tot 18.45 uur. Het startschot wordt om 19 uur gegeven in Bekkevoort. De kinderanimatie aan de sporthal start

Ondertekening intentieverklaring tot samenwerking tussen SK Waanrode en VS Kortenaken

Voetbalclubs SK Waanrode en VS Kortenaken en de gemeente Kortenaken hebben een charter opgesteld waarin alle partijen zich engageren om binnenkort te komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen beide clubs. Schepen van Sport, Guy Vandebergh vertelt: “Het is de intentie van beide clubs om te fusioneren tot 1 voetbalclub in Kortenaken. De gemeente zal in 2023 een haalbaarheidsstudie op vergunningsniveau en naar subsidiëring laten uitvoeren. Hierbij wordt bekeken of op de site van SK Waanrode in de Steenbergstraat een nieuw complex kan gerealiseerd worden voor de nieuwe fusieclub.” De gemeente gaat verder onderzoeken wat de praktische, financiële en organisatorische mogelijkheden zijn. Onder andere zullen ook de impact op mobiliteit en de buurt bekeken worden. De gefusioneerde voetbalclub gaat de kwalitatieve jeugdvoetbalopleiding van VS Kortenaken verder uitbouwen. De vernieuwde site gaat hier een belangrijk middel voor zijn naar trainings- en wedstrijdfaciliteiten toe. Bijkomend zal

Werken VBR Velpe in Kersbeek-Miskom nog niet ten einde

In het kader van de aanleg van verbindingsriolering Velpe in Kersbeek-Miskom werd de toplaag op de Heerbaan tussen Miskom-Dorp en Kersbeek-Dorp eind november aangelegd. Het is echter nog even wachten op de toplaag tussen Kersbeek-Dorp en het einde van de werfzone omwille van herstellingswerken aan het rioolstelsel. “Normaal gezien was het de bedoeling om eind november overal op de Heerbaan de toplaag aan te brengen, maar de laatste 150 m wordt wat later dan gepland aangelegd,” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "Het cameraonderzoek van de aangelegde riolering tussen Kersbeek-Dorp en de vernieuwde koker ter hoogte van de Beekstraat heeft namelijk enkele zaken aangetoond die niet geheel voldoen aan de gestelde eisen. Daarom is er beslist dat de riolering op sommige stukken terug moet worden aangepast.” Omdat er eerst nog droogzuiging geplaatst moet worden, worden deze werken normaal gezien in de week van 12 december uitgevoerd en ze duren een 4-tal dagen. Dat betekent ook dat de

Opnieuw eindejaarsactie bij lokale handelaars in Kortenaken

De eindejaarsperiode staat garant voor gezelligheid, familiefeesten, en shoppen voor het ideale kerstcadeau. En dat doen we bij voorkeur lokaal. Om de inwoners te stimuleren om die kerstinkopen lokaal te doen, lanceert het gemeentebestuur van Kortenaken opnieuw een eindejaarsactie. Van 1 december t/m 15 januari kunnen lokale shoppers de stickers sparen. Elke volle spaarkaart maakt kans om geloot te worden als één van de 33 winnende loten. Schepen van Lokale Economie, Niels Willems: "Na het succes van de eindejaarsactie van vorig jaar, willen we ook nu weer de mensen aanmoedigen om dicht bij huis aankopen te doen. Na een evaluatie door de middenstandsraad werden een paar kleine verbeteringen doorgevoerd en door onze dienst lokale economie uitgewerkt.” Van 1 december tot 15 januari krijg je per aankoopschijf van 10 euro een sticker bij de deelnemende handelaars. Volle spaarkaarten – bestaande uit 10 stickers – kunnen tot en met 31 januari binnengebracht worden bij de handelaars. Een

Burgemeesters Glabbeek, Kortenaken, Linter, Geetbets en Zoutleeuw geven aanzet om brandweerzone opnieuw financieel gezond te maken

In 2020 waren de totale uitgaven voor de werking van de brandweerzone Oost Vlaams-Brabant 34,5 miljoen euro. In de ontwerpbegroting 2023 die de korpsleiding heeft opgemaakt en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de burgemeesters in de zoneraad op woensdag 23 november stijgen deze totale uitgaven tot maar liefst 47,8 miljoen euro. Als de gemeenten deze voorgestelde ontwerpbegroting voor 2023 zouden goedkeuren laten we toe dat de uitgaven op amper drie jaar tijd met bijna 39% zouden ontsporen. De burgemeesters van Glabbeek, Kortenaken, Linter, Geetbets en Zoutleeuw trokken aan de alarmbel en dienden vanavond een amendement in om de ontspoorde begroting van de brandweer opnieuw gezond te maken. Burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek: “Wij geven als verantwoordelijke burgemeesters niet alleen kritiek, maar reiken ook een oplossing aan. Want dat de korpsleiding van de brandweer op amper 3 jaar de uitgaven met maar liefst 39% wil laten ontsporen is gewoon onbetaalbaar en onaanvaardbaar. D

College van Burgemeester en Schepenen kookt voor personeel

Op dinsdag 22 november mocht het personeel van gemeente en OCMW Kortenaken de voeten onder tafel schuiven. Het College van Burgemeester en Schepenen kookte, naar jaarlijkse traditie, voor alle personeelsleden. Burgemeester, Kristof Mollu: "Van 21 tot 27 november is het De Week van de Smaak en we organiseren in die periode al verschillende jaren 'De burgemeester kookt'. Dat is voor ons het ideale moment om ons personeel eens culinair in de watten te leggen en hen te bedanken voor het afgelopen jaar." Ook de personeelsleden die op pensioen zijn gegaan en die met 25, 30, 35 en 40 jaar dienst, werden gehuldigd. Dominique Hayen, algemeen directeur: "We hadden dit jaar extra veel jubilarissen aangezien we de afgelopen 2 jaren deze activiteit niet hebben kunnen organiseren door corona. Bovendien waren er 3 personeelsleden die maar liefst 40 jaar bij ons werken, en dit bij de dienst verzorgenden van het OCMW. Een reden om hen extra in de bloemetjes te zetten!" &quo

Zes Hagelandse gemeenten doven openbare verlichting

Vanaf 1 december 2022 wordt de straatverlichting in Bekkevoort, Linter, Zoutleeuw, Kortenaken, Tielt-Winge en Geetbets gedoofd langs gemeentewegen van zondag tot donderdag telkens van 23u tot 5u als besparing op de energiekosten. Tijdens de weekendnachten blijft de verlichting aan. De huidige energiecrisis dwingt ook de lokale besturen tot snelle en ongewone maatregelen. Netbeheerder Fluvius heeft verschillende scenario’s uitgewerkt voor steden en gemeenten om het elektriciteitsverbruik van openbare verlichting te verminderen. De vijf gemeenten beslisten in te gaan op het gratis voorstel van Fluvius om de straatverlichting te doven van zondag tot donderdag tussen 23u en 5u. Op de gewestwegen (N-wegen) zal de openbare verlichting blijven branden. Dit aangepast brandschema voor de openbare verlichting leidt tot +/- 37% minder energieverbruik op jaarbasis. Veiligheidsgevoel Veel mensen associëren duisternis met gevaar en menen dat het veiligheidsgevoel erop achteruit gaat. De ervaring van

73 nieuwe bomen in het geboortebos

Het geboortebos, gelegen in de Diestsestraat, kreeg er weer 73 bomen bij. Het gemeentebestuur plantte samen met de aanwezige ouders een zomereik voor elk kind dat geboren werd in 2021. Het officiële aanplantingsmoment vond plaats op zaterdag 19 november. Schepen van Jeugd en Milieu, Griet Vandewijngaerden: "Het gemeentebestuur plant al voor de 10 keer een zomereik voor elk geboren kind. De ouders konden die, samen met hun spruit, planten tijdens de gezamenlijke aanplant in het geboortebos ter hoogte van de Diestsestraat. Bomen leveren zuurstof, gezonde lucht en staan symbool voor groei. Het ideale geschenk voor onze kleine Kortenakenaren!"

