Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2023 tonen

Herdenking Wapenstilstand in nieuw jasje

Op zaterdag 11 november herdenken we de oudstrijders van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de gemeente Kortenaken gebeurt dat met een lezing van auteur Willy Boghe op vrijdag 10 november en een viering, oorlogskost en wandeling op zaterdag 11 november. Lezing op vrijdag 10 november Auteur Willy Boghe komt op vrijdag 10 november naar Kortenaken. Na het overlijden van zijn vader Louis vond hij een uniek oorlogsdagboek terug. Dat gebruikte hij als inspiratiebron voor zijn boek ‘Oorlogsdagboek van een minderjarige boerenzoon’. Dit verhaal bracht hem naar Ransberg waar de beste vriend van zijn vader woonde. Boghe komt het relaas van zijn vader vertellen en brengt veel illustraties mee. In de namiddag doet hij dat in WZC De Dellebron voor alle 6de jaars van de basisscholen. Nadien praten zij na met de bewoners om de verhalen levendig te houden. 's Avonds is er een lezing voor het grote publiek. Reseveren via https://reservaties.kortenaken.be Locatie: zaal Den Berg in Ransberg om 20.

Participatietraject voor beleidskader trage wegen in Kortenaken

In Kortenaken is een beleidskader traag netwerk opgemaakt, omdat ze zich wil inzetten voor het creëren van veilige verbindingen tussen de verschillende dorpskernen binnen de gemeente. In de opmaak van dit kader wordt ook de burger betrokken tijdens een openbaar onderzoek en een infomarkt in zaal 't Dorp. De gemeente Kortenaken zet sinds 2012-2013 in op het thema trage wegen, van inventarisatie en visievorming tot terreinrealisatie. In 2021 engageerde de gemeente zich om, onder begeleiding van Interleuven en Trage Wegen vzw, een beleids- en afwegingskader traag netwerk op te maken dat voldoet aan de bepalingen van het Gemeentewegendecree​t. "Dit beleidskader vormt een visie en leidraad om gericht beslissingen te kunnen nemen in het kader van de uitbouw van een volwaardig traag netwerk in Kortenaken", legt schepen Guy Vandebergh uit. "Het belicht de onderbenutte troeven, kansen en toekomstperspectieven op vlak van actieve mobiliteit. De gemeente Kortenaken wenst zich i

Kortenaken zoekt nieuwe locatie voor voetbalclubs

Het afgelopen jaar werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het realiseren van een nieuwe complex voor de nieuwe fusieclub van SK Waanrode en VS Kortenaken. Lokaal bestuur Kortenaken bekijkt de mogelijkheid om alternatieve locaties in kaart te brengen.  Lokaal bestuur Kortenaken heeft afgelopen jaar een haalbaarheidsstudie op vergunningsniveau laten uitvoeren waarbij bekeken werd of op de site van SK Waanrode in de Steenbergstraat een nieuw complex gerealiseerd kan worden voor een nieuwe fusieclub. De mogelijkheden op de huidige site van VS Kortenaken in Hoeleden zijn zeer beperkt dus is de noodzaak naar een alternatieve locatie groot. In de intentieverklaring tot samenwerking tussen VS Kortenaken, SK Waanrode en gemeente Kortenaken werd beslist om samen een duurzame club uit te bouwen om de groei en de nood aan bijkomende kunstgrasvelden te realiseren. De studie naar een alternatieve locatie is gestart in samenspraak met VS Kortenaken en SK Waanrode. Schepen van sport Guy Vandeber

Nieuwe kindergemeenteraad verkozen in Kortenaken

In gemeente Kortenaken hebben de leden van de nieuwe kindergemeenteraad hun eed afgelegd en werd Sander Blockx als nieuwe kinderburgemeester verkozen. De kindergemeenteraad is een raad waar kinderen van het vijfde en zesde leerjaar uit de basisscholen van Kortenaken hun mening kunnen geven over de belangen (van de jeugd) in gemeente Kortenaken. De kindergemeenteraad komt 4 keer per jaar samen. Ze verdedigen het standpunt van hun leeftijdsgenoten bij het gemeentebestuur en zorgen er samen voor dat wat zij belangrijk vinden niet uit het oog verloren wordt. In het verleden zette de raad al acties op poten tegen zwerfvuil en organiseerden ze een kinderrommelmarkt en een verwendag in woonzorgcentrum Dellebron. De thema's voor dit schooljaar zijn o.a. het belang van fietshelmen en bouwen ze verder op het succes van de zwerfvuilactie en de verwendag. Alle 350 kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar van de drie basisscholen brachten hun stem uit op een vertegenwoordiger van het vij

