Doorgaan naar hoofdcontent

Gemeentediensten leggen eerste activiteitenverslag voor

Meten is weten. Daarom startten de gemeente- en OCMW-diensten in 2021 met het verzamelen van een aantal interessante cijfergegevens. Deze cijfers werden verzameld in een activiteitenverslag dat werd voorgelegd aan de gemeente- & OCMW-raad. Burgemeester Kristof Mollu: "De cijfers geven ons niet enkel een beeld van de dagelijkse werking. We kunnen ook opvallende trends afleiden en mogelijke uitdagingen voor de toekomst detecteren."

Enkele cijfers:
  • Er werden 722 eID's en 482 rijbewijzen afgeleverd bij de dienst Burgerzaken.
  • Er waren 69 geboortes en 51 huwelijken of wettelijke samenwoningen.
  • In totaal gaan er 282 kinderen naar de buitenschoolse kinderopvang, verspreid over de 3 locaties.
  • Er waren in 2021 meer dan 13.000 bezoeken aan het containerpark.
De dienst Vrije Tijd organiseerde 96 activiteiten. De gemiddelde tevredenheidsscore was 9/10.
De Kortenaken Cadeaubon zorgde ervoor dat er een bedrag van € 16.400 terugvloeide naar de lokale ondernemers. "We mogen als bestuur tevreden zijn over de geleverde dienstverlening. We staan echter wel voor een aantal uitdagingen in de toekomst. Zo willen we nog meer inzetten op participatie, streven we naar een beter beheer van de begraafplaatsen en blijven we inzetten op digitalisering. Daarnaast hebben we te kampen met een personeelstekort binnen de kinderopvang en zal de verhoging van de rioleringsgraad een budgettaire impact hebben. Een andere grote uitdaging schuilt in de stijgende schuldenlast bij gezinnen. De coronapandemie in combinatie met de energiecrisis, zorgde voor meer hulpvraag bij het OCMW. Het activiteitenverslag zal vanaf nu jaarlijks worden opgemaakt zodat we de evolutie in deze trends kunnen blijven opvolgen en hierop inspelen," besluit burgemeester Mollu.