Je staat niet alleen in Kortenaken

Het verlies van een partner doet pijn. Het OCMW van Kortenaken besliste daarom in het verleden het project 'Je staat niet alleen' in het leven te roepen. Binnen dit project worden mensen samengebracht die hun partner hebben verloren en hetzelfde hebben meegemaakt. Vanaf midden november wordt dit project opnieuw opgestart. “Omwille van corona is het project 'Je staat niet alleen' een tijdje stilgevallen, maar vanaf 24 november starten we dit terug op” geeft schepen van Welzijn Michel Vander Velpen aan. “Tijdens zes bijeenkomsten brengt het OCMW lotgenoten samen. Ze hebben vaak dezelfde vragen en gevoelens. Uit vorige sessies weten we dat hierover praten helpt. Daarom dat we dit project terug opstarten. De deelnemers krijgen een traject volledig op hun maat aangeboden." Na de zes bijeenkomsten wordt er tweejaarlijks een terugkomsessie georganiseerd, waarbij de deelnemers van alle trajecten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Twee maatschappelij

Trouwen op het water in Kortenaken

De gemeenteraad van oktober stemde een reglement dat het mogelijk maakt om vanaf midden mei 2023 te trouwen in het Vruenpark in Waanrode. Ook huwen op zon- en feestdagen is mogelijk. Steeds meer koppels hebben enkel een burgerlijk huwelijk en het gemeentebestuur wil dan ook inzetten op een hele huwelijksbeleving. “Het afgelopen jaar werd de huwelijksformule al aangepast met bloemen, een kinderakte, muziek en een gepersonaliseerd scherm. Vanaf midden mei 2023 gaan we hierin nog een stapje verder” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Momenteel zijn we het Vruenpark in Waanrode aan het aanleggen, en van zodra dat klaar is, zal er ook in openlucht getrouwd kunnen worden en zelfs op het water. In het Vruenpark is er namelijk ook een vijver en hierin wordt binnenkort een vlonder voorzien waarop het bruidspaar kan zitten. De genodigden staan dan rond de vijver en kunnen zo het ja-woord volgen. Trouwen kan in Kortenaken bovendien niet alleen op weekdagen maar ook op zon- en feestdagen en kos

Tarieven zalen worden geïndexeerd

Net als iedereen wordt ook de gemeente geconfronteerd met zeer sterk stijgende kosten. Met name de energiekosten en de indexering van de lonen wegen enorm op het gemeentelijk budget. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat de kosten om de zalen uit te baten zeer sterk gestegen zijn. Daartegenover staan de zeer lage tarieven van de zaalverhuur die al jaren worden gehanteerd en nooit geïndexeerd werden. Dat was de voorbije jaren ook minder urgent. Maar dit jaar met een indexering van om en bij de 10%, los van de gestegen energiekosten, is het aangewezen om de tarieven vanaf 2023 te indexeren. Hiermee wordt de indexering van de lonen van het poetspersoneel voor een gedeelte afgedekt, maar lang niet helemaal. Ook de stijgende energiekosten worden niet verrekend. Dit uiteraard om de verenigingen en inwoners niet voor te grote extra kosten te zetten. Er wordt enkel een indexering volgens de gezondheidsindex toegepast. Gezien het sterke verenigingsleven in de gemeente, wat het gemeentebestuur

Nieuwe kindergemeenteraad samengesteld in Kortenaken

Dinsdag 25 oktober legden de 11 kindergemeenteraadsleden en kinderburgemeester Milo Lambert de eed af in Kortenaken. Voor het vierde jaar op rij werd er in Kortenaken een kindergemeenteraad samengesteld. Deze raad bestaat uit leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van De Zonnebloem uit Waanrode, De Trip Trap uit Kortenaken en Het Toverpotlood uit Hoeleden. “De scholen hebben dit jaar 6 nieuwe kindergemeenteraadsleden gekozen en 6 kindergemeenteraadsleden die vorig jaar zijn aangesteld blijven actief in de kindergemeenteraad. Zeven leerlingen hebben zich kandidaat gesteld als kinderburgemeester” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “De 12 raadsleden hebben aan de hand van een filmpje van de kandidaten Milo Lambert van De Zonnebloem in Waanrode aangeduid als nieuwe kinderburgemeester. Hij zal mij het komende jaar op verschillende activiteiten vergezellen en de kindergemeenteraad zal ook enkele acties uitwerken. Alle kandidaten hadden trouwens goede ideeën voor ons als beleidsmakers.” Sche

375 nieuwe inwoners verwelkomd in Kortenaken

Op zondag 23 oktober organiseerde de gemeente Kortenaken opnieuw een welkomstdag voor de nieuwe inwoners. De nieuwe inwoners werden uitgenodigd om kennis te maken met verschillende aspecten van de gemeente tijdens een uitgebreid ontbijt. “Het afgelopen jaar mochten we 375 nieuwe inwoners verwelkomen in onze gemeente. Om hen te verwelkomen en om de gemeente beter te leren kennen, organiseren we jaarlijks een welkomstdag” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “We trakteerden de nieuwe inwoners op een heerlijk ontbijt en via filmpjes van bekende en minder bekende inwoners lieten we de nieuwelingen kennismaken met onze mooie gemeente. Elk aanwezig gezin kreeg ook nog een goodiebag met gadgets en kortingsbonnen die gebruikt kunnen worden bij de lokale handelaars. Op die manier leren ze deze handelszaken kennen. Voor de kinderen was er een grabbelton met leuke spullen.

Gemeentelijke diensten gesloten op dinsdag 25 oktober

Op dinsdag 25 oktober zullen de gemeentelijke diensten en OCMW gesloten zijn omwille van de nieuwe serverinstallatie. Er zal geen internet zijn waardoor de toepassingen en programma’s niet gebruikt kunnen worden. De diensten zullen hierdoor niet bereikbaar zijn. "De nieuwe serverinstallatie is de eerste stap in de gehele vernieuwing van het serverlokaal. Door de herstructurering van de bekabeling zal het netwerk van alle gemeentelijke diensten en OCMW stilliggen waardoor ze niet bereikbaar zullen zijn, ook telefonisch niet. We hebben gekozen om dit te plannen op een dinsdag, aangezien het recyclagepark en de bibliotheek dan gesloten zijn. Op deze manier voorkomen we nog meer hinder." geeft schepen van ICT Guy Vandebergh aan.

Kokervernieuwingen luiden laatste fase van werken in Kersbeek-Miskom in

De toplaag in asfalt op Miskom-Dorp en op de Heerbaan tussen het OCMW en de kapel wordt nog in oktober geplaatst en niet pas eind november zoals eerst was aangegeven. Omwille van de vernieuwing van drie kokers van beken is er wel opnieuw extra hinder op de Heerbaan in Kersbeek. “Omdat de aannemer zeer goed op schema zit, kan de afwerkingslaag van het asfalt op de Heerbaan tussen het OCMW en de kapel en op Miskom-Dorp nog deze maand worden aangelegd” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Dit betekent dat deze twee deelzones enkele dagen nadien ook opengesteld kunnen worden voor al het verkeer en de werfzone daar wordt opgeheven. Het gedeelte van de Heerbaan tussen het OCMW en de Beekstraat in Kersbeek (incl. kruispunt met Kersbeek-Dorp) blijft nog steeds enkel toegankelijk voor het bestemmingsverkeer en niet voor het doorgaand verkeer. Reden hiervoor is - zoals ook eerder aangekondigd - de vernieuwing van enkele kokers van beken onder de Heerbaan. Tijdens de rioleringswerken bleek imme

Zombies in Den Torendraaier

Op vrijdag 28 oktober organiseert de gemeente Kortenaken met “Zombies @ Den Torendraaier” voor de eerste keer een Halloweenactiviteit. Griet Vandewijngaerden, schepen van jeugd en cultuur licht toe: “Om de herfstvakantie goed in te zetten, gaat de dienst Vrije Tijd samen met alle vrijetijdssectoren GC Den Torendraaier in Waanrode omtoveren tot een heus zombiehuis. In kleine groepjes dwaalt men in verschillende tijdslots door de kamers van dit verlaten gebouw. Als gemeente zijn we zeer tevreden dat zowel de kunstacademie als de jeugd-, senioren-, sport- en cultuurverenigingen hun schouders onder dit initiatief zetten.” Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht via reservaties.kortenaken.be of 011 58 62 62. Vertrek onder begeleiding vanuit sporthal De Vruen: tussen 18u en 22u.

Lezing over droogte en wateroverlast

Op dinsdag 18 oktober nodigt de Milieuraad van de gemeente Kortenaken professor Patrick Willems (KU Leuven) uit voor een lezing over droogte en wateroverlast. Wat kunnen we doen om ons te wapenen tegen de toenemende weersextremen? Op dinsdag 18 oktober kan je in zaal Den Berg in Ransberg terecht voor een infoavond over waterbeheer. De Milieuraad nodigt professor Patrick Willems van de KU Leuven uit om zijn kennis te delen. Vragen kunnen ter plaatse of vooraf via milieu@kortenaken.be worden gesteld. Deuren 19u30. Aanvang 20u00. Gratis toegang.

