Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2013 tonen

Jij bent de gemeente!

Meewerken aan het beleid in Kortenaken? Stel je kandidaat voor een adviesraad! De gemeente doet opnieuw een oproep om je kandidaat te stellen om in een adviesraad actief te zijn. Op deze manier kan je jouw stem laten horen en kan de gemeente naast informatie ook adviezen inwinnen. Als je wil meewerken aan een beter gemeentelijk beleid en je bent gemotiveerd, surf dan naar www.kortenaken.be en schrijf je in voor een van onderstaande raden: Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening: GECORO Milieuadviesraad: MAR De Landbouwraad Het beheersorgaan van de bibliotheek Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum De sportraad De cultuurraad met een afzonderlijke erfgoedraad De jeugdraad De seniorenraad Het lokaal overleg kinderopvang en onderwijs: LOKO Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROSK) Verkeersraad 

Sportief in eigen gemeente

Het was van de zomer geleden dat ik met een groepje vrienden uit Kortenaken op de Finse piste in Loksbergen was gaan lopen. De laatste tijd onderhield ik mijn conditie door tijdens de middag op het werk wat te gaan joggen of door ’s avonds in Kortenaken langs de straat te lopen. Maar overlaatst was ik nog een keertje naar Loksbergen geweest en daar kwam ik – zonder dat we hadden afgesproken – opnieuw een Kortenakenaar tegen. Hoog tijd dus dat de sporthal met Finse piste in Waanrode wordt gebouwd zodat we daar terecht kunnen. Wie nu langs Bergendal passeert ziet dat de sporthal na jaren voorbereiding stilaan vorm begint te krijgen. Vorig jaar zijn de werken gestart zodat we dit jaar onze eigen sporthal kunnen openen. Volgens mij zal de infrastructuur frequent gebruikt worden, zowel de binnen- als de buitenaccommodatie en zullen er heel wat spontane sportactiviteiten ontstaan. Tijdens de huisbezoeken heb ik vaak gehoord dat de sporthal ook plaats moet bieden aan niet-georganiseerde c

Verandering 1

Op de gemeenteraad van 24 januari stonden heel wat agendapunten. En zo ook enkele belastingreglementen. We zijn blij dat de nieuwe meerderheid geen directe belastingverhoging doorvoert en dat de opcentiemen (heffing op onroerende goederen (huizen en grond)) en de aanvullende personenbelasting op hetzelfde niveau blijven. Wij hadden dat in 2009 namelijk verlaagd van 1550 naar 1475 (opcentiemen) en van 8% naar 7,8% (aanvullende personenbelasting) en dit wordt behouden. In het verleden onthield VLDGBL zich over de stemming over deze belastingen maar wij zijn hier mee akkoord gegaan. Het heffingsreglement op tweede verblijven wordt wel aangepast door de nieuwe meerderheid (wij stemden tegen). Tweede verblijven zijn woongelegenheden waarvan de bewoner er niet is ingeschreven (chalet, appartement, bungalow, ...). Vroeger bedroeg de belasting €500 per jaar voor elke woning en dit blijft zo voor constructies met een bebouwde oppervlakte van maximaal 40 m² maar wordt €1000 voor grotere gebo

"Onze" zuster Jeanne

Vandaag heeft "onze" zuster Jeanne Devos in het Vlaams Parlement een gouden erepenning gekregen als verdienstelijke Vlaming in het buitenland . Een mooie erkenning voor de Kortenaakse zuster die in de jaren 60 naar India vertrok om daar les te geven aan een dovenschool. Later heeft ze er samen met andere zusters een stichting opgericht die opkomt voor de rechtvaardigheid en de waardigheid voor het huishoudelijk personeel. Op de foto hieronder zie je haar toen ze in 2006 de "Knap-gedaan-prijs" kreeg van onze jongerenafdeling.  In 2000 behaalde ze een eredoctoraat van de KULeuven, in 2005 werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede en in 2010 werd ze ereburger van de stad Leuven. Volgens mij wordt het tijd dat we haar ook in Kortenaken de erkenning geven die ze verdient. Niet dat zuster Jeanne te koop loopt met wat ze heeft gedaan, maar wel om haar te tonen dat we als kleine gemeente fier zijn op het werk dat zij levert.