Lokaal bestuur Kortenaken stelt 4 jongeren tewerk tijdens YOUCA Action Day

Tijdens de YOUCA Action Day zijn maar liefst 4 scholieren aan de slag bij lokaal bestuur Kortenaken. Twee studenten krijgen inzicht in het werk van een maatschappelijk werker, de anderen lopen een dagje mee met de burgemeester. Hun loon van 60 euro gaat naar jongerenprojecten in Senegal. De leerlingen die bij het lokaal bestuur aan de slag gaan, lopen school in het GO! atheneum Tienen en GO! De Prins - Campus Weerstandsplein. Ze krijgen inzicht in het werk van een maatschappelijk werker en een burgemeester. Op het programma stond een rondleiding bij politiezone Hageland, een interview met ROBtv, de bekendmaking van de nieuwe kindergemeenteraadsleden in de scholen, geboortepakketjes klaarmaken, het onthaal bemannen, een gesprek met een cliënt en een vergadering bij de sociale dienst. Burgemeester Mollu: "Door aan YOUCA Action Day deel te nemen, geeft lokaal bestuur Kortenaken wereldbewuste jongeren de kans om hun engagement waar te maken en steunt ze projecten van ondernemende jong

Kortenaakse jeugdbewegingen krijgen spel- en kookmateriaal van het lokaal bestuur

Elk jaar krijgen de jeugdbewegingen bij de opstart van hun werking een bezoekje en een attentie van het lokaal bestuur. Kortenaken heeft een uitgebreid jeugd- en verenigingsleven. De voorbije weken startten de KLJ’s van Hoeleden, Kersbeek en Waanrode en KSA Kortenaken opnieuw op. "Sinds het begin van deze legislatuur brengen we met het schepencollege bij de start van het nieuwe werkjaar een bezoekje aan de verschillende jeugdbewegingen en trakteren we hen", legt schepen van jeugd Griet Vandewijngaerden uit. "Dit jaar zorgden we in samenspraak met de jeugdraad voor spel- en kookmateriaal zodat de bijna 300 aangesloten kinderen hier tijdens hun wekelijkse werking gebruik van kunnen maken."

Nieuwe busverbinding tussen Geetbets, Kortenaken en

Vanaf 6 januari 2024 zal de nieuwe buslijn 69 de verbinding maken van Rummen (aansluiting N716), via Geetbets, Kortenaken en Waanrode naar Bekkevoort (centrum, N2 - Staatsbaan) en omgekeerd. “Nadat we eerder binnen de Vervoerregio Leuven al een herverdeling van de middelen hadden bekomen in de richting van het platteland, komt er vanaf januari 2024 een nieuwe buslijn die Geetbets via Kortenaken met Bekkevoort verbindt,” geven Bekkevoorts burgemeester Hans Vandenberg en Bekkevoorts schepen van mobiliteit Benny Reviers aan namens de drie lokale besturen. “Daarnaast zullen er in de hele vervoerregio nog enkele wijzigingen gebeuren. Zo wordt de belbus vanaf 2024 omgevormd tot Flexbus, maar het systeem is vergelijkbaar met de huidige situatie. Ook wordt de frequentie tussen Tielt (Stelplaats) en Diest in beide richtingen normaal gezien vanaf 2025 verdubbeld.” Kristof Mollu, burgemeester van Kortenaken, vult aan: “De nieuwe buslijn is al in 2020 toegezegd, maar wordt nu pas uitgevoerd. Het z

312 nieuwe inwoners verwelkomd in Kortenaken

Op zondag 15 oktober organiseerde de gemeente Kortenaken opnieuw een welkomstdag voor de nieuwe inwoners. De nieuwe inwoners werden uitgenodigd om kennis te maken met de gemeente tijdens een uitgebreid ontbijt. “Het afgelopen jaar mochten we tijdens de periode september 2022 tot en met juli 2023 maar liefst 312 nieuwe inwoners verwelkomen in Kortenaken. Om hen te verwelkomen en om de gemeente beter te leren kennen, organiseren we jaarlijks een welkomstdag” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “We trakteerden de nieuwe inwoners op een heerlijk ontbijt en maakten tijd voor enkele persoonlijke gesprekjes. Elk aanwezig gezin kreeg ook nog een goodiebag mee naar huis die werd gesponsord door de lokale handelaars. Op die manier leren ze onze handelszaken kennen. Voor de kinderen was er een een tekenhoek en een grabbelton met leuke spullen.”