Gemeente Kortenaken installeert extra pakjesautomaten van bpost

De gemeente plaatst in Hoeleden op het Kerkplein, aan de parking van de pastorie, enkele nieuwe bpost pakjesautomaten. “Dankzij deze pakjesautomaat hebben onze burgers de mogelijkheid de klok rond pakjes op te halen én te versturen. Ook voor onze handelaars biedt deze automaat heel wat voordelen,” geeft schepen van Economie Niels Willems aan. "Volgens de informatie van bpost is de pakjesautomaat die we in 2020 in Waanrode aan de sporthal hebben geplaatst een van de drukst gebruikte uit de regio. Vandaar dat we nu een tweede plaatsen in Hoeleden." Inwoners van Kortenaken, kunnen vanaf midden oktober 24u per dag en 7 dagen op 7, wanneer het hen past, bestelde pakjes afhalen in de nieuwe pakjesautomaat in Hoeleden. Het gebruik van de pakjesautomaat is erg eenvoudig met de smartphone:  Download de gratis My bpost app op je smartphone en log in met je e-mail adres. Je ziet je pakje dan vermeld staan in de app. Ga naar de pakjesautomaat, open de My bpost app en tik op ‘open Pakje

Opening ‘Kleur in Den Hoek’ dankzij de Cultuurraad van Kortenaken

In 2021 besliste de Cultuurraad van Kortenaken om het door de jaren heen opgebouwde werkingsbudget te gebruiken om de foyer van GC Den Hoek permanent op te fleuren via het project ‘Kleur in Den Hoek’. Dit kunstwerk werd woensdag feestelijk onthuld. Eind vorig jaar werd een projectoproep voor meer kleur in Den Hoek gelanceerd. Er waren 5 kandidaten die hun eigen kunstwerk hebben voorgesteld. Griet Vandewijngaerden, schepen voor Cultuur: “Na beraadslaging van de Cultuurraad en het college van Burgemeester en Schepen werd het voorstel van Houtaletier Beate van Beatrijs Hinnekint uit Hoeleden gekozen tot winnaar van het project. Samen met haar collega, Bart Luycks van Woodenart begonnen zij aan een reis doorheen bossen en fruitbomen, om net dat perfecte stukje (dode) hout te bemachtigen en op die manier meer kleur te brengen in de multifunctionele ruimte van Den Hoek. We zijn als gemeente zeer blij met het initiatief van de Cultuurraad en met het lokaal creatief talent van elke inzending.

Alles4Afrika en de jeugdbewegingen van Kortenaken slaan de handen in elkaar voor een inzamelactie

Alles4Afrika, een hulpgoederenorganisatie voor Afrika, wil op een consistente manier hulpgoederen inzamelen en werkt hiervoor samen met de jeugdverenigingen van de gemeente Kortenaken. Roger Alles van Alles4Afrika: “We bevoorraden vanuit Kortenaken al verschillende jaren onze projecten in Gambia. Hiervoor deden we telkens een oproep bij vrienden en familie maar we wilden dit op een consistentere manier vormgeven. Vandaar dat we nu zullen samenwerken met de jeugdverenigingen van Kortenaken en kledij, schoenen, schoolgerief en beddengoed zullen inzamelen voor kinderen en mensen tot 25 jaar”. Ook gaat een groot deel van de ingezamelde goederen geschonken worden aan onder andere BOM Tienen, de kledingbank te Budingen, mama's voor mama's Diest en andere hulporganisaties. “Toen Roger met dit idee naar het gemeentebestuur kwam, hebben we dit voorgelegd aan de jeugdraad” geeft schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden aan. “Zij waren zeer enthousiast en na overleg met alle partners is

Verwendag BIB Kortenaken

Zaterdag 8 oktober organiseert de bibliotheek van Kortenaken van 10u tot 12u een verwendag voor alle bezoekers. Schepen voor bibliotheek Griet Vandewijngaerden: "We trakteren a.s. zaterdagvoormiddag de bezoekers van de bib op een ontbijt en een klein cadeautje. De achtergrondmuziek wordt verzorgd door jong lokaal talent uit Kortenaken. Hiermee willen we ons aanbod van de bibliotheek in de verf zetten." Inschrijven is niet nodig. Iedereen kan langskomen en zich in de watten laten leggen.

Afscheid financieel directeur, David Puttevils

De raadszitting van afgelopen donderdag was meteen ook de laatste voor financieel directeur, David Puttevils. David gaat een nieuwe uitdaging aan en verlaat het lokaal bestuur van Kortenaken. Het gemeentebestuur en het voltallige personeel willen David bedanken voor zijn inzet, toewijding en motivatie de afgelopen 6 jaren. We wensen hem veel succes met zijn verdere carrière. Ook een persoonlijke dankjewel van mij aan David! De afgelopen 4 jaar heb ik hem professioneel en ook persoonlijk beter leren kennen. Hij was niet alleen een krak met cijfertjes maar ook een zeer aangename collega! Succes in het Gentse!

Politie te paard actief in Politiezone Hageland

De Politiezone Hageland behelst met Tielt-Winge, Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Geetbets een groot grondgebied. In het najaar (oktober – december) worden zij ondersteund door de cavalerie van de Federale Politie ter preventie van vandalisme en vooravondinbraken. Commissaris Kurt Marcoen: “Het beheersen van diefstallen is één van de belangrijkste prioriteiten van onze politiezone. Doorheen het jaar sensibiliseren we de bevolking, houden we gerichte controles en doen we aan preventieve patrouilles. De laatste jaren is het aantal woninginbraken sterk gedaald, maar we merken dit jaar helaas opnieuw een toename. Vandaar dat we deze extra actie hebben uitgewerkt in overleg met de verschillende burgemeesters. Met de ontradende patrouilles te paard hopen we de ongerustheid bij de bevolking te verlagen en een zeer zichtbare politionele beschermende maatregel in de plaats te stellen.” “Tijdens het toezicht ter preventie van woninginbraken zal ook worden opgetreden tegen sluikstort, overlast

Kortenaken zet jubilarissen in de bloemetjes

Op maandag 26 september zette het gemeentebestuur van Kortenaken alle koppels die in 2022 hun gouden, diamanten, briljanten of platina huwelijk vierden in de bloemetjes. Burgemeester Kristof Mollu: “Vorig jaar organiseerden we tot ieders tevredenheid weer een jubileumfeest na een jaar uitstel omwille van corona. Dit jaar zetten we de traditie verder en verwelkomden we de koppels die 50, 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn. Zo'n 30 koppels gingen in op onze uitnodiging en werden getrakteerd op een ontspannende namiddag met een glaasje, een lekker dessertenbuffet, een muzikale noot en zelfs hier en daar een dansje. Alle jubilarissen hebben doorheen het jaar hun oorkonde van de gemeente en van de koning en de koningin ontvangen. Ook kregen ze een Kortenaken Cadeaubon van het gemeentebestuur die ze kunnen besteden bij één van de deelnemende lokale handelaars."

Bestuurskrachtanalyse Hageland afgerond

  In het voorjaar van 2022 lieten vier Hagelandse gemeenten – Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge – samen een bestuurskrachtanalyse uitvoeren. Het doel van deze analyse was na te gaan waar de sterke punten en de aandachtspunten van de verschillende lokale besturen zich situeerden. Deze bestuurskrachtanalyse (uitgevoerd door adviesorganisatie Probis-CC Consult) resulteerde in een objectief analyserapport waarin de sterke punten en aandachtspunten van de lokale besturen werden gebundeld. De schepencolleges en de managementteams van de verschillende gemeenten werden bij het onderzoek betrokken, via o.m. werksessies en individuele gesprekken. Daarbij werd ingezoomd op de capaciteit van elk lokaal bestuur om de veelheid aan ambtelijke, politieke, operationele en financiële uitdagingen waarmee zij anno 2022 geconfronteerd worden het hoofd te bieden. Als conclusie werden er voor elke gemeente adviezen geformuleerd om de lokale bestuurskracht naar de toekomst te kunnen garander

Start werken kerkhofmuur Kersbeek

Op 15 september start de aannemer met de werken aan de kerkhofmuur te Kersbeek. De muur werd tien jaar geleden gestut omwille van stabiliteitsproblemen, maar bleef omwille van moeilijkheden met de subsidies in die tijdelijke toestand. Schepen van erfgoed Niels Willems: "Deze werken hebben veel te lang op zich laten wachten, tot frustratie van zowel het gemeentebestuur als de inwoners van Kersbeek. Begin 2021 is de subsidieregelgeving echter versoepeld en werd dit project als één van de eerste in Vlaanderen ingediend en aanvaard. Hierdoor kunnen de werken nu eindelijk starten." Er wordt eerst begonnen aan de toegang naar het kerkhof aan de zijde van de pastorie. De nieuwe toegang tot het kerkhof wordt mee aangelegd en zou klaar moeten zijn voor Allerheiligen zodat de toegankelijkheid gewaarborgd is. Het wegnemen van het hekwerk wordt, omwille van de veiligheid tijdens het kerkhofbezoek, uitgesteld tot na 1 november.

