Doorgaan naar hoofdcontent

240 vertegenwoordigers actief in 11 adviesraden

Tijdens de gemeenteraadszitting van juni werd de samenstelling en de statuten van 11 gemeentelijke adviesraden behandeld en goedgekeurd. Sommige adviesraden zijn wettelijk verplicht terwijl andere raden niet zijn opgelegd door een hogere overheid.

Als schepen van participatie vind ik het belangrijk om onze inwoners te betrekken bij het gemeentelijk beleid en op die manier beslissingen af te toetsen of nieuwe ideeën naar boven te krijgen. Zo is er sinds dit jaar ook een middenstandsraad in Kortenaken. In alle adviesraden krijgen de inwoners inspraak en kunnen ze terecht met hun ideeën, oplossingen, voorstellen en sommige raden organiseren ook activiteiten. Via diverse kanalen werden geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners opgeroepen en uiteindelijk zijn er nu 240 leden actief in een adviesraad en adviseren ze het gemeentebestuur.

De volgende adviesraden werden opgericht: Bibliotheekraad - Jeugdraad - Cultuurraad (inclusief Erfgoedraad en GROSK) - Landbouwraad – Lokaal overleg Kinderopvang (LOKO) - Middenstandsraad - Milieuraad - Sportraad – Verkeersraad – GECORO - Seniorenraad.