Nieuwe voorzitters

Gisteren hebben we op de nieuwjaarsreceptie niet alleen de wensen voor het nieuwe jaar overgemaakt en de prijzen van de jongeren uitgedeeld maar het was ook tijd voor de driejaarlijkse voorzittersverkiezingen. We proberen ons als partij steeds opnieuw uit te vinden en hechten veel belang aan de interne bestuursvernieuwing. Wim Roels werd opnieuw verkozen als voorzitter van de afdeling en hij zal worden bijgestaan door Kim Vandepoel die de rol van secretaris zal vervullen. Kim is een jonge en gedreven moeder die sinds 2012 deel uitmaakt van de partij. Juffrouw Imelda Stouthuysen (voor mij zal het altijd juf zijn want ze was directrice van mijn lagere school) volgt Mia Lemmens op bij Vrouw & Maatschappij en Lien Vandebroeck volgt mijzelf op bij de jongeren. Aan iedereen veel succes met de nieuwe uitdaging!

Knap gedaan van uittredende ploeg!

 J ONG-CD&V Kortenaken (Lien, Dorien, Kim, Jonathan en ik) reikt ook dit jaar haar twee prijzen uit. Een “Knap-gedaan-prijs” voor de meest verdienstelijke Kortenakenaar of initiatief en een “Helaas-prijs” waarmee we een gemiste kans in onze gemeente willen aanklagen. Dit jaar willen we onze Knap-gedaan-prijs geven aan iedereen die de afgelopen legislatuur heeft meegewerkt aan het goede bestuur van onze gemeente. We willen dan ook graag Stefaan Devos, Annita Vandebroeck en Michel Vander Velpen extra in de bloemetjes zetten maar ook de andere mandatarissen, over de verschillende partijen heen, die tijdens de periode 2007-2012 hard aan onze gemeente hebben gewerkt.  Beschouw het een beetje als een laatste dankbetuiging aan zij die er voor gezorgd hebben dat er in Kortenaken toch heel wat is veranderd of in gang is gezet (nieuwe huisstijl, fietspaden, dorpsvernieuwing, sporthal, structuurplan, snelheidszones, ...). De Helaas-prijs ligt in het verlengde van de vorige prijs.

Sneeuw(pret?)

Sneeuwpret ... Overal, maar niet als je op de baan bent. Als fietser ben je vaak helemaal gezien want die wordt meestal vergeten, maar ook voor het gemotoriseerd verkeer is het geen lachtertje. Vanmorgen las ik dat de Kortenaakse wegen er goed bij lagen en dat was te danken aan de gemeentearbeiders die hard hebben gewerkt tijdens de nacht. Op Facebook stonden dan ook verschillende positieve reacties over het nieuwe gemeentebestuur ‘dat wel zout strooit’. Om 17u30 wou ik naar mijn vriendin in Lanaken vertrekken maar de Krawatenstraat – Blijstraat lagen er spekglad bij (zie foto). Sommigen stonden ook stil om de ‘Klitsenberg’ op te rijden. Geen verwijt naar de gemeentearbeiders en het gemeentebestuur want die deden net als vroeger alles wat ze moesten doen en de strooidiensten zijn door de dag ook enkele keren gepasseerd. We hebben 163 km gemeenteweg, dus is het moeilijk om alles sneeuw- en ijzelvrij te houden. Ook al hebben we in het verleden al beslist om een beroep te doen op landb