Nieuwe stap met KORTbij

Zoals in juni aangekondigd, willen we met onze nieuwe politieke beweging "KORTbij" open staan voor iedereen en zijn alle politieke kleuren welkom. Ik ben dan ook zeer tevreden dat ook de lokale mensen van Vooruit Kortenaken geloven in ons project en zich willen aansluiten bij ons. We hebben in de zomerperiode heel veel positieve reacties gehad en ook veel gesprekken gevoerd waaronder met de mandatarissen en verschillende leden van Vooruit. We blijven ook verder werk maken van een ruimere beweging en stomen ons verder klaar.  Hieronder het persbericht van Vooruit Kortenaken. **  Vooruit Kortenaken stapt mee in het verhaal van KORTbij!** KORTENAKEN - De oproep van burgemeester Kristof Mollu van enkele weken geleden tot het oprichten van een nieuwe Kortenaakse politieke beweging ‘KORTbij’ is niet in dovemansoren gevallen bij de collega’s van Vooruit Kortenaken (voorheen Sp.a.) “Het was een aanzet voor het bestuur om zich te bezinnen over haar politieke doelstellingen. Wij kiez

Ombouw verlichting sporthal naar LED klaar

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Kortenaken besliste in het voorjaar om de verlichting in de kleine en grote zaal van Sporthal De Vruen om te bouwen naar LED-verlichting. Deze werken werden afgelopen week uitgevoerd. Als gemeente monitoren we het verbruik van de verschillende gemeentelijke zalen en Sporthal De Vruen is een van de grootverbruikers. Daarom dat we in het voorjaar van dit jaar hebben besloten om de verlichting om te bouwen naar LED-verlichting” geeft schepen van financiën en voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Guy Vandebergh aan. “Samen met Cofely, die is aangesteld door Sport In Vlaanderen en die nog 22 jaar eigenaar is van de sporthal, hebben we een studie laten opmaken om te kijken hoeveel er bespaard kan worden en is er een aannemer aangesteld. Deze investering van ca. 45.000 euro zorgt voor een totale energiebesparing van 37.000 kWh/jaar en een vermeden CO2-uitstoot van 15 ton CO2/jaar. De terugverdientijd van de investering is circa 2,5 jaar.” Ook voor

Kortenaken sluit huwelijkszomer af met 27 huwelijken

De zomer van 2022 was voor Kortenaken een drukke huwelijksperiode. 27 koppels hebben hun burgerlijk huwelijk voltrokken. Soms gebeurde het dat er 4 huwelijken op één dag waren in onze plattelandsgemeente. Uitzonderlijk en ongetwijfeld het gevolg van corona,” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “We hebben de huwelijksplechtigheid sinds het begin van het jaar ook in een nieuw jasje gestoken. Zo staan er in de raadzaal boeketten met droogbloemen, volgens het seizoen, en worden de namen van het het huwelijkspaar getoond op het grote scherm. Als het koppel jonge kinderen heeft, worden ook zij betrokken in de plechtigheid en kunnen zij een kinderakte tekenen om ‘officieel’ toelating te geven dat hun (plus)ouders trouwen. Daarnaast bieden we, net zoals voordien ook al het geval was, een receptie aan voor alle aanwezigen en krijgt het koppel een cadeau. Dit alles voor een prijs van 28 euro.” Dit najaar staan er nog enkele huwelijken op de planning en vanaf volgend jaar wordt het ook mogelijk

Ingrijpende rioleringswerken in Kersbeek-Miskom naderen hun einde

De rioleringswerken in deelgemeente Kersbeek-Miskom zijn in april 2021 gestart. Over een afstand van ca. 6 km werd er op de Heerbaan en in Miskom-Dorp een gescheiden rioolstelsel, een volledig nieuw wegdek in asfalt en nieuwe fietspaden aangelegd. Goed voor een investering van bijna 8 miljoen euro waarvan 80% is gesubsidieerd. Deze werken naderen nu hun eindfase. Burgemeester Kristof Mollu: “De werken van Aquafin hadden een grote impact op de bewoners van de Heerbaan en Miskom-Dorp en op het doorgaand verkeer. Omdat er weinig alternatieven zijn, gebeurde de lokale ontsluiting vaak via kleine zijstraten die eigenlijk niet geschikt zijn voor extra verkeer. De aannemer heeft - ondanks enkele onvoorziene meerwerken - de vooropgestelde planning zeer goed gerespecteerd en zit nu wat voor op schema. De riolering werd nog voor het bouwverlof overal aangelegd en onmiddellijk na het bouwverlof is men op de Heerbaan in Kersbeek gestart met de aanleg van de laatste kilometers fietspad. Op 1 septem

Pop-up skatepark tot einde zomervakantie

Van dinsdag 9 tot zondag 28 augustus plaatst de gemeente Kortenaken een tijdelijk pop-up skatepark op de parking van het Breugelhuis in Hoeleden. “Vorig jaar organiseerden we een succesvolle skate-initiatie en regelmatig krijgen we vragen van jongeren om een skatepark in te richten in onze gemeente”, legt schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden uit. “Daarom dat we van 9 augustus tot 28 augustus een pop-up skatepark met 8 toestellen voorzien in Hoeleden. Het skatepark bestaat uit een bank, quarter pipe, jump, … Ervaren skaters kunnen er terecht om hun kunstjes te verfijnen, terwijl beginnelingen hun eerste stappen kunnen zetten op een skateboard, inlineskates, BMX of step. Op het einde van deze periode zal de vrijetijdsdienst en het gemeentebestuur de proefperiode evalueren en de mogelijkheden naar volgend jaar bekijken. Het skaten gebeurt met respect voor de omgeving en kan enkel tussen 9u en 22u.” Schepen van Sport Guy Vandebergh: “De parking van het Breugelhuis in Hoeleden leent zi

Gemeentediensten leggen eerste activiteitenverslag voor

Meten is weten. Daarom startten de gemeente- en OCMW-diensten in 2021 met het verzamelen van een aantal interessante cijfergegevens. Deze cijfers werden verzameld in een activiteitenverslag dat werd voorgelegd aan de gemeente- & OCMW-raad. Burgemeester Kristof Mollu: "De cijfers geven ons niet enkel een beeld van de dagelijkse werking. We kunnen ook opvallende trends afleiden en mogelijke uitdagingen voor de toekomst detecteren." Enkele cijfers: Er werden 722 eID's en 482 rijbewijzen afgeleverd bij de dienst Burgerzaken. Er waren 69 geboortes en 51 huwelijken of wettelijke samenwoningen. In totaal gaan er 282 kinderen naar de buitenschoolse kinderopvang, verspreid over de 3 locaties. Er waren in 2021 meer dan 13.000 bezoeken aan het containerpark. De dienst Vrije Tijd organiseerde 96 activiteiten. De gemiddelde tevredenheidsscore was 9/10. De Kortenaken Cadeaubon zorgde ervoor dat er een bedrag van € 16.400 terugvloeide naar de lokale ondernemers. "We mogen als

Werken aan het Vruenpark in Waanrode gestart

Op dinsdag 14 juni zijn de werken voor de aanleg van het Vruenpark in Waanrode (de site achter de sporthal) gestart. “In 2019 diende het gemeentebestuur in het kader van Natuur in je Buurt en in samenwerking met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland een subsidieaanvraag in bij het Agentschap Natuur en Bos. Met dit project willen we de grasvlakte achter de sporthal omtoveren tot een park dat werkt aan natuur- en biodiversiteitsversterking en toegankelijke recreatiemogelijkheden aanbieden voor jong en oud. Het projectgebied heet in de volksmond de 'Vruen', een andere naam voor een gemene weide. Door een natuurlijke herinrichting creëren we een klimaatrobuust park en herstellen we de gemeenschapsdienende functie” geeft schepen voor Milieu Griet Vandewijngaerden aan. “Vanaf vandaag, tot het einde van dit jaar zullen er op regelmatige tijdstippen werken uitgevoerd worden. De komende twee weken zal het reliëf worden gewijzigd. Zo wordt er een speelse buffergracht, een verhoogd parkt

