Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2019 tonen

240 vertegenwoordigers actief in 11 adviesraden

Tijdens de gemeenteraadszitting van juni werd de samenstelling en de statuten van 11 gemeentelijke adviesraden behandeld en goedgekeurd. Sommige adviesraden zijn wettelijk verplicht terwijl andere raden niet zijn opgelegd door een hogere overheid. Als schepen van participatie vind ik het belangrijk om onze inwoners te betrekken bij het gemeentelijk beleid en op die manier beslissingen af te toetsen of nieuwe ideeën naar boven te krijgen. Zo is er sinds dit jaar ook een middenstandsraad in Kortenaken. In alle adviesraden krijgen de inwoners inspraak en kunnen ze terecht met hun ideeën, oplossingen, voorstellen en sommige raden organiseren ook activiteiten. Via diverse kanalen werden geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners opgeroepen en uiteindelijk zijn er nu 240 leden actief in een adviesraad en adviseren ze het gemeentebestuur. De volgende adviesraden werden opgericht: Bibliotheekraad - Jeugdraad - Cultuurraad (inclusief Erfgoedraad en GROSK) - Landbouwraad – Lokaal overleg Kin

Lezersenquête

Tien jaar geleden werd de huisstijl van onze gemeente volledig vernieuwd. Ook het infoblad werd destijds in een volledig nieuw kleedje gestoken. Na 10 jaar is het tijd voor wat vernieuwing en een opfrissing van ons gemeentelijk magazine. Daarom horen de communicatieambtenaar en ik als schepen van communicatie graag van onze lezers wat zij graag lezen of graag zouden lezen.    Neem dus zeker even de tijd om de korte vragenlijst in te vullen. Dat kan ook op papier via het infoblad, het onthaal van het gemeentehuis of de bibliotheek.

Kalk in het water?

De afgelopen weken werden ik en andere collega's uit het schepencollege enkele keren gecontacteerd met vragen over kalk in het water. Ik stelde zelf ook vast dat er sinds de implementatie van de nieuwe onthardingsinstallatie in Zoutleeuw meer kalk in het water leek te zitten. Ik heb deze vraag overgemaakt aan de Watergroep en op onze vraag heeft men een overleg ingepland met de betrokken gemeenten. De Watergroep heeft laten weten dat het waterproductiecentrum in Zoutleeuw sinds februari 2018 drinkwater met een stabiele hardheid van 20 Franse graden levert, wat voldoende zacht is voor alle toestellen. De hardheid is sinds de renovatie van de onthardingsinstallatie constanter dan bij de oude installatie. Bovendien werd komaf gemaakt met de kalklozingen in de beek achter het waterproductiecentrum. Het is wel zo dat door het nieuwe proces van ontharding er bij het opwarmen van het water iets meer kalk en zout achterblijft op de kranen en douchekoppen of in waterkokers en koffiezetap

Onderhoudswerken aan asfaltwegen

Onlangs hebben we een aannemer aangesteld die binnenkort van start gaat met het uitvoeren van onderhoudswerken aan de asfaltwegen. Hiervoor werd een prioriteitenlijst opgesteld door de Technische dienst. De afgelopen weken werden er door de aangestelde aannemer op verschillende locaties reeds gekleurde markeringen aangebracht om proefboringen uit te voeren en hebben de inwoners van de betrokken straten een eerste brief gekregen om hen op de hoogte te brengen. Door de proefboringen kunnen we beter bepalen welk type van onderhoud nodig is voor welke asfaltweg. Zo pakken we binnenkort de Nieuwstraat (Hoeleden), Sint-Annaveld en Scherpendries (Waanrode) en de Gelemanstraat, Struikstraat en Molenbergstraat (Kortenaken) aan. De werken in iedere straat duren ca. 2 à 3 dagen en de omwonenden worden enkele dagen vóór de start van de werken op de hoogte gebracht door de aannemer.  Naast dit onderhoudscontract zijn we ook in overleg met de aannemer die vorig jaar na de zomer de Overstraat (

Kortenaken wordt octopusgemeente

Vanaf volgend schooljaar wordt Kortenaken een ‘Octopusgemeente’. Het Octopusplan is een organisatie die ijvert voor duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen.   Het Octopusplan maakt werk van veilige, gezonde en groene schoolomgevingen die duurzame mobiliteit en ontmoeting stimuleren. Ook wij als gemeentebestuur streven dit na. Dankzij het lidmaatschap van de gemeente kunnen Kortenaakse scholen gratis toetreden tot het Octopusplan. De vijf Kortenaakse scholen (De Zonnebloem Waanrode, Trip Trap Kortenaken, Toverpotlood Hoeleden, De Kiem Ransberg en De Vlindertuin Kersbeek) ontvangen onder meer een materialenkit voor de organisatie van bijvoorbeeld De Strapdag (20 september), toegang tot een digitaal leerplatform voor verkeerseducatie, kortingen op materialen en acties (hesjes, verkeersshow, gadgets,…) en het Octopuslabel.   Veilige schoolomgevingen zijn voor ons als gemeentebestuur belangrijk. Daarom ben ik als schepen voor mobiliteit en verkeersveiligheid al

Waterlek Nieuwstraat

Door een waterlek in de Nieuwstraat in deelgemeente Hoeleden en Kersbeek-Miskom heeft de buurt dinsdagavond vanaf 17u een tijdje zonder leidingwater gezeten. De Watergroep was snel ter plaatse zodat het water afgesloten kon worden en de herstellingwerken konden starten. Rond 22u15 had iedereen terug opnieuw leidingwater. Morgen zal de gemeente nog de nodige opruimwerken verrichten zodat de straat er proper is.

71 Kortenaakse jongeren warm maken voor het openbaar vervoer

Kinderen die volgend schooljaar voor het eerst naar het middelbaar gaan ontvangen binnenkort een gratis maandabonnement van De Lijn. Door de probeeractie van De Lijn in de maand september kunnen 71 toekomstige middelbare scholieren uit Kortenaken een maand lang de voordelen van een Buzzy Pazz ervaren en dit zowel voor verplaatsingen naar school als in hun vrije tijd. Als gemeente steunen we deze actie omdat we duurzame woon-school verplaatsingen willen aanmoedigen. Ouders met kinderen geboren in 2007 ontvangen in juni een brief van De Lijn met daarin alle praktische informatie. Wie in het schooljaar 2019-2020 in het 1ste jaar secundair onderwijs start en toch niet werd geboren in 2007 kan zelf een gratis proefabonnement aanvragen mits voorlegging van het inschrijvingsattest van de school. Aanvraag indienen kan via delijn.be/probeeractie