Nieuwe voorzitter JONG CD&V

Zes jaar geleden nam ik als voorzitter van JONG CD&V de fakkel over van Jonathan Cardoen. Op de nieuwjaarsreceptie van aanstaande zaterdag zal Lien Vandebroeck mij opvolgen als nieuwe voorzitter van de jongeren. Lien is 24 jaar en zit samen met haar vriend Jonathan Renders al lange tijd bij de jongerenwerking. We zijn trouwens de enige politieke partij in Kortenaken die een jongerenafdeling heeft.  Ik ken Lien van in mijn middelbare schooltijd en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 hebben we beiden de jongerenkandidaten ondersteund door samen met hen campagne te voeren. Ook tijdens de verkiezingen van 2012 heeft Lien ons gesteund. Ze is bio-ingenieur van opleiding en pas gestart als regioconsulente bij de Boerenbond. Wil je haar bereiken dan kan dat via lien.vandebroeck@hotmail.com

Blogposts via mail?

Bezoek je af en toe mijn website, blijf dat dan zeker doen maar vanaf nu kan je je links boven ook inschrijven om elk artikel dat ik hier plaats te ontvangen. Je moet enkel je mailadres opgeven en dan ontvang je elk bericht ook in je mailbox! Heel handig dus als je mijn politieke stappen wil volgen. Ben jij mij na een tijdje toch beu dan kan je je nadien ook uitschrijven door dit onderaan in de mailing aan te klikken. De toepassing is trouwens anoniem zodat ik niet weet of je mij volgt of niet en of je me niet meer wil volgen :)

Knap-gedaan- en Helaas-prijs

Op de CD&V nieuwjaarsreceptie van zaterdag 19 januari reiken we met JONGCD&V ook dit jaar twee prijzen uit. Een “Knap-gedaan-prijs” voor de meest verdienstelijke Kortenakenaar of initiatief en een “Helaas-prijs” waarmee we een gemiste kans in onze gemeente willen aanklagen. Vorig jaar ging de Knap-gedaan-prijs naar de kinderopvang “Stekelbees” in Kersbeek en bij uitbreiding naar iedereen, in het bijzonder de onthaalmoeders, die kinderen opvangen. De “Helaas-prijs” werd gegeven aan de snelheidsduivels van Kortenaken want de snelheidsmetingen tonen aan dat er nog vaak te snel wordt gereden in Kortenaken.  Wie suggesties heeft voor dit jaar mag deze naar mij mailen (kristofmollu@gmail.com).

De feesten zijn voorbij

De feestdagen zijn achter de rug en in Kortenaken is er zo te zien goed gefeest. Verschillende glasbollen in de gemeente waren overvol (zo ook nog op 5 januari) met als gevolg honderden flessen langs de glasbollen. Geen bevorderlijke situatie voor de veiligheid en ook geen proper uitzicht. We zullen in de toekomst afspraken moeten maken met de beheerder van de glasbollen om dit probleem op te lossen.

Ik zweer!

Vandaag, woensdag 2 januari 2013 omstreeks 20u, vond de installatievergadering plaats van de nieuwe gemeenteraad in Kortenaken. Een formele aangelegenheid waar een 70-tal personen op aanwezig waren. Voor mij de eerste keer als raadslid en in de loop van de dag was ik toch wat nerveus geworden maar bij de start viel de stress weg. De uittredende burgemeester Stefaan Devos zat in het begin de raad voor en we legden in zijn handen de eed af. Ieder gemeenteraadslid kreeg een applaus tijdens de eedaflegging maar bij Stefaan was dat intenser. Een blijk van waardering voor zijn harde werk. Nadien werden de fracties vastgesteld en werd ik voorgedragen als fractieleider van de CD&V. Een mooie taak voor een jongere en een opdracht waar ik veel uit zal leren. We hebben met de CD&V met Dorien Fets trouwens het jongste gemeenteraadslid in Kortenaken. Oppositiewerk bestaat voor een groot stuk uit een controlerende taak en we moesten de nieuwe meerderheid meteen wijzen op enkele fouten