Nieuwe politieke beweging in Kortenaken: KORTbij

“We voelden als cd&v-Kortenaken al langer dat Dorpspolitiek veel dichter bij de mensen staat dan de Wetstraatpolitiek. De afgelopen twee jaar hebben we dan ook gezocht hoe we daar in Kortenaken mee zouden omgaan. Nog opkomen onder de huidige nationale naam, of die naam los laten en met een nieuwe beweging starten die voor iedereen toegankelijk is” zegt burgemeester Kristof Mollu. “Ik voel dat ons beleid wel wordt gewaardeerd, dat we kortbij de mensen en verenigingen staan, … Daarom dat we een nieuwe beweging oprichten genaamd KORTbij.” “De naam KORTbij is zo gekozen omdat dit verwijst naar Kortenaken met al haar deelgemeenten en anderzijds naar het feit dat we als bestuur graag dicht bij de mensen staan en er willen zijn voor alle inwoners van Kortenaken. De toegankelijkheid voor onze inwoners willen we laten uitstralen” geeft voorzitter Lien Vandebroeck aan. Burgemeester Mollu: “In onze nieuwe beweging is iedereen welkom en we willen graag partij overschrijdend werken. We doen dan

Nieuwe medewerkers lokaal bestuur Kortenaken verwelkomd met een ontbijt

De nieuwe medewerkers van de gemeente en het OCMW die sinds het begin van het jaar zijn gestart in de gemeente Kortenaken werden door het schepencollege uitgenodigd voor een ontbijt. "Sinds begin 2022 hebben 7 medewerkers ons personeelskader vervoegd en dit verspreid over diverse diensten van de gemeente (groendienst, bibliotheek, dienst financiën) en het OCMW (poetsdienst, onthaal). Omdat zij op diverse locaties werken, wilden we hen eens samen brengen voor een ‘officieel’ startmoment" geeft Burgemeester Kristof Mollu aan. Samen met hun diensthoofd konden de starters kennis maken met de leden van het schepencollege en met hun collega’s die in eenzelfde periode aan de slag gingen bij het lokaal bestuur Kortenaken. Burgemeester Mollu: “Onze medewerkers komen dagelijks in contact met onze burgers en zijn vaak het eerste aanspreekpunt. Als gemeentebestuur willen we dan ook alle nieuwe medewerkers een hartelijk welkom heten. Vandaar dat we sinds dit jaar zijn gestart met een ontb

TroostPad Hoeleden officieel geopend

Op donderdag 9 juni werd het TroostPad, een wandeling van 2,5 km, in Hoeleden officieel geopend. Met de campagne 'Plant Troost', zorgde Ferm in meerdere gemeentes voor verschillende ‘Troostplekken’. Ook in Kortenaken werden er naar aanleiding van corona zo’n Troostplekken opgericht. Burgemeester Kristof Mollu: “Speciaal voor wie een rouwproces doorgaat, heeft LOGO (LOkaal GezondheidsOverleg) Oost-Brabant nu aan de Troostplek in Hoeleden een wandeling gekoppeld. Het pad van 2,5 km brengt je bij mooie plekken en tips om troost te vinden of te bieden.” Het TroostPad werd feestelijk ingehuldigd met een begeleide wandeling. “De borden en pijlen werden in november al door onze gemeentearbeiders geplaatst, maar omwille van corona werd de officiële opening van dit TroostPad enkele keren uitgesteld. Aan de opening werd een terugkommoment gekoppeld voor de deelnemers van het project ‘Je staat niet alleen’, dat ook door corona lang niet heeft kunnen plaatsvinden,” besluit burgemeester Mol

Kortenaken organiseert ontmoetingsmoment voor Oekraïense vluchtelingen

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne verblijven er verschillende Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen in Kortenaken of in de collectieve opvang van de gemeente. Op woensdag 8 juni organiseerde de gemeente een ontmoetingsmoment. Burgemeester Kristof Mollu: “Momenteel verblijven er in Kortenaken 22 Oekraïense vluchtelingen. Dit zowel in de collectieve opvanglocatie die we vanuit de gemeente hebben opgericht als bij gezinnen thuis. Om het sociaal welbevinden van de vluchtelingen te verbeteren, organiseerde het OCMW een ontmoetingsmoment voor alle Oekraïners om elkaar te leren kennen. We willen de veerkracht van deze mensen versterken en hen stimuleren om contacten te leggen.” Met dit ontmoetingsmoment wil de gemeente haar warm hart tonen. “Deze namiddag namen we uitgebreid de tijd om te luisteren naar de verhalen van de Oekraïners. Er was een tolk aanwezig om ons bij te staan en voor de kinderen was er animatie voorzien. De afgelopen maanden hebben onze inwoners in vele vorm

Subsidiereglement erosiemaatregelen en akkernatuur

In de zitting van 24 mei keurde de gemeenteraad het subsidiereglement 'Erosiemaatregelen en Akkernatuur' goed. Dit subsidiereglement wil maatregelen bevorderen die erosie voorkomen, houtig erfgoed beschermen en biodiversiteit bevorderen in het agrarisch gebied en op percelen in gebruik door land- en tuinbouwers op het grondgebied van Kortenaken. Schepen van landbouw, Michel Vander Velpen: "De voorbije jaren kreeg Kortenaken regelmatig te maken met overlast en modderstromen ten gevolge van erosie en zware regenval. Om land- en tuinbouwers te stimuleren om beschermende maatregelen te nemen tegen erosie, werd dit reglement in het leven geroepen. Daarnaast zijn er door de schaalvergroting van de landbouw steeds minder perceelranden. Deze gebieden zijn nochtans belangrijk voor de typische fauna en flora verbonden aan agrarisch gebied. Ook wanneer land- en tuinbouwers maatregelen uitvoeren om de biodiversiteit te bevorderen, kunnen zij een beroep doen op de subsidie."

Boeken toe en feesten op Boekentassenrock!

Op maandag 20 juni wordt Speelgroen Velpezicht in Hoeleden omgetoverd tot een heuse festivalweide. De gemeente Kortenaken organiseert voor het eerst Boekentassenrock voor alle kinderen van de lagere scholen in de gemeente. "Het einde van het schooljaar wordt dit jaar gepast gevierd," vertelt schepen van Jeugd, Griet Vandewijngaerden. "We nodigen alle 350 leerlingen van onze basisscholen uit vanaf 11.30 uur. Eerst kunnen ze samen hun zelf meegebrachte picknick nuttigen. Vanaf 13 uur barst het feest los en kunnen ze zich helemaal uitleven tijdens een dj–set van BoemBox en een optreden van de Ketnetband. Aan de Waterbar (Vlaamse Watergroep) kunnen de kinderen hun drinkbus vullen en we stellen ook oordoppen ter beschikking. Kortom, het wordt een spetterend openluchtfestival." Het evenement wordt georganiseerd door de dienst Vrije Tijd en gratis aangeboden door het gemeentebestuur.

Kortenaken geeft subsidies voor een groenere voortuin

De gemeente Kortenaken wil haar inwoners stimuleren om hun voortuin te ontharden. Om deze vergroening te stimuleren, wordt een subsidie uitgereikt voor de uitgevoerde werken. Je voortuin ontharden en vergroenen, dat heeft heel veel voordelen. Zo kan bijvoorbeeld het water beter in de grond sijpelen. Op die manier kan in droge periodes waterschaarste vermeden worden en bij overvloedige regenval wordt de wateroverlast beperkt. Bij extreme hitte zal een ontharde tuin ook minder warmte afgeven waardoor het koeler blijft. Bovendien bevordert de vergroening de biodiversiteit. Mensen die in een groenere buurt wonen, voelen zich doorgaans ook prettiger en gezonder. Alleen maar voordelen dus! Griet Vandewijngaerden, schepen voor milieu: "De gemeente Kortenaken wil, in het het kader van het Burgemeesterconvenant 2030 en het lokaal energie- en klimaatpact, de vergroening stimuleren. Eind 2021 werd daarom werk gemaakt van een subsidiereglement. Binnen de kredieten van het budget en volgens de

Zitdag belastingen op 7 juni

Op dinsdag 7 juni kan je in het gemeentehuis van Kortenaken terecht voor hulp bij je belastingaangifte. Een afspraak maken is verplicht. Praktische info: Datum: dinsdag 7 juni Uur: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur Locatie: Gemeentehuis Kortenaken, Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken Enkel op afspraak 1 aangifte per afspraak Maak je afspraak vóór vrijdag 3 juni via het nummer 011 58 62 62.

