Doorgaan naar hoofdcontent

Werken aan het Vruenpark in Waanrode gestart

Op dinsdag 14 juni zijn de werken voor de aanleg van het Vruenpark in Waanrode (de site achter de sporthal) gestart.

“In 2019 diende het gemeentebestuur in het kader van Natuur in je Buurt en in samenwerking met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland een subsidieaanvraag in bij het Agentschap Natuur en Bos. Met dit project willen we de grasvlakte achter de sporthal omtoveren tot een park dat werkt aan natuur- en biodiversiteitsversterking en toegankelijke recreatiemogelijkheden aanbieden voor jong en oud. Het projectgebied heet in de volksmond de 'Vruen', een andere naam voor een gemene weide. Door een natuurlijke herinrichting creëren we een klimaatrobuust park en herstellen we de gemeenschapsdienende functie” geeft schepen voor Milieu Griet Vandewijngaerden aan.

“Vanaf vandaag, tot het einde van dit jaar zullen er op regelmatige tijdstippen werken uitgevoerd worden. De komende twee weken zal het reliëf worden gewijzigd. Zo wordt er een speelse buffergracht, een verhoogd parkterras en speelheuvels aangelegd. Ook worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de wandelpaden en het rolstoeltoegankelijk pad. Verder wordt het slib uit de vijver geruimd om deze in ere te herstellen” geeft schepen van Omgeving Niels Willems aan.

De komende maanden zal het park verder aangekleed worden met parkverlichting, zit- en rustplekken, uitdagende speelelementen zoals een klauterparcours, met als kers op de taart de aanplant van inheemse struiken en bomen.

Burgemeester Kristof Mollu: “Gedurende de werken zal de parking achteraan de sporthal en het park op bepaalde momenten tijdelijk niet toegankelijk zijn. We proberen de hinder voor de gebruikers te herleiden tot een minimum. De aannemer zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat het park tussen de verschillende fases van de aanleg toegankelijk blijft.”

Het Vruenpark is een samenwerking van Gemeentebestuur Kortenaken, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en wordt mogelijk gemaakt met middelen van de Vlaamse Overheid en het Agentschap Natuur en Bos