Alle sterkmakers van kleuteropvang Kieke-Boe staan in de schijnwerpers

Van 9 tot 15 oktober 2023 is het Week van de Kinderopvang. En dat vieren ze in Kortenaken graag mee. In het thema ‘Bedankt Sterkmakers’ willen ze alle medewerkers van de kinderopvang bedanken voor hun harde en fantastische werk. "Meer dan 300 ouders doen een beroep op de kinderopvang Kieke-Boe met vestigingen in Kortenaken, Hoeleden en Waanrode", vertelt schepen Guy Vandebergh. "Elk van deze 451 kinderen krijgt door de medewerkers, dé 'Sterkmakers' een warme start in het leven waarbij ze kunnen spelen, leren en groeien. Van de eerste voorzichtige stapjes tot ze met vrolijke sprongen de wereld kunnen ontdekken." Naar aanleiding van de 'Week van de Kinderopvang' kunnen alle (groot)ouders een complimentje schrijven. Kinderen kunnen een kleurplaat inkleuren die ze tijdens de feestweek aan de kinderopvang kunnen overhandigen. Als dank voor hun dagelijkse en enthousiaste inzet worden de medewerkers extra verwend met een Kortenaken Cadeaubon van het bestuur

Gemeente Kortenaken bakt cupcakes voor Alzheimeronderzoek

Stichting Alzheimer Onderzoek – Stopalzheimer organiseert elk jaar de cupcake-actie, waarbij woonzorgcentra, ziekenhuizen en mensen thuis cupcakes bakken en deze verkopen. De opbrengst gaat naar het Belgisch wetenschappelijk dementie-onderzoek en opleiding van dementie-experten. WZC Dellebron bakt dit jaar op maandag 16 oktober samen met het college van burgemeester en schepenen cupcakes. Dementie is een hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker lichamelijk en geestelijk achteruitgaat en op den duur volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De ziekte van Alzheimer is veruit de belangrijkste en meest bekende oorzaak. Ongeveer 1 op de 7 mannen en maar liefst 1 op de 3 vrouwen krijgt een vorm van dementie. Op dit moment telt Vlaanderen en Brussel 141.000 personen met dementie. En als er niets gebeurt, zal het aantal mensen met Alzheimer in 2046 in België bijna verdubbelen, want er zijn tot op heden geen geneesmiddelen. WZC Dellebron neemt dit jaar deel aan de actie van

De technische dienst van Kortenaken ontvangt nieuw materiaal

Goed en betrouwbaar materiaal gebruiken is belangrijk voor gemeente Kortenaken. Tweede oude voertuigen werden vervangen en nieuwe onkruidbranders werden aangekocht. Een goed en betrouwbaar wagenpark is belangrijk voor gemeente Kortenaken. De groendienst en wegenploeg is dagelijks in de weer om er voor te zorgen dat het openbaar domein wordt onderhouden en er proper bij ligt. Burgemeester Kristof Mollu: "We hebben besloten om twee oude voertuigen te vervangen door twee geleasede exemplaren. De vorige voertuigen vertoonden verschillende mankementen zoals een doorgeroeste laadbak, motorproblemen, … en waren bovendien 13 en 19 jaar oud. Voor de leasing maken we gebruik van de CREAT-aankoopcentrale zodat we relatief snel een beroep konden doen op de nieuwe voertuigen en het onderhoud en dergelijke bij de leasingmaatschappij zit.” Het materiaal van de technische dienst werd daarnaast uitgebreid met twee nieuwe onkruidbranders. Dit maakt het voor de groendienst efficiënter om het onkruid

Opening eerste digipunt in Zuidoost Hageland in de bib van Kortenaken

Voor wie een laptop nodig heeft of hulp kan gebruiken met online administratie of gewoon digitaal handiger wil zijn, openen verschillende digibanken in Vlaanderen. Vanaf 2 oktober '23 kan je terecht in het digipunt in de bibliotheek in Kortenaken waar digihelpers hulp bieden op maat en op het tempo van de vraagsteller. De bibliotheek in Kortenaken ging op 2 oktober van start met het project DiGiTAAL en is hiermee het eerste digipunt van de 7 gemeenten uit Interlokale Vereniging Zuidoost Hageland die hebben ingetekend. Burgers kunnen in digibanken terecht met hun vragen over de computer, GSM, tablet…. De medewerker van DiGiTAAL zal hen helpen met basisvragen, zoals 'Hoe installeer ik itsme?’ of 'Hoe doe ik een online betaling?' op een laptop die beschikbaar is in de bib of via het toestel van de vraagsteller. Ze helpen je ook met het basisgebruik van een laptop of je eigen smartphone en hoe je veilig kan surfen op het internet. Het digipunt in Kortenaken is elke maandaga