De Mammobiel houdt opnieuw halt in Kortenaken

De Mammobiel komt dit jaar opnieuw naar Waanrode (zaal Bergendal) van 2 tot en met 14 juni. Ben je tussen de 50 en 69 jaar en liet je de afgelopen 2 jaar geen mammografie nemen? Dan word je uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Een screeningsmammografie kan afwijkingen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat je er zelf iets van merkt. Als borstkanker tijdig ontdekt wordt, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter. Daarom startte de Vlaamse overheid in 2001 met een Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek spoort alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar ertoe aan om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Je ontvangt een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) als je de voorbije 2 jaar geen screeningsmammografie liet nemen. Je kan ook deelnemen met een voorschrift van je (huis)arts. Het onderzoek is volledig gratis als je bij een Belgisch ziekenfonds bent aangesloten. Heb je vragen? Surf naar www.bevolkingso

Kortenaken stelt opnieuw stille studeerruimte ter beschikking

Studenten die een rustige plek zoeken om te studeren, kunnen in de maand juni opnieuw terecht in de polyvalente ruimte van zaal 't Dorp in Kortenaken. Na het succes van vorig jaar, stelt de gemeente Kortenaken opnieuw een stille studeerruimte ter beschikking van de studenten. Hier kunnen zij in alle rust en stilte, zonder afleiding, zich voorbereiden op de komende examenperiode. Tijdens de maand juni kunnen zij een plaatsje reserveren in zaal 't Dorp," aldus schepen van jeugd, Griet Vandewijngaerden. Studeren is mogelijk op volgende momenten: Maandag, dinsdag, donderdag en zondag: van 9 tot 16.30 uur Woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 uur "Vooraf een tijdslot reserveren is verplicht en kan via reservaties.kortenaken.be. De studeerruimte wordt enkel geopend wanneer er reservaties zijn. We hopen met dit aanbod onze studenten een extra duwtje in de rug te geven voor het behalen van mooie resultaten," besluit Griet Vandewijngaerden.

Afremmingsstrepen moeten verkeersveiligheid op kruispunt centrum Kortenaken verbeteren

Vorig jaar gebeurden er meerdere ongevallen in het centrum van Kortenaken. In verschillende van deze ongevallen negeerde een bestuurder komende van Geetbets het STOP-bord en kwam hij hierbij in aanrijding met een ander voertuig dat uit de Diestestraat of Tiensestraat kwam en wel voorrang had. De gemeente Kortenaken zal het kruispunt nu beter aanduiden. "Een tiental jaar geleden werd er op het kruispunt in het centrum van Kortenaken reeds geëxperimenteerd met een wegversmalling voor het kruispunt maar dit leidde tot veel frustraties en soms zelfs tot een blokkade van het kruispunt. Een vijftal jaar geleden werd met succes een oplichtend STOP-bord geplaatst om bestuurders komende van Geetbets extra te waarschuwen dat men geen voorrang heeft op dit kruispunt. Maar de laatste tijd stellen we helaas vast dat er opnieuw heel wat ongevallen gebeuren waarbij verstrooidheid aan de basis ligt," geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "Vandaar dat we nu bijkomende maatregelen zullen

De Romeo's brengen ambiance naar Kortenaken

Plankenkoorts presenteert: de enige echte Romeo’s met live band! Zak op vrijdag 13 mei af naar GC Den Hoek en zie de Romeo’s aan het werk. Schepen van cultuur, Griet Vandewijngaerden: "Overal waar dit trio zich vertoont, wordt een feestje gebouwd. En dus ook in Kortenaken. Deze klepper van formaat staat garant voor sfeer en ambiance. Het optreden start om 20.30 uur en kaarten kunnen online aangekocht worden via reservaties.kortenaken.be." Er zijn zowel zit- als staanplaatsen voorzien.

Zandpiste aan recreatieterrein in Kersbeek

In Kersbeek worden de oude voetbalterreinen aan de Doddelbergstraat omgetoverd tot een heuse vrijetijdssite. Het eerste deel van de werken aan het recreatieterrein - de zandpiste - is afgerond. Deze paardenpiste zal gebruikt worden door lokale rijvereniging De Velpedravers. Samen met de menners zijn zij de eerste actieve vereniging op het terrein. Schepen van sport Guy Vandebergh: "Het komende jaar staat de bouw van het verenigingslokaal, de staande wip voor de Sint-Sebastiaansgilde, de aanleg van de loopomloop en een speeltuin voor de buurt nog op het programma. Naar de toekomst toe bekijken we welke verdere invulling het terrein nog kan krijgen. Suggesties hierover zijn steeds welkom!" Schepen van omgeving Niels Willems: "De ontwikkeling van deze site is reeds enkele jaren in voorbereiding. Na de aankoop van de terreinen enkele jaren geleden, werd er gezocht naar een gepaste indeling van het terrein en de nodige subsidies. Deze zijn vorig jaar toegekend en we zijn als

Senioren genieten van uitgesteld Lentefeest

Op zondag 12 juni verwelkomt de Seniorenraad van Kortenaken opnieuw alle 55-plussers op het Lentefeest in zaal Den Hoek. Schepen voor senioren, Michel Vander Velpen: "Het Lentefeest is al jarenlang een traditie. We nodigen elk jaar onze senioren uit voor een gezellige, smaakvolle en muzikale namiddag. Omwille van de gekende redenen, hebben we twee edities moeten overslaan. We twijfelen er dan ook niet aan dat onze 55-plussers staan te popelen om weer deel te nemen. Naast een vijfgangenmenu, zorgen we voor muzikaal entertainment met Frank Valentino, bekend van o.a. Ment TV en Tien om te Zien." Tickets zijn beschikbaar aan het onthaal van het gemeentehuis of via de gemeentelijke website. De kostprijs bedraagt € 28 per persoon. Het retributiereglement werd in de raadszitting van 28 april goedgekeurd.

Kortenaken verdeelt zakjes bloemenzaad

De provincie Vlaams-Brabant organiseerde een samenaankoop voor bloemenzaad en Kortenaken is 1 van de 33 deelnemende gemeenten die gratis zaadjes ter beschikking stelt. “Onze fruitteelt in Kortenaken heeft de bijen hard nodig maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven,” geeft schepen van landbouw Michel Vander Velpen aan. “Stuifmeel en nectar zijn de ideale maaltijd voor de bijen en vandaar ook dat we gratis zakjes bloemenzaad ter beschikking stellen. Tijdens de lentereceptie van enkele weken geleden hebben de leden van de kindergemeenteraad al 70 zakjes uitgedeeld aan de aanwezige kinderen en nu kunnen er tijdens de openingsuren nog 200 zakjes worden afgehaald in het gemeentehuis en in de bibliotheek. Eén zakje is goed voor het inzaaien van een bloemenakker van 40m². In de zakjes zit een mengsel van dille, blauwe korenbloem, grote klaproos, boekweit, gele ganzenbloem, slangenkruid, muskuskaasjeskruid en akkervergeet-mij-nietje.

Laatste fase rioleringswerken Kersbeek-Miskom van start

Op maandag 25 april start fase 4 van de aanleg van “Verbindingsriolering Velpe”. Hierdoor wordt het kruispunt Heerbaan x Kersbeek-Dorp afgesloten voor een periode van 2,5 maanden. Buslijnen 391 en 565 kunnen vanaf eind mei een kortere omleiding volgen. Kortere omleidingen busvervoer In het voorjaar van 2021 zijn de ingrijpende rioleringswerken in Kersbeek-Miskom in verschillende fases van start gegaan. In een eerste fase werd er gedurende een half jaar gewerkt op de Bauwelstraat/Heerbaan vanaf de rotonde ‘De Hoef’ richting Waanrode. In de tweede fase werd er ook een half jaar gewerkt op Miskom-Dorp en momenteel wordt er in fase 3 nog gewerkt op de Heerbaan tussen de Hollestraat en Kersbeek-Dorp. Burgemeester Kristof Mollu: “Momenteel is men bezig met de aanleg van de fietspaden en midden mei zal op het gedeelte tussen de Hollestraat en Miskom-Dorp de onderlaag van de rijweg in asfalt worden aangelegd. Hierdoor zal het vanaf maandag 25 mei mogelijk zijn om de omleiding van schoollijn 5

200 kinderen trainden in het trainingscentrum van de paashaas in Kortenaken

Zaterdag 16 april toverde de dienst Vrije Tijd van de gemeente Kortenaken het Heibos in Hoeleden om tot het ‘Eibos’. 200 kinderen trainden er samen met hun ouders en werden na verschillende proeven beloond met een zakje paaseitjes. “We hebben het Heibos in Hoeleden gedurende één dag omgetoverd tot het Eibos” geeft schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden aan. “Er werden twee routes voorzien doorheen het Heibos met op elke route enkele paashazen die de kinderen trainden tot volwaardige hulpjes. Zo moest men oefenen in het wortelwerpen, moest er door een tunnel gekropen worden, was er ook een bib-paashaas en was er een paashaasrace.” In totaal genoten 200 kinderen van deze activiteit. “We zijn als gemeente zeer tevreden met deze opkomst en het was voor velen een eerste kennismaking met een stukje bos in Hoeleden dat wordt beheerd door Natuurpunt vzw. Velen waren nog niet in het Heibos geweest en hebben zo ook een mooi stuk natuur in eigen gemeente leren kennen” besluit schepen Vandewijn

Familiebloesemdag in Kortenaken op 24 april

Op zondag 24 april is Fruitbedrijf Morren in Kortenaken de startlocatie van verschillende bloesemactiviteiten: wandelen, fietsen, een scootertocht, een ritje met de huifkar of ontspannen in de bloesembar. Het kan allemaal! Schepen voor toerisme, Guy Vandebergh: "Tijdens deze periode van het jaar is Kortenaken op z'n mooist. De bloesems fleuren het landschap op met hun kleuren. Tijdens de Familiebloesemdag kunnen inwoners en toeristen ten volle genieten van deze bloesempracht. We hebben, samen met lokale partners, een hele reeks aan activiteiten op poten gezet. Zo kan je al wandelend of al fietsend van het uitzicht genieten. Of een tochtje maken met een scooter of met de huifkar. Voor de allerkleinsten is er animatie voorzien: zij kunnen op stap met de Appelprinses of zich uitleven op het springkasteel. Intussen kunnen de ouders even tot rust komen in de bloesembar." De Familiebloesemdag vindt plaats van 10 tot 18 uur. Vooraf inschrijven voor bepaalde activiteiten is verpl

Kermisweekend Kortenaken

Tijdens het verlengde Paasweekend vindt in deelgemeente Kortenaken de voorjaarskermis plaats. Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen, wordt het centrale kruispunt van Kortenaken deels afgesloten. Komende van de Tiensestraat, blijft de verbinding met Geetbets toegankelijk. Ook de omgekeerde richting blijft mogelijk. Burgemeester Kristof Mollu: "Op Paaszondag 17 april tussen 13 en 23 uur en op Paasmaandag 18 april van 17 tot 23 uur geldt een aangepaste verkeersregeling. Hierdoor kunnen kermisbezoekers en in het bijzonder kinderen op een veilige manier genieten van de kermis. Er zullen omleidingsborden worden voorzien voor het gemotoriseerd verkeer".

Onderhoudswerken Diestsestraat

Vanaf 7 april worden er onderhoudswerken uitgevoerd op een gedeelte van de Diestsestraat. De hinder voor het verkeer blijft beperkt. Een gespecialiseerde firma zal op donderdag 7 april op de Diestestraat vanaf het kruispunt met de Lapstraat/Mountstraat tot aan de asfaltverharding in het centrum van Kortenaken de betonplaten fijnfrezen. “Deze freeswerken duren 1 à 2 dagen en zullen gepaard gaan met heel wat stof. De aannemer zal voldoende water gebruiken zodat het stof snel gaat liggen en er wordt ook regelmatig geborsteld. Tijdens de werken kan het verkeer nog steeds door maar er kunnen geen voertuigen op straat worden geparkeerd” geeft Burgemeester Kristof Mollu aan. “Het doel van deze werken is de afname van de trillingen en geluidshinder. Door het fijnfrezen worden het profiel van de straat gecorrigeerd waardoor alle betonplaten op hetzelfde niveau komen te liggen. Hierdoor nemen de trillingen en de geluidshinder af. Het uitzicht van dit gedeelte van de Diestestraat zal dan hetzel

Proefproject kruispunt Zandrodestraat-Tiensestraat

De gemeente Kortenaken zal binnenkort een proefopstelling plaatsen om het brede kruispunt van de Zandrodestraat met de Tiensestraat veiliger te maken. “In 2020 hebben we, samen met de Provincie Vlaams-Brabant, een bevraging gedaan bij de leerlingen van de Kortenaakse scholen en hun ouders. Eén van de punten die daar naar voor kwam, was de onveilige situatie ter hoogte van het kruispunt van de Zandrodestraat met de Tiensestraat. Doordat het kruispunt zeer breed is uitgevoerd, vertraagt men niet en worden de bochten afgesneden. Dit zorgt voor onveilige situaties voor overstekende voetgangers en fietsers," geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "In overleg met de Provincie Vlaams-Brabant en na advies van de gemeentelijke Verkeersadviesraad, wordt binnenkort een proefopstelling geplaatst om dit kruispunt veiliger te maken. Door middel van paaltjes wordt het kruispunt versmald zodat de veiligheid zal verbeteren. Uiteraard blijft het afdraaien voor vrachtwagens ook nog mogelijk. In

Het Heibos wordt het Eibos op 16 april

Op zaterdag 16 april tovert de dienst Vrije Tijd van de gemeente Kortenaken het Heibos in Hoeleden om tot het ‘Eibos’. Langs een wandelroute worden er verschillende stopplaatsen voorzien waar kinderen onder andere kunnen wortelwerpen en een paashaasrace kunnen doen. "In 2021 gingen we op zoek naar een coronaveilige activiteit voor kinderen tijdens de paasvakantie. De inschrijvingen voor het Eibos liepen als een trein. Helaas waren we genoodzaakt om de activiteit te annuleren door stormweer. Hopelijk zijn de weergoden ons dit jaar beter gezind," vertelt schepen van Jeugd, Griet Vandewijngaerden. “Concreet zullen er twee routes voorzien worden. De eerste route is ongeveer 1,5 kilometer en is bedoeld voor de allerkleinsten. De grotere kinderen kunnen de wandeling nog uitbreiden naar 4 kilometer. Er worden vijf stopplaatsen voorzien waar kinderen activiteiten kunnen doen: drie activiteiten op de korte route en 2 extra stopplaatsen op de lange route,” vult Liesbeth Andries van de

Familiebloesemdag op zondag 24 april

Op zondag 24 april organiseert de gemeente Kortenaken, i.s.m. Fruitbedrijf Morren, de Familiebloesemdag. Het fruitbedrijf in de Groenstraat stelt die dag zijn locatie ter beschikking voor tal van activiteiten. Schepen voor toerisme, Guy Vandebergh: "Er zijn bewegwijzerde fietstochten, wandelingen doorheen de boomgaarden, scootertochten, huifkartochten, kinderanimatie en een Bloesembar. Voor de uitwerking van de activiteiten, werken we samen met verschillende lokale partners. Met dit project willen we een unieke uitstraling geven aan de mooie en aantrekkelijke fruitstreek van Kortenaken." De bloesemdag vindt plaats van 10 tot 18 uur. Inschrijven kan online via https://reservaties.kortenaken.be/

Werken op Miskom-Dorp na 5 maanden bijna afgerond

Midden oktober werd fase 1 van de Aquafin-werken “Verbindingsriolering Velpe” afgerond en ving fase 2 van deze werken aan op Miskom-Dorp. Deze naderen nu hun einde, maar de omleidingen voor doorgaand verkeer blijven behouden. “Het is voor de bewoners van Miskom-Dorp niet altijd gemakkelijk geweest. De winterperiode in combinatie met de natte maanden januari en februari, hebben vaak voor heel wat modder en frustraties gezorgd bij de bewoners. Maar door het goede weer van de afgelopen weken en het verderzetten van de werken bij slecht weer, heeft de aannemer zijn timing kunnen aanhouden. Eind deze week wordt op Miskom-Dorp de onderlaag van het wegdek in asfalt gelegd,” geeft Burgemeester Kristof Mollu aan. “Midden oktober werd er onder aan het OCMW gestart met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel tot aan het kruispunt met Leedsevroente. Er werden aan beide zijden over een afstand van 1 km ook fietspaden aangelegd. Het einde van deze ingrijpende werkzaamheden zorgt ervoor dat bewoner

Muziektheatervoorstelling voor kinderen in Den Hoek

Mevrouw Ja houdt van slingers en bloemen, van taart en avontuur. Meneer Nee maakt zich zorgen over dat ene wolkje. Op een ochtend heeft Mevrouw Ja geen zin om uit bed te komen. Het is donker in haar hoofd. Meneer Nee wil alles doen om haar weer vrolijk te maken...Zal het hem lukken? ‘Mevrouw Ja & Meneer Nee’ is een grappige en ontroerende muziektheatervoorstelling vol levenslust en liedjes, gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Pieter van Oudheusden en Inge Bogaerts. Op zaterdag 19 maart om 15 uur zijn kinderen tussen 4 en 10 jaar welkom in GC Den Hoek. Schepen van Cultuur, Griet Vandewijngaerden: "We trappen het culturele seizoen opnieuw op gang met deze prachtige muzikale voorstelling voor kinderen. Maar ook ouders, grootouders, tantes, nonkels, meters en peters zullen zeker kunnen genieten van een ontspannende namiddag." Tickets kosten € 5 (kind) en € 8 (volwassenen) en zijn verkrijgbaar via deze link .

Lentereceptie voor alle inwoners van Kortenaken

In januari kon de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kortenaken niet plaatsvinden. Uitstel betekende echter geen afstel. Op zaterdag 19 maart nodigt het gemeentebestuur alle inwoners uit om alsnog te klinken op het nieuwe jaar en de lente. "We hebben onze receptie even moeten uitstellen maar nu is het eindelijk zover," vertelt burgemeester Kristof Mollu. "En geen beter moment dan de start van de lente. We trakteren onze inwoners op drankjes en een frietje. Voor de allerkleinsten is er een ballonplooier voorzien." De lentereceptie vindt plaats op de vernieuwde parking naast het gemeentehuis. "We maken van deze gelegenheid gebruik om ook de nieuwe parking in te huldigen. Deze werd in 2021 opnieuw aangelegd en groener en veiliger gemaakt. We hopen een mooi aantal inwoners te mogen ontvangen onder een stralende lentezon," sluit burgemeester Mollu af. Alle inwoners zijn welkom van 17 tot 20 uur. Parkeren kan aan GC Den Hoek (Hoekstraat), op wandela

Vrijetijdswerking in Kortenaken weer op volle toeren

De coronacrisis zette het vrijetijdsleven een hele tijd op pauze. Intussen kan er weer naar hartenlust gefeest, gezongen, geacteerd,... worden. De vrijetijdswerking in Kortenaken draait opnieuw op volle toeren. Schepen van Jeugd en Cultuur, Griet Vandewijngaerden: "Onze vrijetijdswerking is helemaal terug. Verenigingen, artiesten én onze eigen diensten kunnen weer het beste van zichzelf geven. En onze inwoners zijn opnieuw welkom voor een moment van ontspanning en plezier. Op 19 maart geven we het startschot met Muziektheatervoorstelling Mevrouw Ja, Meneer Nee, voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Op zaterdag 16 april wordt het Heibos in Hoeleden voor 1 dag het Eibos, het enige echte trainingscentrum van de Paashaas." Inzetten op digitalisering In tussentijd zaten de gemeentelijke vrijetijdsdiensten niet stil. Er werd een platform opgezet om online tickets te kopen en in te schrijven voor de verschillende activiteiten. Schepen van sport en ICT, Guy Vandebergh: "We blijven in

Werken van nutsmaatschappijen centrum Neerlinter stilgelegd

Op woensdag 9 maart was een aannemer in opdracht van Fluvius gestart met het vernieuwen van nutsleidingen in het centrum van Neerlinter. Vermits er bij de gemeente Linter geen werkvergunning was aangevraagd en bij de gemeente Kortenaken geen signalisatievergunning, legden beide gemeenten de werken stil. Voor werken aan de nutsleidingen ter hoogte van het kruispunt Ransbergstraat x Grote Steenweg in het centrum van Neerlinter had een aannemer de Ransbergstraat in Neerlinter (Linter) en de Dorpsstraat in Ransberg (Kortenaken) enkelrichting of doodlopend gemaakt. Beide gemeentes waren echter niet of slechts zeer laattijdig op de hoogte van deze werken. Schepen van Openbare Werken Andy Vandevelde (Linter): “Op dinsdag 8 maart kregen wij eerder toevallig een bewonersbrief onder de ogen dat deze werken uitgevoerd zouden worden. De aannemer had kennelijk wel de directe omgeving ingelicht maar de bewoners uit de Ransbergstraat en de Dorpsstraat in buurgemeente Kortenaken waren niet op de hoogt

Kortenaken bevraagt inwoners over klimaatactieplan

In 2021 ondertekende Kortenaken het burgemeestersconvenant. Hiermee engageert de gemeente zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% te verminderen en om acties te ondernemen die ons moeten aanpassen aan de klimaatverandering. Om dit te realiseren, maakt de gemeente een klimaatactieplan op. Een eerste stap in deze opmaak is een bevraging van de inwoners. "Lokale overheden hebben een leidende rol in het zich voorbereiden op de klimaatverandering. We staan dus voor een grote uitdaging," aldus schepen van milieu, Griet Vandewijngaerden. "De opmaak van een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat is alvast een stap in de goede richting. Hierin gaan we concrete en haalbare acties vastleggen die we als lokaal bestuur kunnen nemen in de strijd tegen en de aanpassing aan de klimaatverandering. Participatie is het sleutelwoord. Nog tot 1 april roepen we onze inwoners op om hun ideeën te delen via een bevraging. Met deze feedback gaan we aan de slag om ons engagement te concreti

2065 deelnemers aan eerste eindejaarsactie in Kortenaken

Koop lokaal, spaar & win: dat was het opzet van de eerste eindejaarsactie in Kortenaken. Mensen die in de eindejaarsperiode een aankoop deden bij de deelnemende handelaars, konden stickers sparen. De volle spaarkaarten werden verzameld en intussen werden de winnaars geloot. Uit de 2065 inzendingen, werden 33 winnaars gelukkig gemaakt met een Kortenaken Cadeaubon. Kinderburgemeester Anna Peetermans had de eer om de winnaars te loten. De hoofdwinnaar ging aan de haal met een Kortenaken Cadeaubon van € 250. Daarnaast werden er 2 cadeaubonnen van € 100 verloot en 30 van € 25. Goed voor een bedrag van maar liefst € 1200 dat rechtstreeks terugvloeit naar de lokale ondernemers. Schepen van lokale economie Niels Willems is zeer tevreden met het resultaat van de actie: "Je voelde meteen aan dat mensen enthousiast waren om deel te nemen aan de eindejaarsactie. Dat we op deze manier onze ondernemers kunnen ondersteunen, is dan ook zeer leuk. We plannen alvast om deze actie te herhalen e

Mazoutvervuiling wachtbekken Hoeleden

De politiezone Hageland werd in de loop van donderdagnamiddag opgeroepen voor een waargenomen mazoutgeur ter hoogte van de Schotsebosweg. Daarop is de brandweer ter plaatse gekomen en zij merkten een film van mazout in de Kapellebeek die uitmondt in de Velpe. "Watering het Velpedal - die beheerder is van de beek - en de Civiele Bescherming werden er bij gehaald om de verontreiniging aan te pakken want deze situeert zich nabij het wachtbekken in Hoeleden" geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "Gisterenavond hebben de brandweer en de Civiele Bescherming reeds absorberend materiaal in de waterlopen aangebracht om de verontreiniging op te vangen. Tot vandaag laat in de namiddag heeft men de smurrie opgezogen en zijn er nieuwe absorptiemiddelen aangebracht." "De Civiele Bescherming heeft vrijdagochtend met drones gezocht naar een mogelijke oorzaak maar tot op heden is deze nog niet gevonden. Ook de milieu-inspectie van de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentscha

Gemeente Kortenaken voert dringende herstelwerkzaamheden uit aan dak kerk Ransberg

In de week van 28 februari worden er dringende herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de kerk van Ransberg. "Aan het bovendaks metselwerk van de kerk van Ransberg is een probleem met infiltrerend water dat bij vriesweer uitzet. Tot op heden is er nog geen metselwerk naar beneden gekomen maar omdat er een zeker risico is, hebben we de gevarenzone afgeschermd met nadars," geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "We hebben bij hoogdringendheid ook een dakwerker aangesteld die de losliggende dekstenen en bakstenen zal demonteren in afwachting van een grondiger herstel. Het dringend herstel zal gebeuren in de krokusvakantie omdat er voor 1 dag een kraan op de Rectorijstraat zal staan waardoor de doorgang naar de kleuterschool wordt verhinderd. De bewoners van de Rectorijstraat worden nog ingelicht per brief."

Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge voeren gezamenlijk een bestuurskrachtmeting uit

De Hagelandse gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge zullen de volgende maanden gezamenlijk een zogenaamde bestuurskrachtanalyse uitvoeren. Doel van zo’n analyse is na te gaan wat de sterktes en de zwaktes van elke gemeente zijn. Door het analysetraject samen te doorlopen, zullen de gemeenten de kans hebben van elkaar te leren, goede praktijken uit te wisselen, en te verkennen hoe ze elkaar kunnen versterken. Deze bestuurskrachtanalyse, die mee zal worden uitgevoerd door adviesorganisatie CC Consult, zal een objectieve analyse maken van de sterke punten en de aandachtspunten van de verschillende lokale besturen. Zowel de colleges van burgemeester en schepenen als de managementteams van de vier gemeenten zullen bij het onderzoek betrokken worden. Er zal onder meer ingezoomd worden op de capaciteit van de gemeenten om de veelheid aan ambtelijke, politieke, operationele en financiële uitdagingen en projecten waarmee lokale besturen vandaag geconfronteerd worden het hoof